Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. icon

Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) (ст.НазваниеПро затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) (ст.
Дата конвертации16.06.2013
Размер68.22 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 370 від 27.10.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 листопада 1999 р.

vd991027 vn370 за N 800/4093


Про затвердження Положення про порядок

затвердження та погодження статутів вищих

та професійно-технічних навчальних

закладів у Міністерстві освіти України


На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 )

(ст.18), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (ст.21),

Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Положення про порядок затвердження та

погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних

закладів у Міністерстві освіти України (додається).

2. Установити:

2.1. Затвердження та погодження статутів здійснюють

заступники Міністра освіти України за розподілом обов'язків.

2.2. Проекти статутів разом з додатками до них розглядаються

структурними підрозділами Міністерства освіти України:

Головним управлінням вищої освіти (статути вищих навчальних

закладів, підпорядкованих Міносвіті України та іншим центральним

органам виконавчої влади);

Головним управлінням професійно-технічної освіти (статути

професійно-технічних навчальних закладів);

Управлінням ліцензування та акредитації (статути вищих

навчальних закладів недержавної форми власності);

Планово-фінансовим управлінням (статути навчальних закладів,

підпорядкованих Міністерству освіти України);

Управлінням справами і контролю;

Юридичним відділом.

3. Покласти обов'язки щодо контролю за дотриманням термінів

затвердження та погодження статутів на:

Головне управління вищої освіти (стосовно статутів вищих

навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України

та іншим центральним органам виконавчої влади);

Головне управління професійно-технічної освіти (стосовно

статутів професійно-технічних навчальних закладів);

Управління ліцензування та акредитації (стосовно статутів

вищих навчальних закладів інших форм власності).

4. Управлінню ліцензування та акредитації (Коровайченко В.В.)

разом з юридичним відділом (Свириденко А.М.) у встановленому

порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.

5. Цей наказ публікується в "Інформаційному віснику"

Міністерства освіти України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Міністра Холода Б.І.


Міністр В.О.Зайчук


Затверджено

Наказ Міністерства

освіти України

від 27.10.99 N 370


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 листопада 1999 р.

за N 800/4093


Положення про порядок затвердження

та погодження статутів вищих та

професійно-технічних навчальних закладів

у Міністерстві освіти України


Відповідно до ст.18 Закону України "Про освіту" ( ^ 1060-12 ),

ст.21 Закону України "Про професійно-технічну освіту"

( 103/98-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня

1994 р. N 228 ( 228-94-п ) "Про порядок створення, реорганізацію

та ліквідацію навчально-виховних закладів" цей Порядок визначає

процедуру затвердження та погодження статутів вищих та

професійно-технічних навчальних закладів або змін до них у

Міністерстві освіти України.

1. У Міністерстві освіти України затверджуються:

1.1. статути вищих навчальних закладів, що засновані на

державній власності і підпорядковані Міністерству освіти України;

1.2. статути вищих навчальних закладів, заснованих на інших

формах власності (крім статутів державних вищих навчальних

закладів, що підпорядковані іншим центральним органам виконавчої

влади, та вищих навчальних закладів, створених на комунальній

власності і підпорядкованих місцевим органам державної виконавчої

влади та органам місцевого самоврядування);

1.3. статути професійно-технічних навчальних закладів,

підпорядкованих Міністерству освіти України.

2. Погодженню у Міністерстві освіти України підлягають

статути:

2.1. вищих навчальних закладів, заснованих на державній

власності і підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої

влади;

2.2. професійно-технічних навчальних закладів незалежно від

форми власності і підпорядкування (крім професійно-технічних

навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України).

3. Затвердженню або погодженню у Міністерстві освіти України

підлягають статути навчальних закладів незалежно від того,

підлягають вони ліцензуванню, атестації або акредитації чи не

підлягають.

4. Статути викладаються відповідно до законодавства про мови

в Україні та правил правопису.

5. Зміст статутів повинен відповідати вимогам чинного

законодавства. Відповідальність за відповідність статутів та інших

документів вимогам законодавства несе особа, що подає їх до

Міністерства освіти України на затвердження або погодження.

Положення статутів, що не відповідають чинному законодавству,

вважаються недійсними.

6. Для затвердження або погодження статуту вищого навчального

закладу власник або орган управління майном навчального закладу

подає до Міністерства освіти України такі документи:

6.1. письмова заява власника або органу управління майном

довільної форми з проханням затвердити або погодити статут та

перелік документів, що додаються;

6.2. три примірники проекту статуту (оригінал та дві копії,

завірені в установленому порядку);

6.3. установчий договір (оригінал та одна копія) про

створення вищого навчального закладу, якщо засновників вищого

навчального закладу дві і більше особи;

6.4. дозвіл на створення навчального закладу районної

(міської) державної адміністрації;

6.5. документ, що підтверджує розмір сформованого статутного

фонду, відповідно до законодавства;

6.6. відомості про кадрове забезпечення навчального закладу з

відображенням кількості та фахового рівня педагогічних або

науково-педагогічних працівників, документ що засвідчує рівень

освіти і кваліфікації керівника навчального закладу;

6.7. довідку за підписом власника або органу управління

майном навчального закладу про матеріально технічну базу

навчального закладу та навчально-методичне забезпечення, у межах

норм, визначених чинним законодавством.

7. Для погодження статуту професійно-технічного навчального

закладу власник або орган управління його майном подають до

Міністерства освіти України документи, що підтверджують наявність

матеріально-технічної бази, навчально-методичного та кадрового

забезпечення.

Достовірність відомостей щодо матеріально-технічного,

навчально-методичного та кадрового забезпечення підтверджується

місцевими органами управління професійно-технічною освітою.

8. Міністерство освіти України протягом двадцяти днів з дня

отримання документів приймає рішення про затвердження, погодження

статуту або про відмову такого, про що письмово повідомляє

заявника.

9. У затвердженні або погодженні статуту навчального закладу

може бути відмовлено, якщо:

9.1. статут навчального закладу не відповідає законодавству

України про освіту та вимогам законодавства України про мови;

9.2. відсутні документи визначені пунктами 6.6, 6.7 цього

Положення;

9.3. подані документи не відповідають дійсності.

10. Зміни та доповнення до статутів затверджуються та

погоджуються у порядку, визначеному цим Положенням.

11. Порядок затвердження статутів навчальних закладів, що

підпорядковані Міністерству освіти України, визначається іншим

Положенням.

12. Рішення Міністерства освіти України щодо відмови в

затвердженні або погодженні статуту може бути оскаржене в

установленому порядку.
Похожие:

Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconНайменування контролюючого органу
Ліцензійних умов надання освітніх послуг"; Наказ Міністерства освіти України від 27. 10. 1999 р. N 370 "Про затвердження Положення...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПро затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів
Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 1719-р...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПро затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" наказую
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПро затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" наказую
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПоложення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю
На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 01. 05 р. N 55 "Про запровадження...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПорядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
Нтується на Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПро затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
України “Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 №553 “Про затвердження Порядку...
Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України На виконання Законів України \"Про освіту\" ( 1060-12 ) (ст. iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) н а к а з у ю
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 25. 12. 2007 n 1172 ( z1413-07 ) Про
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов