Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради icon

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської радиНазваниеПовідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
Дата конвертации15.12.2013
Размер74.85 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції».


Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 року № 1160-IV на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Управління комунальної власності буде виносити на розгляд Броварської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції».

Зміни до рішення приймаються з метою вдосконалення процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари. Розробник проекту вказаного рішення: Управління комунальної власності Броварської міської ради.

Адреса: вул. Шевченка 2, м. Бровари, 07400, т. 4-13-69

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на сайті м. Бровари: www.brovary.kiev.ua

Зауваження та пропозиції, щодо проекту рішення Броварської міської ради «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються протягом місяця з дня розміщення на сайті проекту рішення в письмовій формі Управлінням комунальної власності Броварської міської ради, у відділі звернення громадян виконкому по бульв. Незалежності, 2 та депутатською комісію з питань комунальної власності та приватизації по вул. Гагаріна, 15 (каб. 420).


^ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
«Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції»


З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Бровари та відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції», що додаються.

2.Орендодавцям комунальної власності територіальної громади м. Бровари при укладенні договорів оренди майна врахувати зміни затверджені даним рішенням та внести зміни до діючих договорів оренди.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з питань комунальної власності та приватизації, заступника міського голови Андрєєва В.О.


Міський голова І.В. Сапожко


м.Бровари

____________


____________


Додаток

до рішення Броварської

міської ради

_________________

_________________


Зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції»:


1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари доповнити пунктами такого змісту:


Пункт 35¹

35¹. У разі зміни орендарем цільового призначення орендованого приміщення визначення розміру річної орендної плати проводиться відповідно п. 9 Методики за результатами чинної незалежної оцінки.


Пункт 35²

35². У разі відмови орендарем від частини орендованої площі, орендна плата розраховується пропорційно зміненої орендованої площі.


Пункт 35³

35³. У разі здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого приміщення, у відповідності з затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією та за письмовою згодою власника або його виконавчого органу, розмір річної орендної плати визначається за результатами чинної незалежної оцінки згідно формули:


Опл.п.= Вп. * Сор

Опл.п – розмір річної орендної плати, у разі здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого приміщення;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 Методики;

Вп –ринкова вартість об’єкта оренди, що є комунальною власністю територіальної громади м. Бровари.


Ринкова вартість майна об’єкта оренди, що містить невід’ємні поліпшення орендаря (Вп.п.) складається з:

1. ринкової вартості об’єкта оренди, що є комунальною власністю територіальної громади м. Бровари (Вп);

2. ринкової вартості невід’ємних поліпшень об’єкта оренди, здійснених за рахунок коштів орендаря Внп:

Вп.п = Вп+Внп

2. Доповнити пункт 1 додатку 2 Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари підпунктом 1.15:


1.15. громадських організацій, що здійснюють соціальну реабілітацію людей

1Міський голова І.В. Сапожко


^ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення Броварської міської ради «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції».


  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачається врегулювати організаційні відносини, пов'язані з розрахунком та порядком використання плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Бровари та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари, що діє на цей час не врегульовує всі проблеми процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари.

^ 2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою здійснення регулювання орендних відносин є подальше упорядкування процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари у відповідності до Методики Кабінету Міністрів України, поповнення місцевого бюджету та власних обігових коштів підприємств-орендодавців.

^ 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари.

  1. ^ Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми.

Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Броварської міської ради «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції».

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов'язаних з розрахунком і порядком використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади м.Бровари, та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення Броварської міської ради надає можливість врегулювати всі проблеми процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари.

Запропоновані зміни є обґрунтованими та можливими для використання всіх зацікавлених осіб.  1. ^ Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

Вигодами органу місцевого самоврядування є:

- надходження коштів за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари до місцевого бюджету;

^ Вигодами суб’єктів господарювання є:

- встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати;

Витрати суб’єктів господарювання є:

- додаткових витрат немає;

Вигодами населення є:

- підвищення ефективності використання майна в результаті чого збільшується асортимент надання послуг;

- благоустрій прилеглих територій;

покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.

^ Витратами населення є:

- витрати відсутні.

  1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи інших необхідних випадках.

  1. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись відносно основного рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року № 458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари в новій редакції».Похожие:

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Броварської міської ради Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради
Броварської міської ради «Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 18. 04. 2013 року №909-32-06 «Про затвердження...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення Про оприлюднення проекту регуляторного акту: рішення Дружківської міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 06. 2009 №5/33-8 «Про розміри ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
Приднестровье» управлінням містобудування та архітектури оприлюднений проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 14. 09. 2010р. №928 «Про...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Броварської міської ради «Про затвердження типового договору про передачу в оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари»
Підставі Закону України "Про оренду державного та комунального майна" Управління комунальної власності Броварської міської ради виносить...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconРішення Броварської міської ради від 07. 06. 2012 №665-21-06 п л а н роботи Броварської міської ради на ІІ півріччя 2012 року Питання для внесення на розгляд Броварської міської ради
Про передачу видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської районної ради на виконання делегованих повноважень
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Броварської міської ради «Про затвердження типових додаткових угод до договору про передачу в оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари»
Країни "Про оренду державного та комунального майна" Управління комунальної власності Броварської міської ради виносить на розгляд...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення міської ради від 16. 12. 2009 №5/39-13 «Про внесення змін до рішення міської ради від...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconРішення про внесення змін в додаток 2 до рішення
Броварської міської ради від 30. 12. 2010 року №107-05-06 “Про затвердження Положення про спостережну комісію виконавчого комітету...
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту рішення Броварської міської ради Про внесення змін до рішення Броварської міської ради iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту проекту рішення виконкому міської ради Про затвердження норм утворення твердих побутових
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту проекту рішення виконкому міської ради Про затвердження норм
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов