Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 icon

Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377НазваниеКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377
Дата конвертации22.03.2013
Размер179.39 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 15 березня 1999 р. N 377
Київ
Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України
"Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001
N 1034 ( 1034-2002-п ) від 22.07.2002
N 903 ( 903-2003-п ) від 16.06.2003
N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003
N 1659 ( 1659-2003-п ) від 23.10.2003
N 1843 ( 1843-2003-п ) від 26.11.2003
N 905 ( 905-2006-п ) від 03.07.2006
N 906 ( 906-2006-п ) від 03.07.2006 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити:


Порядок оплати праці журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації (додається);


перелік посад журналістів державних і комунальних засобів
масової інформації, які прирівнюються до посад керівних
працівників, спеціалістів апарату відповідного органу державної
влади та органу місцевого самоврядування (додається);

Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам
державних і комунальних засобів масової інформації та державних
інформаційних агентств (додається).


2. Журналістам державних і комунальних засобів масової
інформації щомісячна надбавка за вислугу років виплачується у
розмірах згідно з додатком.


3. Установити, що журналістам державних і комунальних засобів
масової інформації, які мають почесне звання "заслужений",
встановлюється надбавка у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Журналістам державних і комунальних засобів масової
інформації можуть встановлюватися надбавки за інтенсивність праці,
за високі творчі досягнення у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. Граничний розмір
зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати
50 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавки за
вислугу років.

{ Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від
26.09.2001, N 906 ( 906-2006-п ) від 03.07.2006 }4. Розміри інших видів надбавок, доплат, авторського гонорару
і премій журналістам державних і комунальних засобів масової
інформації встановлюються у колективному договорі з урахуванням
норм генеральної і галузевої угод у межах коштів, передбачених на
оплату праці.


5. Обчислення розміру пенсій журналістам державних і
комунальних засобів масової інформації із заробітку, до якого
включається посадовий оклад, щомісячні надбавки за вислугу років,
за інтенсивність праці, за високі творчі досягнення, за почесне
звання "заслужений", передбачені цією постановою, а також премія,
доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності у встановлених розмірах, але не вище їх
максимальних величин, визначених законодавством для відповідних
керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату)
відповідного органу державної влади або органу місцевого
самоврядування та стажу для встановлення розміру щомісячної
надбавки за вислугу років і призначення їм пенсій за нормами,
методикою та порядком нарахування пенсій державним службовцям
провадиться після набрання чинності Законом України "Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів" ( 540/97-ВР ).

( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від
26.09.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 903
( 903-2003-п ) від 16.06.2003 )


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377

ПОРЯДОК
оплати праці журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації1. Розмір посадового окладу головного редактора (редактора)
державного або комунального друкованого засобу масової інформації
та керівника державної теле- і радіомовної та телерадіомовної
організації встановлюється на рівні посадового окладу заступника
керівника відповідного органу державної влади або органу місцевого
самоврядування, який є засновником (співзасновником) друкованого
засобу масової інформації чи теле- і радіомовної та
телерадіомовної організації.


Розміри посадових окладів журналістів державних або
комунальних засобів масової інформації встановлюються на рівні
розмірів посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
відповідного органу державної влади або органу місцевого
самоврядування, який є засновником (співзасновником) друкованого
засобу масової інформації чи теле- і радіомовної та
телерадіомовної організації, Українського національного
інформаційного агентства "Укрінформ". { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 ( 905-2006-п ) від
03.07.2006 }


Посадові оклади журналістів визначаються згідно з переліком
посад журналістів державних і комунальних засобів масової
інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників,
спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної
влади або органу місцевого самоврядування. ( Абзац третій пункту 1
в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 )


2. Установити, що посадові оклади журналістів державних і
комунальних засобів масової інформації підвищуються на суму
доплати за ранг державного службовця, визначену на рівні нижчого
рангу в межах категорії, до якої віднесені посади, які займають
відповідні працівники органів державної влади чи органів місцевого
самоврядування.

3. Щомісячна надбавка за вислугу років журналістам державних
і комунальних засобів масової інформації встановлюється у
затверджених розмірах залежно від стажу роботи, визначеного згідно
з Порядком обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам
державних і комунальних засобів масової інформації та державних
інформаційних агентств, затвердженим цією постановою.

4. Розміри надбавок за інтенсивність праці, за високі творчі
досягнення встановлюються журналістам керівниками державних і
комунальних засобів масової інформації з урахуванням складності та
відповідальності завдань, які вони виконують. У разі несвоєчасного
виконання завдань, погіршення якості роботи чи порушення трудової
дисципліни ці надбавки зменшуються або скасовуються.

Надбавки за інтенсивність праці, високі творчі досягнення
керівнику державного або комунального засобу масової інформації
встановлюються за рішенням керівника органу державної влади або
органу місцевого самоврядування, які є засновниками
(співзасновниками) засобу масової інформації.

( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від
26.09.2001 )5. Надбавка за почесне звання "заслужений" встановлюється
журналістам керівниками державних і комунальних засобів масової
інформації, якщо характер їх діяльності відповідає профілю
почесного звання. ( Порядок доповнено пунктом 5 згідно з
Постановою КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 )


6. Надбавки за інтенсивність праці, високі творчі досягнення,
за почесне звання "заслужений" керівнику державного або
комунального засобу масової інформації встановлюються за рішенням
керівника секретаріату (апарату) органу державної влади або органу
місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником)
засобу масової інформації. ( Порядок доповнено пунктом 6 згідно з
Постановою КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від 26.09.2001 )


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1221 ( 1221-2001-п )

ПЕРЕЛІК
посад журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації, які прирівнюються до
посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату
(апарату) відповідного органу державної влади
або органу місцевого самоврядування
------------------------------------------------------------------

| Посада керівного працівника,

Посада журналіста | спеціаліста секретаріату (апарату)

|відповідного органу державної влади

|або органу місцевого самоврядування

------------------------------------------------------------------

Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України

Головний редактор заступник Керівника апарату
Верховної Ради України, заступник
Міністра Кабінету Міністрів України

Заступник головного редактора заступник Керівника апарату
Верховної Ради України - керуючий
справами, начальник управління
Секретаріату Кабінету Міністрів
України

Відповідальний секретар завідуючий самостійним відділом

Редактор (завідуючий) відділу завідуючий сектором

Заступник відповідального головний спеціаліст
секретаря, оглядач,
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний

Кореспондент, редактор провідний спеціаліст, спеціаліст I
літературний, літературний і II категорії
співробітник, редактор
науковий (журналу)

Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

Друковані засоби масової інформації,
засновниками (співзасновниками) яких
є центральні органи виконавчої влади

Головний редактор заступник Міністра, заступник
керівника іншого центрального
органу виконавчої влади

Заступник головного редактора начальник управління,
Відповідальний секретар начальник самостійного відділу

Редактор (завідуючий) відділу начальник відділу в складі
управління, підвідділу в складі
самостійного відділу

Заступник відповідального головний спеціаліст
секретаря, оглядач,
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний

Кореспондент, редактор провідний спеціаліст, спеціаліст I
літературний, літературний і II категорії
співробітник, редактор
науковий (журналу)

Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації, обласні, Київська та
Севастопольська міські ради

Головний редактор (редактор) заступник Голови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,
заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
заступник голови відповідної
державної адміністрації, ради

Заступник головного редактора заступник керівника секретаріату,
(редактора) заступник керівника апарату
відповідної державної
адміністрації, голова постійної
комісії з питань бюджету

Відповідальний секретар завідуючий самостійним відділом,
завідуючий відділом, начальник
відділу

Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого самостійним
відділом, заступник завідуючого
відділом, заступник начальника
відділу

Заступник відповідального головний спеціаліст
секретаря, оглядач,
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний

Кореспондент, редактор провідний спеціаліст, спеціаліст I
літературний, літературний і II категорії
співробітник, редактор
науковий (журналу)

Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії


Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є районні, районні у містах
Києві та Севастополі державні адміністрації, районні,
районні у містах Києві та Севастополі ради

Головний редактор (редактор) заступник голови державної
адміністрації, ради

Заступник головного редактора завідуючий відділом, начальник
(редактора), відповідальний відділу
секретар

Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого відділом,
заступник начальника відділу

Оглядач, кореспондент, головний спеціаліст, спеціаліст I і
літературний працівник II категорії

Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

Друковані засоби масової інформації, засновниками
(співзасновниками) яких є міські
(крім міст Києва та Севастополя) ради

Головний редактор (редактор) заступник міського голови

Заступник головного редактора завідуючий відділом
(редактора), відповідальний
секретар

Редактор (завідуючий) відділу заступник завідуючого відділом

Оглядач, кореспондент, головний спеціаліст, провідний
літературний співробітник спеціаліст, спеціаліст I і II
категорії

Фотокореспондент спеціаліст I і II категорії

Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації,
засновниками (співзасновниками) яких є
Верховна Рада України, центральні
органи виконавчої влади

Керівник (президент, заступник Керівника апарату
генеральний директор, Верховної Ради України,
директор) заступник Міністра, заступник
керівника іншого центрального
органу виконавчої влади

Заступник керівника начальник управління, самостійного
відділу

Директор програм, директор заступник начальника управління,
творчого (творчо-виробничого) самостійного відділу
об'єднання, заступник
директора програм

Заступник директора творчого начальник відділу в складі
(творчо-виробничого) управління
об'єднання, головний редактор
об'єднання, головний музичний
редактор об'єднання, головний
редактор головної редакції

Завідуючий відділом заступник начальника відділу в
(творчим), редакцією, складі управління
корпунктом; заступник
головного редактора
об'єднання, заступник
головного музичного редактора
об'єднання, заступник
головного редактора головної
редакції, редактор
відповідальний (завідуючий)
міської редакції мовлення

Головний редактор відділу, головний спеціаліст
редакції; заступник
завідуючого відділом
(творчим), редакцією,
корпунктом

Відповідальний секретар, головний спеціаліст, провідний
головний випусковий, керівник спеціаліст
групи (творчої), оглядач
політичний, оглядач,
кореспондент в іноземній
державі

Коментатор, ведучий програми, провідний спеціаліст
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний,
відповідальний випусковий,
старший редактор

Кореспондент, редактор, провідний спеціаліст, спеціаліст I
редактор літературний, і II категорії
редактор музичний,
випусковий

Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації,
засновниками (співзасновниками) яких є Верховна
Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації,
обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Керівник (генеральний заступник Голови Верховної Ради
директор, директор) Автономної Республіки Крим,
заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
заступник голови відповідної
державної адміністрації, ради

Заступник керівника заступник керівника секретаріату,
заступник керівника апарату
відповідної державної
адміністрації, голова постійної
комісії з питань бюджету

Головний редактор завідуючий самостійним відділом,
завідуючий відділом, начальник
відділу

Завідуючий відділом заступник завідуючого самостійним
(творчим), редакцією, відділом, заступник завідуючого
заступник головного редактора відділом, заступник начальника
відділу

Заступник завідуючого головний спеціаліст
відділом (творчим),
редакцією; відповідальний
редактор міської, районної
редакції

Відповідальний секретар, провідний спеціаліст
керівник групи (творчої),
оглядач, оглядач політичний

Коментатор, ведучий програми, провідний спеціаліст, спеціаліст I
кореспондент спеціальний, і II категорії
кореспондент власний,
відповідальний випусковий

Кореспондент, редактор, спеціаліст I і II категорії
редактор літературний,
редактор музичний, випусковий

Теле- і радіомовні та телерадіомовні організації,
засновниками (співзасновниками) яких є районні,
районні у містах, Києві та Севастополі державні
адміністрації, міські (крім міст Києва та Севастополя),
районні, районні у містах Києві та Севастополі ради

Керівник (генеральний заступник голови державної
директор, директор) адміністрації, ради

Заступник керівника, головний завідуючий відділом, начальник
редактор, завідуючий відділом відділу
(творчим), редакцією

Заступник головного заступник завідуючого відділом,
редактора, заступник заступник начальника відділу
завідуючого відділом
(творчим), редакцією

Відповідальний секретар, головний спеціаліст
відповідальний редактор
міської, районної редакції,
оглядач

Коментатор, ведучий програми, спеціаліст I і II категорії
кореспондент спеціальний,
кореспондент власний,
відповідальний випусковий

Кореспондент, редактор, спеціаліст I і II категорії
редактор літературний,
редактор музичний, випусковий

Українське національне інформаційне агентство
"Укрінформ", засновником якого є
Кабінет Міністрів України

Головний редактор головної Завідуючий відділом у складі
редакції департаменту, управління

Заступник головного редактора Заступник завідуючого відділом у
головної редакції складі департаменту, управління

Завідувач редакції (відділу Заступник завідуючого відділом у
творчого) складі департаменту, управління

Головний випусковий, Головний спеціаліст, провідний
відповідальний секретар спеціаліст

Оглядач Головний спеціаліст, провідний
спеціаліст

Кореспондент власний, Провідний спеціаліст
кореспондент літературний

Відповідальний випусковий Провідний спеціаліст

Випусковий Провідний спеціаліст, спеціаліст
I і II категорії

Редактор, редактор Провідний спеціаліст, спеціаліст
літературний I і II категорії

Кореспондент Провідний спеціаліст, спеціаліст
I і II категорії

Фотокореспондент Спеціаліст I і II категорії.

_______________
Примітка. Згідно з Державним класифікатором "Класифікатор
професій ДК 003 - 95" від назв посад, зазначених у
переліку, можуть утворюватися похідні назви посад
журналістів.

Конкретні розміри посадових окладів журналістів
державних і комунальних засобів масової інформації
визначають головний редактор (редактор) друкованого
засобу масової інформації чи керівник теле- і
радіомовної та телерадіомовної організації на
основі кваліфікаційних характеристик посад
журналістів, затверджених в установленому порядку.

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від
26.09.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1034
( 1034-2002-п ) від 22.07.2002, N 1843 ( 1843-2003-п ) від
26.11.2003, N 905 ( 905-2006-п ) від 03.07.2006 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377

ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам
державних і комунальних засобів масової інформації та
державних інформаційних агентств
1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам
державних і комунальних засобів масової інформації, зараховується
стаж роботи на посадах, зазначених у переліку, затвердженому цією
постановою, а також на посадах журналістів державних інформаційних
агентств, зазначених у додатку 1, а саме:

до 1 серпня 1990 р. - у засобах масової інформації,
засновниками яких були партійні, комсомольські та профспілкові
організації;

до 23 серпня 1991 р. - у засобах масової інформації,
засновниками яких були органи державної влади колишньої УРСР та
інших республік СРСР, а також органи державної влади та військові
формування колишнього СРСР (додаток 2);

з 24 серпня 1991 р. - у засобах масової інформації,
засновниками (співзасновниками) яких є (були) органи державної
влади або органи місцевого самоврядування;

стаж державної служби, обчислений відповідно до Порядку
обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п )
(ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213 із наступними змінами). ( Пункт
1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1034 ( 1034-2002-п )
від 22.07.2002 )

2. До стажу роботи журналістів, які працювали (працюють) у
державних і комунальних засобах масової інформації, зазначених у
пункті 1 цього Порядку, включається також час:

коли журналіст фактично не працював, але за ним згідно із
законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу);

відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період
додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення
дитиною шестирічного віку;

підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до
направлення на підвищення кваліфікації та після закінчення
навчання журналіст працював у засобі масової інформації;

військової служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях; ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 1659 ( 1659-2003-п ) від 23.10.2003 )

роботи на посаді диктора державного і комунального засобу
масової інформації до 31 грудня 1995 року. ( Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1034 ( 1034-2002-п ) від
22.07.2002 )

3. Документами для визначення стажу роботи журналіста є
трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства
підтверджують стаж роботи.

Якщо засновника (співзасновника) засобу масової інформації
неможливо визначити за записами у трудовій книжці чи печаткою, що
засвідчує ці записи, підставою для його визначення є довідка таких
органів виконавчої влади та телерадіокомпаній:

Держкомтелерадіо (правонаступника відповідних центральних
органів виконавчої влади) - стосовно засновника (співзасновника)
друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною,
регіональною (дві або більше областей) та/або зарубіжною сферою
розповсюдження, інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності, стосовно засновника (співзасновника)
загальнодержавних, регіональних та обласних телерадіомовних
організацій, який є (був) органом державної влади, а також
стосовно засновника (співзасновника) комунального аудіовізуального
засобу масової інформації з 1 серпня 1990 р. до 15 грудня
1994 року; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )

Республіканського комітету по інформації Автономної
Республіки Крим, управління у справах преси та інформації
обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій і
управління преси та інформації Київської міської державної
адміністрації - стосовно засновника (співзасновника) друкованого
засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

Державної телерадіокомпанії "Крим", обласної, регіональної
Київської та Севастопольської державних телерадіокомпаній -
стосовно засновника місцевої телерадіоорганізації (за період з
3 січня 1995 року);

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення -
стосовно засновника (співзасновника) комунального аудіовізуального
засобу масової інформації з 15 грудня 1994 року.

( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1221 ( 1221-2001-п ) від
26.09.2001 )
Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
посад журналістів державних інформаційних агентств, стаж
роботи на яких зараховується для встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років і призначення пенсійКерівник (генеральний директор, директор)

Заступник керівника

Головний редактор, головний редактор відділення

Заступник головного редактора

Відповідальний секретар

Завідуючий відділом (редакцією, відділенням)

Начальник відділу

Головний випусковий, відповідальний випусковий, випусковий

Політичний оглядач

Оглядач

Власний кореспондент

Спеціальний кореспондент

Кореспондент

Фотокореспондент

Редактор


Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
колишніх органів державної влади, що були засновниками
(співзасновниками) засобів масової інформації, стаж роботи в
яких зараховується журналістам для встановлення
щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсійВерховна Рада УРСР, Президія Верховної Ради УРСР

Рада Міністрів УРСР

Верховна Рада СРСР, Президія Верховної Ради СРСР,
верховні ради республік СРСР та їх президії

Рада Міністрів СРСР, ради міністрів республік СРСР

Міністерства і відомства СРСР, міністерства і відомства
республік СРСР

Міністерства і відомства УРСР

Місцеві ради депутатів трудящих, ради народних депутатів
та їх виконавчі комітети

Раднаргоспи

Комітети народного контролю СРСР, УРСР та інших республік СРСР

Військові округи, групи військ, флоти, армії


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 377

РОЗМІРИ
щомісячної надбавки за вислугу років журналістам
державних і комунальних засобів масової інформації

------------------------------------------------------------------

Стаж | Розмір щомісячної надбавки у

| відсотках посадового окладу

------------------------------------------------------------------

Понад 3 роки 10

Понад 5 років 15

Понад 10 років 20

Понад 15 років 25

Понад 20 років 30

Понад 25 років 40


Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВПохожие:

Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року n 677, від 13 серпня 1999 року n 1482 Відповідно до
Відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 2 березня 2011 р. N 176 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 176 порядок використання коштів, передбачених
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconПостанова від 25 липня 2012 р. №703 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №165 Кабінет Міністрів України постановляє
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №165 “Деякі питання стипендіального забезпечення” (Офіційний...
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 19 березня 2008 р. N 225 Київ
...
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconКабінет міністрів україни рада національних асоціацій товаровиробників
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconКабінет міністрів україни постанова від 11 березня 2011 р. №235
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. №52
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 7 березня 2007 р. N 409 Київ

Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n 397/3690 Коди
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n...
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n 397/3690
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n...
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 15 березня 1999 р. N 377 iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 26 липня 1999 р. N 1357 Київ
У тексті Правил слово "електропостачальник" в усіх відмінках І формах числа замінено словом
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов