Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт icon

Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єктНазваниеРегламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт
Дата конвертации14.06.2013
Размер90.21 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)


ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

НА ДІЮЧИЙ ОБ’ЄКТ

__________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція

на Донецькій залізниці»

Міністерства охорони здоров’я України

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)1.

^ Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Єдиний дозвільний центр у м. Маріуполь

2.

^ Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Леніна, 70, каб. 15

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 8.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів (у п’ятницю з 8.00 до 16.00).

Прийом заяв та документів, консультування та видача документів дозвільного характеру з 8.00 до 12.00.

Обробка документів з 12.48 до 17.00

з 12.48 до 16.00 (у п’ятницю)

Перерва з 12.00 до 12.48

4.

Реквізити адміністартора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Тел. (0629)47-00-87

Державні адміністратори:

Шаульська Маргарита Валентинівна

Сирота Ольга Василівна

Представник СЕС: Погорєлова Наталія Василівна, лікар з комунальної гігієни, т.53 05 15, 54 77 50, 54 77 05

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06.09.2005р № 2806-IV

Закон України „Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19.05.2011р № 3392-VI

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами)

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

1. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. № 3392-VІ (зі змінами), пункт 6

2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами), стаття 11

3. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06.09.2005р № 2806-IV

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова КМУ № 526 від 21.05.2009р „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

Постанова КМУ № 1176 від 07.12.2005р „Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру”


4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Наказ МОЗ України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» (зі змінами) від 09.10.2000р. № 247, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.01.2001р. № 4/5195, п. 3 в редакції наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України 09.10.2000р. № 247» від 14.03.2006р. № 120, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2006р. за № 362/12236

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)
6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява на ім’я головного державного санітарного лікаря Маріупольської лінійної дільниці Донецької залізниці відповідно до додатка 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 р. № 4/5195, зі змінами.

2. Заява, згідно Постанови КМУ № 1176 від 07.12.2005р „Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру”

3. Копія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта, або акта технічної комісії, або зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації (при наявності), завірена печаткою заявника.

4. Витяг із статуту або іншого документу, який визначає сферу діяльності об’єкту експертизи, щодо мети та предмету діяльності, завірений печаткою заявника.

5. Копія ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню), завірена печаткою заявника.

6. Специфікація (довідка про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації).

7. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту.

8. Копія документу про повноваження заявника представляти власника об’єкту експертизи (договір, контракт, доручення), у разі, якщо заявник не є власником, завірена печаткою власника.

9. Лист від власника об’єкту експертизи щодо переліку документів, які є конфіденційними (у разі необхідності).

10. Копія доручення представляти інтереси заявника в дозвільному центрі, завірена печаткою заявника.

11. Копія платіжного доручення.


7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно
У разі платності :
7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами)

2. Постанова кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» в редакції постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.05.2006р. № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Україні від 15 жовтня 2002р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351»

7.2.

Розмір плати

200 грн. (без урахування податку на додану вартість).

Плата за проведення необхідних лабораторних досліджень та інструментальних вимірів стягується відповідно до чинного законодавства

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

35220001000256 в ГУДКСУ у Донецькій області м. Донецьк
МФО: 834016,
ІПН: 248197905845

св-во ПДВ: 10059681

8.

^ Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Рішення про видачу або про відмову у видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи приймається протягом 30 діб з дня надходження документів, передбачених порядком проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

У цей термін не входить час, протягом якого об’єкт експертизи перебуває на додаткових дослідженнях, та час, що необхідний заявнику для усунення зауважень (у разі їх наявності).

9.

^ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставами для відмови у видачі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

1. Порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі.

2. Виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3. Наявність результатів досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки, що не відповідають вимогам санітарного законодавства, санітарних норм та правил.

4. Порушення вимог санітарного законодавства, санітарних норм та правил.

10.

^ Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

В залежності від об’єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

- об’єкт експертизи: діючий об’єкт для отримання ліценції на медичну (іншу) практику - на термін дії ліцензії;

- об’єкт експертизи: діючий об’єкт – необмежений;

- об’єкт експертизи: об'єкт поводження з відходами - місця для тимчасового зберігання промислових та побутових відходів для отримання лімітів – 1 рік;

- об’єкт експертизи: документи, що обґрунтовують обсяги викидів, для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу – термін дії висновку: 5 років.

Підставами для анулювання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

1. Звернення суб’єкта господарювання щодо анулювання висновку.

2. Відмова суб’єкта господарювання в проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта та невиконання ним приписів і пропозицій, виданих за результатами приписів, пропозицій, виданих за результатами проведення державною санітарно-епідеміологічною службою планових та позапланових заходів.

3. Результати повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єкта, призначеної головним державним санітарним лікарем, що визнає недійсними попередні результати.

11.

^ Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

В т.ч. перелік органів (установ, організацій), що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), реквізити нормативно-правових актів, на підставі яких вони проводяться

Необхідно. Проводять:


12.

^ Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Санітарно-епідеміологічне обстеження безоплатно.

Проведення необхідних лабораторних досліджень та інструментальних вимірів платно відповідно до вимог чинного законодавства
^ У разі платності :
12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами)

2. Постанова кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» в редакції постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.05.2006р. № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Україні від 15 жовтня 2002р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351»

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Вартість лабораторних досліджень та інструментальних вимірів визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» в редакції постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.05.2006р. № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Україні від 15 жовтня 2002р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351»

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

35220001000256 в ГУДКСУ у Донецькій області м. Донецьк
МФО: 834016,
ІПН: 248197905845

св-во ПДВ: 10059681

13.

Примітки


Похожие:

Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт
Голова Голосіївської районної в Головний державний санітарний лікар місті. Києві державної адміністрації Голосіївського району м....
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експерти на діючий об’єкт
Голова Голосіївської районної в Головний державний санітарний лікар місті. Києві державної адміністрації Голосіївського району м....
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювальні техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Піб голови райдержадміністрації/міського піб та посада керівника місцевого дозвільного
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо»
Піб голови райдержадміністрації/міського піб та посада керівника місцевого дозвільного
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconПогоджено голова Шумської райдержадміністрації
...
Регламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconПогоджено голова Шумської райдержадміністрації
«Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, щодо місць розміщення об’єктів поводження з відходами»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов