Україна, м. Київ icon

Україна, м. КиївНазваниеУкраїна, м. Київ
Дата конвертации26.11.2012
Размер76.26 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Україна, м. Київ

«12» березня 2008 рокуСпільна Робоча група у складі представників

від Української Асоціації Видавців Періодичної Преси та від Незалежної Медіа-Профспілки України,

у рамках проекту за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та міжнародної неурядової організації "Міжнародна підтримка ЗМІ", що фінансується урядом Королівства Данії,


після проведення 1-ої робочої зустрічі керівництва двох НУО щодо намірів про співробітництво (16.01.2008 р.),


після проведення консультацій, експертного аналізу та двох спеціальних засідань для переговорів у м. Києві (28.02.08р. та 06.03.08р.),

розробила і пропонує до запровадження у повсякденній діяльності редакцій:


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ №1

щодо нормування праці журналістів друкованих ЗМІ в Україні


Ці рекомендації

викладені у рамках чинного законодавства України і насамперед передбачають його дотримання роботодавцями та працівниками,

стосуються виключно трудових правовідносин,

під поняттям «журналіст» розуміють усіх, хто створює матеріали для ЗМІ власною працею та як автор – від репортера до заступника редактора та редактора.


 1. Робоча група вважає, що нормування праці журналістів, як і нормування будь-якої інтелектуальної праці, складно виразити лише у кількісних показниках виконаної роботи – знаках, строках, кількості матеріалів – які можна було б застосовувати як середній показник ефективності для всієї галузі. Однак це не означає, що творчий характер работи журналістів перешкоджає прогнозуванню та плануванню виробничого процесу у редакціях (див. Додаток 3).

 2. Основним показником для нормування праці може слугувати робочий час журналіста. У межах встановленої норми часу журналіст повинен виконувати усі отримані редакційні завдання. Кількісні показники редакційних завдань (наприклад, обсяги замовлених редакцією матеріалів), їх зміст та терміни виконання встановлюються редакторами або іншими уповноваженими посадовими особами редакції.

 3. Норми виробітку визначаються виходячи з нормальних умов праці, якими вважаються:

а. справний стан робочої техніки, приладів та пристроїв (комп’ютер, диктофон, телефон, тощо);

b. належна якість матеріалів та ресурсів, необхідних для виконання роботи, і їх вчасне надання (наприклад, картки пам’яті для диктофонів та фотоапаратів, достатній ліміт трафіку Інтернет, тощо);

c. забезпечення робочого місця безперервним енергоживленням;

d. своєчасне забезпечення співробітника необхідною технічною документацією;

e. здорові та безпечні умови праці.

 1. Для виконання окремих функцій та обсягів робіт може бути встановлено норми обслуговування або норми чисельності працівників.

 2. При встановленні норми виробітку та редакційного завдання важливо залишати журналісту час на виконання такої роботи та мати на увазі такі фактори:

  1. підготовка робочого місця до роботи та приведення його у порядок після її закінчення;

  2. отримання та уточнення редакційного завдання;

  3. доступність джерел інформації;

  4. осмислення зібраної інформації та її перевірка;

  5. написання (складання) матеріалу;

  6. погодження цього матеріалу з редактором та його редагування;

  7. відвідування бібліотек, архівів чи інших джерел інформації та знань;

  8. підвищення рівня обізнаності щодо теми редакційного завдання, особливо, якщо редакційне завдання (тема) не належить до спеціалізації журналіста, встановленої посадовими обов’язками;

  9. обідня перерва (харчування) та час на відпочинок, а також на особисті потреби (санітарно-гігієнічні перерви).

 3. Робочий час журналіста має обчислюватись, включаючи виконання усього переліку робіт, які виконує журналіст у офісі редакції чи поза нею:

  1. виконання основних обов’язків (підготовка текстів, фотозйомка, тощо);

  2. відвідування зустрічей / зборів у редакції;

  3. відвідування зустрічей з носіями інформації, участь у прес-конференціях;

  4. відвідування спортивних, культурних, розважальних та інших подій з метою їх висвітлення;

  5. здійснення пошуку інформації для статей, новин, репортажів, тощо;

  6. подорожі до інших місць з метою підготовки репортажів, статей, тощо;

  7. здійснення пошуково-дослідницької роботи;

  8. підготовка до написання матеріалів (вивчення літератури, консультування з експертами, вивчення матеріалів з преси та архівів, перевірка фактів, тощо).

 4. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

 5. Відповідно до трудового законодавства України норми праці повинні зазначатись у трудових договорах (контрактах) та/або колективних договорах. Зміни встановлених норм виконаної роботи (норм виробітку) узгоджуються з виконавцями (журналістами) до їх введення (запровадження).

 6. Власник або уповноважений ним орган повинен роз'яснити журналісту причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові норми. Про запровадження нових і зміну чинних норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє журналіста не пізніше, як за один місяць до запровадження.

 7. Норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці журналістів.

 8. Досягнення високого рівня виробітку продукції окремим журналістом (журналістами) за рахунок застосування з власної ініціативи нових прийомів праці і передового досвіду, вдосконалення своїми силами робочих місць не є підставою для перегляду норм.

 9. Ненормований робочий день для журналістів встановлюється у колективних договорах та трудових договорах (контрактах) (див. Додаток 2). В усіх інших випадках робочий час вважається нормованим, якщо це наперед не визначено колективним та/або трудовим договором між працівником та редакцією.

 10. При підрахунку нормованої та понаднормової роботи працівник не може працювати більше ніж 12 годин без перерви, за винятком обставин надзвичайної сили або інших надзвичайних подій, які вимагають тривалої роботи, і які, якщо необхідна робота не буде виконана, можуть призвести до невідворотних наслідків.

 11. Якщо особливості роботи не дозволяють зробити перерву протягом робочого часу, журналіст повинен мати право раніше закінчити робочий день, отримати додатковий вільний час або додаткову оплату за цей час як за понаднормову роботу.

 12. Робоча група пропонує також взяти до уваги поглиблені роз'яснення та приклади окремих методик і практики нормування праці журналістів, які містяться у Додатках до цих Рекомендацій.Додатки:


 1. Інтенсивність та нормування праці – постатейний практично-правовий коментар.

 2. Аналітична довідка щодо ненормованого робочого дня для журналіста.

 3. Нормування праці журналістів та планування виробничого процесу у редакції – деталізовані рекомендації.

 4. Навантаження – результати досліджень всередині редакцій, висновки.

 5. Типовий перелік критеріїв виміру «редакційної продуктивності».

 6. Система виміру активності Роберта Пікарда.

 7. «Плюси» та «мінуси» різних принципів оплати праці (приклад однієї редакції).

 8. Критерії оцінки роботи – бальна система.

 9. Приклад бальної оцінки журналістських матеріалів.

 10. Підходи до нормування праці творчих працівників на прикладі одного видавничого дому.

 11. Визначення розміру оплати журналістської роботи на прикладі одного видавничого дому.Генеральний директор

Української Асоціації Видавців Періодичної Преси


Олексій Погорелов


______________________________

Голова

Незалежної Медіа-Профспілки України


Роман Скрипін


______________________________
"12" березня 2008 р.

"12" березня 2008 р.Довідка про організаторів:


Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси (УАВПП) є добровільною, недержавною неприбутковою організацією – асоціацією видавців, які об’єднали зусилля для того, щоб сприяти розвитку ринку друкованих ЗМІ, та докладати зусиль до збільшення його рекламної ємності, спрощення правил та регуляцій, покращення умов для ведення бізнесу, підвищення його інвестиційної привабливості.

Станом на 01.02.2008 року членами УАВПП є 100 компаній.

УАВПП є асоційованим членом Всесвітньої Газетної Асоціації (WAN).

В поточний час УАВПП виконує проекти за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Проекту «Гідна Україна», постійно організовує та проводить тренінги для працівників видавництв.

Фінансування організації здійснюється за рахунок членських внесків, добровільних пожертв та благодійних внесків, а також за рахунок донорської підтримки.

 

^ Незалежна медіа-профспілка України (НМПУ) - перша всеукраїнська незалежна профспілка працівників ЗМІ, створена рішенням установчих зборів 28 жовтня 2004 року, зареєстрована 14 березня 2005 року Міністерством юстиції України (свідоцтво № 2214). Відповідно до рішення Виконавчого комітету від 27-28 травня 2006 року НМПУ стала повноправним членом Міжнародної федерації журналістів. Основною метою діяльності НМПУ представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників ЗМІ, а також колективних інтересів журналістів.

На даний момент НМПУ виконує проекти за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Проекту «Гідна Україна». Раніше НМПУ виконала ряд проектів спільно із Міжнародною федерацією журналістів, Шведською профспілкою журналістів, Національною спілкою журналістів Великобританії та Ірландії та НДО „Хартія-4”, співпрацювала із Національною спілкою журналістів України та Програмою IREX U-Media, з ГО «Інститут медіа права», ГО «Інститут масової інформації», Академією української преси, тощо. Фінансову підтримку для виконання проектів НМПУ отримувала від Посольства США в Україні, Посольства Великобританії в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Шведського агентства з міжнародного розвитку SIDA, тощо.

На сьогодні НМПУ має діючі профспілкові організації та осередки у 28 містах України, а загальна кількість членів НМПУ налічує понад 1500 осіб. Фінансування організації здійснюється за рахунок членських внесків, добровільних пожертв та благодійних внесків, а також за рахунок донорської підтримки.


Проект Розробка рекомендацій по нормуванню праці та кваліфікаційних вимогах у галузі друкованих ЗМІ було здійснено за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та міжнародної неурядової організації "Міжнародна підтримка ЗМІ", що фінансується урядом Королівства Данії.Похожие:

Україна, м. Київ iconКоординування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрамизакордоном в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм»
Україна, Київ, мзс), Лемермаєр Г. (Канада, Посольство Канади в Україні), Захарова О. (Україна, Київ, співробітник політичного департаменту...
Україна, м. Київ iconНаціональна федерація таеквон-до І. Т. Ф. України юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, бульв. Л. Українки, 5-а фактична адреса: Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7/9, тел. 453-42-27, 453-42-29
Фактична адреса: Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7/9, тел. 453-42-27, 453-42-29
Україна, м. Київ icon14 жовтня 2009 року відбулася робоча зустріч
Україна, м. Київ) Людмила Іванова, заступник директора знз «Міжнародна українська школа» (Україна, м. Київ) Оксана Воронецька, керівники...
Україна, м. Київ icon25 27 червня 2008 року Київ, Україна
Саміт з серцево-судинної патології проходитиме в Україні, у м. Києві 25-27 червня 2008 р у конгрес холі «Президент Готелю» (вул....
Україна, м. Київ iconКонкурсної пропозиції розділ 1
Міжнародний благодійний Фонд «україна 3000», вул. Боричів Тік, 22-А, м. Київ, 04070, Україна
Україна, м. Київ iconКонкурсної пропозиції Додаток Перелік лікарень отримувачів предмета закупівлі розділ 1
Міжнародний благодійний Фонд «україна 3000», вул. Спаська, 37, м. Київ, 04070, Україна
Україна, м. Київ iconФорма заявки на участь у роботі ХVІ теріологічної школи
Нні лісового та садово-паркового господарства, нау, вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Київ, Україна
Україна, м. Київ iconФорма заявки на участь у роботі ХVІ теріологічної школи
Нні лісового та садово-паркового господарства, нау, вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Київ, Україна
Україна, м. Київ iconДодаток Пану Сергію Прохорову Першому віце-президенту успп київ, Україна Цюріх, 24 вересня 2009
Цим ми хотіли б висунути Вам пропозицію з приводу тем для обговорення та структури семінару й індивідуальних консультацій компаній...
Україна, м. Київ iconДiагностика та лiкування екстрасистолiї І парасистолії
А. В. Ягенський (Луцьк), к м н. Ю. В. Карпенко (Одеса),, к м н. Г. М. Соловьян (Київ), к м н. О.І. Фролов (Київ), к м н. В. О. Куць...
Україна, м. Київ iconЩорічна зустріч Робочої групи 3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Київ, Україна 23 червня 2011 року в Києві відбудеться Щорічна зустріч Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»
Щорічна зустріч Робочої групи 3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Київ, Україна
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов