Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі icon

Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій форміНазваниеЗвіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі
Дата конвертации30.03.2013
Размер181.09 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

відповідно до Угоди про надання гранту


Фінансовий звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі.


1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Для підготовки фінансового звіту Організація надає форми фінансової звітності, адаптовані до робочого плану та бюджету Набувача, у вигляді файлу Excel з назвою «Робочий план_ Бюджет_Назва Набувача.xls». При подачі звіту Набувач зазначає у назві файлу порядковий номер звіту у форматі «Звіт_Назва Набувача_01.xls», «Звіт_Назва Набувача_02.xls» та «Звіт_Назва Набувача_03.xls». Наприклад, файл з другим звітом організації «Джерела» буде мати назву «Звіт_Джерела_02.xls».


Щоквартально, відповідно до статті 4.4. Угоди про надання гранту, Набувач зобов’язаний подати Організації квартальний фінансовий звіт. Електронний фінансовий звіт має подаватися не пізніше, ніж 5 календарних днів після закінчення звітного періоду. Фінансовий звіт на паперових носіях інформації має подаватися не пізніше, ніж 15 календарних днів після закінчення звітного періоду.


Електронний фінансовий звіт розглядається відповідальним фахівцем відділу фінансового менеджменту Організації щодо відповідності даних у різних частинах звіту та коректності роботи формул. Якщо є зауваження, фахівець повертає електронний звіт на доопрацювання Набувачу.


Паперовий фінансовий звіт розглядається відповідальним фахівцем відділу фінансового менеджменту Організації щодо відповідності даним Вимогам, положенням Угоди про надання гранту та вимогам законодавства України. Зауваження щодо виявлених недоліків та правильності укладання звітності надаються Набувачеві у вигляді аудиторського висновку не пізніше, ніж через 45 календарних днів з моменту отримання звіту на паперових носіях. Всі зауваження та пункти аудиторського висновку є обов’язковими до виконання Набувачем в термін зазначений в аудиторському висновку; стан їх виконання має бути відображений у листі-відповіді від імені Набувача та підкріплений відповідними документами. Звіт вважається прийнятим після отримання Організацією вичерпних відповідей щодо всіх недоліків, зазначених в аудиторському висновку.


Перерахування наступного траншу відбувається після схвалення Організацією проміжних програмного, фінансового звітів.


^ 2. СТРУКТУРА ТА ПІДГОТОВКА ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ЗВІТУ


Детальна інформація щодо заповнення електронних форм фінансової звітності викладена на сайті Організації: http://www.network.org.ua. Це відеокурс, що демонструє основні принципи роботи з новим форматом фінансового звіту, використовуючи практичні приклади та поради.


Для збереження робочих формул файлу Набувач не повинен вносити ЖОДНИХ змін в структуру наданого Організацією звітного файлу: не додавати нових ліній, не змінювати формули, не додавати нових стовпчиків, не змінювати порядок ліній та стовпчиків і т.п. У випадку, якщо внесення таких змін є необхідним для коректного укладання звіту, просимо звертатися до співробітників відділу фінансового менеджменту Організації.


На виконання положень ст.6 Грантової Угоди UKR-011-G09-H, що укладена Всеукраїнською благодійною організацією «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та Глобальним Фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, та статті 3 Угоди про надання гранту, укладеної між Організацією та Набувачем та з метою уникнення подвійного фінансування розроблена форма фінансової звітності «Інші джерела фінансування».

В формі фінансової звітності «Інші джерела фінансування» відповідного звітного періоду необхідно відобразити кошти організації як в матеріальній, так і в нематеріальній формі, наприклад, еквівалент вартості матеріальної допомоги, наданої клієнтам організації та отриманої безкоштовно, кошти, залучені на зазначені витрати з інших джерел фінансування. В разі, якщо в організації існують інші статті бюджету, що фінансуються з додаткових джерел фінансування організації також мають бути відображені в формі в межах зазначених підрозділів (заходи для клієнтів проекту, транспортні витрати, благодійна матеріальна допомога, витрати на забезпечення діяльності організації). Організація залишає за собою право на додатковий запит підтверджуючих документів, зазначених у формі сум.
3. ^ СТРУКТУРА ПАПЕРОВОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ


3.1. Підготуйте копії бухгалтерських документів, які підтверджують витрати коштів гранту відповідно до описаної нижче структури фінансового звіту.


Підготуйте копії бухгалтерських документів, які підтверджують витрати коштів гранту згідно до описаної нижче структури фінансового звіту. Копії бухгалтерських документів повинні бути підшиті в папку без використання канцелярських скріпок, степлерних скоб та файлів. Копії бухгалтерських документів повинні бути зроблені ТІЛЬКИ на аркушах формату А4.


Копії бухгалтерських документів повинні бути систематизовані за категоріями витрат затвердженого бюджету проекту:


 • Оплата праці

 • Технічна допомога

 • Тренінги

 • Товари та обладнання для сфери охорони здоров'я

 • Медикаменти та фармацевтична продукція

 • Витрати на забезпечення закупівель та поставок

 • Інфраструктура та інше обладнання

 • Видавничі та комунікаційні витрати

 • Моніторинг та оцінка

 • Товари для підтримки життєдіяльності клієнтів/цільової групи

 • Витрати на планування та адміністрування

 • Витрати на підтримку діяльності організації


3.2. Звіт повинен супроводжуватись наступними додатками:


3.2.1. Оригінал виписок з банківського рахунку за звітній період, без розривів, засвідчені відміткою банку;

3.2.2. Копії виписок з депозитного рахунку за звітний період;

3.2.3. Копії касової книги за звітний період без розривів із чітко виділеними операціями відповідного проекту.


3.3. Додатки, що стосуються звітного періоду

3.3.1. Копію штатного розкладу організації гранту (подається у першому звіті та у випадку внесення змін);

3.3.2. Копія документу, що підтверджує розрахунок ліміту каси на підставі розрахунку встановлення залишку готівки в касі (його форма наведена в додатку №8 до Положення №637) та обов’язково затверджений внутрішнім наказом організації (подається обов’язково під час надання першого фінансового звіту та у випадку зміни ліміту каси);

3.3.3. У випадку відсутності наказів на здійснення оплати надається копія наказу, що регулює процедуру розпорядження керівника організації про оплату витрат за рахунок коштів проекту (подається обов’язково під час надання першого фінансового звіту);

3.3.4. Копія наказу по організації про визначення розміру добових;

3.3.5. Якщо одному постачальнику за отримані послуги Набувач сплачує не лише з рахунку поточного гранту, а й з рахунків інших проектів, надати документ, який регулює пропорційний принцип розподілу витрат між проектами (наприклад: адміністративні витрати);

3.3.6. У випадку, якщо товари були придбані та не використані на кінець звітного кварталу, надаються копії оборотно-сальдових відомостей руху товарів за кожним контрагентом, за яким на кінець звітного кварталу наявні залишки товарів;

3.3.7. Копії документів, що підтверджують виконання Особливих фінансових умов надання Гранту;

3.3.8. Копії листів про перерозподіл статей витрат, в яких є змістовне і фінансове обґрунтування такого перерозподілу, з погоджувальною візою відповідальних фахівців ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛВЖ»;

3.3.9. Копії листів про зміни у кількісному, персональному складі працівників/консультантів, що працюють за Проектом та/або займають ключові позиції у реалізації Проекту, з обов’язковим додаванням резюме нового співробітника та погоджувальною візою відповідальних фахівців ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛВЖ». Якщо Набувач не погодив з Організацією у зазначений термін зміни робочого складу Проекту, зміни приймаються з дати затвердження вказаних змін Організацією;

3.3.10. Копії листів про використання пасивних доходів, в яких є змістовне і фінансове обґрунтування такого використання, з погоджувальною візою відповідальних фахівців ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛВЖ»;

3.3.11. Копії документів, що підтверджують витрати здійсненні за рахунок власних або запозичених коштів та пасивних доходів;

3.3.12. Бухгалтерська довідка щодо розбіжностей, змін у використанні бюджетних коштів або інших нетипових ситуацій, що виникли під час реалізації проекту і знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку. Пояснювальна записка завіряється підписом бухгалтера організації;

3.3.13. Витяги звітів набувачів та проведених заходів з бази Case++ за звітний період;

3.3.14. Повні пакети документів, що підтверджують обрання постачальників відповідно до затверджених згідно з річним планом закупівель товарів, робіт, послуг процедур


^ 4. ПІДТВЕРДЖУЮЧІ ДОКУМЕНТИ


Відповідно до статей бюджету, необхідно надати такі копії підтверджуючих бухгалтерських документів:


4.1. Оплата праці:


 1. Копію наказу керівника організації про створення групи виконавців проекту з обов’язковою вказівкою, що гроші сплачуються з коштів поточного гранту (подається у першому звіті та у випадку зміни у групі виконавців);

 2. Копії табелів обліку робочого часу для працівників по організації в цілому, із погодинною деталізацією всіх проектів Набувача, до яких залучено працівника;

 3. Копії наказів керівника організації на нарахування та перерахування авансу та заробітної плати штатним працівникам проекту;

 4. Копії розрахунково-платіжних відомостей на виконавців проекту з обов’язковою вказівкою, що гроші сплачуються з коштів поточного гранту;

 5. Копію затвердженого графіку відпусток;

 6. Копії накази на заміщення посад в разі відсутності працівника (відпустка, лікарняний) при доплаті за тимчасове виконання обов’язків;

 7. Копії платіжних доручень обов’язкових податків та зборів

 8. Копії видаткових касових ордерів та/або відомість з підписами осіб, які отримали гроші. У випадку отримання зарплати на електронні платіжні картки – копії платіжного доручення про перерахування коштів та відомостей з відміткою банку.


Додатково до зазначеного пакету документів по зарплаті до кожного звіту додаються наступні документи, оформлені відповідно до чинного законодавства України у випадках:


 1. наявності у виконавців проекту податкової соціальної пільги (заява на застосування ПСП);

 2. якщо в проекті працює інвалід, оподаткування доходів якого відрізняється від оподаткування інших працівників проекту (засвідчені копії виписок з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності);

 3. звільнення, відпустки, лікарняних (заяви працівників, накази по організації, підписані керівником організації, відповідні розрахунки відшкодувань). При розрахунку суми відшкодування необхідно застосовувати пропорційний розподіл суми нарахованих коштів між діючими проектами

 4. лікарняних (заява-розрахунок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)


^ 4.2. Технічна допомога:


 1. Копії договорів підряду або інших договорів цивільно-правового характеру, що містять суттєві умови, визначені Господарським кодексом України (перелік та кількість послуг, ціна, якість послуг) з обов’язковою вказівкою, що гроші сплачуються з коштів поточного гранту (подається у першому звіті в разі підписання угод на термін дії проекту та у випадках укладання нових угод протягом інших звітних періодів);

 2. Копії актів виконаних робіт/наданих послуг з щоденною деталізацією обсягів годин витрачених на виконання робіт/надання послуг;

 3. Копії щомісячних письмових звітів консультантів до договорів підряду або іншого договорів цивільно-правового характеру з детальним описом обсягів фактично виконаних робіт/наданих послуг з датою складання і підписом виконавця таких робіт/послуг;

 4. Копії наказів керівника організації на нарахування та перерахування винагород/гонорарів виконавцям проекту;

 5. Копії розрахунково-платіжних відомостей на осіб, які отримують винагороди за договорами підряду або іншими договорами цивільно-правового характеру, з обов’язковою вказівкою, що гроші сплачуються з коштів поточного гранту;

 6. Копії платіжних доручень обов’язкових податків та зборів

 7. Копії видаткових касових ордерів та/або відомість з підписами осіб, які отримали гроші. У випадку отримання винагород на електронні платіжні картки – копії платіжного доручення про перерахування коштів та відомості з відміткою банку.


^ 4.3. Інші статті бюджету


У випадку, якщо витрати здійснювались шляхом безготівкового розрахунку:


 1. Копію документу, що засвідчує розпорядження керівника організації на здійснення оплати за рахунок коштів гранту (наказ по організації, авторизаційний документ, резолюція керівника на рахунку-фактурі, акті виконаних робіт, ін.);

 2. Копія рахунку/фактури (якщо оплата здійснюється на основі рахунку-фактури);

 3. Копія договору про надання послуг/виконання робіт/оренди тощо (якщо оплата здійснюється на основі договору, невід’ємним додатком до нього має бути кошторис). Якщо розрахунок за договором здійснюється регулярно протягом реалізації проекту, копію договору необхідно надавати лише під час звітування про першу оплату;

 4. Копія платіжного доручення, в якому є посилання на номер гранту;

 5. Копія видаткової накладної або акту виконаних робіт/послуг із обов’язковою деталізацією витрат;

 6. Копія документу, який підтверджує те, що організація, якій замовляються послуги, має право займатися таким видом діяльності (ліцензія, патент, тощо);

 7. У випадку, якщо послуги надаються суб’єктом підприємницької діяльності (СПД):

 • на єдиному податку ІІІ та IV групи – копії свідоцтва про державну реєстрацію витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР) з переліком видів діяльності, свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

 • на загальній системі оподаткування – копії свідоцтва про державну реєстрацію витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР) з переліком видів діяльності, довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

 1. Копії актів списання відповідно до фактично понесених витрат. Списання товарно-матеріальних цінностей здійснюється у відповідності до єдиного Положення про порядок списання товарно-матеріальних цінностей.


^ У випадку, якщо витрати здійснювались шляхом готівкового розрахунку:


 1. Копія наказу по організації на здійснення платежу за рахунок коштів гранту;

 2. У випадку затвердження «безавансового» звіту та визначення такої операції, що відбулася «за дорученням» додаються копії підтверджуючих документів: договору доручення, наказу керівника на придбання цінностей, наказу про затвердження списку осіб, що мають право здійснювати закупівлі тощо;

 3. Копія прибуткового касового ордеру;

 4. Копія видаткового касового ордеру;

 5. Копія звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт встановленої форми, який містить перелік витрат і обов’язково копії всіх документів, на які є посилання у звіті (прибуткові касові ордери, чеки, угоди, якщо в них передбачена оплата за готівку, з документами до угод, перерахованими у пункті «безготівковий розрахунок» (див.вище);

 6. У випадку, якщо послуги надаються суб’єктом підприємницької діяльності (СПД):

 • на єдиному податку ІІІ та IV групи - копії свідоцтва про державну реєстрацію, витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР) з переліком видів діяльності, свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

 • на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР) з переліком видів діяльності, довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

 1. Копія актів списання ТМЦ відповідно до фактично понесених витрат.


Для підтвердження витрат, пов’язаних із здійсненням відряджень в рамках проекту, необхідно надати такі документи:


 1. Копія наказу (розпорядження) керівника організації на відрядження за рахунок коштів гранту із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник, суми добових, строку та терміну відрядження, засвідчений підписом керівника та особи, що здійснює відрядження;

 2. Копія прибуткового касового ордеру;

 3. Копія видаткового касового ордеру;

 4. Копія посвідчення про відрядження;

 5. Копія звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт встановленої форми, який містить перелік витрат і обов’язково копії всіх документів, на які є посилання у звіті;

 6. У випадку, якщо послуги надаються суб’єктом підприємницької діяльності (СПД):

 • на єдиному податку ІІІ та IV групи - копії свідоцтва про державну реєстрацію, витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР) з переліком видів діяльності, свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

 • на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР) з переліком видів діяльності, довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

 1. Якщо відрядження відбувалось закордон, обов’язково додаються запрошення, копія закордонного паспорту (аркуші паспорта, які засвідчують особу та відмітки про перетин кордону).


^ 4.4. Окрім вище перерахованих пакетів документів, для підтвердження деяких видів витрат необхідно обов’язково надати інші документи, зокрема:


Витрати, пов’язані з проведенням заходів (тренінгів, груп самодопомоги, акцій, круглих столів, робочих зустрічей, тощо)


 1. Копія наказу керівника організації про проведення заходу. Якщо захід проводиться регулярно, надати наказ про затвердження графіку проведення заходів;

 2. Копія програми проведення заходу;

 3. Копія планового кошторису витрат заходу з обов’язковим посиланням на кількість осіб;

 4. Копія реєстраційного листа учасників заходу з їх підписами та контактними номерами телефонів (тільки для учасників тренінгів);

 5. Копії журналів про проведення груп самодопомоги за відповідний звітний період;

 6. Копія списку учасників засвідчена підписом відповідальної особи (всі інші заходи);

 7. Копія кошторису фактичних витрат (складається після закінчення заходу, в ньому вказуються фактично понесені витрати з обов’язковим посиланням на кількість осіб);

 8. У випадку, якщо послуги з організації тренінгу надаються суб’єктом підприємницької діяльності (СПД) (див. вище п.4.3.7), додатково надаються копії відповідних первинних документів, які підтверджують понесені СПД витрати на проведення заходу;

 9. Якщо захід проводиться організацією самостійно, обов’язково надати акти списання товарів, придбаних для проведення заходу;

 10. У випадку, якщо оплачувались послуги за харчування під час проведення заходів, необхідно надати меню, затверджене постачальником таких послуг.

 11. Копії документів, які підтверджують послуги з проживання в готелі, обов’язково мають містити посилання на кількість осіб та вартість готельних номерів.


Витрати, пов’язані з придбанням основних засобів (ОЗ) та малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)


 1. Копії актів вводу в експлуатацію ОЗ;

 2. Копії актів прийому-передачі, що підтверджують факт передачі ОЗ третім особам;

 3. Копії карток обліку МНМА.


Видавничі витрати


 1. Калькуляція видавничих витрат;

 2. Копія листа, який містить інформацію щодо дозволу редакційною колегією Мережі на видання даних матеріалів;

 3. Один примірник друкованої продукції.


Витрати, пов’язані зі створенням електронних видань


 1. Копія листа, який містить інформацію щодо дозволу редакційною колегією Мережі на видання даних матеріалів.


^ Витрати, пов’язані із розсилкою будь-якого продукту, що був створений в рамках проекту за кошти гранту


 1. Копія документу з візою відповідальних фахівців Мережі, що затверджують список розсилки.


Транспортні витрати (послуги перевізника)


 1. Копія договору з постачальником транспортних послуг (подається у першому звіті);

 2. Копії реєстраційних документів постачальника транспортних послуг (ліцензія, виписки/ витягу із Єдиного державного реєстру (ЄДР), якщо послуги надаються суб’єктом підприємницької діяльності (СПД) – (див. вище п.4.3.7);

 3. Копія журналу здійснення виїздів та використання проїзних квитків.

 4. Копії актів приймання – передачі виконаних робіт (отриманими транспортними послугами) із зазначенням типу (марки) автомобіля, маршрутів поїздок, кілометражу, вартості одного кілометру пробігу, години простою.


^ Транспортні витрати (придбання пального для автомобілю)


 1. Копія документу, який підтверджує оренду або наявність транспортного засобу в організації (подається у першому звіті);

 2. Копія договору із постачальником пального (подається у першому звіті);

 3. Копії подорожніх листів з розрахунком обсягів використання пального відповідно до затверджених норм для даної марки та моделі автомобіля;

 4. Копії реєстраційних документів постачальника пального, якщо послуги надаються суб’єктом підприємницької діяльності (СПД) – (див. вище п.4.3.);

 5. Копії рахунків, накладних, чеків, актів, довіреності на отримання пального;

 6. Копії талонів, відомостей про отримання пального;

 7. Копії щомісячних зведених рахунків-відомостей з інформацією по марку, кількість та вартість, отриманого пального;

 8. Копії актів списання паливно-мастильних матеріалів відповідно до фактично понесених витрат;

 9. Копія журналу здійснення виїздів;


Транспортні витрати (придбання проїзних для службових поїздок співробітників протягом дня)


 1. Копія наказу керівника про придбання квитків;

 2. Копію книги або журналу обліку видачі та повернення проїзних;

 3. Копія акту списання проїзних;

 4. Копії маршрутних листів, де вказані маршрути пересування та цілі поїздок;Витрати пов’язані з придбанням товарів сфери охорони здоров'я, медикаментів та фармацевтичної продукції (ліків, одноразових підгузків, діагностичних обстежень, тощо)


 1. Узагальнений список клієнтів з їх кодами та фактично наданими послугами діагностики за звітний період

 2. Копії документів, що підтверджують необхідність надання відповідних діагностичних обстежень конкретній особі – призначення лікаря, направлення тощо;копію заяви фізичної особи, акт прийому- передачі виконаних робіт, підписаний відповідальними особами Набувача та медичного закладу;

 3. Копії документів, що підтверджують необхідність придбання ліків конкретній особі, за призначенням лікаря – копії призначення лікаря/ рецепту тощо;

 4. Копія акту прийому-передачі або відомості роздачі товарів, медикаментів з підписами отримувачів, заповнений відповідно до затвердженої форми;

 5. Копія акту списання товарів, медикаментів на підставі акту прийому-передачі або відомості роздачі.


^ Витрати на надання матеріальної благодійної допомоги клієнтам


 1. Копії актів прийому-передачі або відомостей роздачі матеріальної допомоги з підписами отримувачів, заповнений відповідно до затвердженої форми;

 2. Копії актів прийому-передачі або відомостей роздачі матеріальної допомоги дітям з підписами дорослих (батьків, опікунів тощо), заповнений відповідно до затвердженої форми, при наданні такої допомоги дітям;

 3. У випадку якщо матеріальна благодійна допомога була надана клієнтам проекту через інші установи та заклади (ІТК, СНІД-Центри тощо) додаються копії довіреності, акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей закладу/установі та копії актів прийому-передачі або відомостей роздачі матеріальної допомоги з підписами отримувачів, заповнений відповідно до затвердженої форми;

 4. Копію договору пожертви юридичній особі;

 5. Копії актів списання ТМЦ на підставі акту прийому-передачі або відомості роздачі.


Витрати, пов’язані з харчуванням та проїздом клієнтів, що проходять курс реабілітації


 1. Копії щоденного меню харчування клієнтів проекту;

 2. Плановий розрахунок вартості харчування однієї особи, яка пройшла повний курс реабілітації;

 3. Звіт керівника проекту по клієнтам, що закінчили курс реабілітації за звітний період, із зазначенням витрат на їх харчування.

 4. Копії документів, що підтверджують відшкодування транспортних витрат клієнтам проекту.


^ 5. ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ


Роздрукуйте всі звітні форми та засвідчіть кожну з них підписом керівника організації, керівника проекту (якщо є), бухгалтера організації, бухгалтера проекту (якщо є) та печаткою Набувача.


Звертаємо Вашу увагу, що ставлячи свій підпис на звітних формах, керівник та бухгалтер організації засвідчують, що кошти грантів не використовуються для виконання проектів, що фінансуються іншими донорами, а розподіл часток фінансування діяльності Набувача між донорами є прозорим, справедливим та обґрунтованим.


Звітні форми складаються в такому порядку:


 • Титульний лист;

 • Таблиця витрат та послуг за звітний період;

 • Список операцій за звітний період;

 • Аналіз виконання робочого плану та бюджету;

 • Розподіл отриманих та звітованих коштів відповідно до видів діяльності;

 • Інвентарний лист;

 • Список контрагентів за звітний період.

 • Інші джерела фінансування.


До цих звітних форм додаються копії підтверджуючих документів. Для полегшення роботи зі звітом рекомендується розділяти підтверджуючі документи за категоріями сторінками із назвами категорій.


Після формування повного комплекту копій підтверджуючих документів їх необхідно пронумерувати, починаючи від 1, включаючи титульну сторінку звіту. Якщо є можливість, Набувач може зробити додаткову копію підготовленого звіту для власного архіву та подальшої роботи зі звітом.


Витрати, які не звітовані відповідним чином, не будуть зараховані. Звіти, що не оформлені відповідно до вищезазначених вимог, розглядатися не будуть та будуть повернені Набувачу на доопрацювання.Похожие:

Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconПроцедура подання заяви через портал move
Паралельно всі пошукачі надсилають також роздруковану заяву у паперовій формі до відповідного представництва daad (в Україні до Інформаційного...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconЗвіт куреня уладу пластунів юнаків курінь імені у
Зв’язковий перевірив і підтверджує подані у звіті дані та сплату членських внесків до кінця звітного періоду
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconЗвіт про похід подати у формі (усний, скорочений письмовий з фотографіями) Штамп мкк голова мкк " " 20 р. (підпис)
Особливі вказівки (щодо реєстрації в аварійно-рятувальній службі та інш.)
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconІнструкція з Підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconДодаток 9 до Правил прийому до Академії в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеської державної академії будівництва та архітектури I
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconПрограма упю перша проба
Май на увазі, що здача чи перевірка знань в Пластовій Пробі повинні відбуватися в формі ігор, теренових змагів та інших пластових...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconПрограма упю перша проба
Май на увазі, що здача чи перевірка знань в Пластовій Пробі повинні відбуватися в формі ігор, теренових змагів та інших пластових...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconЗвіт про затвердження проекту: дп первомайськвугілля Захоплення метану з рудникового газу та його переробка на вуглекислий газ шляхом спалювання у факелі Розробник проекту: Луганська вугільна компанія
У цьому звіті про затвердження приведені 1 Заявка на внесення (звз) та 2 Заявки на пояснення (ЗП). Розробнику проекту потрібно закрити...
Звіт організації щодо витрат в рамках проекту складається з двох частин: звіт в електронній формі та звіт в паперовій формі. Дані, наведені в електронному звіті, повинні відповідати даним та підтверджуватись документами, наданими у звіті в паперовій формі iconУмки діяльності лізингод
Наведені дані та висновки є результатом дослідження ринку лізингу в Україні за 1квартал 2011 року, проведеного Асоціацією «Українське...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов