1. організаційна структура університету icon

1. організаційна структура університетуНазвание1. організаційна структура університету
Дата конвертации16.08.2013
Размер66.17 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /???? ??????? 2013 (??????)/1 org struktura.docx
2. /???? ??????? 2013 (??????)/10 finansova diyalnist 2012.doc
3. /???? ??????? 2013 (??????)/11 Pokr.umov praci spivrob AGCH.doc
4. /???? ??????? 2013 (??????)/12 DosYAGH.doc
5. /???? ??????? 2013 (??????)/2 osvitnya diyalnist.docx
6. /???? ??????? 2013 (??????)/3 organizaciya navchalnogo procesu.docx
7. /???? ??????? 2013 (??????)/4 OVR.doc
8. /???? ??????? 2013 (??????)/5 Naukovo-doslidna robota.doc
9. /???? ??????? 2013 (??????)/6 diyalnist IPOD.doc
10. /???? ??????? 2013 (??????)/7 mizchnarodna diyalnist.docx
11. /???? ??????? 2013 (??????)/8 VDP. PK.ZV.doc
12. /???? ??????? 2013 (??????)/9 soc. zahyst.doc
13. /???? ??????? 2013 (??????)/dodatky.docx
14. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/13.1 ??????????? ??????.doc
15. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/13.2?????????? ??????.doc
16. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/13.3 ???????????? ?????? .doc
17. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/13.5??????????????? ??????.docx
18. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/13.6?-?????????? ??????.doc
19. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/~$.2?????????? ??????.doc
20. /???? ??????? 2013 (??????)/kolledgi/~$????? 4 ????????????????.doc
21. /???? ??????? 2013 (??????)/struktura str 7.doc
22. /???? ??????? 2013 (??????)/vstup.docx
23. /???? ??????? 2013 (??????)/~$ ???? ???? ????? ??????? ???.doc
24. /???? ??????? 2013 (??????)/~$? ?????????.docx
25. /???? ??????? 2013 (??????)/~$???, ??, ??.doc
26. /???? ??????? 2013 (??????)/~$???? ??????.docx
27. /???? ??????? 2013 (??????)/~$?????.docx
28. /???? ??????? 2013 (??????)/~$??????? ?????.doc
29. /???? ??????? 2013 (??????)/~$??????? ?????????? 2012.doc
30. /???? ??????? 2013 (??????)/~$???????? ????.docx
31. /???? ??????? 2013 (??????)/~$????????? ????. ???????.docx
32. /???? ??????? 2013 (??????)/~$ATY_NAUKA_2012 ???????.doc
1. організаційна структура університету
10. фінансова діяльність
11. покращення умов праці співробітників та студентів університету
12. основні досягнення колективу університету державні нагороди, відзнаки
2. освітня діяльність регіонального університетського центру тдату
Організація навчального процесу
4. Організаційно-виховна робота
Науково-дослідна робота
Діяльність інституту післядипломної освіти та дорадництва тдату підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Міжнародна діяльність університету
Звіт про проведену профорієнтаційну роботу в навчальних закладах закріплених районів та щомісячно інформують про хід роботи проректора з нпрзв
9. соціальний захист студентів та співробітників таврійського державного агротехнологічного університету соціальний захист співробітників та студентів тдату проводиться відповідно до чинного законодавства та колективного договору
Концепція програми «Наука в тдату» на 2007…2015 рр
13. регіональні вищі навчальні заклади тдату 13 всп «Бердянський коледж» тдату характеристика коледжу
13. 2 Всп «Ногайський коледж» тдату характеристика навчального закладу
13. 3 Всп «Василівський коледж» тдату характеристика навчального закладу Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж тдату»
13. 5 Всп «Мелітопольський коледж тдату» Характеристика навчального закладу Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
13. 6 Всп «Новокаховський коледж» тдату характеристика навчального закладу Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
Міністерство аграрної політики та продовольства України Наглядова рада
Міністерство аграрної політики та продовольства україни таврійський державний агротехнологічний університет з в І т ректора університету кюрчева В. М

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

Вища освіта в сучасному світі стає масовою і перестає бути просто способом підготовки фахівців для різних галузей народного господарства, адже перехід суспільства від індустріальних технологій до інформаційного виробництва можливий лише за умови високого рівня розвитку. Відповідно, одним із стратегічних завдань розвитку вищої аграрної освіти є розширення можливостей доступу до її одержання, зокрема сільського населення. Для розв’язання цього завдання у Таврійському державному агротехнологічному університеті розроблено Концепцію інноваційного розвитку університету на 2011 – 2020 роки, та на її основі план розвитку ТДАТУ на 2011 – 2015 роки.

Основними стратегічними цілями та пріоритетами університету визначено:

 • розвиток системи управління університетом;

 • удосконалення освітньої діяльності;

 • розвиток науково – інноваційної діяльності;

 • підвищення кваліфікації професорсько – викладацького складу;

 • допомога сільськогосподарському виробництву;

 • розвиток міжнародного співробітництва;

 • проведення профорієнтаційної роботи;

 • удосконалення фінансово – економічної діяльності;

 • розвиток матеріально – технічних ресурсів;

 • розвиток соціальної сфери.

Концепцією реформування і розвитку аграрної освіти та науки, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 06 квітня 2011 року № 279-р передбачається створення регіональних освітньо - наукових університетських центрів на базі існуючих вищих аграрних навчальних закладів і наукових установ. Поетапна оптимізація мережі вищих аграрних навчальних закладів у Запорізькій області призвела до створення потужного університетського центру – Таврійський державний агротехнологічний університет.

На сьогодні до складу університету, з окремими правами юридичної особи, входять шість відокремлених структурних підрозділів: Бердянський коледж ТДАТУ, Василівський коледж ТДАТУ, Мелітопольський коледж ТДАТУ, Ногайський коледж ТДАТУ, Запорізький коледж ТДАТУ та Новокаховський коледж ТДАТУ Херсонської області.

Завдячуючи створенню університетського центру стає можливим:

 • розвиток ступеневої підготовки фахівців;

 • підвищення рівня викладання в структурних підрозділах шляхом залучення професорсько – викладацького складу університету;

 • підвищення кваліфікації викладачів коледжів на профільних кафедрах

університету;

 • спільне використання наявної навчально–матеріальної бази,

бібліотечного фонду, наукових розробок;


 • наближення навчання до місць проживання студентів;

 • динамічне реагування на демографічну ситуацію на регіональному рівні.

Створення регіонального університетського центру Таврійського державного агротехнологічного університету, що формувався за галузево-територіальним принципом, дає змогу підвищити рівень якості аграрної освіти у Запорізькій області.Таврійський державний агротехнологічний університет
ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»

ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ»

ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»

ВСП «Мелітопольський коледж Т»ДАТУ

ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»Мал.1.1 – Структура навчальних закладів ТДАТУ


Таврійський державний агротехнологічний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що забезпечує підготовку та перепідготовку кадрів із основних напрямів підготовки фахівців для аграрного виробництва, а саме: процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; агрономія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; машинобудування; комп’ютерні науки; економіка підприємства; маркетинг; фінанси і кредит; облік і аудит та охорона праці.

За діючою ліцензією в університеті проводиться підготовка фахівців в 15 галузях знань:

 • ОКР «Молодший спеціаліст» за 22 спеціальностями;

 • ОКР «Бакалавр» з 11 напрямів;

 • ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» з 10 спеціальностей.

Підготовка фахівців безпосередньо в університеті ведеться на п’яти факультетах та навчально-науковому інституті з 11 напрямів.

Навчальну, методичну, наукову і організаційну роботу здійснюють

33 кафедри, серед яких 18 випускаючих.


У складі університету функціонують:

 • Механіко-технологічний факультет.

 • Факультет агротехнологій та екології.

 • Енергетичний факультет.

 • Факультет інженерії та комп’ютерних технологій.

 • Факультет економіки та бізнесу.

 • Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти.

 • НДІ механізації землеробства Півдня України.

 • НДІ агротехнологій та екології.

 • НДІ соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва Півдня України.

 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва ТДАТУ

Організаційна структура Таврійського державного агротехнологічного університету представлена на малюнку 1.2.

З 2011 року в університеті впроваджено систему кількісної оцінки науково – педагогічної діяльності викладачів. Головна ідея рейтингового розрахунку полягає в тому, що максимальний коефіцієнт досягається тільки при постійній і інтенсивній діяльності викладача, що спрямована на підвищення рівня показників розвитку університету в цілому. Прозорість процесу оцінювання дозволяє кожному викладачеві розподілити свої зусилля таким чином, щоб отримати максимальний коефіцієнт.

З метою створення інформаційної бази для аналізу та оцінки стану і динаміки розвитку кафедр і факультетів університету проводиться рейтингове оцінювання діяльності кафедр за навчальний рік.

Основним принципом рейтингування кафедр є комплексна кількісна оцінка навчальної, наукової, профорієнтаційної, виховної, організаційної роботи, міжнародної діяльності і підвищення кваліфікації науково – педагогічних працівників.

Пріоритетним напрямком розвитку системи управління університетом є застосування інформаційних технологій. Сайт університету постійно оновлюється, розроблено новий дизайн, впроваджена нова система управління інформацією сайту, що відповідає всім Міжнародним стандартам. Також в інформаційний ресурс університету інтегровано роботу з популярними соціальними мережами. В університеті впроваджується система управління електронними документами, яка розроблена на базі Alfresco (англійська система з відкритим вихідним кодом).


ТРУДОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Доктори наук
Кандидати наукСпеціалісти

Бакалаври
Магістри за напрямами
Молодші спеціалісти
Відокремлені структурні підрозділи ТДАТУ (коледжі )

Факультети ТДАТУ
Випускники основної школи

(9 класів )

Випускники ЗОСШ

(11 класів )Мал. – 1.3 Система ступеневої підготовки фахівців у регіональному університетському центрі ТДАТУ
Похожие:

1. організаційна структура університету iconОрганізаційна структура

1. організаційна структура університету iconПрограма Європейського Союзу в Україні
В 1 Загальна організаційна структура муніципалітетів та комунальних підприємств
1. організаційна структура університету iconОрганізаційна структура апарату управління
Сектор організації профілактики нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
1. організаційна структура університету iconОрганізаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю
Чинники управління зовнішньоекономічною діяльністю. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю. Здійснення...
1. організаційна структура університету iconПоказники економічного і соціального розвитку Бахмацького району на 2009 рік Організаційна структура і землекористування аграрного сектора

1. організаційна структура університету iconНаау організаційна структура національної системи акредитації України
Заступник Голови, начальник планово-організаційного управління, відповідальний за якість
1. організаційна структура університету iconОрганізаційна структура апарату управління виконавчої дирекції Фонду у Чернігівській області
Сектор організації профілактики нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
1. організаційна структура університету iconОрганізаційна структура Міністерства аграрної політики та продовольства України міністр
Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян
1. організаційна структура університету iconМіністерство освіти україни черкаський інженерно-технологічний інститут факультет економіки І управління кафедра економіки та управління Спеціальність: «Менеджмент організацій»
...
1. організаційна структура університету iconРеферату : Документування організаційно-розпорядчої діяльності Розділ : Діловодство Документування організаційно-розпорядчої діяльності
Організаційна документація. Статути. Структура та зміст, правила оформлення. Установчий договір. Протокол намірів
1. організаційна структура університету iconРеферату : Європейський Союз Розділ : Політологія Європейський Союз план. Вступ. Історія створення та розвитку Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу
Внаслідок цих процесів відбувається становлення, розвиток та розширення міжнародного співробітництва, формується світове господарство...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов