Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія icon

Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографіяНазваниеЛекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Дата конвертации26.11.2012
Размер157.29 Kb.
ТипЛекція
скачать >>>

#T11 Present.ppt

КАФЕДРА ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ТА
НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКЛЕКЦІЯ

для проведення занять зі студентами

некартографічних спеціальностей


Дисципліна: Військова топографія


Тема № 1: „Топографічні карти Збройних Сил України”

Заняття № 1: „Розграфлення і номенклатура топографічних карт.”


Заняття № 1: Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Навчальна мета:

1. Ознайомити з математичними елементами топографічних карт.

2. Вивчити розграфлення та номенклатуру топографічних карт.

3. Навчитись визначати номенклатури суміжних аркушів.


Виховна мета: Зорієнтувати студентів на те, що уміння швидко і безпомилково визначати номенклатури суміжних аркушів під час виконання бойових і спеціальних завдань повинно відповідати високому рівню професійності офіцера Збройних Сил України. Виховувати у них почуття гордості за обрану військову професію.


Навчальні питання

1. Математичні елементи топографічних карт.

2. Розграфлення і номенклатура топографічних карт.

^ 3. Збірні таблиці та користування ними.


 • Карта - зменшене зображення земної поверхні або окремих її частин, яке виконане на площині за певним математичним законом і яке показує розміщення, поєднання та зв’язки природних і суспільних явищ.
 • Топографічна карта – детальна карта місцевості для визначення планового та висотного положення об’єктів (точок, цілей) на земній поверхні, їх кількісних і якісних характеристик (виготовляють у масштабі 1:1 000 000 та більше).


^ Математичні елементи топографічних карт

а) масштаб карти;

б) рамки карти;

в) координатна сітка;

г) опорні геодезичні пункти;

д) картографічна проекція.


Класифікація карт
Рамки топографічних карт1. Внутрішня рамка - два меридіани і дві паралелі, які обмежують зображення місцевості на картi.

2. Зовнішня (оформительська) рамка відокремлює зміст карти від її позарамкового оформлення. В розривах рамок надаються номенклатури суміжних аркушів карт.

3. Мінутна (градусна) рамка - для визначення за картою географічних координат об’єктів місцевості, нанесення об’єктів (цілей) на карту за відомими координатами, цілеуказання тощо.


Координатна (кілометрова) сітка сітка квадратів на топографічних картах, яка утворена лініями, паралельними до екватора та осьового меридіана зони.
^ Призначається для:

а) визначення прямокутних координат об’єктів (цілей);

б) нанесення на карту об’єктів (цілей) за прямокутними координатами;

в) цілеуказання;

г) визначення дирекційних кутів напрямів;

д) наближене визначення відстаней і площ;

е) орієнтування карти на місцевості.


Опорні геодезичні пункти вихідні точки, координати яких вже відомі

– пункти державної геодезичної мережі;

  – пункти розрядних геодезичних мереж згущення та точки знімальної мережі;


– марки та ґрунтові репери державної висотної мережі;


  – астрономічні пункти.

^ Сутність проекції Гауса: земна поверхня поділяється за довготою на шістдесят шестиградусних зон, відлік яких ведеться від нульового меридіану.^ Кожна зона послідовно проектується на циліндр, а циліндр потім розгортається в площину.

Осьовий меридіан та екватор кожної зони зображуються прямими лініями, перпендикулярними між собою. Усі осьові меридіани зон зображуються без похибок і зберігають масштаб на всій своїй довжині.^ 2. Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Розграфлення поділ карти паралелями та меридіанами на окремі аркуші, зручні у користуванні.

Номенклатура літерні та цифрові позначення, які вказують на місцезнаходження аркуша карти на земній поверхні та його масштаб.


1. Поверхня Землі поділяється паралелями через 4° на ряди (пояси), а меридіанами через 6° на колони.

2. Сторони трапецій служать межами аркушів карти масштабу 1:1 000 000.

Ряди позначаються літерами латинського алфавіту: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, починаючи від екватора до полюсів.

^ Колони позначаються арабськими цифрами від 1 до 60, починаючи від меридіану 180° і нумеруються проти ходу годинникової стрілки (із заходу на схід).


Номенклатура аркуша карти складається з літери пояса та номера колони. Наприклад, аркуш карти з м. Київ позначається як М-36Розграфлення і номенклатура аркушів карт масштабів 1:500 000,

1:200 000 і 1:100 000 на аркуші карти масштабу 1:1 000 000

М - 36

Кодування карт

 • Номенклатури аркушів карт масштабу 1:200 000 позначаються двома цифрами від 01 до 36;

 • Номенклатури аркушів карт масштабу 1:100 000 трьома, від 001 до 144.

 • Літери в номенклатурах аркушів карт масштабів 1:500 000, 1:50 000, 1:25 000 та 1:10 000 замінюються цифрами 1, 2, 3, 4.

Наприклад,

М-36 – 13-36;

М-36-Б – 13-36-2;

М-36-ІХ – 13-36-09;

М-36-3 – 13-36-003;

М-36-13-В – 13-36-013-3;

М-36-133-В-а – 13-36-133-3-1;

М-36-33-В-а-2 – 13-36-033-3-1-2

Збірна таблиця (фрагмент)Наприклад, для здійснення маршу (рекогностування маршруту) з м. Коростень до м. Київ за збірною таблицею підрозділ (частину) необхідно забезпечити наступними номенклатурами топографічних карт масштабу 1:100 000: М-35-46,-47,-48,-60; М-36-49,-50Визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт за відомою номенклатурою:

1. Визначити масштаб даної карти.
2. Визначити місцезнаходження даної карти на мільйонній карті.Послідовність визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт за відомою номенклатурою

#T21 Present.ppt

^ КАФЕДРА ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ТА
НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК


ЛЕКЦІЯ

для проведення занять зі студентами

некартографічних спеціальностей


Дисципліна: Військова топографія


Тема №2: „Читання топографічних карт”


^ Заняття №1: „ Читання топографічних карт”

Заняття №1: „ Читання топографічних карт”


Навчальна мета:

1. Вивчити характеристики умовних знаків.

2. Вивчити зміст таблиць умовних знаків та умовні скорочення.

3. Розглянути приклади отримання інформації з топографічної карти.


Виховна мета: Показати що мова графіки – найлаконічніший спосіб передачі інформації про місцевість і добитися швидкого запам’ятання умовних знаків. Зорієнтувати студентів на уміння читати топографічну карту і отримувати найповнішу інформацію про місцевість у своїй діяльності, що повинно відповідати високому рівню професійності офіцера Збройних Сил України. Виховувати у них почуття гордості за обрану військову професію.

Заняття №1: „ Читання топографічних карт”


Навчальна мета:

1. Вивчити характеристики умовних знаків.

2. Вивчити зміст таблиць умовних знаків та умовні скорочення.

3. Розглянути приклади отримання інформації з топографічної карти.


Виховна мета: Показати що мова графіки – найлаконічніший спосіб передачі інформації про місцевість і добитися швидкого запам’ятання умовних знаків. Зорієнтувати студентів на уміння читати топографічну карту і отримувати найповнішу інформацію про місцевість у своїй діяльності, що повинно відповідати високому рівню професійності офіцера Збройних Сил України. Виховувати у них почуття гордості за обрану військову професію.

Навчальні питання

^ 1. Види умовних знаків .

2. Умовні знаки місцевих предметів .

3. Читання карт різних масштабів .


1. Картографічні умовні позначення

Умовні знаки топографічних карт - графічні символи для позначення на картах різноманітних об’єктів і явищ, та їх кількісних і якісних характеристик .

УЗ поділяються на:

- площинні (ліси, сади, гаї, болота, чагарники, луки);

- позамаcштабні (церкви, телевежі, радіощогли, димарі);

- лінійні (дороги, канали, лінії електропередач і зв’язку );

- пояснювальні підписи.


міст залізобетонний, висота низу ферми над рівнем води 8м, довжина - 370 м, ширина - 10 м, вантажопідйомність 60т


у змішаному лісі переважають хвойні дерева, з яких переважає ялина, з листяних – береза; характеристика деревостою : 25 – середня висота дерев, 0,30 – середня товщина стовбурів, 6 – середня відстань між деревами в метрах


^ Головні точки умовних знаків:
Для підвищення наочності
топографічні карти друкуються у кольорах, що відповідають забарвленню об’єктів місцевості:


 • ліси, сади - зеленим,

 • гідрографія - синім,

 • рельєф і піски - коричневим,

 • щільно забудовані квартали населених

пунктів та автомобільні дороги з покриттям – світло-коричневим кольором.


 • Вимоги до умовних знаків:

а) знаків не повинно бути багато, оскільки їх усі треба знати;

б) знаки мають нагадувати об’єкт, який зображується;

в) знаки повинні бути простими для накреслення та запам’ятання.

^ Картографічна генералізація

…… а воно треба?

Населені пункти за типом поселення, чисельністю мешканців і політико-адміністративним значенням поділяють на: - міста;

- селища;

- села (прирівняні до них поселення).

Міста підписуються прямим шрифтом (Ч-122) великими літерами .

Селища - прямим шрифтом (Т-132) великими літерами .

Села - прямим шрифтом малими літерами.^ Зображення міст на картахНеофіційні назви населених пунктів, прийняті серед місцевих мешканців, зазначають у дужках під офіційною назвою. Якщо назву населеного пункту підкреслено тонкою лінією, це означає, що поблизу є залізнична станція або пристань з такою ж назвою.


Під назвами населених пунктів скорочено вказується наявність районної, селищної або сільської ради ради (РР, Сел.Р, СР), а також кількість жителів в тисячах.


Наприклад, при кількості жителів 1 256 230, 56 286 і 52 на карті під назвами населених пунктів буде підписано відповідно: 1 256, 56,3 і 0,05


^ Зображення селищ і сіл на картіЗалізниці

Залізниці на картах позначаються всі без винятку, і класифікуються:

а) за шириною колії – на залізниці з нормальною шириною колії (на території України нормальна ширина колій становить 1524мм; у більшості західних країн – 1435мм), вузькоколійні залізниці з шириною колії менше 1435мм (1065, 1000, 914мм і менше) – у деяких країнах світу і трамвайні колії;

б) за кількістю колій (одноколійні, двоколійні, триколійні);

в) за видом тяги (електрифіковані та неелектрифіковані);

г) за станом (діючі, ті, що будуються і розібрані).


^ Зображення залізниць на картіЗображення підвісних доріг і фунікулерів на картіТунелі
МостиВиїмки і насипи
Автомобільні дороги

 • а) автомагістралі (автостради);

 • б) автодороги з удосконаленим покриттям;

 • в) автодороги з покриттям;

 • г) автодороги без покриття.


Ґрунтові дороги (путівці)

Польові та лісові дороги і стежки

Автомобільні дороги
^ Транспортні розв’язкиПокращені ґрунтові, польові та лісові дороги
^ Автомобільні та грунтові дороги, стежки
Зображення гідрографії на топографічних картах

Постійна та визначена берегова лінія - суцільний знак.
Непостійна (водойми, що пересихають) і невизначена (водойми, що мігрують) - штриховий знак.
^ Підземні та зникаючі ділянки річок - пунктирний знак.Судноплавні річки підписують великими літерами, несудноплавні – малимиВодоспади і пороги
Броди, річкові пороми і перевозиГідровузлиШлюзи
Хвилеломи, маяки, буї, що світяться і постійні знаки берегової сигналізаціїЗображення рослинності на топографічних картах

 • а) деревна рослинність (ліси, поросль лісу, захисні лісонасадження, гаї, окремі дерева тощо),

 • б) кущова рослинність (чагарники, групи кущів і окремі кущі),

 • в) трав’яна рослинність (лугова та степова, чагарникова та напівчагарникова, низькотрав’яна та високотрав’яна, очеретяна тощо).


^ Культурна рослинність (сади фруктові, цитрусові, ягідні, виноградники, плантації технічних культур, живі огорожі тощо).

ЛісиБуреломи і вирубані ділянки лісу^ Поодинокі дерева
Характеристика деревостою, умовні позначення на карті


^ Просіки
Трав’яна рослинність
Сади фруктові та цитрусові^ Виноградники і плантації технічних культурҐрунти поділяються на:

 • скельні ґрунти – виходи скельних порід (граніт, базальт) в горах у начальній стадії їх розрушення;

 • пухкі ґрунти – піски, супіски, торф’яники, чорнозем, глина, сухий лес, крейдові породи тощо.


На картах також виділяються болота, солончаки, купини та інші ділянки земної поверхні,


Болота і солончаки
^ Піски і такири
Промислові підприємства та гідроелектростанції
Градирні
Аеродроми
Копри і терикониКар'єри, торфо- і соляні розробкиНафто- і газопроводи, склади пального і газгольдери^ Лінії електропередач
Телевізійні башти, радіорелейні вишки та метеостанції
^ Вітряки, вітряні двигуни, капітальні споруди баштового
типу і вишки легкого типу

Бензоколонки, трансформаторні будки і будинки лісників
Водяні млини і лісопильні
Визначні пам’ятники (монументи) і братські могили
Читання карт#T31 Present.ppt

^ КАФЕДРА ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК

Лекція

для проведення занять зі студентами

некартографічних спеціальностей


Дисципліна: Військова топографія


Тема № 3: „Вивчення за картою рельєфу місцевості”


^ Заняття № 1: „Визначення за картою стрімкості схилів, висот точок і взаємовидимості між ними”

Заняття № 1: „Визначення за картою стрімкості схилів, висот точок і взаємовидимості між ними ”

^ Навчальна мета:


1. Розглянути сутність зображення рельєфу горизонталями на картах та взаємозв’язок між висотою перерізу, закладанням горизонталей та стрімкістю схилів.

2. Вивчити види схилів і навчити визначати стрімкість схилів, висоти точок і взаємовидимість між ними різними способами.


^ Виховна мета: Зорієнтувати на те, що уміння читати рельєф, визначати види і стрімкість схилів, висоти точок і взаємовидимість між ними різними способами за топографічною картою та проводити інші розрахунки під час виконання бойових і спеціальних завдань повинно відповідати високому рівню професійності офіцера Збройних Сил України. Виховувати почуття гордості за обрану військову професію.

Навчальні питання

^ 1. Сутність зображення рельєфу горизонталями

2. Висота перерізу, закладання горизонталей, стрімкість схилу та взаємозв’язок між ними

3. Види схилів та способи визначення стрімкості схилів за картою

4. Визначення за картою висот точок і взаємовидимості між ними

Вимоги військ до зображення рельєфу на топографічних картах


^ Топографічні карти повинні:

а) правильно передавати форми рельєфу, їхні розміри і місцеположення на місцевості;

б) точно відображати абсолютні висоти і відносні перевищення точок земної поверхні;

в) наочно відображати ступінь горизонтального перерізу рельєфу;

г) давати уявлення про доступність форм рельєфу для руху особового складу і бойової техніки поза дорогами;

д) надавати можливість визначати умови спостереження і маскування, орієнтування, інженерного обладнання місцевості та захисту від зброї потужної руйнівної сили.


^ Способи зображення рельєфу на картах:

а) перспективний (картинний);

б) штриховий;

в) розтушуванням (вiдмивкою);

г) горизонталями з гiпсометричним забарвленням;

д) горизонталями з гіпсометричним забарвленням i вiдмивкою


^ Перспективний (картинний) спосіб
Штриховий спосібРозтушовуванням (відмивкою)Горизонталями з гіпсометричним забарвленнямГоризонталями з гіпсометричним забарвленням і відмивкою^ Сутність зображення рельєфу горизонталямиГоризонталь – лінія однакових висот

Види горизонталей:

1 - основні;

2 - потовщені;

3 - додаткові;

4 - допоміжні.Ознаки зниження схилу

1. Покажчик схилу (бергштрих) завжди спрямований у бік зниження.

2. Схил починається у напрямку водоймища (хребет „лізе” у воду, а лощина від води „біжить”).

3. Верх цифр підписів горизонталей завжди вказує у бік підняття схилу.

4. Зубці знаків скель і обривів указують в бік зниження.

5. Виїмки на дорогах робляться в позитивних формах рельєфу (гора, хребет), а насипи – у негативних (улоговина, лощина).

6. Різниця двох висот на одному схилі показує напрямок загального зниження місцевості.


Характерні ознаки основних форм рельєфу

Гора, Хребет, УлоговинаЛощина, Сідловина, Яр.Умовні знаки елементів рельєфу, які не зображаються горизонталями друкуються на картах :


 • природні утворення (яри, вимоїни, скелі, обриви, ями, осипи, кургани) - коричневим кольором.
 • штучні утворення (дорожні насипи та виїмки, терикони, перевали, входи в печери і гроти, скупчення каміння) - чорним кольором.
 • високогірний рельєф, покритий вічними снігами і льодовиками (урвища, скелі, льодові тріщини і числові характеристики до них) - синім кольором.


^ Елементи рельєфу, які не зображуються горизонталями
1-насипи; 2-виїмки на дорогах; 3-курган; 4-яма; 5-обрив; вимоїна; 7-яр; 8-скеля-останець; 9-вхід у печеру (грот); 10-скеля.


Основні елементи схилуа) стрімкість схилу α – кут між нахиленою поверхнею схилу до горизонтальної площини (чим більший кут, тим стрімкіший схил);

б) висота схилу h – висота перерізу рельєфу на карті;

в) закладення горизонталей d – відстань на карті між двома сусідніми горизонталями (чим стрімкіший схил, тим менше закладення);

г) довжина схилу D – відстань на схилі від вершини до підошви.


Чим більша висота перерізу h, тим більше закладення горизонталей d і навпаки; чим стрімкіший схил α, тим менше закладення горизонталей d і навпаки, чим пологіший схил, тим більше закладення горизонталей.

^ Види схилів та їх характеристика

Рівний схил від вершини до підошви має однакову стрімкість, добре проглядається і прострілюється вогнем зі стрілецької зброї.Випуклий схил пологий до вершини і стрімкий до підошви.

Нижня частина його не проглядається і не прострілюється вогнем зі стрілецької зброї з вершини, а верхня частина – зі сторони підошви. Вогневі позиції доцільно розміщати в місцях перегину схилу, що дає можливість проглядати і прострілювати весь схил.
Увігнутий схил стрімкий до вершини і пологий до підошви, добре проглядається з вершини до підошви. На схилах, звернених в сторону противника, доцільно розміщати спостережні пункти та вогневі позиції, ретельно маскуючи їх від спостереження противником.
Хвилястий схил - сполучення схилів різної форми.

Схил повністю не проглядається, а наявність перегинів складає несприятливі умови для огляду місцевості і ведення вогню.
Способи визначення стрімкості схилів за картою

^ 1. За формулою.

2. За графіком закладання.

3. Окомірно.

Визначення стрімкості схилу за формулою:

α° = 12/d,

де α – стрімкість схилу в градусах;

12 – постійне число;

d – закладання в міліметрах.


^ Визначення стрімкості схилу за графіком закладанняВизначення стрімкості схилу окомірно

На карті закладенню в 1см стрімкість схилу відповідає 1,2°. Із залежності між закладенням, висотою перерізу і стрімкістю схилу є правило: у скільки разів закладення менше (більше) 1см, у стільки ж разів стрімкість схилу більша (менша) 1°.

Звідси, закладення 1мм – стрімкість схилу =12°, 2мм = 6°, 3мм = 4°, 4мм = 3°.


^ Визначення за картою висот точок і взаємовидимості між ними

1. Абсолютна висота - висота точки місцевості над середнім рівнем Балтійського моря.

2. Підписи абсолютних висот на карті називаються позначками; (якщо підписана вершина гори - висота).


3. Підписи висот рівнів води називають урізами води.


4. Командна висота - височина (не обов’язково найвища), з якої відкривається найкращий огляд навколишньої місцевості з великою дальністю і широким сектором огляду, підписується на карті більшим шрифтом (цифрами), ніж інші висоти.


^ 1. Якщо відома висота точки, то позначкою горизонталі буде число, кратне висоті перерізу.

(на рисунку горизонталь нижче позначки 167,5,
отже, позначкою горизонталі буде найближча знизу до 167,5 ціла цифра, кратна висоті перерізу рельєфу).

^ 2. Позначка точки між горизонталями визначається інтерполюванням позначок горизонталей
Визначення перевищень

 1. Точки розташовані на одній горизонталі - перевищення дорівнює нулю.


2. Позначки об’єктів підписані на карті - визначити різницю цих позначок.


3. Точки знаходяться на одному схилі - висоту перерізу помножити на кількість горизонталей між цими точками.


4. При розташуванні точок на значному віддаленні одна від одної - визначити позначки і взяти їх різницю.


^ Способи визначення за картою взаємовидимості між точками

а) співставленням висот точок;

б) побудовою трикутника;

в) побудовою вертикального профілю^ Визначення видимості побудовою вертикального профілю

Вертикальний профіль місцевості графік, який відображає переріз місцевості вертикальною площиною вздовж профільної лінії.


Профільна лінія лінія на карті, вздовж якої будується профіль місцевості (повний або скорочений).


Повний профіль профіль місцевості, при побудові якого враховано розташування всіх горизонталей вздовж профільної лінії.


Скорочений профіль, при побудові якого переносять лише ті горизонталі, які показують підйоми і спуски, а також місця різкого перегину схилу.


Побудова вертикального профілю
Визначення висот точок


Похожие:

Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconЛекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна : Військова топографія
Зорієнтувати студентів на уміння читати топографічну карту і отримувати найповнішу інформацію про місцевість у своїй діяльності,...
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconЛекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей
Зорієнтувати студентів на те, що уміння швидко і безпомилково визначати номенклатури суміжних аркушів під час виконання бойових і...
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconВ. Дорофєєв “ ” 2013 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 1 семестр 2013-2014 навчального року
Типологія будівель І споруд лекція 10 год плахотна а202 + Основи містобудування лекція 6 год з 19. 11 Єксарьов а202
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconРобоча програма дисципліна: Практичний курс англійської
Робочу програму для другого курсу мовних спеціальностей розроблено на основі навчальної програми дисципліни: «Практичний курс англійської...
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconПрограма з практики галузь знань 0502 „Менеджмент для спеціальностей
Наскрізна програма з практики для спеціальностей 050201 «Менеджмент організацій» економічного факультету
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconПрограма з практики галузь знань 0 306 „Менеджмент для спеціальностей
Наскрізна програма з практики для спеціальностей 030601 «Менеджмент організацій» економічного факультету
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconРозклад занять студентів 1, 2, 1с, 3, 4 і 2с курсів напряму підготовки “ФК” та студентів 5-го курсу спеціальностей “ФК”, “ЕП” на осінній семестр 2013-2014 навчального року
Розклад занять студентів 1, 2, 1с, 3, 4 і 2с курсів напряму підготовки "ФК" та студентів 5-го курсу спеціальностей "ФК", "ЕП" на...
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconПравила внутрішнього трудового розпорядку маріупольського державного гуманітарного університету I. Загальні положення
В університеті трудова й навчальна дисципліна ґрунтуються на свідомому та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків,...
Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія iconВ. Дорофєєв ” 2013 р. Розклад занять інженерно-будівельного інституту на 2 семестр 2012-2013 навчального року
Сучасне програмне забезпечення управління будівельними процесами лекція федорук а77
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов