Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi icon

Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-viНазваниеРішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi
Дата конвертации10.12.2013
Размер257.26 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Київської обласної ради

від 16.05.2013 № 594-32-VI


П р о г р а м апередачі гуртожитків Київської області у власність територіальних громад на 2013-2015 роки


м. Київ

2013 рік


2


ЗМІСТ


Стор.


Паспорт 3

1. Загальна частина 4


2. Мета програми 4


3. Шляхи і способи розв’язання проблеми 4


4. Очікувані результати, ефективність Програми 5


5. Обсяги та джерела фінансування Програми 6


Додатки:


Додаток 1 Завдання і заходи з виконання Програми

Додаток 2 Прогнозні обсяги та джерела фінансування

3

П А С П О Р Т


Програми передачі гуртожитків Київської області у власність

територіальних громад на 2013-2015 роки


1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
3.

Розробник програми

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації


4.

Відповідальний виконавець програми

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації


5.

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації, районі державні адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, підприємства, установи та організації.


6.

Термін реалізації програми

2013-2015 роки


7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний бюджет, бюджети районів, міст, селищ, інші джерела, передбачені законом


8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:


27 057,4 тис. грн.
Кошти Державного бюджету


13 528,7 тис грн.
Кошти місцевих бюджетів

13 528,7 тис. грн.


4

^ I. Загальна частина


Відповідно до Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” громадяни, які проживають у гуртожитках державної форми власності та на яких поширюється дія зазначеного Закону, можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків у власність територіальних громад Київської області.

На сьогодні в області існує значна кількість громадян, які тривалий час проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або сімей.

За даними інвентаризації гуртожитків, проведеної на виконання підпункту 3 пункту 6 Прикінцевих положень Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, в області налічується 304 гуртожитки, з яких 79 перебуває у державній власності, 169 — у власності територіальних громад і 56 — у приватній власності. Орієнтовна кількість жителів гуртожитків — 26,39 тис. осіб. Більшість підприємств, установ та організацій, які мають гуртожитки, позбавлені можливості забезпечити таких громадян постійним житлом.

До комунальної власності із подальшою їх приватизацією передаються гуртожитки, які є об’єктами права державної власності, та ті, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, крім гуртожитків, що знаходяться на балансі військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, а також спеціальних гуртожитків, призначених для тимчасового проживання у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах і у зв’язку з роботою (службою) за контрактом.

Програму розроблено на основі пропозицій, отриманих від райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення).

Реалізація Програми сприятиме поліпшенню технічного стану будівель гуртожитків, підвищенню ефективності та відповідальності за їх використання, створенню сприятливих умов для залучення інвесторів до облаштування гуртожитків, зниженню рівня громадського незадоволення та послабленню соціальної напругу з цього питання.


^ II. Мета Програми


Метою Програми є передача гуртожитків у власність територіальних громад Київської області для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки”.


5

^ III. Шляхи і способи розв’язання проблеми.


Для розв’язання проблеми необхідно здійснити передачу гуртожитків у власність територіальних громад Київської області шляхом:

- затвердження заходів для обов’язкової передачі гуртожитків Київської області із встановленням строків передачі;

встановлення обсягів і строків фінансування заходів, передбачених Програмою, за рахунок державного і місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законом (за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, відповідно до затвердженої Київською облдержадміністрацією регіональної програми з визначенням конкретних сум фінансування).

Завдання і заходи з виконання Програми та прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1.

Пооб’єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах житлової політики та житлово-комунального господарства, щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.


^ IV. Очікувані результати, ефективність Програми.


У результаті виконання Програми у власність територіальних громад Київської області буде передано 31 гуртожиток загальною площею 51,7 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад Київської області очікується передати:

у 2013 році - 19 гуртожитків;

у 2014 році - 8 гуртожитків;

у 2015 році - 4 гуртожитки.

Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право власності на житлові приміщення в таких гуртожитках.

6
^ V. Обсяги та джерела фінансування Програми.


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законом.

Загальний обсяг фінансування, передбачений Програмою передачі гуртожитків Київської області у власність територіальних громад на 2013-2015 роки, становить 27 057,4 тис. гривень, з них з державного бюджету – 13 528,7 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 13 528,7 тис. гривень.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складання проектів державного і місцевого бюджетів на відповідний рік.


_____________________________


Додаток 1

до Програми Рішення

^ Київської обласної ради

від 16.05.2013 № 594-32-VI


ЗАХОДИ

до Програми передачі гуртожитків у власність

територіальних громад Київської областіАдреса гуртожитку

державної форми

власності, який планується передавати в комунальну

власність

Найменуван- ня заходу

Загаль-на

площа

гурто-

житку

м2

Заплановано передати в

комунальну власність,

рік

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів,

тис. грн.

2013

2014

2015

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Державний

бюджет

Місцевий

бюджет

Державний

бюджет

Місцевий

бюджет

Державний

бюджет

Місцевий

бюджет

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

^ Києво-Святошинський район

Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтівм. Боярка

вул. Білогородська, 134 ПАТ «Арксі»

7714,9
Х


815,0

815,0
2продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

місто Березань


вул. Б.Хмельницького, 3-А

ПрАТ «Березанське»

Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

550,0

Х376,8

376,8

вул. Б.Хмельницького,2-А ПрАТ «Березанське»

392,0
Х


352,3

352,3вул. Маяковського,53,

АТ «Броварисільбуд»

^ (ЗАТ «ПМК-11»)

220,0
Х


68,3

68,3вул. Леніна, 384,

ПАТ «Світанок»

295,0Х

150,0

150,0

місто Біла Церква


вул.Сквирське шосе 214/2 ВАТ «Будіндустрія»

Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі


1750,0

Х450,0


450,0вул. Шолом-Алейхема,86

Білоцерківський завод гумово- технічних виробів


4061,0


Х
350,0


350,0

місто Бориспіль


вул.Київський шлях, 29, ЗАТ "БМУ-53"Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі та ліфтів

2131,7

Х


564,25


564,25вул.Дружби, 39 АТЗТ "ПМК-55"886,7


Х456,6


456,6


вул. Поповича, 4, ПАТ "Укргазбуд"3840,0


Х2344,0


2344,0


вул. Поповича, 10-

А, ПАТ "Укргазбуд"


835,0

Х592,0

592,0

вул. Поповича, 10, ПАТ "Укргазбуд"


835,0


Х592,0


592,0


вул. Комуністична, 42-Б, Завод залізобетонних виробів

861,7Х

501,50

501,503продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

місто Бровари


вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 А КП «Броварисільгосптехніка»)

Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі

379,0

Х162,0

162,0

вул. Гагаріна, 12 А

ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»

3344,0
Х


501,45

501,45вул. Геологів, 5

КП«Кіровгеологія»)

597,4

Х123,5

123,5

вул. Кирпоноса, 15 А ДП «Мостозагін -112»

821,0

Х155,5

155,5

вул. Кирпоноса, 11

ДТГО Дарницької дистанції колії

2180,0

Х337,0

337,0

вул. Київська, 296 А

ОП «Броварипромжитлобуд»

1971,0Х

295,6

295,6

вул. Оболонська, 72

ВАТ «Броварський завод комунального устаткування»

864,0

Х297,0

297,0

вул. Оболонська, 45

АТП 13209


539,0
Х


266,5

266,5місто Васильків


вул. Комарова, 64-а

ВАТ „Западинське”

Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі

885,2

Х
265,6


265,6

вул. Володимирська 64 ТВД ПМК-19

1211,7

Х185,5

185,5

вул.Володимирська,45 ТВД ПМК-19

959,3

Х232,7

232,7

вул. Володимирська, 4 ПМГ „Антарес”

428,6

Х170,5

170,5

вул. Набережна, 27 ПМГ „Антарес”

482,9

Х187,1

187,1

місто Переяслав-Хмельницький


вул.Фабрична, 1-А

швейна фабрика

„Гаян”

Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі

2310,0

Х418,0

418,0

вул.О. Богданова, 2

ВАТ „Укртелеком”

5135,0
Х


567,0

567,0
4продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

вул.Альтицька, 38-А

ВАТ „Будівельник-14”
1044,0Х

752,0

752,0

місто Буча


вул. Склозаводська, 1, ТОВ „Бучанський завод склотари”


Капітальний

ремонт гуртожитку,

у тому числі дахів,

внутрішньо будинкових мереж тепло-водопостачання, водовідведення, електромережі

1920,0

Х499,04

499,04

вул. Кірова, 78, ТОВ „Бучанський завод склотари”2255,0

Х499,96

499,96

^ Всього по Київській області 31 гуртожиток потребує капіталь­ного ремонту на загальну суму 27 057,4 тис. грн.:
51 700,1


8244,8

8244,8

3584,8

3584,8

1699,1

1699,1__________________________________

Додаток 2


до Програми Рішення

^ К


Прогнозні обсяги та джерела фінансуванняДжерела фінансування

Обсяг фінансування

^ У тому числі за роками

тис. грн.

2013

2014

2015

Державний бюджет

13528,7

8244,8

3584,8

1699,1

Місцевий бюджет

13528,7

8244,8

3584,8

1699,1

Усього

27057,4

16489,6

7169,60

3398,2_________________________Похожие:

Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення від 16. 07. 2013 №339 м. Бровари Звіт про підсумки роботи Держземагенства у м. Броварах за І півріччя 2013 року
Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення голови Київської обласної державної...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення від 16. 07. 2013 №330 м. Бровари Звіт про підсумки роботи Броварського міськрайонного управління юстиції за І півріччя 2013 року
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення від 16. 07. 2013 №335 м. Бровари Звіт про підсумки роботи Броварського міськрайонного центру зайнятості за І півріччя 2013 року
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення від 16. 07. 2013 №336 м. Бровари Звіт про підсумки роботи Броварської центральної районної лікарні за І півріччя 2013 року
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварської міської ради «01» 06 2012 №140 2012 №
Броварська гімназія ім. С.І. Олійника створена розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 23. 08. 2000 року №436,...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення від 20. 11. 2012 №22-6/vi смт Драбів Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської обласної Ради
Відповідно до рішення обласної ради від 25. 06. 98 №2-6 „Про Почесну грамоту обласної ради”, із змінами, внесеними рішенням обласної...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення від 06. 08. 2013 №366 м. Бровари Звіт про підсумки роботи Броварського об’єднаного міського військового комісаріату за I півріччя 2013 року
Ни «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 02. 07. 2013...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення 24 жовтня 2013року №902 -34/vі про внесення змін до рішення сесії міської ради №719-26/уі від 27. 12. 2012р
Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, Податковим кодексом, рішення обласної ради «Про...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення 16 травня 2013року №796 -30/yі про внесення змін до рішення сесії міської ради №719-26/уі від 27. 12. 2012р
Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, Податковим кодексом, рішення обласної ради «Про...
Рішення Київської обласної ради від 16. 05. 2013 №594-32-vi iconРішення № від „ 20 року Про встановлення умов оплати праці голові обласної ради на 2012 рік
Постанови Кабінету Міністрів України від 30. 06. 2005 р. №512 "Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов