Україна, м. Київ icon

Україна, м. КиївНазваниеУкраїна, м. Київ
Дата конвертации26.11.2012
Размер98.16 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Україна, м. Київ

«12» березня 2008 рокуСпільна Робоча група у складі представників

від Української Асоціації Видавців Періодичної Преси та від Незалежної Медіа-Профспілки України,

у рамках проекту за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та міжнародної неурядової організації "Міжнародна підтримка ЗМІ", що фінансується урядом Королівства Данії,


після проведення 1-ої робочої зустрічі керівництва двох НУО щодо намірів про співробітництво (16.01.2008 р.),


після проведення консультацій, експертного аналізу та двох спеціальних засідань для переговорів у м. Києві (28.02.08р. та 06.03.08р.),

розробила і пропонує до запровадження у повсякденній діяльності редакцій:


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ №2

щодо кваліфікаційних вимог та класифікації журналістської роботи у друкованих ЗМІ в Україні


Ці рекомендації

викладені у рамках чинного законодавства України і насамперед передбачають його дотримання роботодавцями та працівниками,

стосуються виключно трудових правовідносин,

під поняттям «журналіст» розуміють усіх, хто створює матеріали для ЗМІ власною працею та як автор – від репортера до заступника редактора та редактора,

під поняттям «освіта журналістів» передбачають, окрім навчання у ВНЗ, практику набуття професійних навичок на спеціалізованих тренінгах, семінарах, стажуваннях та інших навчальних заходах.


 1. Робоча група рекомендує класифікувати журналістську роботу за чотирма категоріями з різними кваліфікаційними вимогами. Метою такої класифікації є поділ журналістської роботи та журналістських посад за ступенем складності виконуваної роботи, яка передбачає у журналістів:

а) Мінімальні навички збирати інформацію;

б) Навички збирати і обробляти інформацію;

в) Навички збирати, обробляти та аналізувати інформацію;

г) Навички збирати, обробляти та аналізувати інформацію, а також використовувати в роботі елементи менеждменту (управління).


 1. Ступінь складності завдань, які можуть ставитись перед журналістом, визначається рівнем знань, які потрібні для виконання цієї роботи, ступенем автономності та відповідальності в роботі, а також тим, наскільки складними є робочі завдання.
 1. Таким чином, класифікація повинна ґрунтуватися на об’єктивних засадах, а детальний опис кваліфікаційних вимог має зазначатися у посадових інструкціях.
 1. Робота (посада) вноситься (розміщується) до однієї із чотирьох категорій, яка є найближчою до класифікаційного опису. Питання віднесення (розміщення) до категорії визначається спільно видавцем (власником або уповноваженним ним органом) та осередком профспілки (за відсутності такої – представниками трудового колективу або редколегії). Якщо немає місцевої одностайності щодо того, де розмістити посаду, питання вирішується на вищому рівні шляхом переговорів.
 1. При віднесенні посади до певної категорії особливу увагу потрібно приділяти таким моментам:

^ Граничні випадки:

Посада, яка перебуває на межі двох категорій, має бути проаналізована ретельніше, ніж інші. Якщо цього недостатньо для ухвалення рішення, має бути вироблено узгоджені (додаткові) критерії сторін, за якими класифікувати такі посади.

^ Посади без описів:

Можуть бути посади, які неможливо віднести до певної категорії через їхню нестандартність. У таких випадках слід застосовувати експертизи аналогів. Іншими словами, посада, подібна до обговорюваної, використовується для порівняння й оцінки ступеня складності та вибору категорії.

^ Комбіновані посади (наприклад, репортер/редактор):

Комбінована посада класифікується за результатами аналізу її робочих завдань, ступеня складності та вимог до неї. Для того, щоби класифікація була розміщена у вищій категорії, посада має комбінуватися з елементів мінімум трьох видів посад і всі елементи повинні мати вищий ступінь складності в категорії.

^ Ексклюзивні посади:

Обмежена кількість посад класифікується в категорії С (див. далі). Сюди включають посади, які обіймають провідні журналісти, а також посади фахівців, вимоги до яких винятково високі.


 1. Робоча група рекомендує формувати опис (номенклатуру) вищезгаданих категорій для класифікації журналістської роботи у такий спосіб:

Категорія А

Робочі завдання:

Складати стандартні тексти. Пряме редагування та обробка тексту. Архівування і компіляція. Коректура.

^ Ступінь складності/вимоги:

Журналістські вміння. Гарний стиль написання. Мінімальний ступінь автономії. Обмежена кількість стадій у роботі, обмежена складність.

(можлива посада: журналіст-стажер, журналіст-початківець на період випробувального терміну).

^ Робочі завдання:

Писати статті. Коментарі, огляди. Редагування, розташування. Фотозйомка, ілюстрації. Архів, проведення досліджень.

Ступінь складності/вимоги:

Хороші журналістські вміння. Дуже гарний стиль написання. Спеціальні знання із предмета. Робота досить складна та виконується автономно.

(можлива посада: репортер, кореспондент, фотокореспондент)

Категорія Б

Робочі завдання:

Писати статті. Коментарі, огляди. Редагування, розташування. Фотозйомка, ілюстрації. Виконання дослідження.

^ Ступінь складності/вимоги:

Дуже хороші журналістські вміння. Високі вимоги до здатності самовиражатися. Дуже хороше знання предмета. Робота має істотну складність і здійснюється з вищим ступенем автономності.

(можлива посада: старший репортер, спеціальний кореспондент, старший фотокореспондент)

Категорія В

Робочі завдання:

Писати статті. Коментарі, проведення попередніх аналізів. Здійснення попередньої проектної роботи.

^ Ступінь складності/вимоги:

Надзвичайно високі вимоги до здатності самовиражатися. Знання предмета на високому рівні фахівця. Робота має дуже високий ступінь складності і здійснюється повністю автономно.

(можлива посада: оглядач, колумніст, публіцист, аналітик).

Категорія Г

Посада з керівними елементами

Робочі завдання:

Деяке планування й управління в межах відділу, частини редакційної команди або редакційного офісу, але здебільшого ті ж робочі завдання, що й в інших працівників.

^ Ступінь складності/вимоги:

Журналістська відповідальність. Обмежена відповідальність в одній або більше галузях виробництва, штату або бюджету.

(можлива посада: помічник або заступник редактора відділу)

^ Керівна посада

Робочі завдання:

Вести й координувати роботу редакційної команди.

Ступінь складності/вимоги:

Планувати й вести поточну діяльність. Журналістська відповідальність. Відповідальність за виробництво, штат і бюджет.

(можлива посада: редактор відділу, випусковий редактор).


 1. Окремо Робоча група рекомендує розрізняти посади журналістів за двома основними групами:

a) Група тих, хто збирає інформацію (наприклад, репортери, кореспонденти тощо)

б) Група тих, хто аналізує, обробляє та редагує інформацію (наприклад, редактор, помічник редактора)


 1. Критерії, що використовуються при оцінці посади, мають конкретизувати, що очікується від того, хто претендує на посаду. Це винятково вимоги щодо знань і відповідальності на посаді.
 1. Критеріями, доречними при оцінці посади, є:

- досвід

- самостійність

- загальна обізнаність

- увага до деталей

- різносторонність

- вміння озвучувати думку

- фахові знання

- виробнича відповідальність

- стійкість до стресу

- швидкість

- стиль написання

- цілеспрямованість

- освіта

- творчий потенціал

- зовнішні стосунки


 1. Критерії, що використовуються в оцінці працівників, мають конкретизувати, наскільки працівник відповідає вимогам посади, як виконується робота і як працівник удосконалюється (професійно розвивається).

Для цього слід брати до уваги:

- досвід

- увага до деталей

- знання

- вміння озвучувати думку

- різносторонність

- відчуття порядку

- відчуття новин

- здатність працювати з іншими

- фахові знання

- самостійність

- стиль написання

- творчий потенціал

- стилістичні здібності

- здатність досягати мети

- зовнішні стосунки

- здатність планувати

- ініціативність

- здатність вирішувати проблеми

- швидкість

- стійкість до стресу

- соціальні навички


 1. Група дійшла висновку, що розробка кваліфікаційних стандартів для журналістської професії у друкованих ЗМІ в Україні потребує продовження. В тому числі, із запозиченням досвіду інших країн. Кваліфікацію доцільно запроваджувати на основі вищевикладеної класифікації роботи журналістів.
 1. Кваліфікаційні вимоги слід закладати (відображати) на рівні колективних та, відповідно, трудових договорів.
 1. Видавцям (власникам та уповноваженим ними особам) доцільно сприяти адміністративно, фінансово чи в інший легальний спосіб удосконаленню професійних навичок як досвідчених журналістів, так і навчанню початківців, включно із надісланням рекомендацій до відповідних навчальних інституцій, організаціями стажування. Особливо доцільно використовувати практику короткотермінового навчання/підвищення кваліфікації - тренінги, навчальні поїздки, обмін досвідом, тощо.
 1. При прийнятті на роботу Робоча група рекомендує обирати осіб з певним рівнем кваліфікації/освіти у журналістиці. Однак не вся Робоча група дійшла одностайного рішення, що наявність освіти - визначальна і обов'язкова передумова прийняття кандидата на журналістську роботу. Існує ряд застережень, насамперед у роботодавців, щодо якості професійної підготовки на різних рівнях навчальних закладів в Україні.
 1. Усупереч поширеній практиці, оголошення про вакансії (зокрема, у ЗМІ) на роботу журналістів, а також відповідні висловлювання, дії роботодавців (уповноважених ними осіб) при проведенні різних форм конкурсу (зокрема, на співбесідах, під час анкетування), при безпосередньому влаштуванні на роботу не повинні вказувати на вікові та інші дискримінаційні обмеження (за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками) щодо участі потенційних працівників у конкурсі або щодо їхньої відповідності конкретній посаді, переліку робочих обов'язків, що за суттю є порушеннями свободи вираження та інших конституційних, трудових прав цих осіб. Подібні вимоги не мають нічого спільного із кваліфікацією журналістів.

Застереження: У частині вікових обмежень рекомендація не стосується випадків правового захисту прав і свобод неповнолітніх осіб.


 1. Робоча група пропонує також взяти до уваги поглиблені роз'яснення та приклади окремих кваліфікаційних методик і практик, які містяться у Додатках до цих Рекомендацій.


Додатки:


 1. Кваліфікаційна оцінка роботи співробітників, приклади з редакцій.

 2. Вимоги до написання текстів.Генеральний директор

Української Асоціації Видавців Періодичної Преси


Олексій Погорелов


______________________________

Голова

Незалежної Медіа-Профспілки України


Роман Скрипін


______________________________
"12" березня 2008 р.

"12" березня 2008 р.Довідка про організаторів:


Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси (УАВПП) є добровільною, недержавною неприбутковою організацією – асоціацією видавців, які об’єднали зусилля для того, щоб сприяти розвитку ринку друкованих ЗМІ, та докладати зусиль до збільшення його рекламної ємності, спрощення правил та регуляцій, покращення умов для ведення бізнесу, підвищення його інвестиційної привабливості.

Станом на 01.02.2008 року членами УАВПП є 100 компаній.

УАВПП є асоційованим членом Всесвітньої Газетної Асоціації (WAN).

В поточний час УАВПП виконує проекти за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Проекту «Гідна Україна», постійно організовує та проводить тренінги для працівників видавництв.

Фінансування організації здійснюється за рахунок членських внесків, добровільних пожертв та благодійних внесків, а також за рахунок донорської підтримки.

 

^ Незалежна медіа-профспілка України (НМПУ) - перша всеукраїнська незалежна профспілка працівників ЗМІ, створена рішенням установчих зборів 28 жовтня 2004 року, зареєстрована 14 березня 2005 року Міністерством юстиції України (свідоцтво № 2214). Відповідно до рішення Виконавчого комітету від 27-28 травня 2006 року НМПУ стала повноправним членом Міжнародної федерації журналістів. Основною метою діяльності НМПУ представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників ЗМІ, а також колективних інтересів журналістів.

На даний момент НМПУ виконує проекти за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Проекту «Гідна Україна». Раніше НМПУ виконала ряд проектів спільно із Міжнародною федерацією журналістів, Шведською профспілкою журналістів, Національною спілкою журналістів Великобританії та Ірландії та НДО „Хартія-4”, співпрацювала із Національною спілкою журналістів України та Програмою IREX U-Media, з ГО «Інститут медіа права», ГО «Інститут масової інформації», Академією української преси, тощо. Фінансову підтримку для виконання проектів НМПУ отримувала від Посольства США в Україні, Посольства Великобританії в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Шведського агентства з міжнародного розвитку SIDA, тощо.

На сьогодні НМПУ має діючі профспілкові організації та осередки у 28 містах України, а загальна кількість членів НМПУ налічує понад 1500 осіб. Фінансування організації здійснюється за рахунок членських внесків, добровільних пожертв та благодійних внесків, а також за рахунок донорської підтримки.


Проект Розробка рекомендацій по нормуванню праці та кваліфікаційних вимогах у галузі друкованих ЗМІ було здійснено за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та міжнародної неурядової організації "Міжнародна підтримка ЗМІ", що фінансується урядом Королівства Данії.Похожие:

Україна, м. Київ iconКоординування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрамизакордоном в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм»
Україна, Київ, мзс), Лемермаєр Г. (Канада, Посольство Канади в Україні), Захарова О. (Україна, Київ, співробітник політичного департаменту...
Україна, м. Київ iconНаціональна федерація таеквон-до І. Т. Ф. України юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, бульв. Л. Українки, 5-а фактична адреса: Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7/9, тел. 453-42-27, 453-42-29
Фактична адреса: Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7/9, тел. 453-42-27, 453-42-29
Україна, м. Київ icon14 жовтня 2009 року відбулася робоча зустріч
Україна, м. Київ) Людмила Іванова, заступник директора знз «Міжнародна українська школа» (Україна, м. Київ) Оксана Воронецька, керівники...
Україна, м. Київ icon25 27 червня 2008 року Київ, Україна
Саміт з серцево-судинної патології проходитиме в Україні, у м. Києві 25-27 червня 2008 р у конгрес холі «Президент Готелю» (вул....
Україна, м. Київ iconКонкурсної пропозиції розділ 1
Міжнародний благодійний Фонд «україна 3000», вул. Боричів Тік, 22-А, м. Київ, 04070, Україна
Україна, м. Київ iconКонкурсної пропозиції Додаток Перелік лікарень отримувачів предмета закупівлі розділ 1
Міжнародний благодійний Фонд «україна 3000», вул. Спаська, 37, м. Київ, 04070, Україна
Україна, м. Київ iconФорма заявки на участь у роботі ХVІ теріологічної школи
Нні лісового та садово-паркового господарства, нау, вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Київ, Україна
Україна, м. Київ iconФорма заявки на участь у роботі ХVІ теріологічної школи
Нні лісового та садово-паркового господарства, нау, вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Київ, Україна
Україна, м. Київ iconДодаток Пану Сергію Прохорову Першому віце-президенту успп київ, Україна Цюріх, 24 вересня 2009
Цим ми хотіли б висунути Вам пропозицію з приводу тем для обговорення та структури семінару й індивідуальних консультацій компаній...
Україна, м. Київ iconДiагностика та лiкування екстрасистолiї І парасистолії
А. В. Ягенський (Луцьк), к м н. Ю. В. Карпенко (Одеса),, к м н. Г. М. Соловьян (Київ), к м н. О.І. Фролов (Київ), к м н. В. О. Куць...
Україна, м. Київ iconЩорічна зустріч Робочої групи 3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Київ, Україна 23 червня 2011 року в Києві відбудеться Щорічна зустріч Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»
Щорічна зустріч Робочої групи 3 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Київ, Україна
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов