Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон icon

Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду законНазваниеШановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон
Дата конвертации17.06.2013
Размер58.76 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ

РОБОТОДАВЦІВ


Україна, 69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна,135

тел./факс (061)233-31-61, 213-56-66, 233-71-23

e-mail: office@potencial.org.ua

potencial_zp@ukr.net
№ 39-Ф

від 29.03. 2011 р.
Керівнику Секретаріату

Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

На № 292

від 10.03.2011 р.

Іллічову Р.В.


^ Шановний Руслане Володимировичу!


Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду законопроекту «Основні засади високотехнологічного розвитку України», розробленого Асоціацією ректорів вищих технічних навчальних закладів України, висловлює таке.

До переваг проекту Закону слід віднести його вкрай важливу спрямованість та актуальність для України на сучасному етапі, коли сталий розвиток економіки та подолання кризових явищ неможливе без впровадження нових, високоефективних технологічних процесів.

Відзначаючи велику важливість прийняття такого Закону, слід зазначити, що він є «рамковим» і більш схожим на концепцію або державну програму, в ньому відсутні чітко сформульовані положення, яки можна надати юридичної сили. Крім того, складається враження, що законопроект явно перебільшує значення ВНЗ у високотехнологічному розвитку країни, надаючи меншого значення науці та виробництву.

В цілому законопроект потребує значного доопрацювання. Разом з тим, його прийняття сприятиме вжиттю державою певних заходів, зокрема розробці проектів законодавчих та нормативних змін, їх прийняттю, що сприятиме досягненню мети запропонованого законопроекту.

Подаємо зауваження та пропозиції до законопроекту, які пропонуємо врахувати розробнику проекту при його доопрацюванні.

Зауваження.

У проекті Закону практично не мають свого відображення проблеми промислового виробництва України та шляхи їх вирішення. Не відзначено, що існує суттєве відставання України від розвинених країн за темпами технічного переозброєння, модернізації та реконструкції діючих підприємств, що питомі норми витрат енергетичних та матеріальних ресурсів, а також трудових витрат значно вище, ніж на передових закордонних підприємствах. Не знайшли свого відображення необхідність збалансованого розвитку різних видів виробництва (галузей); створення економічних умов для стимулювання оновлення основних виробничих фондів, для технічного переозброєння та реконструкції застарілих виробництв підприємств для підвищення конкурентоспроможності товарної продукції; необхідність максимального використання існуючих конкурентних переваг (сировинних, територіальних, технологічних) України для сталого високотехнологічного розвитку.

Державна політика має бути спрямована на розроблення стратегічних та структурних перетворень у промисловості, що дозволить якісно поєднати можливості держави з цілями та можливостями власників промислового бізнесу, тим самим підвищуючи інвестиційну привабливість.

У розділі 1, стаття 1 – наведені «загрози» краще називати «ризики». Викликає сумнів логічність згадки у зв’язку з необхідністю високотехнологічного розвитку України подолання ризиків соціального характеру, яке належить до сфери суспільних відносин, але ніяк не технологічного розвитку.

Розділ 1, стаття 2, абзац 1 – вступає у протиріччя з подальшим текстом проекту Закону, особливо з абзацом 2 розділу 5. (Якщо Україна має необхідні правові та організаційні засади для високотехнологічного розвитку, то чому вони не працюють?).

Розділ 2, стаття 1 – основні напрями побудови системи фінансування високотехнологічних інноваційних проектів повністю виключають галузеву науку, яка створює значну кількість нових високоефективних технологій.

Розділ 2, стаття 1, абзац 1 – викликає сумнів необхідність створення на підприємствах «позабюджетних галузевих інноваційних фондів» та їх ефективність. Поки що незрозумілий механізм їх створення, підпорядкованості, джерел наповнення та оподаткування, коштів, що формують бюджет такого фонду.

Розділ 2, стаття 1, абзац 7 – «запровадження одночасного високотехнологічного розвитку в індустріально- та науково-розвинених регіонах України» - не зрозуміло, як це практично зробити, навіщо таке розділення на «індустріально- та науково-розвинені регіони». Чи існують такі у чистому вигляді? В індустріально-розвинених регіонах діє потужна академічна та галузева наука, а також є велика кількість технічних ВНЗ.

У розділ 2, стаття 2 – пропонується запровадження «системно-інтегрованої інноваційної моделі розвитку». До цього у тексті проекту Закону не було жодної згадки або роз’яснення такого поняття;.

розділ 2, стаття 2, абзац 3 – про складові системи стимулювання: викликає сумнів необхідність «створення сітки комерційних банків». Для яких цілей? (За даними національного банку України на сьогодні в нашій державі існує великий надлишок дрібних комерційних банків, діяльність яких неефективна і, в деяких випадках, носить не зовсім законний характер). Розділ 2, стаття 5, абзац 6 – не можна повністю погодитися із тим, що «саме університети започатковують співпрацю з бізнесом,…створюють потік ноу-хау». Більшість ноу-хау в сфері високих технологій створюються насамперед у закладах науки.

Розділ 2, стаття 5, абзац 18 – створити «гнучку систему зміни спеціальностей і спеціалізацій фахівців із вищою освітою технічного профілю для потреб ринку праці». Для оперативного функціонування такої системи повинні існувати прогнози розвитку економіки, бо вихід на ринок підготованого спеціаліста відбувається через 3-5 років.

Розділ 2, стаття 5, абзац 19 – «реальне розширення та гарантії автономії вищого навчального закладу» - яке відношення має це висловлювання до розвитку високих технологій в Україні? Чи не матиме розширення автономії ВНЗ зворотнього ефекту – припинення підготовки необхідних технічних спеціалістів, бо за контрактною основою будуть продовжувати навчати студентів найпопулярніших спеціальностей економістів, юристів та соціологів, але не інженерів.

Розділ 2, стаття 5, абзац 28 – «запровадити в законодавстві України аналог правки Бел-Доула (США) щодо надання університетам права розпоряджатися об’єктами інтелектуальної власності (ОІВ), створених (правильно – створеними) за бюджетні кошти». Чому тільки університетам? Заклади академічної та галузевої науки теж створюють ОІВ за бюджетні кошти. Якщо таку пропозицію прийняти, власник таких ОІВ – держава – понесе значні збитки.

Розділ 2, стаття 5, абзац 29 – «надати університетам право реалізації ОІВ по ринковій ціні». Сьогодні університети (ВНЗ) й так реалізують свої ОІВ за ринковою ціною, виконуючи договірні роботи, в тому числі й за закордонними грантами.

Розділ 3, абзац 11 – дублювання абзацу 6 (те ж саме трохи іншими словами).

Розділ 3, абзац 18 – дублювання з розділом 2 (стаття 5, абзац 18), розділ 2, стаття 5, абзац 21 - дублювання з розділом 2 (стаття 5, абзац 6).

Розділ 5, абзац 5 – «сприяти якості і доступності освіти, науки, охорони здоров’я» - високотехнологічний розвиток не впливає та не має прямого відношення до охорони здоров’я.

Доцільно, щоби всі посилання на закони України та інші нормативні акти містили інформацію про номер документу та дату його прийняття.

В документі є велика кількість орфографічних, фразеологічних та стилістичних помилок (неправильне вживання відмінків, невитримана єдність термінології – у тексті вживаються в одному й тому ж значенні у назві закладів освіти як «вищі навчальні заклади», так і «університети», замість українського «провідних» вживається «ведучих» й т.і.) – потребує виправлення.

Пропозиції.

Розділ 1, стаття 3, абзац 2 – пропонуємо виключити, тому що вважаємо недоречним цитування доповіді Міжнародної комісії з освіти ЮНЕСКО, більш того, цитата не має прямого відношення до розвитку технологій в Україні.

Розділ 2, стаття 1, абзац 5 – стосовно поширення пільг на підприємства – пропонуємо виключити «що розробляють». Як свідчить практика, безпосередньо самі підприємства, без залучення науки, не розробляють інноваційних проектів.

Доповнити абзац п.5 розділу 1. Загальні положення, що починається словами «Відсутня концентрація інтелектуальних ресурсів на стратегічно важливих напрямках розвитку:» наступним:

«матеріальна база навчальних і науково-дослідних лабораторій ВНЗ України оснащена застарілим обладнанням, яке не дозволяє вести підготовку кадрів і виконувати наукові дослідження на рівні, що відповідає високотехнологічному розвитку.».


З повагою


Голова Ради

Запорізької обласної

федерації роботодавців П.Ванат


Лівшиць Т.В.,233-71-23
Похожие:

Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! За результатами розгляду закон
За результатами розгляду законопроекту реєстр.№8289 від 23. 03. 2011 р., внесеного на розгляд Верховної Ради народним депутатом С....
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! За результатами розгляду розробленого Мінфіном України закон
За результатами розгляду розробленого Мінфіном України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! За результатами розгляду закон
України щодо приведення їх у відповідність із Законом України “Про соціальний діалог в Україні” Запорізька обласна федерація роботодавців...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! За результатами розгляду запропонованого закон
«Про внесення доповнень до Кодексу законів про працю України» (щодо запобігання обмежень етнонаціональних, релігійних, гендерних...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! Стосовно закон
Стосовно законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про архітектурну діяльність», надісланого для розгляду електронною поштою,...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців на запит пропозицій щодо змін, які необхідно внести до закон
Запорізька обласна федерація роботодавців на запит пропозицій щодо змін, які необхідно внести до Закону України “Про здійснення державних...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців пропонує у Плані організації підготовки проектів нормативних актів, необхідних для забезпечення реалізації закон
Запорізька обласна федерація роботодавців пропонує у Плані організації підготовки проектів нормативних актів, необхідних для забезпечення...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconЗапорізька обласна федерація роботодавців
За результатами розгляду проекту постанови кму “Про затвердження Порядку видачі дозволів Державною службою гірничого нагляду та промислової...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconШановний Юрію Віталійовичу! За результатами ознайомлення з закон
За результатами ознайомлення з законопроектом «Про загальнодержавну систему екстреної медичної допомоги» Запорізька обласна федерація...
Шановний Руслане Володимировичу! Запорізька обласна федерація роботодавців України за результатами розгляду закон iconЗапорізька обласна федерація роботодавців
Спо в рамках роботи над створенням інтегрованої інспекції праці пропозицій щодо внесення змін по положень Держпраці України, Держгірпромнагляду...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов