Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011НазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
страница4/28
Дата конвертации16.06.2013
Размер5.53 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
^

Лист МОНмолодьспорт №1/9-336 від 06.05.11 року


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

№1/9-336 від 06 травня 2011 року

Керівникам вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації

^ Про внесення змін до статутів
та зміни печаток вищих навчальних закладів


У зв’язку з проведенням реорганізації та прийняттям Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року №410, навчальним закладам І-ІV рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству, розробити та подати на затвердження Міністерству зміни до статутів вищих навчальних закладів щодо зміни назви органу управління, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", та вжити заходів для заміни печаток вищих навчальних закладів.

Перший заступник Міністра       Є.М. Суліма

Дата публікації: 06.05.2011


^ 7. ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЩО АКРЕДИТУЄТЬСЯ


Стаття 28. (Закон України "Про вищу освіту")

Ліцензування[191] освітньої діяльності, акредитація[169] напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів

1. Освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У ліцензіях на освітню діяльність зазначаються назва напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень[208] та обсяги підготовки, термін дії ліцензії, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.

Ліцензування[191] освітньої діяльності вищих навчальних закладів здійснюється перед початком підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення ліцензійної експертизи.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу про проведення ліцензійної експертизи у двомісячний термін приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.

Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам є наявність у них необхідної матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Вищому навчальному закладу, що успішно пройшов ліцензійну експертизу, видається ліцензія на освітню діяльність, як правило, на термін завершення циклу підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю, але не менше ніж на три роки. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого навчального закладу видана ліцензія втрачає чинність.

Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

2. За результатами акредитації напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів видаються сертифікати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У сертифікаті про акредитацію напряму або спеціальності (або у додатку до нього) зазначаються назва напряму або спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень[208] та обсяги підготовки, термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.

У сертифікаті про акредитацію вищого навчального закладу (або в додатку до нього) зазначаються назва вищого навчального закладу, рівень акредитації[217] та термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.

3. Форми ліцензій на освітню діяльність та сертифікатів про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів, порядок їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4. Ліцензії на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів можуть бути анульовані відповідно до закону.

Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки з питань ліцензування[191] та акредитації можуть бути оскаржені до суду.
^ 8. ДОВІДКА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

ВИМОГИ
до оформлення документів на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави


1. Наукова установа або вищий навчальний заклад (далі - організація) з метою включення її до Реєстру готує документи в 1-му примірнику для подальшого розгляду їх Державною комісією з питань Державного реєстру Форми документів, які подаються до МОН, ухвалено рішенням комісії та затверджено наказом МОН від 04.03.02 . 163, і включають в себе:

 • заявку на включення до Державного реєстру ( форма П1 );

 • клопотання центрального органу виконавчої влади, Національної або галузевої академії наук, до сфери управління яких належить організація, про надання їй підтримки держави;

 • копії засновницьких документів організації (статут, положення, установчий договір тощо);

 • копію довідки про внесення організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ;

 • результати державної атестації наукової установи (витяг з протоколу засідання атестаційної комісії) або сертифікат про акредитацію для вищих навчальних закладів (копія);

 • відомості про наукові та науково-педагогічні кадри, науково - дослідну, науково-виробничу діяльність організації ( форма П2 );

 • довідку про стан дослідницької матеріально-технічної бази організації ( форма П3 );

 • електронний варіант інформації форм П2, П3 на дискеті 3,5" в 1 прим .;

 • копію декларації про прибуток підприємства за попередній рік або розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства - юридичною особою (тільки для наукових установ);

 • копію форми державної статистичної звітності за попередній рік (форма N 3 - наука) (тільки для наукових установ);

 • довідку про перелік зареєстрованих в УкрІНТЕІ, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 N162, усіх відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також захищених дисертацій за попередній рік; ;

 • заповнену анкету моніторингу діяльності науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-І V рівнів акредитації, що були внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

2. Підготовлені належним чином у швидкозшивачу в 1-му примірнику документи надсилаються поштою або подаються безпосередньо до МОН за адресою: 01601, м. Київ, бульв.Т.Шевченка, 16, щоденно з 14-00 до 17-00.

На титульній сторінці, яка наклеюється на обкладинку швидкозшивача, вказується:

 • відомча підпорядкованість організації (міністерство або відомство);

 • повна назва організації;

 • керівник організації: прізвище, ім’я, по батькові;

 • повна поштова адреса організації, телефон, факс, e-mail, телетайп;

 • місце для реєстраційного номера та дати реєстрації надісланих документів;

 • місце для серії, номера та дати видачі Свідоцтва про включення організації до Реєстру.

На внутрішню сторону обкладинки швидкозшивача наклеюється опис поданих документів із зазначенням кількості аркушів.

Для заповнення форм П2, П3 та запису їх в електронному вигляді слід скористатись роз\'ясненням до заповнення форм П2 та П3. Заявка подається на бланку наукової установи^


Міністерство освіти і науки України

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь”, 2010. – 148 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов