Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики icon

Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політикиНазваниеПовідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики
Дата конвертации26.11.2012
Размер73.65 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший заступник міського

голови

___________Г. В. Митрофанов

"_______" ___________ 2011 р.

АНАЛІ3

регуляторного впливу проекту рішення Маріупольської міської ради

Об утверждении ставок единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности в г. Мариуполе и признании утратившими силу решений городского совета”


1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного
регулювання.


14.12.2010 прийнято Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», згідно якого регуляторні акти, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

Рішення щодо затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності було прийняте у 2004 році (рішення міської ради від 06.07.2004 №689 «Об установлении ставок единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности в г. Мариуполе») з подальшим внесенням змін та доповнень у 2005 році (рішення міської ради від 22.03.2005 №943«О внесении изменений в решение городского совета от 06.07.2004 №689 «Об установлении ставок единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности в г. Мариуполе») та у 2008 році (рішення міської ради від 22.03.2005 №943«О внесении изменений в решение городского совета от 06.07.2004 №689 «Об установлении ставок единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности в г. Мариуполе»).

Рішення 2004 та 2005 років приймалися без проведення аналізу регуляторного впливу, розміщення повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики.

Ставки єдиного податку, що діють в теперішній час у м. Маріуполі, встановлено рішенням, прийнятим у 2008 році, яке було підготовлено з урахуванням усіх вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: проведено аналіз регуляторного впливу, оприлюднення у засобах масової інформації.

Однак, у зв’язку з тим, що початкове рішення 2004 року, яким саме встановлювався єдиний податок у місті, не відповідає вимогам державної регуляторної політики, всі рішення щодо єдиного податку мають будуть скасовані та прийнято нове рішення з додержанням усіх вимог державної регуляторної політики.

2. Визначення цілей державного регулювання.

 • - приведення рішення щодо встановлення ставок єдиного податку у м. Маріуполі у відповідність до чинного законодавства у галузі державної регуляторної політики;

 • - впорядкування стягнення єдиного податку з фізичних осіб - СПД;

 • - надходження єдиного податку до бюджету міста;

 • - вирішення соціальних проблем населення (завдяки надходженням коштів до бюджету міста).

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, перевага
обраного способу.


Головним альтернативним способом досягнення зазначених цілей є підготовка рішення про сплату єдиного податку з урахуванням усіх вимог державної регуляторної політики після внесення змін до Податкового кодексу України в частині щодо оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Однак, у зв’язку із невизначеністю термінів, коли такі зміни будуть внесено до Податкового кодексу України, пропонуються наступні альтернативні способи:

1. Залишити рішення про сплату єдиного податку без змін. Однак, у такому разі, вони будуть скасовані у судовому порядку, як такі, що не відповідають принципам державної регуляторної політики.

2. Скасувати рішення про сплату єдиного податку та не впроваджувати нове рішення про сплату єдиного податку у місті взагалі. Однак, це призведе до втрат міського бюджету та буде порушенням норм Податкового кодексу України, оскільки місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок. Крім того, це буде порушенням прав платників податків, що обрали спрощену систему оподаткування, оскільки вони не зможуть користуватися нею надалі, та змушені будуть перейти на загальну систему оподаткування з веденням обліку доходів та витрат і використанням реєстраторів розрахункових операцій.

3. Скасувати рішення про сплату єдиного податку та затвердити нове рішення з проведенням аналізу регуляторного впливу, оприлюдненням у засобах масової інформації. Даний спосіб є переважним, оскільки його реалізація буде відповідати як принципам державної регуляторної політики, так і нормам сучасного податкового законодавства, та буде діяти до внесення змін до Податкового кодексу України в частині щодо оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання
проблеми.Основним завданням запропонованого проекту рішення є приведення рішення міської ради щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності у відповідність до принципів державної регуляторної політики.


Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є скасування всіх рішень щодо єдиного податку, що діють на території м. Маріуполя, та затвердження нового рішення про встановлення ставок єдиного податку. При цьому ставки єдиного податку, що пропонуються у новому рішенні, повністю відповідають розмірам ставок, що були прийняті у 2008 році та діють у місті на теперішній час, та по яких було проведено відповідну процедуру відстеження регуляторного впливу, тобто підвищення ставок єдиного податку не передбачається.


З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:


 • встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірах, що діють у місті на теперішній час, та по яких було проведено відповідну процедуру відстеження регуляторного впливу;

 • проведення аналізу надходжень до місцевого бюджету єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;

 • розміщення регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу у засобах масової інформації.


5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.


Перевагами у досягненні визначених цілей є:

 1. Прийняте рішення буде відповідати як нормам державної регуляторної політики, так і вимогам податкового законодавства України;

 2. Спрямування отриманих коштів на вирішення соціальних проблем населення та покращення інфраструктури міста.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.


Витрати

Вигоди

^ Органи місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту

Приведення рішення міської ради щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності у відповідність до принципів державної регуляторної політики

Часові витрати спеціалістів структурних підрозділів виконкому на підготовку та розміщення у засобах масової інформації регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. За підсумками 2010 року до бюджету міста надійшло єдиного податку від фізичних осіб у сумі 11,0 млн. грн.

У разі неприйняття даного регуляторного акту втрати місцевого бюджету складуть близько 11,0 млн. грн.
^ Суб’єкти підприємницької діяльності

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи не нестимуть додаткових витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного податку, оскільки його ставки не підвищуються, а залишаються на попередньому рівні

Нормативне забезпечення діяльності суб’єктів малого підприємництва, що обрали спрощену систему оподаткування, буде відповідати принципам державної регуляторної політики.

На теперішній час (01.01.2011) спрощену систему обрало 10117 фізичних осіб-підприємців, у трудових відносинах з якими перебуває 6782 найманих працівника.

Населення

Відсутні

Надходження коштів від єдиного податку будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури міста, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

Контроль з боку державних установ та органів місцевого самоврядування за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності чинного законодавства

^ 7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відслідкування ефективності дії регуляторного акта.


Даний регуляторний акт підлягає перегляду після внесення змін до Податкового кодексу України в частині щодо оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


8. Визначення показників результативності регуляторного акта.


Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

 • 8.1. кількість платників єдиного податку (за даними ДПІ міста);

 • 8.2. сума надходжень до бюджету місцевого самоврядування від сплати єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.


9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися за наступними показниками:

Захід

Відповідальний за виконання

Збір інформації щодо кількості платників єдиного податку

ДПІ у м. Маріуполі

Аналіз та відстеження динаміки кількості зареєстрованих платників єдиного податку

ДПІ у м. Маріуполі

Аналіз та відстеження динаміки сум надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності

Фінансове управління міської ради, ДПІ у м. Маріуполі


Терміни проведення відстеження результативності акта:

- базовий – протягом 45 з дня набрання чинності акта;

- повторний - через рік після набрання чинності актом;

- періодичний - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акта.

Пропозиції та зауваження надсилати протягом місяця після опублікування в газеті до фінансового управління Маріупольської міської ради за адресою: пр. Леніна, 70, тел. 54-17-85


Начальник фінансового управління

міської ради Т.П. Артюх
Похожие:

Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 04. 2011р. №109 Про оприлюднення нормативно правових актів, занесених до Державного реєстру
«Про оприлюднення нормативно-правових актів, занесених до Державного реєстру» та з метою упорядкування оприлюднення в друкованих...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconРішення №109 від 15 червня 2011року м. Городок Про внесення доповнень до Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації Городоцького району на 2010-2014 роки
Щодо внесення доповнень до Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в засобах...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconЗвіт міського голови щодо здійснення у місті державної регуляторної політики у 2010 році
З метою поліпшення стану реалізації державної регуляторної політики, відповідно до ст. 38 Закону України "Про засади державної регуляторної...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconЗвіт міського голови щодо здійснення у місті державної регуляторної політики у 2011 році
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", згідно з Законом України “Про доступ...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconЗвіт міського голови щодо здійснення у місті державної регуляторної політики у 2011 році
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", згідно з Законом України “Про доступ...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconЗвіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики у 2011 році
Реалізація державної регуляторної політики у м. Дружківка протягом 2011 року була спрямована на виконання завдань, визначених нормами...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconРішення про утворення закордонних виборчих дільниць у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб
Встановлення кількості одномандатних виборчих округів (далі – одномандатні округи) в Автономній Республіці Крим, областях, містах...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconОсновні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі
Розробка, своєчасне затвердження та оприлюднення у друкованих засобах масової інформації планів діяльності з підготовки проектів...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconЗатверджено наказ Держархбудінспекції
Не заперечую проти розміщення інформації (назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження) про анулювання ліцензії нашому підприємству...
Повідомлення про оприлюднення у засобах масової інформації, у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам державної регуляторної політики iconЗатверджено наказ Держархбудінспекції
Не заперечую проти розміщення інформації (назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження) про переоформлення ліцензії нашого підприємства...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов