Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького icon

Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоНазваниеМіністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Дата конвертации02.12.2012
Размер215.8 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Лабораторія соціологічних досліджень

Комунальний заклад “Мелітопольський педагогічний ліцей-інтернат Творчість» Запорізької обласної ради

Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя

Гімназія м. Унічев (Чехія)

Волгоградський державний педагогічний університет (Росія)

^ Володимирівський державний педагогічний університет (Росія)

ПРОГРАМА


ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(з міжнародною участю)


ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СЕНС І СПОСІБ БУТТЯ

ЛЮДИНИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ


Мелітополь

23-24 вересня 2010 року


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова:

Аносов І.П. – доктор педагогічних наук, професор


Програмно – науковий комітет:


Солоненко А.М. - к. біол. н., доцент, перший проректор;

\

Молодиченко В.В. - к. геол. н., доцент, проректор з наукової роботи;


^ Шкода В.В. - д. філос. н., професор, завідувач кафедри соціології;


Федорова О.В. - к. пед. н., доцент, декан соціально-гуманітарного факультету;


Донченко Л. М. – к. геогр. н., доцент, декан економічного факультету;


Афанасьєва Л. В. - к. філос. н., доцент, завідувач лабораторії соціологічних досліджень;


Тоцький В. І. - директор Мелітопольського ліцею-інтернату «Творчість»;


^ Тоцька Т.П. - заступник директора з навчально-методичної роботи Мелітопольського ліцею-інтернату «Творчість»;


Орлов А. В. - к. філос. н., ст. викладач кафедри соціології;


^ Гончарова О.А. - к. пед. н., ст. викладач, заступник декана соціально-гуманітарного факультету;


Кулик І. О. - асистент, заступник декана економічного факультету;


^ Леушина О.А. - к. економ. н., доцент, завідувач кафедри економіки;


Жукова О. Є. - Мелітопольський ліцей-інтернат «Творчість»;


Приходько Л.М. – асистент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти, аспірантка ЗНУ.


Організаційний комітет:

Білостінна В. - голова студентського комітету університету;

Безверхня С. - голова студентського комітету економічного факультету;

^ Ярова А. - голова студентського комітету соціально-гуманітарного факультету;

Лапій Х. - студентка IV курсу соціально-гуманітарного факультету;

Горбань А. - студентка IV курсу соціально-гуманітарного факультету;

^ Безух Є. - студент V курсу економічного факультету;

Сальніков С. - студент V курсу економічного факультету.


____________________________________________________________________

Секретаріат:

Телефон (0619) 44-04-64

E-mail: dekan.soc–gum@mail.ru

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


23 вересня


9.00 – реєстрація учасників конференції (хол навчального корпусу №4)


10.00 – Урочисте відкриття конференції (ауд. 143, навчальний корпус №4)


10.15 – Пленарне засідання (ауд. 143)


11.30 – Перерва. Брейк–кава


12.00 – Пленарні дискусії (ауд. 143)


13.00 – Обідня перерва (їдальня МДПУ)


14.00 – Майстер класи:


  • Презентація соціального проекту «Школа життєвого успіху» (ауд. 143);

  • Комунікативний тренінг «Оптимізація субєкт–субєктної взаємодії засобами арт-терапії (ауд. 118);

  • Сувенірна майстерня «Забавка» (ауд. 133)24 вересня


9.00 – Секційні засідання (навчальні корпуси №4 і №5)


12.00 – Обідня перерва (їдальня МДПУ)


12.30 – Круглий стіл «Світ очима молодих» (лабораторія соціологічних досліджень)


14.00 – Заключне пленарне засідання. Підведення підсумків конференції. (ауд. 143, навчальний корпус №4)


15.00 – Екскурсія на Бірючий острів


Регламент

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 7 хв.

Повідомлення – 5 хв.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ:


Молодиченко В.В. – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, т.в.о. ректора, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Дубініна О.В. - заступник міського голові з соціально гуманітарних питань.

Федорова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан соціально–гуманітарного факультету

^ Білостінна В.В. – голова студентського комітету університету


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голова:

Шкода - В.В. - д. філос. н., професор, завідувач кафедри соціології


Співголова:

Афанасьєва Л.В. – к. філос. н., доцент, завідувач лабораторії соціологічних досліджень;

Орлов А. В. - к. філос. н., ст. викладач кафедри соціології;


^ ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ВАЖЛИВИЙ ЧИНИК У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Беднов Є. – учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»


ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОНТАКТІВ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Безверхня С. А. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Берегуля А.Г. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНІСНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Вишневський О.Ю. – студент 3 курсу Київського Національного лінгвістичного університету


^ РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТОВОЇ СПАДЩИНИ

Кочененко В.О. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ УЧЕНИЧЕСКОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Пара О.С. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРНАНТІНСТЬ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Петра Лонова - учениця гімназії, м.Унічев (Чехія)


РОЛЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВІВ ТА ЇХ РОЗВИТКУ

Туманова Н.С.- студентка 3 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, В КОТЕКСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ, ЯК У МОВА ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В ТРЕТОЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

Мелаш А.Ф. – студентка 3 курсу філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Верніковська Є.О. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ «ПРАВА ЖИВОТНЫХ»

Зяблова О. – студентка магістратури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ


СЕКЦІЯ I. ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ( ауд. 151, навч.корпус №5)


^ Керівники: Леушина О.А., к. економ. н., доцент, завідувач кафедри економіки

Паршина О.Б. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНІСНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Вишневський О. – студент 3 курсу Київського Національного лінгвістичного університету


^ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ ЯК ПРИКЛАД ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Долинний В - учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»


ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

Дюжикова Ю. - студентка IV курсу химіко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ МЕЛІТОПОЛІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Коломоєць К. – студент магістратури спеціальності соціологія


УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лозова Є.А.- студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Цицюра Н.О. - студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ УЧАСТЬ МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОГРАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Олешко В.М. - студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Паршина О.Б. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Пономаренко Д.В. – студент 5курсу економічного факультету Мелітопольського

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ РОЛЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВІВ ТА ЇХ РОЗВИТКУ

Туманова Н.С. - студентка 3 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Піскова С.Ю. - студентка 3курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ ЯК НОСІЙ ТРАДЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Павел Сервинка – учень гімназії м.Унічев (Чехія)


ЕКСКУРС ДО ІСТОРІЇ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Томас Вайасек – студент гімназії м.Унічев (Чехія)


^ СОЦІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Шершньова О.М. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Кірєєв І.В - студент 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЗІЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

Мальцева К.І. – учениця Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»


^ СЕКЦІЯ ІІ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ДІАЛОГ КУЛЬТУР В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ауд. , навчальний корпус №5)


Керівники: Афанасьева Л. В., к. філос. н., доцент, завідувач лабораторії соціологічних досліджень

Сальніков С., студент V курсу економічного факультету


ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Акімов В. - студент I курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ РОЛЬ ТУРИЗМУ У ФОРМУВАННІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Андрющенко О.Ю. - студент 2 курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ИНТЕРНЕТ–АГРЕССИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Каретников В.Є. - студент Запорізького Національного технічного університету


РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТОВОЇ СПАДЩИНИ

Кочененко В.О. – студентка 4 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ТОЛЕРАТНОСТЬ

Марченко И.С. – студентка 4 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СЕКСУАЛЬНОГО ФЕТИШИЗМА

Меджлумян С.А. – студентка Волгоградского государственного университета


МОЛОДЬ ТА ЕТНІЧНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Митяй Б. - студент I курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР ЯК МІСЦЕ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ МАЛОГО МІСТА

Опанасенко Ю.І. - студентка 4курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ СУЧАСНА КРИМСЬКОТАТАРСЬКА СІМ’Я: ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ

Поварнена А. Н. – студентка магістратури


РОЗВИТОК АКТИВНОГО ТУРИЗМУ ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Приймак Т.В. – 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН

Сальніков С.З. - студент 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА НАРОДІВ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

Сторчило Єлизавета - учениця Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»


^ СВОБОДА ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ: МОЛОДЬ У ПОШУКАХ ВІДПОВІДІ.

Черкасов О – учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»


СЕКЦІЯ 3. СУБКУЛЬТУРА ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПРАКТИК МОЛОДІ (ауд. 118, навчальний корпус №4)


Керівники: Орлов А. В., к. філос. н., ст. викладач кафедри соціології

Ярова А., голова студентського комітету соціально–гуманітарного факультету


^ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОНТАКТІВ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Безверхня С.А. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СУСПІЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ

Житнік І. - учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»

^

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ


Ковзікова О.В. – студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Карнаух О. – студентка 2 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Мамонтова В. – студентка 2 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ПОВЕДЕНИЯ

Марченко И.С. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА САМОВИРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Муратова Е.Є. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ДОЗВІЛЛЯ «АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МОЛОДІ» В СИСТЕМІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Харитонов М.І. – студент 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ МОЛОДІЖНІ МІСЬКІ СУБКУЛЬТУРИ: ВИМІРИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

Хромишев О. - студент I курсу факультету інформатики і математики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ Субкультура – форма выражения личности

Ширінкіна О.В. – студентка магістратури Мелітопольського державного університету імені Богдана Хмельницького


^ ПОНИМАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Ярова А. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ СЕКЦІЯ 4. СИСТЕМА ОСВІТИ У ВИХОВАННІ ТОЛЕРАНТНОСТІ

(ауд.143, навчальний корпус №4)

Керівники: Гончарова О.А., к. пед. н., ст. викладач, заступник декана соціально – гуманітарного факультету

Пара О. - студентка 3 курсу соціально–гуманітарногофакультету


^ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Берегуля А. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ РЕБЕНКА КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Беспамятна І. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Верніковська Є. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Голуб Ю.Г. - студентка з курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ЧЕРЕЗ ТОЛЕРАНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ПРИРОДИ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Криворотько І.М. – студентка 5 курсу соціально – гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Козачук Н. – студентка 5курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

Левицька О.А. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ Екологічне виховання в контексті толерантності як умова виживання людства в третьому тисячолітті

Мелаш А. – студентка 3 курсу філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЕМОЦІЙНО ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Младьонова К.Г. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ РОЛЬ РОДИНИ У ТОЛЕРАНТНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ

Олексенко Н.І. - студентка заочної форми навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»


ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ УЧЕНИЧЕСКОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Пара О. – студентка 3курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Самокіш Я.В. – студентка 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ СОЦІАЛЬНО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Солоненко В.А.


ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Саприкіна О.В. - студентка магістратури спеціальність «Дошкільне виховання» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДУСІ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Тихонова О. – студентка магістратури спеціальність «Дошкільне виховання» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Федоров О.М. – студент 3 курсу Мелітопольського державного промислово–економічного технікуму


^ Воспитание толерантности учащихся 1-4 классов

крот Т. Савченко Ю. – студентки 3 курсу Бердянського державного педагогічного університету


^ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Гутарєва Л.О. – студентка 5 курсу заочної форми навчання спеціальність «Дошкільне виховання» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННІМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Зайцева К., Толкачева Л. - студентки 3 курса Владимирского государственного университета


^ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ ГРУПОВОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Волкова О.В.- студентка 5 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ «ОПТИМІЗАЦІЯ СУБЄКТ–СУБЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ АРТ–ТЕРАПІЇ»

(ауд. 118. навч. корпус №4. )

Керівники:

Варфоломєєва Л.А. – асистент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Приходько Л.М. - аспірантка Запорізького національного університету, асистент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти


^ Наші учасники:

Берегуля А. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Безверхня С. А. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету ім.. Б.Хмельницького

^ Верніковська Є.О. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Голуб Ю.Г. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Кочененко В.О. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Коломоєць К. – студент магістратури спеціальності соціологія

^ Опанасенко Ю.І. - студентка 4курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Криворотько І.М. – студентка 5 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Козачук Н. – студентка 5курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Самокіш Я.В. – студентка 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Тихонова О. – студентка магістратури спеціальність «Дошкільне виховання»

^ Лозова Є.А. - студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Цицюра Н.О. - студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


^ Презентація соціального проекту «Школа життєвого успіху»

( ауд. 143, навч. корпус №4)

Керівники:

Федорова О.В. - к. пед. н., доцент, декан соціально-гуманітарного факультету

Максюта Н.Д. – голова Всеукраїнського благодійного фонду «Освіта України», головний редактор журналу «Світ виховання», автор проекту.


^ Наші учасники:


Карнаух О. – студентка 2 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Мамонтова В. – студентка 2 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Андрющенко О.Ю. - студент 2курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Приймак Т.В. – 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Сальніков С.З. - студент 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Каретников В.Є. - студент Запорізького Національного технічного університету

Ярова А. – студентка 3 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Харитонов М.І. – студент 5 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Шершньова О.М. – студентка 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Кірєєв І.В - студент 4 курсу економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

крот Т. Савченко Ю. – студентки 3 курсу Бердянського державного педагогічного університету


^ КРУГЛИЙ СТІЛ

«Світ очима молодих»

(лабораторія соціологічних досліджень, навч. корпус №5

Керівники:

Шкода В.В., д. філос. н., професор, завідувач кафедри соціології ;

Орлов А. В., к. філос. н., ст. викладач кафедри соціології;


^ Наші учасники:


Левицька О.А. – студентка 4 курсу соціально – гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Младьонова К.Г. – студентка 4 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Мелаш А. – студентка 3 курсу філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Криворотько І.М. – студентка 5 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Козачук Н. – студентка 5 курсу соціально–гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Андрющенко О.Ю. - студент 2 курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Ширінкіна О.В. – студентка магістратури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Ковзікова О.В. – студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Пара О.С. – студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Федоров О.М. – студент 3 курсу Мелітопольського державного промислово-економічного технікуму

Веріна Є. - студентка 5 курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного промислово-економічного технікуму


^ СУВЕНІРНА МАЙСТЕРНЯ «ЗАБАВКА»

(ауд. 133. навч. корпус №4)

Керівники:

Вахняк Н.В. – асистент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Криворотько І.М. – студентка 5 курсу соціально–гуманітарного факультету


^ Наші учасники:

Черкасов О. - учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»

Житнік І. - учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»

^ Сторчило Єлизавета - учениця Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»

Долинний В. - учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»

Дюжикова Ю. - студентка IV курсу хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Хромишев О. - студент I курсу факультету інформатики і математики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Акімов В. - студент I курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Митяй Б. - студент I курсу природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

^ Олексенко Н.І. - студентка заочної форми навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»

Беднов Є. – учень Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»

^ Меджлумян С.А. – студентка Волгоградского государственного университета

Волкова О.В. - студентка 5 курсу соціально – гуманітарного факультету

Зайцева К., Толкачева Л. - студентки 3 курса Владимирского государственного университета

^ Томас Вайасек - учень гімназії м.Унічев (Чехія)

Павел Срвинка – учень гімназії м. Унічев (Чехія)

Петра Лонова – учениця гімназії м.Унічев (Чехія)

^ Для нотаток

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Похожие:

Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМіністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Затверджено вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Організатор конкурсу Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та Мелітопольське відділення...
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМіністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Програма державного екзамену з виконавського мистецтва для студентів магістратури факультету мистецтв та художньої освіти / Укладач:...
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Організатор фестивалю Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМелітопольський державний педагогічний університет імені богдана хмельницького один з лідерів педагогічної освіти україни

Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького лісова зоологія (Курс лекцій)
Лісова зоологія (курс лекцій). Уклад.: С.І. Шевченко. Мелітополь.: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана...
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМіністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (на базі відповідної базової вищої освіти) / Укладачі: к геол м н.,...
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМелітопольський державний педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького

Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconПрограма на дек для студентів магістратури спеціальності „Історія Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького програма
Затверджено на засіданні ради природничо – географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені...
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького iconМіністерство освіти І науки україни мелітопольський державний педагогічний університет імені богдана хмельницького хіміко-біологічний факультет
Програма державного екзамену з хімії з методикою викладання та педагогіки вищої школи/ Укладачі: проф., докт пед н. Максимов О. С.,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов