Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році icon

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному роціНазваниеРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Дата конвертации06.03.2013
Размер60.38 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЮБОТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ


Рішення

колегії Люботинського міського відділу освіти


від 29 червня 2011 року


Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста

у 2010 – 2011 навчальному році

Згідно з планом роботи відділу освіти Люботинської міської ради, наказу № 245 “ Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010 – 2011 навчальному році ” від 13 жовтня 2010 року з метою вивчення якості викладання предметних дисциплін з 03.11.2010 р. по 29.04.2011 року було здійснено вивчення стану викладання математики в ЗНЗ міста.

Відповідно до програми вивчення стану викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста було здійснено експертизу управлінської діяльності щодо вивчення стану викладання інформатики, відвідано та проаналізовано 14 уроків інформатики в усіх ЗНЗ міста, перевірено ведення документації, тематичне планування навчального матеріалу, проведено анкетування вчителів інформатики та учнів, перевірочні роботи у 9-х, 10-х, 11-х класах, співбесіди з учителями інформатики.

У 2010/2011 навчальному році викладання предметів освітньої галузі „Інформатика” здійснюється за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003р.№306, у 5 – 9 класах за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 07.05.2007р. № 357 відповідно до Переліку програм, навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2010/11 навчальному році

З метою забезпечення якісного оволодіння учнями інформатикою, збільшуються години за рахунок варіативної частини навчального плану в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста.

З метою забезпечення освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення у 2010/2011 навчальному році у місті функціонує допрофільний (інформаційно - технологічний) клас: 9 (ЗОШ №2).

У 2010/2011 навчальному році загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання забезпечені підручниками з інформатики, в основному на 70%.

Календарно-тематичне планування вчителями здійснено відповідно до рекомендованих програм і з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення інформатики в 2010/2011 навчальному році.

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста працює 8 вчителів інформатики. Із них:

 • 12,5 % учителів, які мають кваліфікаційну категорію - «спеціаліст вищої категорії»;

 • 25 % – «спеціаліст І категорії»;

 • 25 % – «спеціаліст ІІ категорії».

 • 37,5 % - “спеціаліст

За навчальний рік курси підвищення кваліфікації з інформатики пройшли 2 вчителя, спецкурси 4 вчителя.

З метою підвищення інформаційної компетентності учнів ЛГ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3, Караванська ЗОШ постійно беруть участь у різноманітних комп’ютерних конкурсах. Команди юних інформатиків ЛГ №1, ЗОШ №2 постійно беруть участь у Міжнародному інформаційному конкурсі «Бобреня» серед учнів 2-11 класів. Учні ЗНЗ брали участь у І, ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

І етап: - 137 учнів;

ІІ етап – 25 учнів;

ІІІ етап – 4 учні.

Під час перевірки стану викладання інформатики у ЗОШ міста було перевірено 14 класних журналів. Охайно ведуться записи у журналах ЛГ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, Караванської ЗОШ.

Під час перевірки було встановлено, що у 6 загальноосвітніх навчальних закладах є кабінети інформатиики. У гімназії № 1 - 10 комп'ютерів, у ЗОШ № 2 – 12 комп'ютерів, у ЗОШ № 3, ЗОШ № 4 , ЗОШ №6, Караванській ЗОШ - по 5 комп'ютерів. Відсутні комп’ютери в Люботинській ЗОШ №5, а тому заняття проводяться на базі Люботинського міжшкільного навчально виробничого комбінату. У кожному кабінеті - обладнано робоче місце вчителя і робочі місця учнів. У кабінетах в наявності таблиці, схеми, дидактичний матеріал складено по класах і за темами (гімназія № 1, ЗОШ №№ 2, 3, Караванська ЗОШ), є тематичні папки. Вчителями за власний рахунок передплачується періодичне видання "Інформатика". На допомогу вчителю придбано "Книга вчителя інформатика" видавництва "Торгсинг" 2007 р., яка містить нормативні документи МОН України щодо викладання предмету інформатика (у ЗОШ № 2, №3) та видання ХОНМІБО "Впровадження нових педагогічних технологій на уроках інформатика" 2007р. (ЗОШ № 2, №3). Придбано нові таблиці з інформатики у ЗОШ № 2, №3, Караванській ЗОШ. У кабінетах є учнівські роботи (кращі реферати, дослідження, практичні роботи). Але відсутня картотека наявних у кабінеті матеріалів, перспективний план поповнення кабінету (крім гімназії №1), критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету, графік проведення тематичних атестацій.

За завданнями Люботинського міського відділу освіти проведено контрольні роботи:

Учнів 9-х кл. – ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ №5, ЗОШ №6;

Учнів 10-х кл. – ЛГ № 1, ЗОШ №2, ЗОШ №4, ЗОШ № 5

Учнів 11-х кл. – ЛГ №1, ЗОШ №2, Караванська ЗОШ.


^ Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:


 1. Інформацію про стан викладання інформатики в загальноосвітніх закладах міста у 2010-2011 н.р. взяти до відома.

 2. Адміністраціям навчальних закладів міста:

  1. Посилити контроль за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з інформатики.

2011/2012 навчальний рік


  1. Перевірити змістове наповнення кабінетів інформатики, оновити начально-методичну, матеріально-технічну базу

2011/2012 навчальний рік

  1. Активізувати роботу щодо здійснення в закладах освіти моніторингових процедур з вивчення інформатики.

Постійно

  1. Посилити контроль адміністрації за відвідуванням уроків інформатики з метою підвищення їх ефективності.

2011/2012 навчальний рік

  1. Адміністраціям ЗОШ №3,4 проаналізувати умови роботи комп’ютерних класів, та їх вплив на результативність навченості учнів, умови роботи вчителя.

2011/2012 навчальний рік

  1. Вивчати вплив форм роботи, методів навчання, педагогічних технологій на результативність навчання.

2011/2012 навчальний рік

  1. Довести довідку про стан викладання інформатики до вчителів навчальних закладів міста.

до 01.09.2011 р.

 1. Методичним службам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Систематично відстежувати ефективність використання учителями форм організацій навчально - виховного процесу та методів навчання.

Постійно

3.2.Організовувати дослідження мотивації учнів до навчання, рівня сформованості учнівських компетентностей.

Постійно

3.3.Вивчати вплив форм роботи, методів навчання, педагогічних технологій на результативність навчання.

2011/2012 навчальний рік

3.4.Забезпечити роботу і створення банку інструментарію для проведення перевірочних робіт ( тестових завдань різного типу).

2011/2012 навчальний рік

3.5.Опрацювати науково - методичні основи побудови сучасного уроку інформатики.

2011/2012 навчальний рік

3.6.Проводити діагностичне анкетування вчителів щодо методичних проблем і під час планування роботи МО враховувати його результати.

Постійно

4. Вчителям інформатики загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Посилити роботу з формування в учнів ключових загальнопредметних спеціальнопредметних компетентностей.

Постійно

  1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методичного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів.

Постійно

  1. Під час складання задач особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

Постійно

  1. Пожвавити позакласну роботу з інформатики, ретельно готувати учнів до участі учнів у другому і третьому турі Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Постійно

  1. Систематизувати роботу з підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Постійно

  1. Під час складання завдань та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

Постійно

  1. Дотримуватись критеріїв оцінювання учнів згідно програмних вимог.

Постійно

  1. Здійснювати обов’язкове поточне оцінювання навчальних досягнень учнів.

Постійно


Голова колегії,

начальник Люботинського

міського відділу освіти А.В. Козоріз


Секретар колегії В.В. СтрілецьПохожие:

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №297 Про здійснення перевірки стану викладання І рівня навчальних досягнень учнів з географії та роботи шкільних бібліотек На виконання плану роботи відділу освіти, молоді та спорту на 2012 рік наказую
Здійснити з 15. 11. 2012р перевірку стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів з географії у загальноосвітніх навчальних...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №177 Про підсумки організації І проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. Немирівського району у 2010 2011 навчальному році
Немирівського району у 2010 -2011 навчальному році, з метою підвищення рівня організації спортивної та фізкультурно – оздоровчої...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов у 2010/2011 навчальному році
Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №296 Про проведення у 2010/2011 навчальному році урочистих та святкових заходів з нагоди закінчення навчання учнями 11(12)-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Зміївського району
Харківської області», наказу відділу освіти від 15. 03. 11 №160 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconПро проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. Немирівського району у 2011 2012 навчальному році
Спілки учнівської молоді Вінницької області, «Положення про проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан та перспективи роботи з питань охоплення дітей дошкільного віку навчанням
Ням методиста Люботинського міського методичного кабінету Блізнякової О. А., колегія відмічає, що на сьогодні м. Люботин має розроблену...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов