Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр icon

Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні") Зауваження та пропозиції зофрНазваниеПоложення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні") Зауваження та пропозиції зофр
Дата конвертации17.06.2013
Размер346.56 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Зауваження та пропозиції Запорізької обласної федерації роботодавців


Зміст положення (норми) чинного законодавства


Зміст положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

(щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні”)

Зауваження та пропозиції ЗОФР

^ Закон України „Про зайнятість населення”

Стаття 17. Координаційні комітети сприяння зайнятості

Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості можуть створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості з однакової кількості представників профспілок, органів державного управління, власників підприємств або уповноважених ними органів, підприємців.


Порядок формування координаційних комітетів і організація їх роботи визначаються представленими в них сторонами.


Стаття 17. Координаційні комітети сприяння зайнятості населення

Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості населення можуть створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості населення з однакової кількості представників сторін органів виконавчої влади, профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, які підтвердили свою репрезентативність на відповідному рівні соціального діалогу.

^ Порядок обрання (делегування) представників сторін соціального діалогу визначається сторонами самостійно.

Порядок організації роботи координаційних комітетів визначається відповідно до законодавства представленими в них сторонами.
Стаття 21. Участь професійних спілок у здійсненні заходів щодо сприяння зайнятості

2. Права і повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються генеральною, галузевими, регіональними угодами та колективними договорами, що укладаються профспілковими органами з власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами відповідно до законів України.

Стаття 21. Участь професійних спілок у здійсненні заходів щодо сприяння зайнятості

2. Повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються генеральною, галузевими (міжгалузевими), територіальними угодами та колективними договорами, що укладаються відповідно до закону.

ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” визначає права та повноваження профспілок у забезпеченні зайнятості населення (ст.22), тому вбачається доцільним на виключати слова “Права і”.

^ Поняття “міжгалузева угода” в ЗУ “Про колективні договори і угоди” не визначено. У ст.2 зазначено, що угода укладається на державному, галузевому, регіональному

рівнях.

Пропонуємо викласти в такій редакції:

Права і повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються у відповідності чинного законодавства та в генеральній, галузевих, територіальних угодах, колективними договорами, що укладаються відповідно до закону.”

^ Закон України „Про оплату праці”

Стаття 5. Система організації оплати праці

Організація оплати праці здійснюється на підставі:

законодавчих та інших нормативних актів;

генеральної угоди на державному рівні;

галузевих, регіональних угод;

колективних договорів;

трудових договорів.

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; власники, об'єднання власників або їх представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи; працівники.

Стаття 5. Система організації оплати праці

Організація оплати праці здійснюється на підставі:

законодавчих та інших нормативних актів;

генеральної угоди на національному рівні;

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод;

колективних договорів;

трудових договорів.

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого самоврядування; роботодавці, об'єднання роботодавців або їх представницькі органи; професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи; працівники.

^ Поняття “міжгалузева угода” в ЗУ “Про колективні договори і угоди” не визначено.

Слово “міжгалузевих” пропонується виключити.

Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) рівнях відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”.

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”.

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

Слова “міжгалузева” та “міжгалузевою” пропонується виключити

Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.


Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також генеральною, галузевими (міжгалузевими) та територіальними угодами. У разі, коли колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.

Слово “міжгалузевими” пропонується виключити

ття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад

Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад встановлюються на умовах, визначених колективним договором, з дотриманням гарантій, встановлених законодавством і генеральною, галузевою, регіональною угодами.

Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад

Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад встановлюються на умовах, визначених колективним договором, з дотриманням гарантій, встановлених законодавством, а також генеральною, галузевою (міжгалузевою), територіальною угодами.

Слово “міжгалузевою” пропонується виключити.
У тексті Закону слова „власник або уповноважений ним орган” в усіх відмінках і числах замінити словом „роботодавець” у відповідному відмінку і числі.
^ Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

б) делеговані повноваження:

9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

б) делеговані повноваження:

9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод.
^ Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Стаття 15. Управління страховими фондами

Управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб'єктів соціального страхування.

Стаття 15. Управління страховими фондами

Управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі стороною органів виконавчої влади та представниками суб'єктів соціального страхування.

Порядок делегування представників до складу правлінь та наглядових рад страхових фондів визначається законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

В ст.6 Закону зазначено, що суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, страхувальники і страховики. З огляду на це пропонується викласти в іншій редакції:

“Управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі представниками сторін соціального діалогу: держави, застрахованих громадян та роботодавців.

Порядок делегування представників сторін соціального діалогу до складу правлінь та наглядових рад страхових фондів визначається законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.”

^ Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

Стаття 15. Національна служба посередництва і примирення


Стаття 15. Національна служба посередництва і примирення

...

Національна служба посередництва і примирення та її відділення проводять оцінку відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань для участі у колективних переговорах з укладення генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, обрання (делегування) представників до тристоронніх або двосторонніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах.

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців затверджується Національною службою посередництва і примирення після погодження сторонами соціального діалогу на національному рівні.

Для виконання завдань, передбачених Законом України ”Про соціальний діалог в Україні”, Національна служба посередництва і примирення та її відділення звертаються із запитами до органів юстиції, статистики, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно отримують необхідну інформацію в установленому законодавством порядку.

Національна служба посередництва і примирення та її відділення приймають за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності відповідні рішення згідно із Законом України „Про соціальний діалог в Україні” і ведуть реєстр суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців.Слово “міжгалузевих” пропонується виключити.

^ Закон України „Про місцеві державні адміністрації”

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями громадян

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.
Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями громадян

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав таких об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, організації роботодавців та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень.

Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу.
^ Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод

Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.


Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і угод.

Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують.


Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод.

Профспілки, їх організації та об'єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.

Участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому, територіальному рівні беруть репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх організації та об'єднання.

Професійні спілки, їх організації та об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України „Про соціальний діалог в Україні”, за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня (за згодою) для представлення своїх інтересів під час укладення угод. Надання повноважень оформлюється письмово.

Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних переговорах щодо колективних договорів і угод.

^ Кількість представників репрезентативних профспілок, їх організацій, об’єднань для ведення колективних переговорів з укладення угод від імені працівників на національному, галузевому, територіальному рівні визначається пропорційно кількості членів профспілок, яких вони об’єднують та інтереси яких представляють згідно з повноваженнями, наданими їм профспілками, їх організаціями, об’єднаннями, що не відповідають критеріям репрезентативності.Слово “міжгалузеві” пропонується виключити.

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю

...

Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.


Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об’єднань профспілок.

Профспілки, їх об’єднання мають право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.


Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом.

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю

...

Проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок та їх об’єднань.

Проекти нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об’єднань профспілок.

Профспілки, їх об’єднання мають право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. У разі коли колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.Слово “міжгалузевими” пропонується виключити.

Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування

...


Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування

...

До складу правлінь та наглядових рад фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на відповідному рівні професійними спілками та їх об’єднаннями.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

Стаття 17. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків

...

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) об'єднаннями профспілок та роботодавців, які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) представників визначається кожним об'єднанням самостійно.


Стаття 17. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків

...

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
Стаття 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків

...

Представники застрахованих осіб до наглядової ради делегуються об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – об’єднаннями роботодавців. Зазначені об’єднання повинні мати статус всеукраїнських.

Стаття 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків

...

Представники застрахованих осіб до наглядової ради обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
^ Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

Стаття 10. Управління Фондом

2...

Представники держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб та роботодавців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців. Порядок делегування цих представників визначається сторонами самостійно.


Стаття 10. Управління Фондом

2...

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
Стаття 13. Наглядова рада

2...

Представники застрахованих осіб та роботодавців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців. Порядок делегування цих представників визначається сторонами самостійно.


Стаття 13. Наглядова рада

2. ...

Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
^ Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

Стаття 10. Органи управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2...

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.


4. Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількісний склад правління відділення визначається правлінням Фонду.


Стаття 10. Органи управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2...

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.

4. Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники держави призначаються місцевими органами виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на територіальному рівні профспілками та їх об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а представники роботодавців – репрезентативними на територіальному рівні організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно. Кількісний склад правління відділення визначається правлінням Фонду.
Стаття 14. Наглядова рада

2. ...

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.

Стаття 14. Наглядова рада

2. ...

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.
^ Закон України „Про організації роботодавців”

Стаття 5. Мета і завдання організацій роботодавців та їх об'єднань

Основними завданнями організацій роботодавців та їх об'єднань є:

участь у проведенні колективних переговорів та укладанні генеральної, регіональних і галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;

координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за генеральною, регіональними чи галузевими угодами;


контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за генеральною, регіональними та галузевими угодами.

Стаття 5. Мета і завдання організацій роботодавців та їх об'єднань

Основними завданнями організацій роботодавців та їх об'єднань є:

участь у проведенні колективних переговорів та укладанні генеральної, територіальних і галузевих (міжгалузевих) угод та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;

координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за генеральною, територіальними чи галузевими (міжгалузевими) угодами;

контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за генеральною, територіальними і галузевими (міжгалузевими) угодами.Слова “міжгалузевих” та “міжгалузевими” пропонується виключити.

Стаття 15. Права організацій роботодавців та їх об'єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право в порядку, передбаченому їх статутами, представляти і захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування у сфері регулювання соціально-трудових та економічних відносин.

...


Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів.


Стаття 15. Права організацій роботодавців та їх об'єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право в порядку, передбаченому їх статутами, представляти і захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування у питаннях формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.
Стаття 16. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у веденні колективних переговорів і укладенні угод

Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані брати участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладення угод на відповідному рівні.

Організації роботодавців та їх об'єднання в межах своїх повноважень укладають угоди, здійснюють контроль та забезпечують їх виконання, несуть відповідальність за невиконання угод відповідно до закону.

Організації роботодавців та їх об'єднання виступають стороною в угоді на відповідному рівні у порядку, визначеному законом.


Якщо на одному рівні діють декілька об'єднань роботодавців, для ведення колективних переговорів і укладення угод вони повинні утворити єдиний представницький орган, який діє від їх імені, або делегувати відповідні повноваження одній організації роботодавців чи одному об'єднанню організацій роботодавців.

Роботодавці, які входять до складу асоціації, корпорації або іншого об'єднання, можуть передавати права з представництва і захисту прав та законних інтересів об'єднанню, в складі якого вони є.

Стаття 16. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у веденні колективних переговорів і укладенні угод

Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані брати участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладення угод на відповідному рівні.

Організації роботодавців та їх об'єднання в межах своїх повноважень укладають угоди, здійснюють контроль та забезпечують їх виконання, несуть відповідальність за невиконання угод відповідно до закону.

Організації роботодавців та їх об'єднання виступають стороною в угоді на відповідному рівні у порядку, визначеному законом.

Участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому та територіальному рівні беруть репрезентативні організації роботодавців та/або репрезентативні об’єднання організацій роботодавців, що діють на відповідному рівні.

Якщо на одному рівні діють декілька репрезентативних об'єднань роботодавців, для ведення колективних переговорів з укладення угод вони повинні утворити єдиний представницький орган, який діє від їх імені.


Організації роботодавців, їх об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України „Про соціальний діалог в Україні”, можуть надавати повноваження з представництва їх інтересів під час ведення колективних переговорів з укладення колективних угод репрезентативним організаціям роботодавців або репрезентативним об’єднанням організацій роботодавців, що діють на відповідному рівні. Надання повноважень оформлюється письмово.
Стаття 17. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у соціальному партнерстві

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у соціальному партнерстві в порядку і на умовах, визначених відповідним законом.

Метою участі організацій роботодавців та їх об'єднань у соціальному партнерстві є договірне регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин, досягнення взаєморозуміння, компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання виникненню та розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів).

Сторону роботодавців у соціальному партнерстві представляють:

на всеукраїнському рівні - об'єднання організацій роботодавців з всеукраїнським статусом в особі уповноважених ними органів;

на республіканському рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах Автономної Республіки Крим;

на галузевому (міжгалузевому) рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах відповідної галузі (кількох галузей);

на місцевому і обласному рівнях - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть передавати свої повноваження одній організації роботодавців або відповідному об'єднанню з метою їх представництва.

Стаття 17. Участь організацій роботодавців та їх об’єднань у соціальному діалозі

Метою участі організацій роботодавців, їх об’єднань у соціальному діалозі є досягнення домовленостей, взаєморозуміння між сторонами соціального діалогу під час формування та реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Організації роботодавців, їх об’єднання беруть участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених законодавством, угодами на національному, галузевому та територіальному рівні.

Організації роботодавців, їх об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України „Про соціальний діалог в Україні”, інші об’єднання громадян завдання яких близькі за змістом до основних завдань організацій роботодавців та їх об’єднань, визначених частиною другою статті  5 цього Закону, можуть надавати свої повноваження репрезентативній організації роботодавців, репрезентативному об’єднанню організацій роботодавців для здійснення представництва їх інтересів на відповідному рівні.
Стаття 18. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення.

Представники організацій роботодавців та їх об'єднань на паритетних засадах з представниками професійних спілок, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування беруть участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості.


Стаття 18. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення.

^ Організації роботодавців та їх об'єднання, які підтвердили свою репрезентативність на відповідному рівні, на паритетних засадах з професійними спілками, їх об'єднаннями, які підтвердили свою репрезентативність на відповідному рівні, органами державної влади та органами місцевого самоврядування беруть участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на відповідному рівні.
Стаття 19. Право організацій роботодавців та їх об’єднань в управлінні фондами соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

Організації роботодавців та їх об’єднання на паритетних засадах беруть участь в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону.


Стаття 19. Право організацій роботодавців та їх об’єднань на участь у нагляді та управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Організації роботодавців та їх об'єднання на паритетних засадах беруть участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та нагляді за ним відповідно до законодавства.

До складу правлінь та наглядових рад фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на відповідному рівні організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Назву статті 19 пропонуємо залишити у чинній редакції ЗУ “Про організації роботодавців”.


^ Пропонується викласти в дещо іншій редакції:

До складу правлінь та наглядових рад фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування представники страхувальників обираються (делегуються) репрезентативними на відповідному рівні організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.”

^ Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Стаття 60. Правління Пенсійного фонду

2. ...

Представники від держави призначаються і відкликаються Кабінетом Міністрів України, а представники від застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторонами самостійно.Стаття 60. Правління Пенсійного фонду

2. ...

Представники від держави призначаються і відкликаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавціврепрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) і відкликання таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.Стаття 65. Наглядова рада Пенсійного фонду

2. ...

Представники від держави призначаються та відкликаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторонами самостійно.Стаття 65. Наглядова рада Пенсійного фонду

2. ...


Представники від держави призначаються та відкликаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців – репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) і відкликання таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.Стаття 81. Рада Накопичувального фонду

2...

Верховна Рада України призначає шляхом прийняття відповідної постанови сім членів Ради Накопичувального фонду, в тому числі по одному представнику від застрахованих осіб, роботодавців та Національного банку України.


3. Членом Ради Накопичувального фонду може бути особа, яка має вищу освіту в галузі економіки, фінансів або права і при цьому має досвід роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади, у фінансових установах, у профспілкових об'єднаннях чи має досвід наукової роботи за фінансовою, економічною або юридичною тематикою.

Стаття 81. Рада Накопичувального фонду

2...

Верховна Рада України призначає шляхом прийняття відповідної постанови сім членів Ради Накопичувального фонду, в тому числі по одному представнику застрахованих осіб та роботодавців, які делегуються відповідно репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, та Національного банку України.

3. Членом Ради Накопичувального фонду може бути особа, яка має вищу освіту в галузі економіки, фінансів або права і при цьому має досвід роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади, у фінансових установах, у профспілкових об'єднаннях, об’єднаннях організацій роботодавців чи має досвід наукової роботи за фінансовою, економічною або юридичною тематикою.
^ Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання колективних договорів та угод

У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин (генеральна угода, регіональні та галузеві угоди, колективні договори) угоди (договори) мають включати положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, із зазначенням строків реалізації відповідних положень.

Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання колективних договорів та угод

У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) та територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.Слово “міжгалузевих” пропонується виключити.

^ Закон України „Про Кабінет Міністрів України”

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України:

2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

сприяє розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводить консультації із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та здійснення державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України:

2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

^ Закон України „Про центральні органи виконавчої влади”

Стаття 7. Завдання міністерства

1. Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:

........

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;


5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.


Стаття 7. Завдання міністерства

1. Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:

...

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

41) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні як стороною такого діалогу;

5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.


Похожие:

Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconШановний Руслане Володимировичу! За результатами розгляду закон
України щодо приведення їх у відповідність із Законом України “Про соціальний діалог в Україні” Запорізька обласна федерація роботодавців...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у
Проект Закону України розроблений на виконання плану підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconПоложення (норми) Закону України „Про соціальний діалог в Україні Зміст положення (норми) запропонованого проекту Стаття 6
Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні”
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconПоложення (норми) запропонованого проекту акта Кодекс законів про працю України Стаття 24. Укладення трудового договору Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.
...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconОбґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Ни та деяких інших законодавчих актів України (далі – законопроект) розроблено у зв’язку із необхідністю приведення норм Бюджетного...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconПоложення (норми) запропонованого проекту акта Кодекс законів про працю України Стаття 24. Укладення трудового договору Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим
...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconПоложення (норми) запропонованого проекту акта Кодекс законів про працю України Стаття 24. Укладення трудового договору Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим
...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України
У законі України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради урср, 1991 р., №14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України,...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconЗакон україни про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність із Законом України
У законі України „Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради урср, 1991 р., №14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України,...
Положення (норми) запропонованого проекту акону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України\" (щодо приведення у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні\") Зауваження та пропозиції зофр iconЗакон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб
З метою приведення законодавчих актів України у відповідність із вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов