Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле icon

Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, делеНазваниеРішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле
Дата конвертации14.06.2013
Размер175.85 Kb.
ТипРішення
скачать >>>УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖОВТНЕВА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ

К О Л Е Г І Я

РІШЕННЯ


від __29.06.2011____________№___131___

м. Маріуполь

Про стан виконання Жовтневою район-

ною адміністрацією повноважень, деле

гованих органами державної виконавчої

влади, за І півріччя 2011 року


Розглянувши інформацію головного спеціаліста-юрисконсульта, на виконання рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 17.09.2003 № 379 “Про стан виконання органами міської ради делегованих повноважень органів державної виконавчої влади”, керуючись главою 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.6.1 Положення про колегію районної адміністрації Маріупольської міської ради, затвердженого рішенням Маріупольської міської ради від 29.03.2011 № 6/6-359,


колегія Жовтневої районної адміністрації


ВИРІШИЛА:


1.Інформацію про стан виконання Жовтневою районною адміністрацією міської ради

повноважень, делегованих органами державної виконавчої влади, за звітний періодроку, прийняти до відома та визнати роботу з цього напрямку задовільною.


Голова

районної адміністрації А.Г. Каруник


ІНФОРМАЦІЯ


про стан виконання Жовтневою районною адміністрацією повноважень, делегованих органами державної виконавчої влади, за звітний період року

Жовтневою районною адміністрацією Маріупольської міської ради здійснювалися делеговані державою повноваження, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про районну адміністрацію, затвердженим рішенням міської ради від 29.03.2011 № 6/6-359. З метою ефективного виконання зазначених повноважень районна адміністрація проводила певну роботу сумісно з управлінням праці та соціального захисту населення Жовтневого району, комітетами самоорганізації населення, закладами освіти та культури, відділенням кримінальної міліції у справах дітей, лікувальними закладами, міським центром позашкільної роботи, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури, комунальними підприємствами та іншими органами місцевого самоврядування .

У І півріччі 2011 року діяльність районною адміністрацією здійснювалася за наступними напрямками.


Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.


На протязі року додержується порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. На міських курсах цивільної оборони навчаються особи керівного складу та інші фахівці, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту населення.

За звітний періодна об’єктах господарської діяльності було проведено 1 комплексно-об’єктове навчання, 14 штабних об’єктових тренувань. Звіти про проведення навчань з питань цивільного захисту на території району подаються в управління з питань цивільної безпеки та захисту населення міської ради

За перше півріччя 2011 року на об’єктах господарчої діяльності було проведено 2 комплексно-об’єктових навчання, 20 штабних об’єктових тренувань. Звіти про проведення навчань з питань цивільного захисту на території району подаються в управління з питань цивільної безпеки та захисту населення міської ради.

На постійному контролі знаходяться: матеріально-технічна база цивільної оборони на об’єктах господарчої діяльності, захисні споруди, які розташовані на території району, зони зсуву і зони підтоплення, створення та використання матеріальних резервів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та інші питання.

Зокрема цього Жовтневою районною адміністрацією постійно здійснюються заходи щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ та озеленення території району.

Так у звітному періоді було ліквідовано 211 сміттєзвалищ та захламлінь, проведено ряд заходів з озеленення територій за результатами яких висаджено:

дерев – 687шт.

кущів – 3 443шт.

газонів – 3,02га.

У ІІ півріччі 2010 року: ліквідовано 218 сміттєзвалищ (1 592м3 сміття), висаджено об’єктів озеленення:

дерев – 5 085 шт.

кущів – 4 144 шт.

троянд – 445шт.

газонів - 0, 34га

До делегованих повноважень Жовтневої районної адміністрації також віднесено встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності. Так, за звітний період, погоджено режим роботи 12 об'єктів торгівлі та побутового обслуговування.


Зокрема цього, постійно проводяться роботи з перевірки дотримання Правил торгівельного обслуговування населення. За звітний період біло здійснено таку перевірку на 64 об’єкті господарської діяльності, за результатами яких санепідстанцією, правоохоронними органами, податковою інспекцією, інспекцією з благоустрою складалися матеріали перевірки.


У сфері соціально-економічного розвитку району


На постійному контролі районної адміністрації знаходиться питання щодо погашення підприємствами району заборгованості із заробітної плати. З метою виконання повноважень за цим напрямком роботи, щотижнево проводяться засідання комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків, неподаткових платежів до бюджету, погашення заборгованості із заробітної плати.

За даними управління Пенсійного фонду Жовтневого району станом на 01.04.2011 загальна сума заборгованості із заробітної плати становила 8 051, 1 тис. грн на 30 підприємствах. При зменшенні кількості підприємств на 9 одиниць, сума заборгованості протягом звітного періоду зросла на 78, 7 тис. грн.

На підприємствах основного кола станом на 01.05.2011 заборгованість мали 31  підприємство на суму 7 388,3 тис. грн, на:

 • на 6 непрацюючих підприємствах – 541,8 тис. грн;

 • на 25 економічно-активних підприємствах – 6 846,5 тис. грн.

В порівнянні з початком року (на 01.01.2011 - 27 підприємств, 7972,4 тис.грн), при збільшенні кількості на 4 одиниці, загальна сума заборгованості зменшилась на 584,1 тис.грн.

На підприємствах малого і середнього бізнесу при збільшенні кількості на 1 підприємство, заборгованість зменшилась на 448,8 тис.грн (з 800,2 тис.грн на 18 підприємствах до 351,4 тис.грн на 19 підприємствах)..

В статистичному колі підприємств, при збільшенні кількості боржників на 4 одиниці, порівняно з 01.01.2011 (7630,0 тис.грн) загальна сума невиплаченої заробітної плати зменшилась на 70,3 тис.грн і станом на 01.06.2011 на 17 підприємствах становила 7559,7 тис.грн.

Основна частка боргу із заробітної плати не виплачена підприємствами будівництва (62,8%) і промисловості (25,8%). Основні чинники існуючої заборгованості: несвоєчасні розрахунки дебіторів, зменшення попиту на надання послуг, неповне навантаження виробничих потужностей, призупинення господарчої діяльності. В структурі загальної суми боргу – 3318,0 тис.грн, або 43,9% - припадає на 10 економічно активних підприємств, 3558,9 тис грн., або 47,1% - на 3 підприємства, щодо яких відбувається процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта – 682,8 тис. грн, або 9,0% - на 4 економічно неактивні, тобто ті, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність.

З початку року, при щотижневому заслуховуванні керівників підприємств, які мають заборгованість відбулось 24 засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності, заслухано 114 звітів керівників.

За рішеннями комісій:

- відбувався контроль виконання 9 графіків погашення заборгованості (з передбаченої за графіками суми 3108,9 тис.грн фактично погашено – 2219,0 тис. грн, або 71,4%);

- на розгляд до органів прокуратури з метою подальшого реагування надано звернення щодо керівників 48 підприємств-боржників.

Триває робота з виконання програми «Транспорт - місту», на виконання якої районною адміністрацією було запропоновано 40 підприємствам усіх форм власності взяти участь у даній акції. За звітний період здано 50, 704 т лому чорних металів, що становить 50,7% від встановленої норми у 100т .


Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту


Жовтнева районна адміністрація Маріупольської міської ради забезпечує вирішення питань, які входять до компетенції органу опіки та піклування, а саме:

- встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; - надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування , та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей;

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей, життю та здоров'ю (у тому числі психічному) яких загрожує небезпека, до інших форм влаштування дітей.

На виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою КМУ від 12.04.2000 №646р у Жовтневому районі щороку створюється та працює тимчасова комісія щодо перевірки обліку дітей шкільного віку з питання здобуття ними повної загальної освіти. За результатами роботи комісії затверджуються списки дітей шкільного та старшого дошкільного віку рішенням колегії.

Згідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, служба у справах дітей проводить роботу щодо своєчасного встановлення статусу дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Так, протягом поточного року 19 дітям надано відповідний статус, 8 дітей влаштовано під опіку громадян, 11 дітей, які перебувають на первинному обліку в службі Жовтневої районної адміністрації, влаштовано до державних закладів на повне державне утримання.

На виконання ряду законодавчих актів України у Жовтневому районі щороку у вересні-листопаді проводиться громадський огляд утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, в тому числі дітей. Які влаштовані до дитячого будинку сімейного типу та прийомну сім’ю.

Основною метою проведення цих заходів є удосконалення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перш за все щодо процесу їх влаштування, реалізації їх права на всебічний розвиток та сімейне виховання, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади з питань захисту дитинства, вдосконалення статистичного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтересах самих дітей.

В Жовтневому районі функціонує 1 прийомна сім’я (виховуються 2 дітей), 1 дитячий будинок сімейного типу на базі родини Борблік (виховуються 7 дітей). Спеціалісти центру систематично відвідують родини Борблік та Гордієнко, сприяють вирішенню різних питань щодо функціонування ПС та ДБСТ. Між соціальним працівником та батьками-вихователями налагоджені ділові стосунки. Виплати державної соціальної допомоги, грошового забезпечення батькам-вихователям , пенсії по втраті годувальника, аліменти сплачуються у повному обсязі.

Службою у справах дітей Жовтневої районної адміністрації здійснюється постійний контроль за умовами проживання, виховання дітей у дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, опікунських родинах та дітей, яких було усиновлено громадянами України.

Щороку згідно з діючим законодавством на кожну сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, оформлюються індивідуальні плани соціального захисту, в якому передбачено формування у дитини пріоритету виховання в сім’ї та виховання в неї моральних принципів щодо гуманних взаємин між членами родини, а також забезпечення


виконання опікунами та піклувальниками своїх обов’язків щодо своєчасного призначення та отримання дітьми усіх необхідних державних виплат.

Формується та використовується Єдиний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, організовується робота щодо захисту інформації в ЄІАС «Діти» згідно Інструкції з впровадження КСЗІ ЄІАС «Діти» та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.12.2009 №110 «Про службу захисту інформації ЄІАС «Діти». Здійснюється контроль за своєчасним внесенням достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачи, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

З метою попередження бездоглядності неповнолітніх та вирішення питань щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дітей, службою у справах дітей Жовтневої районної адміністрації посилено взаємодію з правоохоронними органами.

Щотижня за участю працівників служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділення кримінальної міліції у справах дітей Жовтневого РО, проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал» з метою попередження безпритульності, бездоглядності дітей, схильних до негативних явищ. За січень-травень 2011 року проведено 31 таких рейди, в тому числі з перевірки продажу неповнолітнім алкоголю та тютюнових виробів, перебування неповнолітніх в комп’ютерних клубах під час навчання, за результатами яких складено 4 адмінпротоколи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Також службою у справах дітей за 4 квартал 2010 та за 1 квартал 2011 проведено 13 перевірок в навчальних закладах – ЗОШ № 16, 25, 52, 67, 38, 64 з питань роботи з дітьми, та їх сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.

Продовжується робота з неблагополучними сім’ями, з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки. Станом на 21.06.2011 в службі у справах дітей на профілактичному обліку перебуває 35 дітей, які виховуються в 26 сім’ях, де батьки уклоняються від виконання батьківських обов’язків. Так, у поточному році в Жовтневий суд направлено 7 позовів, 6 з яких про позбавлення батьківських прав 7 батьків у відношення 7 дітей, 1 – про відібрання в 1 матері 3 дітей без позбавлення її батьківських прав.

Упродовж поточного року спеціалістами служби у справах дітей разом із представниками зацікавлених установ та організацій проведено попереджувально-роз’яснювальну роботу із 598 дітьми щодо попередження правопорушень, бродяжництва, пропусків учбових занять, найгірших форм дитячої праці, порнографії. За результатами бесіди 79 батьків цих дітей ознайомлено з актами-роз’ясненнями щодо належного виховання дітей, попереджено про недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми. За місцем проживання відвідано 195 малолітніх та неповнолітніх, що мешкають у 126 сім’ях.

З метою захисту законних прав та інтересів дітей протягом 2011 року спеціалісти служби у справах дітей прийняли участь у 255 судових засіданнях.

У роботі з питань захисту житлових та майнових прав неповнолітніх служба у справах дітей Жовтневої районної адміністрації керується ст.31,32 Цивільного кодексу України, ст.177 Сімейного кодексу України, ст.ст.17, 18 Закону України “Про охорону дитинства”, ст.12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей”, ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини».

Зазначені питання розглядаються у відповідному порядку різними органами, а саме: на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини та на колегії Жовтневої районної адміністрації.

За період з 01.01.2011 по 21.06.2011 на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 180 питань щодо соціального захисту прав малолітніх та неповнолітніх дітей.


За поточний період на засіданнях колегії Жовтневої районної адміністрації прийнято 57 рішень щодо захисту житлових та майнових прав 66 малолітніх та неповнолітніх дітей.

Здійснюється контроль за дотриманням чинного законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності відповідно до Закону України «Про органи про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

Також у 2011 році було створено опікунську Раду до компетенції якої входить вирішення питань пов’язаних із захистом охоронюваних прав та інтересів недієздатних верств населення.

Даний напрямок роботи представляє собою надання кваліфікованої допомоги опікунам недієздатних та належного їм майна. У зв’язку з тим, що недієздатні – це повнолітні люди, яких за рішенням суду було визнано недієздатними або обмежено дієздатними, в більшості випадків їм належить на праві власності різне рухоме та нерухоме майно право розпорядження яким передається опікуну разом із усіма обов’язками пов’язаними з його утриманням. Основна задача вказаної Ради – недопущення погіршення умов недієздатних осіб з боку піклувальників або інших фізичних та юридичних осіб, як під час укладання угод від імені підопічного, так і під час виконання своїх безпосередніх обов’язків по догляду за ним.

За звітний період Радою було розглянуто 7 звернення на 2 засіданнях.

У сфері соціального захисту населення


1.Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян.

Соціальний захист малозабезпечених, самотніх громадян пільгових категорій, неповнолітніх – один із пріоритетніших напрямків роботи районної адміністрації. Жовтневою районною адміністрацією забезпечується здійснення передбачених законодавством заходів із покращення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших пільгових категорій населення.

Станом на 30.05.2011 у Жовтневому районі мешкають та перебувають на обліку в

Управлінні праці та соціального захисту населення Жовтневого району 45 746 громадян пільгових категорій з них:

 1. ветерани війни – 5 974 особи;

 2. діти війни – 19 972 особи;

 3. особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 443 особи;

 4. ветерани військової служби, особливої військової служби – 882 особи;

 5. інші особи, які мають пільгу із соціальної ознаки – 18 475 осіб.

За вказаний період поточного року:

- відшкодовано витрат на забезпечення 67 особам твердим паливом на суму 24 436,37 тис.грн.;

- забезпечено гарячим харчуванням 77, проведено 894 обіди осіб на суму 10 440 тис. грн.;

- надано 836 продовольчих наборів на суму 19 424 тис. грн.

Станом на 01.12.2010 – 4 6281громадян, з них:

 1. ветерани війни – 6 113осіб;

 2. діти війни – 20 297 особи;

 3. особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 454 особи;

 4. ветерани військової служби, особливої військової служби – 890 осіб;

 5. інші особи, які мають пільгу із соціальної ознаки – 18 527 осіб.

За ІІ півріччя 2010 року:

- відшкодовано витрат на забезпечення 30 особам твердим паливом на суму 10,6 тис.грн.

- забезпечено гарячим харчуванням 50 осіб на суму 7 270 грн;


- придбано 1 199 продовольчих наборів на суму 17 047 грн.

До сфери соціальної роботи входить й організація святкових заходів для ветеранів та інвалідів війни. Вже стало доброю традицією проведення святкових обідів, концертів, “польових кухонь”, надання адресної допомоги, покладення квітів до пам’ятників, які проводяться до державних свят та пам'ятних дат. За звітний періоду вищезазначених заходах взяли участь 200 ветеранів, освоєно 2 881,40 тис.грн. (у ІІ півріччі - 1 230 ветеранів, освоєно більше 8,0 тис.грн.)

Зокрема цього продовжується надання матеріальної допомоги мешканцям району. Так за звітний період було надано допомогу 36 особам на суму 40 672 тис.грн., з них 1 дитині-сироті – 7 122 тис.грн., 2 вдовам ветеранів – 32 950 тис.грн. та ін.


У сфері охорони громадського порядку


При районній адміністрації діє адміністративна комісія, метою якої є розгляд та профілактика адміністративних правопорушень. Станом на 30.05.2011 цією комісією проведено 12 засідань, розглянуто 40 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу на суму 2 006 грн. (у порівнянні з ІІ півріччям 2010 року – адміністративною комісією проведено 18 засідання, розглянуто 40 протоколів, накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 2 108грн.)

Також при Жовтневій районній адміністрації діє спостережна комісія, робота якої проводиться відповідно до затвердженого плану. За звітний періодпроведено 6 засідань спостережної комісії (ІІ півріччя 2010 6 засідань). Основним напрямком у роботі комісії є організація громадського контролю за дотриманням прав та законних інтересів засуджених та осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. Згідно з Положенням про спостережну комісію, районна адміністрація організовує роботу з соціального патронажу відносно осіб, які звільнилися від відбування покарання. Так, за звітний періоддо центру зайнятості звернулося 11 осіб, працевлаштовані 8 осіб, матеріальну допомогу надано 3 особам звільненим з місць відбування покарань. (ІІ півріччя 2010 звернулось 13, працевлаштовані 3, матеріальну допомогу надано 4)


У сфері роботи зі зверненнями громадян, організації їх особистого прийому


Робота зі зверненнями громадян здійснюється Жовтневою районною адміністрацією згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 та забезпечує їх виконання згідно до компетенції.

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів місцевого самоврядування та розвитку зворотного зв`язку з населенням району керівники адміністрації збільшили кількість особистих прийомів громадян, виїзних прийомів за місцем мешкання та «прямих ліній» керівниками адміністрації. Так за звітний період було проведено 97 особистих прийомів, на них зареєстровано 79 звернення, що складає 17% від загальної кількості звернень, які надійшли до районної адміністрації (у другому півріччі 55, що склало 10,05%). (4.12.4)

Продовжується робота зі зверненнями громадян, які надійшли через засоби масової інформації (ЗМІ) міста, результати їх виконання висвітлювалися через ЗМІ у спеціальних рубриках. Так, за звітний період до Жовтневої районної адміністрації надійшло 30 звернень із засобів масової інформації (у другому півріччі 2010 - 24). Станом на 21.06.2011 вирішено по суті та знято з контролю 26 звернень цієї категорії.

Всього протягом звітного періоду року до Жовтневої районної адміністрації надійшло 463 звернень, з них на контролі перебувають 287, вирішено питань 176 (за ІІ півріччя 2010 року надійшло547 звернень громадян, з них на контролі перебуває 398 звернень, вирішено питань по 149 зверненням громадян).

Щодо організації та забезпечення перевірок стану роботи зі зверненнями громадян у житлово-комунальних підприємствах та комітетах самоорганізації населення, розташованих на території району, відділом по роботі зі зверненнями громадян проведено перевірки на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян»:

- у 10 комітетах самоорганізації населення,


- у 9 житлово-комунальних підприємствах.

Робота зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі районної адміністрації. З 2010 року на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації і гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування» та рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 18.03.2009 № 91 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2008 року» ці питання заслуховуються на засіданнях колегії районної адміністрації щоквартально.

За звітний період проведено 3 семінари з питань організації роботи зі зверненнями громадян з керівниками ЖКП, головами та секретарями КСН, начальниками відділів та спеціалістами районної адміністрації.

Спеціалістами відділу по роботі зі зверненнями громадян районної адміністрації постійно проводиться індивідуальне навчання з питань організації роботи зі зверненнями громадян з головами та секретарями КСН, надається методична допомога у роботі зі зверненнями громадян спеціалістам ЖКП, відповідальним за даний напрямок роботи.

За участю запрошених спеціалістів інших виконавчих органів державної влади проведено 6 щомісячних безкоштовних консультаційно-правових зустрічей з соціально незахищеними верствами населення району, на яких надано консультаційну допомогу 4 громадян. Зокрема цього, з травня 2011 року спеціалістами районної адміністрації здійснюється надання допомоги категорії мешканців «діти війни», так, за звітний період, було здійснено 8 прийомів, на яких проконсультовано 5 громадян відповідної категорії.

Проведено 4 «прямих ліній» з мешканцями району (2 - головою адміністрації, 2 – заступниками голови). Здійснено 234 (за ІІ півріччя 2010 року 223) виїздів керівництвом районної адміністрації з метою перевірки звернень громадян, 69 перевірка якості виконаних робіт, 165 – з метою встановлення термінів та заходів щодо виконання робіт за зверненнями.


У сфері організаційно-технічного забезпечення виборів, референдумів,

опитувань та ведення Державного реєстру виборців


На виконання делегованих повноважень щодо ведення Державного реєстру виборців спеціалістами відділу за звітний період проведено наступну роботу.

Опрацьовано 7 605 записів з них: 856 – включено нових записів до Реєстру, 4 246 – внесено змін, включено до звернень – 916, переадресовано – 198, відмовлено – 1 427.

Зокрема цього, проставлено 163 висновки по кратних включеннях виборців (у другому півріччі 2010 року 1 958) з них: за дорученням Центральної виборчої комісії знищено 94 зайвих записів, 69 записи внесено до «вічних» дублів ( записи, що співпадають по змісту, але стосуються різних осіб).

Направлено 177 запити (у другому півріччі 2010 року 291) до суб’єктів подання відомостей про виборців з питання перевірки персональних даних про громадян.

Заведено 140 відомостей періодичного поновлення.


Головний спеціаліст-юрисконсульт Є.Л.БляхманПохожие:

Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від № м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п 1 Положення про колегію районної адміністрації Маріупольської міської ради,...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від 22. 12. 2011 №290 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою районною адміністрацією повнова жень, делегованих органами дер
Жовтневою районною адміністрацію проведено певну роботу з виконання районною адміністрацією повноважень, делегованих органами державної...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від № м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою районною адміністрацією повнова жень, делегованих органами дер
Жовтневою районною адміністрацію проведено певну роботу з виконання районною адміністрацією повноважень, делегованих органами державної...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від № м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою районною адміністрацією повнова жень, делегованих органами дер
Жовтневою районною адміністрацію проведено певну роботу з виконання районною адміністрацією повноважень, делегованих органами державної...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від 23. 12. 2011 №231 м. Маріуполь Про стан виконання районною адмі ністрацією міської ради повноважень
Україні», Положення про районну адміністрацію Маріупольської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29. 03. 2011 №6/6-359...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від № м. Маріуполь Про стан виконання Іллічівською районною адміністрацією пов-новажень, делегованих органами державної виконавчої влади у 2011 році та заходи щодо найбільш повної реалізації цих повноважень у 2012 році
Розглянувши інформацію про роботу Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради у 2011 році щодо здійснення делегованих...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від № м. Маріуполь Про стан виконання районною адмі ністрацією міської ради повноважень
Україні», Положення про районну адміністрацію Маріупольської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29. 03. 2011 №6/6-359...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconРішення від 25. 01. 2012 №3 м. Маріуполь Про стан виконання Іллічівською районною адміністрацією пов-новажень, делегованих органами державної виконавчої влади у 2011 році та заходи щодо найбільш повної реалізації цих повноважень у 2012 році
Розглянувши інформацію про роботу Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради у 2011 році щодо здійснення делегованих...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconВитяг з протоколу засідання колегії районної адміністрації
Маріупольської міської ради від 26. 01. 2011 №6 «Про стан виконання Іллічівською районною адміністрацією повноважень, делегованих...
Рішення від 29. 06. 2011 №131 м. Маріуполь Про стан виконання Жовтневою район ною адміністрацією повноважень, деле iconВитяг з протоколу засідання колегії районної адміністрації
Маріупольської міської ради від 25. 01. 2012 №3 «Про стан виконання Іллічівською районною адміністрацією повноважень, делегованих...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов