Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького icon

Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницькогоНазваниеПоложення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького
Дата конвертации01.12.2012
Размер52.33 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


Проект


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АГРОБІОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Агробіологічний комплекс організується як навчально-дослідна база хіміко-біологічного та природничо-географічного факультетів, а також у цілях використання його для трудового виховання студентів інших факультетів педуніверситету.

Агробіологічний комплекс є базою для виховання, проведення занять у період навчально-польових практик з біологічних і сільськогосподарських дисциплін зі студентами стаціонарної і заочної форми навчання, наукової роботи викладачів, аспірантів і студентів, а також експериментальних курсових і дипломних робіт, проведення семінарів і практикумів із вчителями біології й основ сільськогосподарського труда шкіл району та області.

Агробіологічний комплекс забезпечує відповідні кафедри університету натуральним роздатковим і демонстраційним матеріалом, а також реалізує власну продукцію через бухгалтерію університету.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ


Агробіологічний комплекс організовується на земельній ділянці, отриманій університетом через органи місцевого самоврядування в установленому порядку.

Комплекс повинен володіти достатньою земельною площею, яка дозволяє забезпечити виконання поставлених перед ним завдань. Земельна ділянка комплексу може варіювати від 4 до 30 га.

При розподіленні площі комплексу слід враховувати кількість студентів, які мають проходити практику.

На агробіологічному комплексі повинні бути організовані відділи:

 • відділ рільництва, представлений рекомендованими для зони сівозмінами з високоврожайними цінними культурами;

 • відділ овочівництва, представлений теплицею, парниками, утепленим ґрунтом, парниковою ділянкою і овочевою сівозміною;

 • відділ плодово ягідних культур, що складається з плодового саду, плодового розплідника, ягідника, виноградника з набором порід і районованих сортів різного терміну визрівання;

 • відділ методики біології, представлений типовою шкільною ділянкою;

 • відділ тваринництва , який має свійських тварин, птицю і бджіл;

 • відділ фізіології рослин з матеріальною базою, що представлена систематичною колекцією різноманітних видів, лабораторією і польовою ділянкою для проведення експериментальних робіт з фізіології рослин;

 • ботанічний відділ, що представлений систематичною колекцією різноманітних видів диких і культурних рослин;

 • зоологічний відділ, що представлений музеєм із систематичною колекцією основних видів місцевої фауни, біологічними групами. Експериментальний відділ з охорони тварин. Дупляве господарство. Система місцевих об’єктів тварин, що знаходяться під охороною (огородження мурашників, нір корисних тварин та ін );

 • колекційний відділ представлений колекцією різноманітних видів, форм і сортів основних зернових, технічних, овочевих та інших культур;

 • селекційно-генетичний відділ з матеріальною базою для проведення польової практики і експериментальної роботи з генетики й селекції;

 • метеорологічний майданчик, обладнаний відповідно до навчальної програми практичних занять з метеорології;

 • декоративний відділ, представлений квітниками та насадженнями деревно-чагарникових порід;

 • музей або виставка з експозицією матеріалів з охорони природи (рослин і тварин) даного району;

 • кінноспортивна школа при АБК.

Зміст, напрям та обсяг роботи кожного відділу визначаються навчальними програмами , планом науково-дослідної роботи відповідних кафедр, особливостями грунтово-кліматичних умов, а також особливостями сільськогосподарського виробництва області й потребами університету в тій чи іншій продукції власного виробництва.

Для забезпечення проведення навчальних занять, науково-дослідної роботи, курсових і випускних робіт студентів, занять з учнями шкіл на агробіологічному комплексі необхідно мати відповідні будівлі та споруди.


^ 3. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ АГРОБІОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ


 1. Загальне керівництво роботою агробіологічного комплексу та контроль за його господарською діяльністю здійснюється ректором університету, який розглядає та затверджує плани роботи комплексу і звіти про його роботу, що подаються завідуючим комплексом.

 2. Повсякденне керівництво організаційними, навчальними, науковими та методичними питаннями роботи комплексу в цілому здійснюється начальником практики.

 3. Науково-методичне керівництво роботою кожного відділу агробіологічного комплексу здійснюють завідуючі відповідними кафедрами університету через викладачів кафедр.

 4. Повсякденне господарське керівництво роботою агробіологічного комплексу в суворій відповідності з його цілями, завданнями та планами здійснюється директором комплексу. Директор комплексу складає та погоджує з кафедрами виробничі плани комплексу, забезпечує матеріальну базу для проведення навчальних занять студентів, а також для проведення експериментальних робіт. Несе персональну матеріальну відповідальність за всі споруди, обладнання та інші матеріальні цінності на АБК; здійснює керівництво штатом комплексу, складає кошториси і звіти про господарську та фінансову діяльність комплексу.

 5. Навчальна робота на АБК виконується викладачами кафедр, а також навчально-допоміжним та навчально-виробничим персоналом у межах затвердженого університетом штату. Додатковий штат виробничого та допоміжного персоналу встановлюється ректором у межах фінансування плану по труду згідно кошторису спеціальних засобів за рахунок доходів від реалізації продукції комплексу.

 6. Керівництво штатом АБК з навчальної та методичної роботи здійснюється начальником навчально-польової практики.

 7. Навчально-виробничі роботи на АБК у період проходження практики в усіх її відділах виконуються студентами під керівництвом викладачів та персоналом агробіологічного комплексу.

 8. Агробіологічний комплекс повинен мати робочих коней з гужовим інвентарем та сільськогосподарські машини в кількості, що забезпечує безперебійне та своєчасне проведення всіх робіт, пов’язаних з навчально-науковою та виробничо-господарчою діяльністю комплексу.

 9. Директором АБК ведеться документація: плани і звіти про роботу комплексу, книги обліку матеріальних цінностей, табель обліку співробітників, річні плани та звіти про роботу комплексу розглядаються та затверджується ректором університету.


^ 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРОБІОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ


 1. Агробіологічний комплекс утримується за рахунок кошторів спеціального фонду університету.

 2. Фінансування будівництва і ремонту споруд АБК передбачається на будівельні й ремонтні роботи в університеті.

 3. Кошти на придбання сільськогосподарського інвентарю й навчального обладнання для АБК виділяються зі спеціального фонду університету.^ 6. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АБК


 1. Агробіологічний комплекс здійснює комерційну діяльність відповідно до Статуту університету.

 2. АБК може реалізовувати вироблену продукцію за розпорядженням ректора, а також на власний розсуд за ринковими договірними цінами.

 3. АБК може здійснювати виконання заказів, робіт, послуг з метою задоволення потреб співробітників університету і населення. АБК може використовувати для цього свій інвентар і сільгоспобладнання.

 4. АБК може здійснювати прокат обладнання, інвентарю, сільськогосподарських тварин, за погодженням ректора університету та професорсько-викладацького складу.

 5. АБК може здавати в оренду службові приміщення й теплиці.

 6. Комерційна діяльність АБК контролюється ректором, бухгалтерією університету, профспілковим комітетом.

Похожие:

Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про лабораторію альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького І. Загальні положення
Надалі – Лабораторія є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про бібліотеку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького загальні положення
М, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, який забезпечує літературою та інформацією...
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про підготовче відділення мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана хмельницького Загальні положення
Міністерства освіти і науки України, Статуту Мелітопольського державного педагогічного університету, Концепції розвитку Мелітопольського...
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про лабораторію біохімічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Загальні положення
...
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про Лабораторію філологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
...
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про кафедру мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Загальні положення
Ького державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з...
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про інформаційно-комп’ютерний центр Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Загальні положення
КЦ) є структурним підрозділом мдпу імені Богдана Хмельницького (надалі Університет)
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про науковий центр «Еколайн» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького І. Загальні положення
Науковий центр «Еколайн» (надалі – Центр) є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана...
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconПоложення про міжвідомчу наукову лабораторію медично-біологічного моніторингу при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та Таврійського державного
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського державного агротехнологічного університету....
Положення про агробіологічний комплекс мелітопольського державного педагогічного університету імені богдана хмельницького iconМіністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Затверджено вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов