Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у icon

Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет уНазваниеПояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у
Дата конвертации20.11.2013
Размер135.36 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БЮДЖЕТУ М.БРОВАРИ НА 2013 РІК


ДОХОДИ Б Ю Д Ж Е Т У


В основу розрахунків доходів загального фонду бюджету м. Бровари на 2013 рік покладено основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста, вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України ,,Про державний бюджет на 2013 рік“ та розрахункових показників Міністерства фінансів України на 2013 рік.

На 2013 рік прогнозний обсяг доходів по місту Бровари по загальному фонду (без трансфертів) планується одержати в сумі 167618,7 тис.грн. (на рівні показників, доведених Міністерством фінансів України на 2013 рік), що приблизно на 12047,7 тис.грн. більше від прогнозних надходжень 2012 року. По спеціальному фонду (без трансфертів) планується одержати 44899,25 тис.грн.

Трансферти загального фонду складуть по м. Бровари - ^ 89095,9 тис. грн., в тому числі дотація вирівнювання – 1250,6 тис.грн. Всього загальний фонд по м. Бровари запланований в сумі 256714,6 тис. грн.

Спеціальний фонд з трансфертами запланований в сумі 49011,55 тис. грн., в т.ч. трансферти спеціального фонду - 4112,3 тис.грн.

По доходах, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик), планується отримати 127528,1 тис.грн. або на 11119,3 тис.грн. більше ніж надходження, що прогнозується отримати в 2012 році.

Найбільш вагомим податком І кошику є податок з доходів фізичних осіб, який планується одержати в 2013 році в сумі 127258,1 тис.грн., що на 11120,7 тис.грн. більше ніж прогнозовані надходження 2012 року.

По доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів ( ІІ кошик), планується у 2013 році одержати ^ 40090,6 тис. грн., або приблизно на 928,4 тис. грн. більше від прогнозних надходжень 2012 року. Одним із основних податків ІІ кошику є податок на землю, по якому планується одержати 37805,3 тис.грн., що на 1742,9 тис.грн. більше від прогнозованих надходжень 2012 року.

По місцевих податках і зборах (код 18000000) планується одержати ^ 1514,0 тис.грн., що приблизно на 136,0 тис.грн. більше ніж прогнозовані надходження 2012 року, в тому числі по туристичному збору за 2013 рік планується отримати 69,0 тис.грн., по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності -1445,0 тис.грн.

В 2013 році прогнозується отримати надходжень до бюджету розвитку 32869,35 тис.грн. За даними земельного відділу планується отримати 9238,5 тис.грн. від продажу земель несільсьгосподарського призначення, при прогнозованих надходженнях за 2012 рік – 4900,0 тис.грн. На 2013 рік, по відчудженню майна, що знаходиться у комунальній власності, планується отримати надходжень в сумі 550,0 тис.грн., тоді як за 2012 рік фактично одержали по цьому податку 110,8 тис.грн. Збільшення надходжень по даному податку пояснюється збільшенням кількості об’єктів продажу та їх вартості. Також до бюджету розвитку згідно Бюджетного кодексу України надходить єдиний податок, який планується на 2013 рік в сумі 22080,85 тис.грн. Надходження по єдиному податку у 2012 році очікуються 19950,0 тис.грн. Збільшення планових надходжень по єдиному податку на 2013 рік пояснюється введенням в дію нових ставок єдиного податку та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.


В И Д А Т К И Б Ю Д Ж Е Т У


Видатки бюджету міста обраховані виходячи з діючої на 01.01.2013 р. мережі бюджетних установ, чинного законодавства та наявних доходних джерел.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:

 • запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2012 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2013 рік, а саме: з 1 січня – 1147,0 гривень, з 1 грудня – 1218,0 гривень на місяць;

 • встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;

 • індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».Видатки на 2013 рік визначені в сумі 305 726,15 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 256 714,6 тис. грн., спеціальний фонд – 49 011,55 тис. грн.


В сумі видатків трансферти з Державного та районного бюджетів становлять 91 957,6 тис. грн..:

- субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  - 100,0 тис. грн.;

- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів. що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів -132,0 тис.грн.;

- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів. що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 574,5 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 65 605,1 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 17 101,0 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 430,0 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3,0 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1 899,7 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань у 2013 році – 4 112,3 тис. грн.


В видатках зведеного бюджету міста на 2013 рік передбачаються кошти на утримання бюджетних установ та на реалізацію місцевих програм соціального і культурного розвитку міста, соціального захисту населення, соціально-економічного розвитку та інших програм .


Видатки загального фонду зведеного бюджету міста на 2013 рік визначені в сумі 256 714,6 тис. грн. і характеризуються такими показниками:


Бюджет на

2013 рік

(тис. грн.)

Питома вага в

загальному обсязі

видатків %

Розділ КФК
1

2

3

Органи місцевого самоврядування

15 177,2

5,9

Освіта

118 458,0

46,1

Інші видатки на охорону здоров’я

200,0

0,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

92 637,3

36,0

Житлово-комунальне господарство

10 706,1

4,2

Культура

10122,5

4,0

Засоби масової інформації

1 578,0

0,6

Фізична культура і спорт

5 524,2

2,2

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

1 540,0

0,6

Інші видатки

641,3

0,3

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування

80,0
Резервний фонд

50,0
Всього

256 714,6

100,0^

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ


В бюджеті міста на 2013 рік на фінансування органів місцевого самоврядування передбачені видатки в сумі 15 177,2 тис. грн.

Із загального обсягу: 13 780,4 тис. грн. - кошти на заробітну плату з урахуванням збереження співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери, 648,5 тис. грн. – на оплату енергоносіїв.


^ ВИДАТКИ НА ОСВІТУ

На утримання установ і закладів освіти в бюджеті міста передбачені видатки в сумі 118 458,0 тис. грн., у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями 95601,5 тис. грн.; витрати на оплату за енергоносіїв 12 547,9 тис. грн., харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та учнів в загальноосвітніх школах передбачається 6 500,0 тис. грн.

За рахунок цих коштів буде утримуватися 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, навчально-виховне об’єднання, 17 дитячих дошкільних закладів, 4 заклади позашкільної роботи з дітьми, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, здійснюватимуться виплати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Розрахунок видатків на освіту на 2013 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду, учнів позашкільних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду.

При розрахунку видатків на харчування в 2013 році застосовані норми визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

На видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2013 році виповниться 18 років, враховані кошти у обсязі 43,5 тис. грн.

^

ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сума видатків загального фонду бюджету міста на соціальний захист та соціальне забезпечення становить 92 637,3 тис. грн. або 36,0 відсотків від загального обсягу видатків.

До вказаних видатків включені видатки на утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центру опіки дитини, центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів, міського територіального центру соціального обслуговування, здійснюватиметься фінансування програм та заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу у справах сім’ї та молоді, та служби у справах дітей буде надана підтримка ветеранським організаціям, здійснюватимуться заходи програми «З турботою про кожного».

Обсяг видатків на утримання міського територіального центру соціального обслуговування обраховується виходячи із кількості одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують різних видів допомоги перемноженої на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного громадянина.

До загального обсягу видатків включено виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги – виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги.

Кошти, передбачені на утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді будуть спрямовані на здійснення заходів у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Також до складу видатків включені кошти:

 • субвенцій з державного бюджету по наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот,  надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства;

 • субвенція з районного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів у 132,0 тис. грн. на надання послуг мешканцям району Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідно фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

 • субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 574,5 тис. грн.;

^ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Витрати на житлово-комунальне господарство визначені в загальній сумі 10 706,1 тис. грн., дані кошти будуть спрямовані на благоустрій міста.


КУЛЬТУРА

Загальна сума видатків загального фонду бюджету міста на фінансування установ культури передбачена в сумі 10 122,5 тис. грн.

При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

При розрахунку показників на оплату праці працівників бюджетної сфери враховані видатки на підвищення посадових окладів працівника І тарифного розряду ЄТС, а також видатки на виконання рішень Уряду, якими передбачено запровадження додаткових надбавок, матеріальних допомог та інших виплат працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

За рахунок даних видатків будуть утримуватись: міська та бібліотека для дітей, краєзнавчий музей, школа естетичного виховання дітей та музична школа, міський клуб, міський культурний центр «Прометей», централізована бухгалтерія та проводитимуться культурно-мистецькі заходи.


^ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальна сума видатків на фінансування програм підтримки засобів масової інформації становить 1 578,0 тис. грн. за рахунок цих коштів буде надана фінансова підтримки Броварській редакції міськрайонного радіомовлення, комунальному підприємству Броварської міської ради «Телестудії «Наше місто» та редакції газети «Броварська панорама».


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Видатки на утримання установ фізичної культури і спорту та на здійснення спортивних змагань визначені в загальній сумі 5 524,2 тис. грн. За рахунок цих коштів буде утримуватися 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекс «Світлотехнік», плавальний басейн «Купава» та проводитимуться навчально-тренувальні збори і змагання.

В складі видатків враховані кошти на оплату праці працівників галузі фізичної культури і спорту на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру І тарифного розряду.

^ ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

За рахунок коштів загального фонду бюджету міста надаватимуться компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 1 185,0 тис. грн. та здійснюватимуться заходи міської програми «З турботою про кожного» в частині відшкодування витрат за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування в сумі 355,0 тис. грн.


^ БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

В спеціальному фонді бюджету міста на 2013 рік за рахунок коштів бюджету розвитку заплановані видатки на загальну суму 32 869,35 тис. грн.

^
ІНШІ ВИДАТКИ


По КФК 250404 «Інші видатки» передбачені кошти в сумі 641,3 тис. грн., в тому числі:

 • на виконання заходів програми «З турботою про кожного» - 287,0 тис. грн.;

 • сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 53,8 тис. грн.;

 • оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов’язана з порядком надання кредитного рейтингу - 29,7 тис. грн.;

 • на програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари - 23,7 тис. грн.;

 • на проведення процедури приватизації комунального майна територіальної громади м. Бровари – 2,6 тис. грн.;

 • на виконання заходів програми розробки містобудівної документації в м. Бровари – 200,0 тис. грн.

 • на виконання рішення Броварської міської ради від 12.04.2012 року № 594-20-06 «Про викуп земельних ділянок по вул. Шолом-Алейхема,59 та вул. Шолом-Алейхема,61 для суспільних потреб» - 29,5 тис. грн.;

 • на виконання «Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2012-2014 роки» - 15,0 тис. грн.^ РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

В бюджеті міста на 2013 рік передбачені видатки резервного фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, які будуть спрямовуватись на упередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні проекту бюджету, в сумі 50,0 тис. грн.

Порядок використання коштів з резервного фонду визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду»


СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

По КФК 250323 «Субвенція на утримання об’єктів спільного користування» передбачені кошти в сумі 580,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду на фінансову підтримку газети «Нове життя» - 80,0 тис. грн., по спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки для ЦРЛ – 500,0 тис. грн.


Начальник

фінансового управління Н.О.Паламарчук
Похожие:

Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconІнформація до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у
Бровари на 2013 рік покладено основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста, вимог Бюджетного кодексу України,...
Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року надійшло 38747,3 тис грн доходів при плані 38900,0 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року надійшло 76 648,9 тис грн доходів при плані 68 360,0 тис грн.,...
Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року надійшло 116290,3 тис грн доходів при плані 109406,5 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року надійшло 35872,2 тис грн доходів при плані 32160,0 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconПояснювальна записка до розрахунку тарифу на послуги з вивезення твердих побутових
...
Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconДоходи бюджету м. Бровари на 2013 рік

Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconДоходи бюджету м. Бровари на 2013 рік

Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconДоходи бюджету м. Бровари на 2013 рік

Пояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у iconДоходи бюджету м. Бровари на 2013 рік

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов