Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст icon

Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік ЗмістНазваниеРічний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст
страница1/6
Дата конвертации25.12.2012
Размер1.36 Mb.
ТипРічний план
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6

Погоджено Затверджено

начальник відділу освіти на засіданні педагогічної ради

Конотопської міської ради дошкільного навчального

закладу

___________ Т.М.Шерудило протокол № 1від 31.08.2012

року

голова педагогічної ради

___________ В.М.Товкач


Річний план роботи

Конотопського дошкільного навчального

закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко»

на 2012-2013 навчальний рік


Зміст

I.

Аналіз освітньо-виховної роботи ДНЗ №1 «Орлятко»

за 2011-2012 навчальний рік

3

II.

Завдання на 2012-2013 навчальний рік та оздоровчий

період

18

III.

Методична робота з кадрами
3.1.

Педагогічні ради

19

3.2.

Підвищення педагогічної майстерності. Семінари, семінари-практикуми

23

3.3.

Консультації для педагогічних працівників

26

3.4.

Колективні перегляди педагогічного процесу

29

3.5.

Удосконалення професійної творчості

30

3.6.

Самоосвіта педагогів

32

3.7.

Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників

35

IV.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

36

V.

Організаційно-педагогічна робота
5.1.

Загальні збори членів трудового колективу та батьків

38

5.2.

Робота з батьками

40

5.3.

Перспективність та наступність у роботі ДНЗ №1 «Орлятко» та НВК «Казка»

42

VI.

Робота методичного кабінету
6.1.

Організація роботи по створенню науково-методичної бази

46

6.2.

Вивчення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду

49

6.3.

Конкурси, виставки, акції

50

VII.

Адміністративно-господарська діяльність
7.1.

Зміцнення матеріально-технічної бази

52

7.2.

Загальні збори членів трудового колективу

55

7.3.

Виробничі наради

56

7.4.

Охорона життя і здоров’я учасників освітньо-виховного процесу

58

7.5.

Інструктажі

62

VIII.

Додатки
1.

План медичної роботи щодо зміцнення здоров’я дітей по ДНЗ №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік

63

2.

Місячники, тематичні цикли, дні

70

3.

Розклад роботи гуртків

72

4.

Програма свят, розваг, театральних дійств на 2012-2013 н.р. по ДНЗ №1 «Орлятко»

73

5.

План роботи батьківського комітету дошкільного навчального закладу №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік

74^ I. Аналіз освітньо-виховної роботи ДНЗ №1 «Орлятко»

за 2011-2012 навчальний рік

Аналізуючи роботу дошкільного закладу за минулий 2011-2012 навчальний рік, слід відмітити, що в дитячому садку створені необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. ДНЗ №1 «Орлятко» здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Статуту закладу, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

У дошкільному закладі функціонували 6 груп, серед них 2 групи компенсуючого типу: «Дзвіночок» - для дітей з вадами опорно-рухового апарату (вихователі – Грицюк Т.І., Гнойова Т.П., медична сестра Кононенко О.О.) та «Грайлики» - для дітей з вадами мови (вихователі – Трохимчук О.І., Радько Н.В., вчитель-логопед Сасова Н.П.). Також у дитячому садку працювали: група для дітей старшого дошкільного віку «Буратіно» (вихователі – Левадня О.В., Друк Л.В.) напрямком якої є валеологічна освіта дошкільнят; група для дітей молодшого дошкільного віку «Пізнайко» (вихователі - Зимовець Т.С., Шевчук Н.І.) поглибленого інтелектуального розвитку дітей; група для дітей молодшого дошкільного віку «Кмітливчик» (вихователі – Горбенко С.Л., Населевська Г.М.) напрямком роботи якої є захист життя та здоров’я дітей, ознайомлення вихованців з нормами поведінки в надзвичайних ситуаціях; група «Малятко» (вихователі - Скидан В.М.,

Панченко М.А.) для дітей раннього віку. Загальна кількість вихованців у 2010-2011 навчальному році становила 142 дитини.

Протягом минулого року відбулися деякі зміни в комплектації кадрів у дошкільному закладі. На місто музичного керівника закладу Ярмак М.О., термін договору якої скінчився, була прийнята на роботу Власенко Д.В..

У 2011-2012 н.р. з вихованцями працювали 18 педагогів. На даний момент у дошкільному закладі 15 педагогів мають вищу освіту, з них: вищу кваліфікаційну категорію має 1 педагог, першу кваліфікаційну категорію мають 6 педпрацівників, другу кваліфікаційну категорію – 5 педагогів, 3 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Восьмий тарифний розряд мають 3 вихователя.

Із 18 педагогічних працівників закладу в 2011-2012 навчальному році атестовано 4 вихователів, що складає 22,2 % (так як і в минулому навчальному році). За підсумками атестації 2 вихователям (11,1%) – Левадній О.В. та Трохимчук О.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Вихователям Зимовець Т.С., Населевській Г.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (11,1%).

^ Порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників

за 2008-2012 навчальні роки


^ Результати атестації

2008

/2009

2009

/2010

2010

/2011

2011

/2012

Присвоєно кваліфікаційну категорію

/атестовано на відповідність присвоєній

раніше кваліфікаційній категорії

спеціаліст

0

0

0

0

спеціаліст другої

категорії

1

0

2

2

спеціаліст першої

категорії

3

2

1

2

спеціаліст вищої

категорії


0

0

0

0
Молодший

спеціаліст


1

1

1

0

Присвоєно педагогічне звання

1

0

1

0

Відповідає займаній посаді

5

3

4

4

Відповідає займаній посаді за умови виконання заходів,

визначених атестаційною комісією

0

0

0

0

Не відповідає займаній посаді

0

0

0

0


Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

Курсову перепідготовку в 2011-2012 н.р. пройшов 1 педагог, що становить

5,5 % від загальної кількості педпрацівників.

У дитячому садку 3 педагоги мають високе педагогічне звання «вихователь-методист»:

  • вихователь групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату ГнойоваТ.П., яка творчо використовує в роботі з вихованцями досвід подружжя Нікітіних, елементи ТРВЗ , працює над проблемою «Розвивальні ігри та вправи як засіб інтелектуального розвитку дошкільнят»;

  • вихователь групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату Грицюк Т.І. , яка має власний досвід роботи з проблеми «Комунікативні ігри та вправи як засіб успішної соціалізації дітей з особливими потребами»;

  • вихователь старшої групи Горбенко С.Л., яка має досвід роботи «Захист життя та здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях».

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 протягом навчального року в дитячому садку здійснювався соціально-педагогічний патронат 15 дітей. Чотири дитини відвідували дошкільний заклад з короткотривалим перебуванням. Іншим родинам надавалася методична, консультативна допомога в консультативному центрі Матері і дитини, за потребою педагоги відвідували дошкільників вдома. Крім цього, адміністрацією закладу були розроблені заходи по охопленню дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади суспільним дошкільним вихованням на 2011-2012н.р. Педагогічний колектив продовжував проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

З метою подальшого впровадження БП «Я у Світі» в дошкільному закладі в 2011-2012 н.р. працювала творча група із найбільш кваліфікованих, ініціативних, креативних педагогів членами якої були розроблені заходи щодо подальшого вивчення та поступового впровадження БП «Я у Світі» в роботу дитячого садка. У річному плані роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Дане питання обговорювалися на педгодинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. Також педагоги дошкільного закладу значно підвищили свій професійний рівень відвідавши протягом року методичні об’єднання, які були проведені на базі інших дошкільних закладів міста. За цей проміжок часу було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності.

Вихователі продовжували роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, значно поповнили кількість іграшок, розвивальних ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань Базової програми, запланованих тематичних циклів.

Протягом навчального року педагогічний колектив продовжував вивчення та впровадження провідних педагогічних ідей та поглядів видатного педагога В.О.Сухомлинського в роботу з дошкільниками. З цією метою для вихователів були проведені консультації: «Основні засади взаємодії педагога з дитиною у контексті гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського», «Використання казкового дивосвіту В.О.Сухомлинського в роботі з дітьми вдома», педагогічні читання «Моральне виховання дітей дошкільного віку за підходами В.О.Сухомлинського» .

Вихователями старших вікових груп було підготовлено та проведено свято, присвячене до дня народження В.О.Сухомлинського «Людина починається з добра», у ході якого присутні мали можливість ознайомитися з педагогічними ідеями та концептуальними основами гуманістичної педагогіки видатного педагога. Протягом року була опрацьована сучасна науково-методична та періодична література з даного питання, вивчалися твори В.О.Сухомлинського, членами творчої групи були розроблені методичні рекомендації, консультації, поради для вихователів по використанню педагогічної спадщини педагога-новатора, поповнені матеріали методичного кабінету розробками занять . Це активізувало всіх членів педагогічного колективу, сприяло підвищенню рівня їхньої педагогічної майстерності.

У 2011-2012 н.р. педколектив дошкільного закладу продовжував приділяти значну увагу питанню соціалізації дошкільників. З цією метою для вихователів у жовтні 2011 року був проведений семінар-практикум «Дитяча самооцінка і самоповага». Педагоги дізналися про роль самооцінки і самоповаги у виробленні емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, ознайомилися з педагогічними прийомами та ігровими вправами з розвитку самооцінки у дітей. 28.11.2011 року була проведена педагогічна рада «Навчаємо дитину емоційно-ціннісного ставлення до себе» (з використання інтерактивного методу роботи з педагогами «карусель»). Вихователі підкреслили велике значення емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе як складової соціальної компетентності, обговорили результати тематичної перевірки стану організації роботи з емоційно-ціннісного розвитку дошкільників як складової соціальної компетентності в старшій віковій групі «Буратіно» (вихователі Друк Л.В., Левадня О.В.; кількісний склад дітей – 28 чоловік), проаналізували організацію спільної роботи педагогів з практичним психологом Панчук І.І. та батьками вихованців з даного питання, відмітили, що всі учасники працюють у тісній взаємодії.

Практичний психолог провела діагностику рівня розвитку емоційної сфери старших дошкільників за допомогою методик «Тривожність», «Який я?», «Малюнка сім’ї», намітила шляхи здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми .Педагог разом з вихователями організувала анкетування батьків «Нервово-психічний розвиток дитини та її емоційних особливостей» (за А.В.Запорожцем). Протягом року в роботі з дошкільниками використовувала такі програми: Н.Яковлева «Психологічна допомога дошкільнику», І.В.Молодушкіна «Розвиток емоційної сфери дошкільників», Н.Сидоренко «Психокорекція агресивної поведінки старших дошкільників».

Поряд з цим перевіркою було виявлено і низку недоліків. Виконуючи надані рекомендації вихователі старшої вікової групи «Буратіно» Друк Л.В., Левадня О.В. облаштували в групі «Куточок миру», куточок «Мої досягнення», виготовили папки-пересувки для батьків з питань емоційно-ціннісного розвитку дошкільників, оформили на кожного вихованця «Книгу про мене», почали приділяти більше уваги дітям, які з якихось причин були неуспішними в діяльності чи поведінці.

Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу протягом грудня 2011 року була проведена комплексна перевірка стану організації життєдіяльності дітей за сферами «Люди», «Природа», «Культура», «Я сам» в групі для дітей раннього віку «Малятко» (вихователі Скидан В.М., Панченко М.А.., загальна кількість дітей - 23 вихованця).

Результати вивчення свідчать, що вихователі Скидан В.М., Панченко М.А. постійно спрямовують свої зусилля на створення сприятливих умов для розгортання дошкільниками свого буття, заохочують творчу активність дітей у специфічних для цього віку видах діяльності: сюжетно-відображувальній грі, спілкуванні з дорослими та однолітками, предметній діяльності. Завдяки творчому, неформальному підходу до своєї справи педагоги створили таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечує умови для того, щоб малюки набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід зі сфер «Люди», «Природа», «Культура», «Я сам».

Аналізуючи планування роботи з дітьми було встановлено, що педагоги використовують блочно-тематичний принцип планування. Планування освітньої роботи з вихованцями вихователі здійснюють за лініями розвитку.

Аналізуючи характер взаємин вихователів Скидан В.М., Панченко М.А. з дітьми можна зробити висновок, що педагоги створили в групі доброзичливу, емоційну атмосферу. Ураховуючи те, що мислення малюків третього року життя є наочно-дійовим Скидан В.М., Панченко М.А. на заняттях, у повсякденній діяльності вчать дітей оволодівати діями з предметами, демонструючи спосіб виконання певної дії у супроводі із словесним поясненням, залучають малюків брати активну участь у виконанні всіх побутових процесів, вчать використовувати предмети за їх суспільним призначенням.

Аналізуючи відвідані заняття, спостереження за організацією та проведенням різних режимних моментів, слід відмітити , що педагоги створюють необхідні умови для їх проведення. У своїй роботі вихователі надають перевагу інтегрованим, комплексним заняттям, практикують проведення традиційних занять. Ураховуючи вік дітей, всі заняття проходять в цікавій ігровій формі, що сприяє активізації уваги дітей, підвищенню їх пізнавальної активності.

Аналізуючи спостереження за дітьми, їх відповіді на заняттях, під час проведених з ними бесід, було з’ясовано, що майже всі з них мають необхідний їх віку обсяг знань, вмінь та навичок за всіма сферами життєдіяльності. За запитом адміністрації практичним психологом Панчук І.І. була проведена діагностика дітей, з метою визначення рівня їх нервово-психічного розвитку. Було обстежено 23 вихованця віком від 1 р. 7 міс. до 2р. 10 міс. на предмет розвитку мови, культурно-гігієнічних навичок, емоційної сфери, ігрової діяльності, сенсорного розвитку. У ході діагности були отримані такі результати: 10 дітей віднесли до 1 групи розвитку. У дітей цієї групи всі показники відповідають календарному віку або є випередження у розвитку; 12 дітей віднесли до 2-гої групи розвитку. Діти цієї групи мають початкову затримку у розвитку на 1 епікрізний строк. 1 дитина була віднесена до 3 групи розвитку. Вона має більш глибоку затримку в розвитку на 2 епікрізних строки.

Під час комплексної перевірки було проведено анкетування батьків, з метою визначення ефективності роботи вихователів групи. Результати анкетування показали, що 98 % батьків повністю задоволені якістю дошкільної освіти, взаєминами вихователів з дітьми, доглядом за дошкільниками. Водночас під час перевірки було виявлено низку недоліків. З метою їх усунення педагоги придбали магнітофон,створили музичну фонотеку, збільшили кількість іграшок для проведення ігор дітей з піском , водою та снігом. У календарних планах роботи почали планувати попередню роботу по підготовці до проведення занять, ускладнення до рухливих ігор, індивідуальну роботу з новачками, тими, хто часто хворіє, має різні проблеми тощо.

У 2011-2012 н.р. педколектив дошкільного закладу приділив значну увагу питанню креативного розвитку дошкільників, забезпеченню дотримання педагогічних принципів формування креативності. З метою підвищення рівня обізнаності педагогів з даного питання вихователь-методист Боженко Н.В., практичний психолог Панчук І.І., члени творчої групи підготували та провели для них ряд консультацій, заняття семінару-практикуму «Креативний розвиток дошкільнят засобами ТРВЗ» (січень 2012р.). Також для педагогів були проведені відкриті покази: інтегрованого заняття з використанням технології ТРВЗ «Циркові пригоди» (вихователь старшої вікової групи Левадня О.В.); інтегрованого заняття з використанням нетрадиційних технік образотворчості, елементів ТРВЗ, сучасних технологій організації мовленнєвої діяльності дошкільників «Зимова фантазія» (вихователь логопедичної групи Трохимчук О.І.) На базі дошкільного закладу 09.02.2012 року був проведений теоретично-практичний семінар для вихователів старших вікових груп дошкільних навчальних закладів міста Конотоп «Креативний розвиток дошкільнят засобами ТРВЗ» ,у ході якого педагоги мали можливість ознайомитися з науково-теоретичними засадами, головними положеннями, освітньо-виховними та розвивальними завданнями, принципами побудови педагогічного процесу при застосуванні ТРВЗ, закріпити отримані знання під час проведення майстер-класу «Граємо, виховуємо й розвиваємо за системою ТРВЗ».

Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу протягом січня-лютого 2012 року була проведена тематична перевірка стану організації роботи з креативного розвитку дошкільників в групі для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Дзвіночок» (вихователі Грицюк Т.І., Гнойова Т.П.; кількісний склад дітей – 13 чоловік), логопедичній групі «Грайлики» (вихователі Трохимчук О.І.,Радько Н.В., кількісний склад дітей – 15 вихованців) .

Результати візуального огляду групових приміщень показали, що вихователі корекційних груп створили в групах якісне розвивальне середовище, збагачене достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої діяльності, креативного розвитку вихованців. Облаштували куточки: розвивальних ігор та вправ; конструкторсько-будівельних ігор; самостійної художньої, театралізованої, музичної діяльності, художньої праці; проведення дослідницько-пошукової діяльності («Лабораторії»); куточки книги.

Аналізуючи спостереження за роботою педагогів, можна зробити висновок, що вихователі створили в групах для дітей атмосферу творчості. Педагоги намагаються урахувати індивідуальні інтереси та переваги кожного вихованця, використовують довірчі форми спілкування з дітьми. Між вихователями та дошкільниками панують демократичні відносини. У різних видах діяльності педагоги стимулюють прояви творчої уяви, дотепності, фантазії , працюють над створенням атмосфери, що сприяє виникненню нових ідей та думок у дітей.

Вихователі використовують на заняттях, в різних видах діяльності з дітьми різноманітні педагогічні прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру, вчать дошкільників разом з батьками збирати додаткову інформацію (про події, людей, героїв), знаходити в ній головне і другорядне, перевіряти її достовірність, точність, надійність.

У роботі з дітьми вихователі широко використовують ігри з ТРВЗ, творчі завдання з конструювання, ігри-інсценівки, сюжетно-рольові ігри, хвилинки фантазії, проведення незвичайних дослідів, дидактичних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату Гнойової Т.П. «Розвивальна гра як засіб інтелектуального розвитку дошкільнят». Педагог широко використовує в роботі з дітьми ігри за методикою родини Нікітіних, елементи ТРВЗ, логічні ігри та вправи. Вирішуючи завдання інтелектуального розвитку, Тетяна Павлівна також працює над креативним розвитком вихованців, так як вважає, що саме розвивальні ігри допомагають якнайкраще реалізувати основні завдання креативної лінії розвитку . Працюючи з дітьми вона виконує роль співучасника дитячих відкриттів, підтримує кожного вихованця на шляху до самостійного пошуку.

За запитом адміністрації практичним психологом Панчук І.І. була проведена психодіагностична робота, з метою визначення рівня креативного розвитку вихованців. Було обстежено 13 дошкільників групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Результати обстеження показали, що 5 вихованців групи мають високий рівень креативного розвитку, 4 дитини – середній рівень , низький рівень – 4 дошкільника. Обстеження 15 вихованців логопедичної групи показало, що з них: 5 дітей мають високий рівень креативного розвитку, середній рівень - 5 малюків, низький – 5 дошкільників.
Аналіз організації спільної роботи педагогів з практичним психологом

Панчук І.І. та батьками вихованців з питань креативного розвитку дітей показав, що всі учасники працюють у тісній взаємодії. З метою підвищення рівня обізнаності педагогів та батьків з даного питання практичний психолог систематично проводить консультації, організовує заняття семінарів-практикумів, психолого-педагогічні тренінги, надає практичні рекомендації вихователям та членам родин щодо креативного розвитку вихованців.

Поряд з цим перевіркою було виявлено і ряд недоліків. З метою їх усунення вихователі збільшили кількість музичних іграшок у куточках самостійної музичної діяльності, розмістили в куточках книги предметні та сюжетні картинки для складання різних видів розповідей, виготовили папки-пересувки для батьків з питань креативного розвитку дошкільників, поповнили обладнання для проведення пошуково-дослідницької діяльності з дітьми.

27.02.2012 року в дошкільному закладі була проведена педагогічна рада

«Креативність як одна з пріоритетних ліній розвитку дошкільника» (з використанням інтерактивних методів роботи з педагогами ), де розглядалися педагогічні принципи формування креативності, показники її сформованості, досвід роботи вихователя групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату Гнойової Т.П. по використанню розвивальних ігор та вправ як засобу інтелектуального та креативного розвитку дошкільників, заслуховувалися результати тематичного вивчення рівня креативного розвитку старших дошкільнят, за допомогою методу «карусель» були визначені прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру.

Пріоритетним питанням над яким працював педколектив у 2011-2012 н.р. було і залишається удосконалення змісту фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Членами творчої групи була розроблена модель та структура «Школи сприянню здоров’ю», комплексна програма «Здоров’ячки», заходи по організації фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями . Проведені заходи значно підвищили обізнаність педагогів з даного питання, допомогли усунути недоліки в роботі з дітьми.

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками забезпечувалася комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур. Ознайомившись з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей , педагоги продовжували використовувати в роботі з вихованцями проведення дихальної гімнастики по методу К.П.Бутейка (вихователі групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату Грицюк Т.І., Гнойова Т.П., вихователі старшої групи Друк Л.В., Левадня О.В.), ароматерапії, кінезорефлексотерапії, ходьбу по «сольовій доріжці» (вихователі групи для дітей старшого дошкільного віку Левадня О.В., Друк Л.В.), полоскання горла настоями лікарських трав, точковий масаж, вправи для розвитку дрібної моторики рук, для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастику тощо. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим вважала завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

Результати оздоровлення дошкільників в умовах закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців. Про це свідчить той факт, що за останні чотири роки спостерігається не високий рівень захворюваності серед дітей.

^ Порівняльний аналіз рівня захворюваності серед дошкільників

за 2008-2012 навчальні роки


2008-2009н.р.

2009-2010н.р.

2010-2011н.р.

2011-2012н.р.


Захворюваність на 1 дитину


3,4 дітодня

^ 3,6 дітодня


3,5 дітодня3,5 дітодня

За станом здоров’я до основної медичної групи було віднесено 126 вихованців (88,7%), спеціальної – 16 дітей (11,3%). На диспансерному обліку в цьому році знаходилося 40 дошкільників.

Аналіз рівня фізичного розвитку дітей показав, що середній рівень фізичного розвитку мають 92 дитини, вище середнього – 40 дітей, нижче середнього рівня – 10 малюків.
Фізичний розвиток нижче середнього в основному мають діти, які відносяться до спеціальної медичної групи .

Фізкерівником закладу Радько Н.В. в травні 2012 року було проведено обстеження рухової підготовленості дітей, в тому числі вихованців старшого дошкільного віку, які йдуть до школи. Показники оволодіння дітьми «абеткою рухів» показали, що на високому рівні серед випускників засвоїли техніку виконання основних рухів 12 дітей , що становить 34 %,на достатньому рівні – 20 дітей, що становить 57 %, низькому - 3 дитини (8,6%) .

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку медична сестра Семененко Л.В. протягом року систематично розміщувала діаграми з порівнянням показників відвідування вихованцями дошкільного закладу, індекс здоров’я по всім віковим групам, результати контролю дотримання санітарно-гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетні. Щомісячно на педгодинах, нарадах при завідуючій, апаратних нарадах обговорювалися питання результатів медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей, результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, організація рухового режиму, робота з ослабленими дітьми, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами, питання зниження захворюваності серед вихованців, порівняння показників відвідування дітьми дошкільного закладу, індексу здоров’я по всім віковим групам.

Протягом року фізкерівник Радько Н.В. проводила з дошкільниками сюжетні, ігрові, фізкультурно-валеологічні заняття, відповідно до тематичних циклів над якими працюють вихователі з дітьми. Вихователь групи для дітей молодшого дошкільного віку «Пізнайко» Зимовець Т.С. в березні 2012 року підготувала та цікаво провела засідання «круглого столу» для батьків «Здоров’я дитини – багатство родини».

Одним із найважливіших завдань у системі роботи в закладі в 2011-2012 н.р. було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація ДНЗ №1 «Орлятко» проводила постійний пошук нового змісту, форм та методів методичної роботи, нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Боженко Н.В., а саме: консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди, ділові ігри, психолого-педагогічні тренінги сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості навчального процесу. Результатом проведеної роботи є те, що вихователі дошкільного закладу використовують в роботі з дітьми технології розвивального навчання, інтерактивні методи. Педагоги мають свої власні методичні розробки.

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалася робота по накопиченню інформаційно науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми, розробці тематичних циклів та їх наочно-дидактичному забезпеченню. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою, створено картотеку публікацій в журналах «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист» з питань науково-теоретичних засад Програми та шляхів її впровадження, організації роботи з дошкільниками за всіма лініями розвитку, використання інноваційних технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, продовжено роботу по добору нового програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва. Також були поповнені матеріали по впровадженню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в роботу з дошкільниками та дітьми раннього віку, папки «Вчимося спілкуватися українською», зібрані матеріали по емоційно-ціннісному та креативному розвитку дошкільників , упорядковані матеріали з екологічного, громадянського виховання, організації роботи з батьками, матеріали методичного кабінету поповнені новими розробками занять.

У цьому році до школи йдуть 37 дошкільників. Практичний психолог закладу Панчук І.І. обстежила 9 дітей логопедичної групи «Грайлики» (вихователі

Трохимчук О.І., Радько Н.В., вчитель-логопед Сасова Н.П.), 3 вихованця групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Дзвіночок» (вихователі Грицюк Т.І., Гнойова Т.П.), 25 дошкільників старшої групи «Буратіно» (вихователі Друк Л.В., Левадня О.В.). Педагог отримала орієнтовні дані готовності дітей до школи за допомогою методики Керна-Йєрасика, бесіди про школу за методикою Т. Нєжнової. Результати діагностики показали, що в старшій групі високий рівень готовності до навчання в школі мають 23 дитини. У групі для дітей з вадами опорно-рухового апарату високий рівень мають – 2 дітей, низький рівень – 1 дошкільник. У логопедичній групі високий рівень мають 7 вихованців, середній рівень – 1 дитина, низький рівень – 1 дошкільник.

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі слід вважати 35 дошкільників, що складає 94,6%. Не готовими за окремими компонентами до шкільного навчання виявилися 2 дитини , що складає 5,4%, які мають психофізичні вади. У Богдана Михайленка (логопедична група) не сформована внутрішня позиція школяра, розвиток уяви, пам’яті, словесно-логічного мислення знаходиться на низькому рівні. У Шевченка Давида (група для дітей з вадами опорно-рухового апарату) не сформована внутрішня позиція школяра, недостатній рівень розвитку дрібної моторики рук та зорово-моторної координації, низький рівень розвитку пізнавальних процесів.

Добре підготувати дітей до школи, визначитися на яких питаннях у вихованні та навчанні дошкільників потрібно акцентувати свою увагу вихователям допомогли зустрічі з учителями початкових класів НВК «Казка», лекторій для вихователів «Допоможемо завтрашньому школяреві», робота консультативного центру Матері і дитини по підготовці дітей до школи .

З метою всебічного розвитку малюків та розкриття їх творчих здібностей та обдарованості у 2011-2012 н.р. в дошкільному закладі працювали такі гуртки: вокальний гурток «Дзвінкі голосочки» (керівник Власенко Д.В.), драматичний гурток «Казкарик» (керівник Грицюк Т.І.), хореографічний гурток «Бембі» (керівник

Сібіль Н.О.). Керівниками гуртків були складені плани роботи на рік, індивідуальні плани роботи з обдарованими дітьми. Вихователем-методистом Боженко Н.В. були зібрані матеріали, які стосуються проблеми обдарованості. Для педагогів та батьків протягом року були проведені консультації, тренінгові заняття, надані практичні рекомендації з даного питання.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у батьківських зборах: загальних зборах членів трудового колективу та батьків – (вересень 2011р., червень 2012р.); групових зборах (1 раз на квартал); проведенні тренінгу «Вчимося розуміти дітей» (жовтень 2011р.), засіданні «круглого столу» «Здоров’я дитини – багатство родини» (березень 2012р.). Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, конкурсів, екскурсій.

У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо. Педагоги постійно залучали батьків вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка, реалізації тематичних циклів, над якими працюють з дітьми, надавали широкі повноваження груповим, загальносадовому батьківським комітетам, за потребою організовували конфіденційне спілкування батьків з різними фахівцями: вчителем-логопедом, практичним психологом, медичними працівниками, музичним керівником, інструктором з фізкультури, керівниками гуртків.

Протягом року на базі закладу було організовано роботу:

  • консультативного центру «Матері і дитини», де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо;

  • консультативного центру «Допоможемо завтрашньому школяреві», де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи.

Педколектив дитячого садка постійно висвітлював питання організації життєдіяльності вихованців в засобах масової інформації: на сторінках газети «Конотопський край», в телепередачах Конотопської дитячої телерадіокомпанії

«Кон-такт» .

У січні-квітні 2012 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України при інформаційній підтримці освітнього порталу ПедПРЕСА був проведений Всеукраїнський конкурс на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу. З понад 80 дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та центрів розвитку дитини з усіх регіонів України фахівці відомства у III етапі конкурсу обрали 19 кращих. Серед них ДНЗ №1 «Орлятко».

Сайт дитячого садка призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію, досягнення закладу,його напрямок діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, методичні заходи. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. На сайті можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-технічної бази, впровадження передового педагогічного досвіду в роботу з дошкільниками . Окрім цього він є для батьків джерелом інформації навчального, методичного та виховного характеру. На сторінках сайту батьки можуть отримати консультативну допомогу спеціалістів (учителя-логопеда, практичного психолога, медичних працівників), інформацію про методи зміцнення здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників, підготовки їх до вступу в дитячий садок та навчання в школі. Члени родин вихованців закладу тепер мають можливість у реальному режимі часу відстежувати освітньо-виховний процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогами.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року завідувачкою Товкач В.М , вихователем-методистом Боженко Н.В., завгоспом Опалько Г.Г. регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах. У жовтні 2011р., квітні 2012р. місяці були проведені Тижні з ОБЖД. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу протягом року не виявлено.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. У 2011-2012 н.р. були виконані такі роботи :

  • проведений капітальний ремонт туалетних кімнат для працівників дошкільного навчального закладу та в групі для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Дзвіночок»;

  • здійснено ремонт медичного та маніпуляційного кабінетів;

  • у групі для дітей раннього віку «Малятко» здійснено ремонт мийки для посуду,облаштування пандусу (за кошти благодійного фонду «Рідний край»), придбані столи та стільці для дітей, гардини тюлеві в спальну кімнату;

  • в групу для дітей середнього дошкільного віку «Кмітливчик» придбані столи для дітей.

Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року адміністрації закладу допомагав загальносадовий батьківський комітет, який надавав допомогу в розв’язанні багатьох організаційних питань.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2011-2012 н.р. була проведена на досить високому рівні. Але є ряд і недоліків. Слід продовжувати роботу по поповненню( відповідно до Програми) творів образотворчого мистецтва, музичного репертуару. Також слід продовжувати роботу над наочно-дидактичним забезпеченням тематичних циклів, збільшувати кількість демонстраційних та роздаткових матеріалів, продовжувати працювати над створенням розвивального середовища.

Потрібно підвищувати професійний рівень педпрацівників, продовжувати працювати над удосконаленням їх педагогічної майстерності, з урахуванням вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», впроваджувати в навчальний процес нові прогресивні ідеї та інноваційні технології, педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського.

На сучасному етапі особливого значення набуло питання соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами. Ці діти, замкнуті у вузькому просторі власного житла, приречені на безрадісне існування. До дошкільного навчального закладу неодноразово зверталися батьки саме таких дітей з проханням організувати їх перебування та навчання в закладі. Саме тому адміністрація закладу спільно з відділом освіти Конотопської міської ради вирішила в новому навчальному році організувати в дитячому садку роботу групи для дітей з особливими потребами, створити оптимальні умови, які б допомогли звести до мінімуму наслідки їхніх розладів. Ураховуючи сучасні вимоги, потрібно продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоров’я дітей, впроваджувати в роботу нові ефективні оздоровчі технології.


^ II.Завдання на 2012-2013 навчальний рік та

оздоровчий період


Виходячи із аналізу освітньо-виховної роботи дошкільного навчального закладу за 2011-2012 навчальний рік визначено основні завдання :


1.Удосконалити форми, методи і прийоми роботи з дошкільниками відповідно до вимог БП «Я у Світі», забезпечити необхідний психолого-педагогічний супровід, систематичне вивчення психічного розвитку особистості з урахуванням вікових, інтелектуальних та індивідуальних особливостей дітей.


2.Приділити значну увагу організації освітнього процесу з дітьми 5-ти річного віку, забезпечити наступність в роботі ДНЗ №1 «Орлятко» та НВК «Казка», відслідковувати індивідуальний розвиток кожного випускника закладу.


3.Спрямувати діяльність педагогів щодо подальшого вивчення та впровадження провідних ідей педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в роботу з вихованцями.


4. Розробити систему зміцнення психофізичного здоров’я дітей, впровадити в роботу з вихованцями нові ефективні оздоровчі технології .


5. Створити в дитячому садку оптимальні умови для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей з особливими потребами,пристосувати приміщення закладу до їх потреб, наблизити умови їхнього життя до умов життя здорових дітей, допомогти самореалізуватися, знайти своє місце в суспільстві.


III. Методична робота з кадрами

^ 3.1. Педагогічні радип/п

Тематика педради

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.


2.


3.


4.

Підсумки літньої оздоровчої кампанії. Підготовка до нового навчального року.

1. Про хід виконання рішень педагогічної ради №4 від 28.05.2012 року.

2.Підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії.


3.Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ №1 «Орлятко» на

2012-2013 н.р.

4. Затвердження програми, за якою працюватиме дошкільний навчальний заклад, форми планування освітньо-виховної роботи, розпорядку дня, розкладу навчальної діяльності та гуртків

5. Атестація педпрацівників.


6. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012-2013н.р.

7.Про організацію роботи групи для дітей із затримкою психічного розвитку


Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими потребами (з використанням інтерактивного методу роботи з педагогами «діжка ідей»)

1. Про хід виконання рішень педагогічної ради №1 від 31.08.2012 року.


2.Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти дітей з особливими потребами.

3.Корекційно-розвиткова робота, особливості організації життєдіяльності дітей з особливими потребами в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи)


4.Про здійснення психологічного супроводу дитини з особливими потребами в ДНЗ (за результатами тематичної перевірки)


5.Взаємодія з батьками (за допомогою інтерактивного методу «діжка ідей» педагоги визначають форми співпраці дошкільного закладу й родини)


Збереження та зміцнення психофізичного здоров’я дітей ( з використанням інтерактивних методів роботи з педагогами)

1. Про хід виконання рішень педагогічної ради №2 від 26.11.2012 року.


2.Базова програма «Я у Світі» про збереження фізичного й психічного здоров’я дошкільників.


3.Система зміцнення психофізичного здоров’я дітей у дошкільному закладі.


4. Використання оздоровчих технологій на фізкультурних заняттях (з досвіду роботи).

5. Про стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому садку (за результатами тематичної перевірки).

6. Організація ефективної взаємодії дошкільного закладу та родини в процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей (практичне. За допомогою інтерактивного методу «карусель» педагоги визначають та обговорюють індивідуальні, наочно-письмові, групові, колективні форми взаємодії дошкільного закладу з родинами).


Підсумки навчально-виховної роботи за 2012-2013 н.р. Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального року

1. Про хід виконання рішень педагогічної ради №3 від 25.02.2013 року.


2.Підведення підсумків освітньо-виховної роботи за 2012-2013 н.р.


3. Проблеми готовності шестирічок до шкільного навчання


4.Рівень підготовки дітей до школи (за результатами порівняльної перевірки)


5.Обговорення та затвердження плану роботи, розпорядку дня, розкладу навчальної діяльності на літній оздоровчий період.


6. Обговорення завдань по підготовці до нового 2013-2014 н.р.

31.08.2012р.


26.11.2012р.


25.02.2013р.


27.05.2013р.Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.,

старша сестра медична

Семененко Л.В.

Вихователь-методист

Боженко Н.В.

Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.,

вихователь-методист

Боженко Н.В.


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.

Вихователь-методист

Боженко Н.В.

Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.


Учитель-дефектолог Блонова Т.М.

Вихователі:

Гнойова Т.П.,

Грицюк Т.І.,

вчитель-логопед

Сасова Н.П.


Психолог відділу освіти

Шкурко О.С, практичний психолог Панчук І.І.


Вихователь-методист Боженко Н.В.,

вихователі


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.


Вихователь групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату Панченко М.А.

Старша сестра медична

Семененко Л.В.

практичний психолог Панчук І.І.

Фізкерівник Радько Н.В.


Вихователь-методист

Боженко Н.В.


Вихователь-методист

Боженко Н.В., вихователі


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.,

старша сестра медична

Семененко Л.В.

вихователь-методист

Боженко Н.В.,

практичний психолог Панчук І.І.

Завуч НВК “Казка”

Кравченко Н.Д.

Вихователь-методист

Боженко Н.В., практичний психолог Панчук І.І.


Вихователь-методист Боженко Н.В.


Завідувач ДНЗ

Товкач В.М.  1   2   3   4   5   6Похожие:

Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconПлан роботи державного навчального закладу «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» на 2013-2014 навчальний рік
Педагогічним працівникам навчального закладу забезпечений належний рівень навчально-виховної роботи
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconНаказ №267 Про призначення комісії щодо контролю за температурним режимом
Згідно з річним планом роботи навчального закладу на 2013/2014 навчальний рік та з метою попередження захворюваності учнів (вихованців)...
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconЗвіт завідувача дошкільного навчального закладу №69 "Ведмедик" за 2011-2012навчальний рік І. Загальна характеристика
Дошкільний навчальний заклад №69 «Ведмедик» розпочав функціонування у 1979 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями...
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconРішення 22. 05. 2012 р. №266 14 сесія 6 скликання с. Селище Про тимчасове припинення роботи Селищенського дошкільного навчального закладу
Надати дозвіл на тимчасове припинення роботи Селищенського дошкільного навчального закладу на період з 18 червня 2012 року по 13...
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconС/о магістр звичайна ф н
Річний навчальний план на 2012-2013 н р., кредитно-модульна організація навчального процесу
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconС/о спеціаліст звичайна ф н
Річний навчальний план на 2012-2013 н р., кредитно-модульна організація навчального процесу
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconС/о бакалавр скорочена ф н
Річний навчальний план на 2012-2013 н р., кредитно-модульна організація навчального процесу
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconС/о спеціаліст звичайна ф н
Річний навчальний план на 2012-2013 н р., кредитно-модульна організація навчального процесу
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconС/о магістр звичайна ф н
Річний навчальний план на 2012-2013 н р., кредитно-модульна організація навчального процесу
Річний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст iconС/о магістр звичайна ф н
Річний навчальний план на 2012-2013 н р., кредитно-модульна організація навчального процесу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов