Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році icon

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному роціНазваниеРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році
Дата конвертации06.03.2013
Размер72.97 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЮБОТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ


Рішення

колегії Люботинського міського відділу освіти


від 29 червня 2011 року


Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 – 2011 навчальному році


Згідно з планом роботи відділу освіти Люботинської міської ради, наказу відділу освіти від 13.10.2010 р. № 245 “ Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010 – 2011 навчальному році ” з метою вивчення якості викладання предметних дисциплін з 03.11. 2010 р. по 29.04.2011 р. було здійснено вивчення стану викладання української мови в російськомовних класах загальноосвітньої школи №4.

Відповідно до програми вивчення стану викладання української мови в російськомовних класах та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітній школі №4 було здійснено експертизу управлінської діяльності з питань розвитку і функціонування української мови в російськомовних класах, вивчено стан викладання української мови в російськомовних класах, відвідано та проаналізовано 10 уроків української мови, перевірено стан ведення учнівської та вчительської документації, проведено індивідуальні бесіди з учителями з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, перевірено тематичне планування навчального матеріалу, проведено анкетування вчителів української мови та учнів, перевірочні роботи в 4-Б, 7-Б, 10-Б класах.

У 2010-2011 навчальному році вчителі-словесники у 5-9 класах (російськомовні класи) загальноосвітнього навчального закладу №4 працювали за чинними Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 05.02.2009 № 66, а у 10-11 класах старшої профільної школи відповідно до змінених Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України від 27.08 2010 №834, інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2010-2011 навчальному році .

Робота навчального закладу щодо виконання мовного законодавства регламентується законодавчими та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями, розпорядженнями міської ради.

З метою забезпечення якісного оволодіння учнями українською мовою, формуванню національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, розвитку її творчого потенціалу на вивчення предметів українознавчого циклу збільшуються години за рахунок варіативної частини навчального плану :

- додаткові години на вивчення української мови :

2- Б, 3-Б, 4-Б (російськомовні класи) - по 1 годині,

8-А, 8-В (україномовні класи) – по 0,5 години

- факультатив “Лексика української мови “:

7-Б – 0,5 години

У 2010/2011 навчальному році учні 5-10 (російськомовні класи) забезпечені підручниками української мови на 100%.

Календарно-тематичне планування вчителями здійснено відповідно до рекомендованих програм і з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови в російськомовних класах в 2010/11 навчальному році.

Усього в навчальному закладі працює 5 вчителів, які викладають українську мову в російськомовних класах. Із них: 1 учитель (20 %), які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії “, 3 - (60 %) –кваліфікаційну категорію “спеціаліст I категорії “, 1 - (20 %) – “ спеціаліст II категорії “. Серед них жоден вчитель не має звання: “вчитель-методист” і "старший вчитель “.

За 2010-2011 навчальний рік курси підвищення кваліфікації пройшла Московка Вікторія Леонідівна.

З вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів української мови у школі проводиться недостатня робота. Так за останні 3 роки у навчальному закладі узагальнено досвід роботи лише одного вчителя (Прилуцька Л.В., 2011р., тема "Нестандартні уроки – одна із форм сучасного уроку").

У міському турі Всеукраїнського конкурсу “Вчитель – року” у номінації “Українська мова і література” за останні роки не брав участі жоден учитель. У виставці-презентації педагогічних ідей у 2011 р. брала участь Прилуцька Л.В., яка подала роботу "Краєзнавчі матеріали як засіб національного виховання учнів".

У навчальному закладі сплановано предметні тижні, заходи до Шевченківських днів, заходи щодо відзначення Дня української писемності та мови, у межах яких проводяться тематичні уроки, години спілкування, мовні турніри, конкурси знавців української мови, до участі яких залучаються учні.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2008 році переможцями стали учні із російськомовних класів:

І місце – Гонтаренко Ліана (вч.Прилуцька Л.В.)

ІІІ місце - Кухарчик Юлія (вч.Прилуцька Л.В.)

Прилипський Олександр (вч. Прилуцька Л.В.).

Робота учениці 10-Б класу Стрижак Кристини "Вірю в майбутнє твоє, Україно" у 2010 році посіла ІІІ місце у ІІ (міському)етапі Всеукраїнського конкурсу учнівських творів.

Але робота з обдарованими учнями ще не набула достатнього рівня. У школі не створено наукове товариство, недостатня робота проводиться з підготовки учнів до участі в олімпіаді з української мови та літератури, участі в МАН. У 2010-2011 н.р. тільки одна учениця Васюкова Юлія (10-А клас) вч. Московка В.Л. взяла участь у МАН І (шкільному) етапі (відділення філології та мистецтвознавства, секції української мови ).

Під час перевірки стану викладання української мови у ЗОШ міста було перевірено шість класних журналів. Хочеться відмітити охайність записів у всіх перевірених журналах, відповідність змісту записів навчальній програмі; в основному щомісячно виставляються оцінки за зошити, навчальний матеріал розбито за темами, в кінці семестру робиться запис про виконання програми і стоїть підпис вчителя; дата проведення занять записується дробом, усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю вчителі роблять згідно вимог інструкції, у формі називного відмінка.

Під час перевірки було відвідано 10 уроків української мови. На високому рівні було проведено 3 уроки вчителем Прилуцькою Л.В. На достатньому рівні проведено уроки вчителями Решетник Т.М., Вовк О.В., Московкою В.Л, Обуховською О.І., Ключко Я.П. На задовільному рівні проведено урок у вчителя Шульженко В.О.(10-б клас).

За завданнями Люботинського міського відділу освіти проведено контрольні роботи у 4-Б, 7-Б, 10-Б класах.


^ Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:

 1. Інформацію про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської ЗОШ № 4 у 2010-2011 н.р. взяти до відома.

2. Адміністраціям навчальних закладів міста:

2.1 Активізувати роботу щодо здійснення в закладах освіти моніторингових процедур з вивчення української мови.

2011/2012 навчальний рік

  1. Посилити контроль адміністрації за відвідуванням уроків української мови з метою підвищення їх ефективності.

2011/2012 навчальний рік

  1. Організовувати дослідження мотивації учнів до навчання, рівня сформованості учнівських компетентностей.

2011/2012 навчальний рік

  1. Систематично відстежувати ефективність використання учителями форм організації навчально-виховного процесу і методів навчання.

Постійно

  1. Вивчити вплив форм роботи, методів навчання, педагогічних технологій на результативність навчання.

2011/2012 навчальний рік

  1. Посилити контроль за веденням класних журналів згідно рекомендацій КВНЗ ХАНО.

2011/2012 навчальний рік

  1. Довести довідку до відома вчителів української мови.

до 01.09.2011 р.

^ 3. МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ ЗНЗ:

 1. 3.1 Організовувати дослідження мотивації учнів до навчання, рівня сформованості учнівських компетентностей.

 2. 2011/2012 навчальний рік

 3. 3.2 Вивчати вплив форм роботи, методів навчання, педагогічних технологій на результативність навчання.

 4. 2011/2012 навчальний рік

3.3. Забезпечити роботу і створення банку інструментарію для проведення перевірочних робіт ( тестових завдань різного типу).

2011/2012 навчальний рік

 1. 3.4 Систематично відстежувати ефективність використання учителями форм організацій навчально - виховного процесу та методів навчання.

 2. 2011/2012 навчальний рік

 3. 3.5 Опрацювати науково - методичні основи побудови сучасного уроку української мови.

 4. 2011/2012 навчальний рік

 5. 3.6 Проводити діагностичне анкетування вчителів щодо методичних проблем і під час планування роботи ШМО враховувати його результати.

 6. 2011/2012 навчальний рік

 7. 3.7 Керівникам ШМО забезпечити зберігання виступів, які прозвучали на засіданнях, конспектів проведених відкритих уроків, матеріалів предметних тижнів, конкурсів.

 8. 2011/2012 навчальний рік

^ 4. Вчителям української мови,які працюють в російськомовних класах:

  1. Посилити роботу з формування в учнів ключових загальнопредметних та спеціальнопредметних компетентностей.

2011/2012 навчальний рік

  1. Активізувати роботу з філологічно обдарованими дітьми, спланувати та проводити роботу з ними, ураховуючи нахили, здібності та зацікавленості.

2011/2012 навчальний рік

  1. Використовувати на уроках методи навчання, які б сприяли активній діяльності учнів, підвищенню їх мотивації до навчальної діяльності та пізнавального інтересу.

Постійно

  1. У навчально-виховному процесі більш широко застосовувати фронтально – індивідуальні, групові форми роботи.

Постійно

  1. Активізувати роботу щодо реалізації міжпредметних зв'язків.

Постійно

  1. Пропонувати учням диференційовані домашні завдання, урізноманітнити їх види.

Постійно

  1. На кожному уроці при підбитті підсумків проводити рефлексію діяльності учнів.

Постійно

  1. Здійснювати діагностику остаточних знань учнів на початку навчального року та порівнювати їх рівень з наявним на кінець минулого навчального року з метою ефективного планування роботи щодо повторення та систематизації вивченого матеріалу та індивідуальної роботи з учнями.

2011/2012 навчальний рік

  1. Постійно здійснювати цілеспрямовану роботу щодо удосконалення рівня набутих комунікативних навичок учнів. Вчити дітей створювати короткі розгорнуті відповіді, пропонувати проблемні завдання та завдання творчого характеру, враховуючи здібності кожної дитини.

Постійно

  1. Здійснювати раціональний добір методів навчання відповідно мети уроку та навчальних здібностей учнів.

Постійно

  1. Дотримуватись критеріїв оцінювання учнів згідно програмних вимог.

Постійно

  1. Здійснювати обов’язкове поточне оцінювання навчальних досягнень учнів.

Постійно

  1. Дотримуватися наступності у вивченні мови у різних ланках навчання.

Постійно


Голова колегії,

начальник Люботинського

міського відділу освіти А.В. Козоріз


Секретар колегії В.В. СтрілецьПохожие:

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010 – 2011 навчальному році ” від 13...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов у 2010/2011 навчальному році
Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconПорядок проведення колегії відділу освіти, молоді та спорту Кіцманської райдержадміністрації
Про стан викладання та рівень знань учнів навчальних закладів району з української мови та літератури
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан та перспективи роботи з питань охоплення дітей дошкільного віку навчанням
Ням методиста Люботинського міського методичного кабінету Блізнякової О. А., колегія відмічає, що на сьогодні м. Люботин має розроблену...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconПро вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Вивчення української мови в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №383 смт. Володарка Про моніторинг навчальних досягнень учнів з хімії в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році
Володарської районної державної адміністрації на 2012/2013 навчальний рік, з метою вивчення навчально-методичного забезпечення, технічного...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році iconІнформація люботинського міського відділу освіти про існуючу мережу позашкільних навчальних закладів у 2011 2012 навчальному році
Відповідно до п. 16 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов