Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році icon

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному роціНазваниеРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Дата конвертации06.03.2013
Размер57 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЮБОТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ


Рішення

колегії Люботинського міського відділу освіти


від 29 червня 2011 року


Про стан викладання географії

у загальноосвітніх навчальних закладах міста

у 2010 – 2011 навчальному році


На виконання плану роботи відділу освіти Люботинської міської ради, згідно з наказом відділу освіти Люботинської міської ради від 13 жовтня 2010 року №245 “Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н. р.”, з метою вивчення якості викладання географічних курсів з 01.11.2010 року по 25.04.2011 року було здійснено вивчення стану викладання географії в ЗНЗ міста.

На сьогодні серед напрямків допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в ЗНЗ міста немає географічних класів, тому в закладах не поширена робота по запровадженню факультативів та спецкурсів географічного спрямування.

В усіх навчальних закладах міста наявні нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу щодо викладання географічних курсів. У навчальних закладах налагоджена система інформування педагогічних працівників з питань викладання географії та ведення ділової документації. В ЗОШ №6 ведеться окремий журнал доведення інструктивно-методичних листів до відома вчителів закладу з їх особистим підписом.

Навчальні заклади міста забезпечені навчальними програмами та підручниками, методичною літературою. ^ Забезпечення підручниками з географічних курсів учнів ЗНЗ міста становить 96% (не забезпечені підручниками учні 10-х класів з російською мовою навчання – ЗОШ №4).

У ЛГ №1, ЗОШ №3, ЗОШ №5, Караванська ЗОШ наявні електронні засоби навчального призначення: ППЗ «Географія, 7-11 кл.» Між тим, їх використовують в навчальному процесі тільки в ЛГ №1 (систематично) та ЗОШ №5 (час від часу).

Календарно-тематичне планування вчителями географії здійснено відповідно до рекомендованих МОН України навчальних програм, з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання в 2010-2011 навчальному році.

В усіх навчальних закладах наявний перспективний план вивчення стану викладання предметів. У книгах внутрішкільного контролю наявні висновки за відвіданими уроками, надані рекомендації, але вони носять поверховий характер, не вивчається питання щодо виконання наданих рекомендацій.

У ЗНЗ міста здійснюється контроль за виконанням навчальних програм: розроблені звітні таблиці, наявні відповідні матеріали, накази, але рішення приймаються безадресні. Тому ця робота потребує вдосконалення.

Адміністраціями шкіл здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів. Однак, необхідно розширювати спектри цієї роботи, здійснюючи моніторинг щодо роботи вчителів, росту їх професійної майстерності, рівня вимог учителя щодо навчання учнів, результативності їхньої роботи, рівня навченості учнів. Крім того необхідно приділити увагу вивченню рівня задоволеності батьків та учнів якістю наданих послуг.

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста працює 10 вчителів, які викладають географічні курси. Серед них три вчителя (30%) працюють не за фахом: Олійник О.В. (ЗОШ №2), Островерх Т.М. (ЗОШ №2) – перший рік викладання географії; Книш С.М. (КЗОШ) – третій рік викладання географії.

У навчальних закладах міста вчителі географії входять до складу ШМО вчителів природничо-математичного циклу (в ЛГ №1 – кафедра) та до роботи у міжпредметних творчих групах на базі ЗНЗ («Творчий розвиток дитини» - ЗОШ №5).

У роботі ШМО виявлені такі недоліки:

 • при плануванні роботи не проводиться анкетування щодо методичних проблем, які виникають у них під час викладання навчального предмету, або не враховуються його результати

 • на рівні школи здійснюється узагальнення ефективного педагогічного досвіду тоді як не відбувається його подальша популяризація серед колективу цього навчального закладу чи серед колег з інших шкіл

 • з дітьми, які залучаються до участі у міських конкурсах та олімпіадах, не проводиться постійна робота з розвитку академічних здібностей (окрім ЛГ №1, де дієво проводяться конкурси-захисти учнівських досліджень в рамках роботи учнівського наукового товариства).

Під час перевірки було відвідано 7 уроків. ^ На високому науково-методичному рівні були проведені уроки вчителями Довженко В.М. (ЗОШ №4), Мельник Т.В. (ЗОШ №3). На достатньому науково-методичному рівні проведено уроки вчителями Олійник О.В. (ЗОШ №2), Островерх Т.М. (ЗОШ №2), Найпак Ю.І. (ЗОШ №4), Біленко Т.В. (ЗОШ №6) та Книш С.М. (Караванська ЗОШ).

У рамках вивчення стану викладання географії в ЗНЗ міста були проведені контрольні роботи за текстами ММК.

Предтест та посттест продемонстрували, що учні на середньому рівні володіють учбовим матеріалом з географії: рівень навченості учнів 6-х класів складає 6,71; учнів 8-х класів – 6,55. За підсумками посттесту спостерігається погіршення навчальних результатів з географії в ЗОШ №2 та ЗОШ №4. Єдиний навчальний заклад, який продемонстрував позитивну динаміку навченості школярів – ЗОШ №6.

Під час перевірки стану викладання географії у ЗОШ міста було перевірено 29 класних журналів. Відмічається охайність записів у журналах вчителів Черкаско Т.І. (ЛГ №1), Проненко О.П. (ЛГ №1), Мельник Т.В. (ЗОШ №3). Є випадки виправлення оцінок коректором (Довженко В.М., ЗОШ №4; Біленко Т.В., ЗОШ №6), заклеювання рядків (Довженко В.М., ЗОШ №4).


^ Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:

 1. Інформацію про стан викладання географії в загальноосвітніх закладах міста у 2010-2011 н.р. взяти до відома.

2. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів міста:

  1. Посилити адміністративний контроль за відвідуванням уроків вчителів географії з метою підвищення їх ефективності.

2011/2012 навчальний рік

  1. Посилити контроль за веденням класних журналів згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 03.06.2008 №496), та правок до неї.

2011/2012 навчальний рік

  1. З метою забезпечення якості викладання обов’язкових курсів краєзнавчого спрямування у 8-х і 9-х класах запровадити викладання тем географічного змісту спецкурсу «Харківщинознавство» вчителями географії. Викладання географічної складової курсу «Харківщинознавство» учителями історії можливе тільки після проходження ним відповідних спецкурсів на базі КВНЗ ХАНО.

Постійно

  1. Довести довідку про стан викладання географії до вчителів навчальних закладів міста.

до 01.09.2011 р.

 1. ^ МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ ЗНЗ:

  1. Систематично відстежувати ефективність використання учителями форм організацій навчально-виховного процесу та методів навчання.

Постійно

  1. Забезпечити роботу і створення банку інструментарію для проведення перевірочних робіт (тестових завдань різного типу).

2011/2012 навчальний рік

  1. Проводити діагностичне анкетування вчителів щодо методичних проблем і під час планування роботи ШМО враховувати його результати.

2011/2012 навчальний рік

 1. Вчителям географії загальноосвітніх закладів міста:

  1. Планування навчально-виховної роботи здійснювати відповідно до кількості годин, виділених на навчальний предмет, згідно з обраним варіантом Типового навчального плану, програми, підручників, за якими працюватиме клас. При складанні календарно-тематичного плану враховувати інтелектуальні особливості учнів класу, темп їх роботи та засвоєння навчального матеріалу, творчо використовуючи чинні навчальні програми та підручники.

2011/2012 навчальний рік

  1. Продовжити роботу з використання тестових технологій при поточному та підсумковому оцінюванні навчальних досягнень учнів.

Постійно

  1. На кожному уроці при підбитті підсумків проводити рефлексію діяльності учнів.

Постійно

  1. Здійснювати діагностику остаточних знань учнів на початку навчального року та порівнювати їх рівень з наявним на кінець минулого навчального року.

Постійно

  1. Здійснювати цілеспрямовану роботу щодо удосконалення рівня набутих комунікативних навичок учнів.

Постійно


Голова колегії,

начальник Люботинського

міського відділу освіти А.В. Козоріз


Секретар колегії В.В. СтрілецьПохожие:

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010 – 2011 навчальному році ” від 13...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов у 2010/2011 навчальному році
Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан та перспективи роботи з питань охоплення дітей дошкільного віку навчанням
Ням методиста Люботинського міського методичного кабінету Блізнякової О. А., колегія відмічає, що на сьогодні м. Люботин має розроблену...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №296 Про проведення у 2010/2011 навчальному році урочистих та святкових заходів з нагоди закінчення навчання учнями 11(12)-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Зміївського району
Харківської області», наказу відділу освіти від 15. 03. 11 №160 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconІнформація люботинського міського відділу освіти про існуючу мережу позашкільних навчальних закладів у 2011 2012 навчальному році
Відповідно до п. 16 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05....
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у знз міста
«Про стан профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у знз міста» методиста міського методичного...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Донецької облдержадміністрації від 28. 03. 2011 р. №01/07 0389 «Про порядок отримання варіантів завдань державної підсумкової атестації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов