Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році icon

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному роціНазваниеРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Дата конвертации06.03.2013
Размер106.21 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЮБОТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ


Рішення

колегії Люботинського міського відділу освіти


від 29 червня 2011 року


Про стан викладання правознавчих курсів

у загальноосвітніх навчальних закладах міста

у 2010 – 2011 навчальному році


На виконання плану роботи відділу освіти Люботинської міської ради, згідно з наказом відділу освіти Люботинської міської ради від 13 жовтня 2010 року №245 “Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м.Люботина в 2010-2011 н.р.”, з метою вивчення якості викладання правознавчих курсів з 01.11.2010 року по 25.04.2011 року було здійснено вивчення стану викладання правознавства в ЗНЗ міста.

Відповідно до програми вивчення стану викладання правознавства та рівня навчальних досягнень учнів 9-х та 10-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах міста:

 • здійснено експертизу управлінської діяльності з питань організації навчально-виховного процесу,

 • здійснено аналіз використання годин варіативної складової Робочих навчальних планів ЗНЗ,

 • перевірено ведення документації, тематичне планування навчального матеріалу,

 • проведено перевірочні роботи в 9-х та 10-х класах (грудень 2010 року, квітень 2011 року)

 • здійснено аналіз виховної роботи з питань формування правової свідомості учнів

Експертиза показала, що в усіх навчальних закладах міста наявні нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу щодо викладання правознавчих курсів. На інструктивно-методичних нарадах, нарадах при заступнику директора, засіданнях шкільних методичних об’єднань розглядаються та опрацьовуються питання щодо методичного забезпечення викладання правознавчих курсів.

У 2010-2011 н.р. навчання правознавчим курсам здійснювалося за чинними навчальними програмами для універсальних класів. Спецкурси були введені до варіативної складової навчальних планів всіх ЗНЗ, крім ЗОШ №3.

На сьогодні серед напрямів допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в ЗНЗ міста немає правознавчих класів, хоча запроваджено проведення факультативів та спецкурсів правознавчого спрямування.

Навчальні заклади міста забезпечені навчальними програмами та підручниками для викладання правових курсів. Забезпечення підручниками з правознавчих курсів учнів україномовних класів ЗНЗ міста становить 100%. Не забезпечені підручниками з правознавства учні 10-х класів з російською мовою навчання (ЗОШ №4).

Календарно-тематичне планування вчителями правознавства здійснено відповідно до рекомендованих МОН України навчальних програм, з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання в 2010-2011 навчальному році.

В усіх навчальних закладах наявний перспективний план вивчення стану викладання предметів; адміністраціями здійснюється контроль за станом викладання навчальних дисциплін, виконанням навчальних програм; проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів. Питання щодо результативності вивчення стану викладання правознавства та моніторингу навчальних досягнень учнів обговорюються на засіданнях педагогічних рад, ШМО, нарадах при заступнику директора з НВР. Адміністраціями ЗНЗ міста здійснюється контроль за станом викладання через відвідування уроків учителів, вивчення системи роботи вчителів. У книгах внутрішкільного контролю наявні висновки, надані рекомендації. Між тим адміністраціями ЗНЗ не вивчається питання щодо виконання наданих рекомендацій; недостатня увага приділяється вивченню системи роботи конкретного вчителя.

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста працює 8 вчителів, які викладають правознавчі курси. Серед них один вчитель (12,5%%) працює не за фахом: Мельник Т.В. (ЗОШ №3) – перший рік викладання правознавства. Також один вчитель, Іванченко О.А., працює в двох навчальних закладах – ЗОШ №4 (основний працівник) та ЗОШ №6 (вчитель-сумісник).

Учителі правознавства своєчасно проходять курсову перепідготовку та атестацію згідно перспективного та поточного планування навчальних закладів, в яких вони працюють. Не вирішеним є питанням про підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які викладають правознавчі курси.

У навчальних закладах вчителі правознавства входять до складу ШМО вчителів гуманітарного циклу (в ЛГ №1 – кафедра). Поза увагою цих методичних об’єднань залишаються вчителі початкових класів, які викладають правознавчі курси. Тому адміністраціям ЗОШ №№2, 4, 5, 6 необхідно ознайомитися з досвідом розв’язання даного питання в ЛГ №1 та організувати роботу творчої групи вчителів, які викладають правові курси, у своїх закладах.

Педагогічна діяльність вчителів середньої та старшої ланок освіти, що викладають правознавчі курси, скерована міським методичним об’єднанням вчителів суспільствознавства (голова – Смородько В.А., вчитель історії ЛГ №1). У 2010-2011 н.р. відбулося 6 засідань ММО (2 практичних та 4 теоретичних). Однак, впродовж навчального року членами ММО не було відвідано жодного відкритого заходу правового спрямування: практично-теоретичні семінари на базі навчальних закладів були присвячені виключно питанням викладання історичних курсів. Виходячи з цього керівнику методичного об’єднання вчителів суспільствознавства необхідно внести корегування в плани проведення теоретично-практичних семінарів з метою демонстрації під час них всіх складових суспільствознавчих курсів.

Аналізуючи діяльність ШМО вчителів початкових класів слід відмітити відсутність в планах їхньої роботи опрацювання питань щодо викладання правознавчих курсів. Єдиним методичним заходом, під час якого педагоги обмінюються напрацюваннями з питань викладання права, є місячник правових знань, який щорічно проводиться в закладах міста впродовж лютого місяця. Однак, під час даного методичного заходу здебільшого педагоги обмежуються проведенням виховних діяльностей правового спрямування.

У рамках вивчення стану викладання правознавства в ЗНЗ міста у грудні 2010 р. та квітні 2011 р. були проведені контрольні роботи за текстами ЛМВО у 9-х та 10-х класах.

Під час роботи учні 9-х класів на достатньому рівні виконали завдання тестового блоку; на середньому рівні - практичного блоку; на початковому рівні – творчий блок. Це свідчить про відсутність сформованих навичок виділяти суттєві ознаки правового поняття та розуміння правових явищ як системи.

Найгірший рівень виконання завдань предтеста продемонстрували учні 9-б класу ЛГ №1 (вчитель Зінченко Н.М.), посттеста - учні дев’ятих класів ЗОШ №4 (вчитель Іванченко О.А.). Нижче за міський рівень як під час предтесту, так і під час посттесту показали учні ЗОШ №2 (вчитель Островерх Т.М.), ЗОШ №3 (вчитель Мельник Т.В.), ЗОШ №5 (вчитель Шабельник М.Д.). Найкращі результати обидва рази продемонстрували учні 9-а класу ЛГ №1 (вчитель Зінченко Н.М.).

Таким чином, результати контрольних робіт свідчать, що рівень навченості учнів 9-х класів з правознавства складає 6,41 – це говорить про середній рівень опанування програмовим матеріалом учнями.

При порівняльному аналізі результатів предтеста та посттеста дев’ятикласників відмічено, що тільки в 9-х класах Люботинської ЗОШ №4 відбулося погіршення показників навченості учнів, що говорить про послаблення контролю з боку адміністрації за виконанням програмових вимог до викладання курсу «Правознавство».

Під час контрольних робіт учні 10-х класів на високому рівні виконали завдання тестового блоку; на достатньому рівні - завдання практичного блоку; на початковому рівні - виконано творчий рівень. Що свідчить про низький рівень сформованості уміння чітко, логічно та послідовно викладати власні судження; відсутністю навичок оперування нормативними документами.

Найгірший рівень виконання завдань як предтесту, так і посттесту продемонстрували учні 10-б класу ЛГ №1 (вчитель Зінченко Н.М.). Нижче за міський рівень показали учні ЗОШ №6 (вчитель Іванченко О.А.) та Караванської ЗОШ (вчитель Цехмістер В.Б.). Найкращі результати продемонстрували учні 10-а класу ЛГ №1 (вчитель Зінченко Н.М.).

Рівень навченості учнів 10-х класів з правознавства складає 5,93, що говорить про середній рівень опанування програмовим матеріалом учнями.

Порівнюючи результати виконання контрольних робіт учнями 10-х класів під час предтесту та посттесту, можна відмітити, що від’ємну динаміку розвитку навченості учнів продемонстрували тільки вчитель Зінченко Н.М. (ЛГ №1) та вчитель Іванченко О.А. (ЗОШ №6).

З метою формування правосвідомості та правової грамотності вчителі правознавства окрім урочної діяльності здійснюють позаурочні заходи з правознавчого спрямування:

 • робота з учнями по підготовці до участі у міських олімпіадах та турнірах з права

 • науково-дослідницька робота в МАН

 • виховні діяльності правового змісту

Про низьку якість підготовки учасників обласного етапу олімпіад свідчить їх результат участі – люботинські учні не вибороли жодного призового місця. Ця тенденція зберігається впродовж всього періоду проведення учнівських олімпіад з правознавства, тому потребує вивчення з боку методичних служб міста та навчальних закладів, які забезпечували участь своїх учнів в обласному етапі.

Аналізуючи науково-дослідницькі роботи учнів в МАН, що здійснюються під керівництвом вчителів суспільствознавчих дисциплін, слід відмітити, що всі вони присвячуються історичним напрямкам. На міському етапі конкурсу-захисту учнівських робіт у 2010-2011 н.р. була представлена одна робота правої тематики – Набродова Катерина, учениця 10 класу ЛГ №1 «Політична активність мешканців міста Люботина» (керівник Зінченко Н.М.). Однак дана робота була номінована в секції «Соціологія». Інші вчителі правознавства не виявляють зацікавленості участі їхніх вихованців в даному конкурсі, що може свідчити про недостатній теоретичний та фаховий рівень вчителів правознавства.

Правове виховання у ЗНЗ міста здійснювалася відповідно до заходів, розроблених на виконання Програми правової освіти населення Харківської області на 2006-2010 роки. Базовим загальноосвітнім навчальним закладом з питань правової освіти й виховання дітей визначено Люботинську гімназію №1.

З метою формування правової та громадянської культури, виховання високих моральних якостей особистості, зорієнтованої на розвиток громадянського суспільства та утвердження правової держави протягом навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах проводяться класні тематичні години, години спілкування, "круглі столи", диспути, рольові ігри, подорожі, правові дебати, брейн-ринги, конкурси малюнків та творів з правової тематики.

З метою визначення рівня сформованості правової культури та громадянських якостей школярів практичними психологами проводяться анкетування та тестування учнів, які сприяють підвищенню самооцінки підлітків, адекватному сприйняттю себе та соціуму.

Активну участь у проведенні правоосвітніх заходів беруть представники органів учнівського самоврядування, що сприяє розвитку в підлітків навичок самопізнання, самоаналізу, формуванню навичок лідерства.

Бібліотекарями ЗНЗ міста оформлюються та оновлюються постійно діючі виставки літератури на правову тематику "Правова культура", "Жити за законами держави", "Закон є закон", "Закон і підліток".

Постійно в ЗНЗ міста проходять зустрічі з спеціалістами МЦСССДМ, представниками правоохоронних органів, КМСН, юстиції. На жаль, не залучені до проведення правоосвітніх заходів працівники суду, прокуратури, юристи.

З метою обліку дітей, схильних до правопорушень в ЗНЗ міста сформовано банк даних учнів, які проживають у складних життєвих обставинах, ведеться соціальний паспорт таких учнів, в якому зазначається соціальне становище сім'ї в якій проживає дитина.

З метою попередження правопорушень учнів розроблені заходи щодо проведення профілактичної і виховної роботи у сім'ях учнів, схильних до правопорушень, допомоги батькам у виконанні ними своїх обов'язків та заходи щодо превентивного виховання дітей. Практичними психологами ЦППСР проводиться діагностування та профілактика відхилень психологічного стану, шляхом проведення бесід та тренінгів. Така психолого-педагогічна діагностика та комплексний аналіз дає можливість встановити рівень особистісного розвитку кожного учня, виявити основні фактори впливу та його розвиток, відслідковувати динаміку психо-соціального розвитку окремого учня та всієї навчальної групи.


^ Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:

 1. Інформацію про стан викладання правознавства в загальноосвітніх закладах міста у 2010-2011 н.р. взяти до відома.

^ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗНЗ:

 1. Активізувати роботу щодо здійснення в закладах освіти моніторингових процедур з вивчення якості викладання правознавства.

2011/2012 навчальний рік

 1. Посилити адміністративний контроль за відвідуванням уроків вчителів правознавства з метою підвищення їх ефективності.

2011/2012 навчальний рік

 1. Сприяти забезпеченню викладання правознавчих дисциплін учителями, які мають відповідну фахову освіту. З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей предмет щорічно викладався в школі одним вчителем.

Постійно

 1. Оновити в навчальних кабінетах законодавчу та нормативно-правову базу з метою її практичного використання на уроках правознавчих дисциплін, під час проведення правових заходів.

2011/2012 навчальний рік

 1. До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників міського управління юстиції.

Постійно

 1. Довести довідку про стан викладання правознавства до відома вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

до 01.09.2011 р.

^ МЕТОДИЧНИМ СЛУЖБАМ ЗНЗ:

 1. Систематично відстежувати ефективність використання учителями форм організацій навчально-виховного процесу та методів навчання.

 2. Забезпечити роботу і створення банку інструментарію для проведення перевірочних робіт (тестових завдань різного типу).

2011/2012 навчальний рік

 1. Переглянути перелік навчально-методичного забезпечення викладання правознавчих дисциплін із метою його приведення відповідно до чинних вимог

До 01.09.2011 р.

 1. Активізувати участь учнівської молоді у правознавчих олімпіадах, турнірах і конкурсах різних рівнів

2011/2012 навчальний рік

 1. Надавати дієву допомогу вчителям, які викладають предмет без відповідної фахової освіти.

2011/2012 навчальний рік

ВЧИТЕЛЯМ:

 1. Здійснювати викладання правознавчих дисциплін шляхом застосування інтерактивних, практично спрямованих технологій навчання в допрофільній та профільній школі

Постійно

 1. Відстежувати зміни в чинному законодавстві з метою їх використання на уроках і в позакласній діяльності

Постійно

 1. Особливу увагу приділяти формуванню в учнів навичок формулювання та аргументованої подачі власної точки зору з посиланням на норми права

Постійно

 1. Організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів через самостійну дослідницько-пошукову роботу і проектну діяльність

Постійно

 1. Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми з підготовки до участі в олімпіадах протягом року та під час предметних тижнів.

Постійно


Голова колегії,

начальник Люботинського

міського відділу освіти А.В. Козоріз


Секретар колегії В.В. СтрілецьПохожие:

Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання географії у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про проведення моніторингу стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010-2011 н...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання інформатики та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Стану викладання навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах м. Люботина в 2010 – 2011 навчальному році ” від 13...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання образотворчого мистецтва та рівня навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов у 2010/2011 навчальному році
Про стан забезпечення підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою з української, російської та іноземної мов...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан та перспективи роботи з питань охоплення дітей дошкільного віку навчанням
Ням методиста Люботинського міського методичного кабінету Блізнякової О. А., колегія відмічає, що на сьогодні м. Люботин має розроблену...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №154 Про підготовку педагогів до викладання етики та духов­но-моральних курсів
«Щодо вивчення у загальноос­вітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчаль­ного плану у 2010/2011 навчальному...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconНаказ №296 Про проведення у 2010/2011 навчальному році урочистих та святкових заходів з нагоди закінчення навчання учнями 11(12)-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Зміївського району
Харківської області», наказу відділу освіти від 15. 03. 11 №160 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року...
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconІнформація люботинського міського відділу освіти про існуючу мережу позашкільних навчальних закладів у 2011 2012 навчальному році
Відповідно до п. 16 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05....
Рішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання правознавчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2010 2011 навчальному році iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 25 лютого 2011 року Про стан профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у знз міста
«Про стан профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх у знз міста» методиста міського методичного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов