Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки"НазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки"
Дата конвертации28.12.2012
Размер80.25 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази

на 2011 – 2015 роки”


1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови


Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 874-р „Про схвалення Концепції розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року”.

Перехід до ринкової економіки, вступ до СОТ, зовнішня політика, яка спрямована на інтеграцію України в ЄС, співробітництво з країнами СНД, внутрішня політика держави покликані сприяти підйому вітчизняного виробництва, захисту прав громадян на споживання продукції, безпечної для життя, і вимагають постійного вдосконалення національної системи технічного регулювання.

Система технічного регулювання cпирається на систему забезпечення єдності вимірювань в державі, діяльність якої спрямована на:

- забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

- економію всіх видів матеріальних ресурсів;

- захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань і т. ін.;

- визнання на міжнародному рівні результатів вимірювань та випробувань вітчизняної продукції.

Якість наукових досліджень, надійність системи охорони здоров’я та захисту довкілля, якість продукції і послуг, точність комерційних розрахунків, надійність системи національної безпеки й оборони у значній мірі визначаються станом вимірювань у кожній зі сфер життєдіяльності людини та ефективністю функціонування системи забезпечення єдності вимірювань у державі.

Технічною основою забезпечення єдності вимірювань в країні є її еталонна база, яка складається із державних та вторинних еталонів одиниць вимірювань, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі речовин і матеріалів. Функціонування еталонної бази забезпечують наукові центри Держспоживстандарту, в яких створено відповідні еталони, Державна служба єдиного часу і еталонних частот, Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі речовин і матеріалів.

Такий склад еталонної бази може забезпечити єдність (простежуваність) всіх видів вимірювань у державі.

Враховуючи вищезазначене, еталонна база потребує постійного розвитку і підтримки її на належному рівні, необхідному для задоволення потреб національної економіки.

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови підготовлений з метою забезпечення необхідного розвитку та належного рівня еталонної бази, яка б задовольняла потреби споживачів метрологічних послуг в усіх галузях економіки та регіонах країни, а також захищала громадян і національну економіку від наслідків недостовірних результатів вимірювань, відповідала вимогам національної безпеки та ринкової економіки і отримала міжнародне визнання. Програма спрямована на підвищення рівня державного управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні.

Програму розроблено відповідно до вимог Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Мета Програми досягається шляхом виконання завдань за такими напрямками:

 • створення і вдосконалення державних первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювання;

 • забезпечення функціонування державних еталонів;

 • звірення державних еталонів на міжнародному рівні;

 • створення і вдосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот;

 • створення державних стандартних зразків;

 • визначення стандартних довідкових даних;

 • удосконалення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Забезпечення єдності вимірювань у країні є однією з важливих державних функцій, необхідною для досягнення кількісної оцінки різних фізичних величин і параметрів, які характеризують достовірність результатів досліджень у науці, кількість і якість продукції в промисловості (в тому числі в атомній енергетиці, транспорті, у сфері оборони) та сільському господарстві, об’єктивність розрахунків у торгівлі, стан навколишнього середовища та його вплив на здоров’я населення.

До Програми включено завдання зі створення 23 та вдосконалення 26 державних первинних еталонів одиниць фізичних величин, створення 12 і вдосконалення 9 вторинних еталонів, які мають першочергове значення для забезпечення на сучасному рівні єдності вимірювань в економіці та обороні України і, в першу чергу, в галузях, які пов'язані зі сферами поширення державного метрологічного нагляду:

 • забезпечення охорони здоров'я;

 • забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;

 • контроль безпеки умов праці;

 • контроль якості і безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;

 • контроль стану навколишнього природного середовища;

 • облік енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової
  енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

 • оцінка відповідності продукції, процесів і послуг.

Для задоволення потреб підприємств, установ та організацій у достовірній частотно-часовій інформації Програмою передбачено удосконалення Державної служби єдиного часу і еталонних частот, створення високоточних засобів вимірювальної техніки, які б відповідали сучасним вимогам науки і техніки і забезпечували єдність вимірювань часу і частоти в країні. Виконання завдань Програми забезпечить стабільне функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот.

Важливе значення для України має створення державних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, які є основою забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань параметрів хімічного складу та властивостей речовин і матеріалів, що не можуть бути забезпечені державними еталонами.

Створення передбачених Програмою 62 типів державних стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів дозволить вирішити питання щодо:

 • метрологічного забезпечення екологічного моніторингу;

 • контролю якості та безпеки продуктів харчування (в частині контролю вмісту важких металів, пестицидів тощо);

 • удосконалення якості роботи біохімічних медичних лабораторій;

 • підвищення конкурентоспроможності металургійної та хімічної продукції;

 • визначення якості палива, нафти та газу, а також продуктів їх переробки.

Виконання передбачених в Програмі 12 завдань зі створення та впровадження стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів буде сприяти:

 • підвищенню ефективності використання речовин і матеріалів;

 • підвищенню достовірності моніторингу довкілля;

 • підвищенню рівня наукової обґрунтованості та ефективності наукових та проектних робіт з розробки нових технологій виробництва та використання нових речовин і матеріалів, впровадження ресурсозберігаючих технологій.


^ 3. Правові аспекти проекту постанови Кабінету Міністрів України


На цей час правове регулювання у функціонуванні та розвитку еталонної бази визначається Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25 червня 2008 р. № 874-р „Про схвалення Концепції розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року” та постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2009 – 2010 роки” від 23 липня 2008 р. № 676.


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування


Орієнтовні обсяги фінансових витрат для виконання Програми обговорювались під час підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 874-р „Про схвалення Концепції розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року”.

Орієнтовні обсяги фінансових витрат необхідні для виконання Програми складають 119 млн. 894 тис. грн. на п’ять років.

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів за конкретними завданнями Програми наведено у Переліку завдань щодо реалізації Заходів з виконання Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 – 2015 роки, що додається.

Фінансування зазначеної Програми повинно здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету в межах щорічних призначень, передбачених Держспоживстандарту з цією метою.

Оплата робіт виконавців здійснюється у відповідності з вимогами укладених з ними договорів.

Потреби у матеріально-технічних ресурсах враховані в кошторисному вигляді в обсягах фінансових витрат.

Потреби у кадрових ресурсах забезпечуються організаціями-виконавцями.


^ 5. Позиція заінтересованих органів


Розвиток еталонної бази підвищує рівень метрологічного забезпечення вимірювань, які здійснюються в організаціях та підприємствах усіх галузей економіки та сфер суспільного життя.

Виконання зазначеної Програми дасть змогу підвищити рівень національної безпеки, створити умови для доступу вітчизняної продукції на міжнародний ринок тощо. Споживачами науково-технічної продукції за зазначеною Програмою є всі без винятку сфери економіки України, більшість центральних органів виконавчої влади, у тому числі Міноборони, МОЗ, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, Мінпромполітики, НАН України тощо.

Відповідні узгодження Програми від центральних органів виконавчої влади були отримані при підготовці розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 874-р „Про схвалення Концепції розвитку державної метрологічної системи на період до 2015 року”.

Розбіжності та спірні позиції на сьогодні відсутні.


^ 6. Регіональний аспект

Постанова та Програма, яка затверджується постановою, мають загальнодержавне значення.


7. Громадське обговорення


Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.


^ 8. Прогноз результатів


Прийняття постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази України на 2011–2015 роки” забезпечить подальший розвиток еталонної бази, єдність (простежуваність) усіх видів вимірювань у державі.

Техніко-економічні характеристики науково-технічної продукції, яку планується розробити, відповідатимуть світовому рівню.

Загальний економічний ефект від використання створюваних державних еталонів для передачі розмірів одиниць вимірювання робочим еталонам і далі – робочим засобам вимірювальної техніки в усіх галузях економіки, оцінюється прибутком 5–15 гривень на 1 гривню витрат на створення еталонів.

Виконання Програми буде сприяти підвищенню якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпеченню умов для інноваційного розвитку національної економіки.

Основним результатом Програми є створення сучасної метрологічної інфраструктури, адекватної вимогам ринкової економіки та гармонізованої з міжнародними правилами та вимогами.

Важливим загальним результатом виконання Програми буде підтримка і збереження наявного науково-технічного потенціалу, залучення молодих спеціалістів, підготовка кваліфікованих кадрів.

Виконання Програми забезпечить міжнародне визнання еталонної бази, що буде сприяти інтеграції України до світової економіки, рівноправне співробітництво України з країнами ЄС у рамках СОТ.


Голова Держспоживстандарту

України Лариса Лосюк


«______» _________ 2009 р.

Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПро затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну програму розвитку еталонної бази на 2011 – 2015 роки (далі – Програма), що додається
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПро затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну програму розвитку еталонної бази на 2011 – 2015 роки (далі – Програма), що додається
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПро затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну програму розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки (далі Програма), що додається
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки»
...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року"
Затвердити Комплексну програму підтримки розвитку українського села на період до 2015 року (далі – Програма, додається)
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПерелік завдань щодо реалізації Заходів з виконання Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconЗаходи з виконання Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки
Створення і вдосконалення державних первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювання
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Міністерством соціальної політики України на виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 р. №187/2012 “Про Національний...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»
Затвердити Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (далі...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки\" iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року №1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов