Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 icon

Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61НазваниеПро затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61
Дата конвертации28.12.2012
Размер54.14 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 

Н А К А З
 


24.04.2008 N 51
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 394/15085

 

Про затвердження Змін до наказу
Держкомпідприємництва від 07.05.2007 N 61

 

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 335 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів" та з метою удосконалення процесу проведення конкурсів на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Зміни до Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів (далі - Порядок), затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 07.05.2007 N 61 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2007 за N 512/13779, що додаються.
 

     2. Департаменту розвитку підприємництва та міжнародного співробітництва (Корнійчук В.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома територіальних органів Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Г.М.Білоуса.
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

Міністр економіки України Б.М.Данилишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
24.04.2008 N 51
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 394/15085

 

ЗМІНИ
до Порядку та умов проведення конкурсів,
переліку документів, що необхідні для часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам малого та середнього
бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів


 


     1. В абзаці другому пункту 4 цифри і слова "15 листопада 2007 року" замінити цифрами і словами "1 грудня поточного року".
 

     2. У пункті 5 цифри і слова "10 листопада 2007 року" замінити цифрами і словами "20 листопада поточного року".
 

     3. У пункті 7:

     абзац сьомий викласти в такій редакції:

     "довідку-розрахунок банку про погашення кредиту, суму нарахованих та фактично сплачених відсотків за користування кредитом;";

     в абзаці восьмому цифри "2007" замінити словом "поточний";

     абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

     "копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період за формами: N 1 "Баланс" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" , N 2 "Звіт про фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" , затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, N 397/3690 (із змінами), - для середніх підприємств";

     доповнити пункт абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:

     "копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період за формами: N 1-м "Баланс", N 2-м "Звіт про фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", визначеними наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами), - для малих підприємств;

     копію декларації про доходи за попередній рік та за останній звітний період (форма N 1 "Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року" до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються у загальному порядку або застосовують фіксований податок;

     копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за попередній рік та за останній звітний період за формою згідно з додатком 3 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 752/4045 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що застосовують єдиний податок;".

     У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

     абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

     "копію статистичної звітності за попередній рік та за останній звітний період (форми N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" , N 1-підприємництво (коротка) - річна "Звіт про основні показники діяльності підприємства" , N 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого підприємства", затверджені наказом Державного комітету статистики України від 13.08.2007 N 300 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики")".
 

     4. У пункті 8:

     у другому реченні абзаца першого слова "не реєструються та повертаються претенденту" замінити словами "реєструються та повертаються претенденту з відповідною відміткою у книзі реєстрації"; у третьому реченні слово "або" замінити словом "та".

     абзац третій викласти в такій редакції:

     "У разі прийняття секретарем комісії поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту".
 

     5. Пункт 12 після абзацу п'ятого доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:

     "спрямованість інвестиційного проекту на забезпечення проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

     впровадження енергозберігаючих технологій;".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий уважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.
 

     6. У пункті 13 після слова "усі" додати слова "присутні на засіданні".
 

     7. Додаток 1 до пункту 7 Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів , після слів "та зобов'язуюсь їх виконувати" доповнити двома абзацами такого змісту:

     "Фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій не отримую.

     Кошти, що можуть бути одержані мною як часткове відшкодування, зобов'язуюсь використовувати виключно на здійснення підприємницької діяльності".
 

     8. У додатку 3 до пункту 15 Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів , цифри "1,5" замінити цифрами "1,2".
 

     9. У тексті Порядку слово "Держпідприємництво" у всіх відмінках замінити словом "Держкомпідприємництво" у відповідному відмінку.
 

Директор Департаменту
розвитку підприємництва
та міжнародного
співробітництва В.Г.КорнійчукПохожие:

Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconРішення 26. 12. 2012 р. №18 сесія 6 скликання с. Селище Про затвердження Положення про преміювання працівників культури
«Про впорядкування умов оплати праці працівникам культури на основі єдиної тарифної сітки», наказу Міністерства культури І туризму...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження Положення про міський архів Дружківської міської ради
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1055 «Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи»,...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження Положення про міський архів Дружківської міської ради
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1055 «Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи»,...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconРішення "Про затвердження змін до Положення про депозитарну діяльність" "Відомості дкцпфр" від 22. 12. 08 №248 Рішення "Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії"
Надаємо перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на опрацювання до Держкомпідприємництва України 20-21 січня
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconПро затвердження Порядків роботи з повідомленнями, що надходять за «телефоном довіри» та проведення службових розслідувань
На виконання плану заходів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам,...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconНаказ №90 Про внесення змін до наказу від 27. 12. 2011 №647
На виконання наказу управління освіти І науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 10. 02. 2012 №62 Про внесення змін...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconПропозиції до проекту наказу Мінекономіки, Держкомпідприємництва "Про внесення змін до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів"
Мінекономіки, Держкомпідприємництва "Про внесення змін до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconРішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 18. 07. 2007 №187 „Про затвердження Порядку демонтажу,
Маріупольської міської ради Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 18. 07. 2007 №187 „Про затвердження Порядку демонтажу,...
Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconПро внесення змін до наказу Держкомзему від 28. 11. 2003 n 295 "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою"

Про затвердження Змін до наказу Держкомпідприємництва від 07. 05. 2007 n 61 iconПро внесення змін до наказу Держкомзему від 28. 11. 2003 n 295 "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою"

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов