Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів icon

Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметівНазваниеПро Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
Дата конвертации06.03.2013
Размер147.6 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ


НАКАЗ


№ 99 від 18.02.08


Про Типові навчальні плани

загальноосвітніх навчальних закладів

з поглибленим вивченням окремих предметів


На виконання Закону України « Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року № 1013/2005, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Типові навчальні плани опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах “Освіта України”, “Освіта”, розмістити на сайті міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.


Міністр І.О.Вакарчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 18.02.08 № 99

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

з поглибленим вивченням окремих предметів


Пояснювальна записка

Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» та статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою задоволення освітніх потреб учнів, розвитку їх здібностей та обдарувань у системі загальної середньої освіти розвивається мережа гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів; у старшій школі впроваджується профільне навчання.

Класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів створюються у загальноосвітніх навчальних закладах за наявності відповідного навчально-методичного забезпечення, з урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків або осіб, що їх замінюють.

Рішення про формування класів з поглибленим вивчення одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою за рекомендацією ради навчального закладу і затверджується наказом керівника закладу.

Класи (групи) формуються, як правило, у складі загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню (8-9 кл.) та ІІІ ступеню (10-12 кл.).

Зарахування (переведення) учнів до класу з поглибленим вивченням предмета здійснюється відповідно до їх здібностей та інтересів, рівня навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій вчителів відповідних предметів та психологів навчального закладу.

Типові навчальні плани для класів з поглибленим вивченням окремих предметів розроблені на основі Типових навчальних планів 12-річної школи (затверджені наказом МОН України від 07.05.2007 № 357). У інваріантній складовій цих планів визначено обсяг часу на вивчення усіх обов’язкових навчальних предметів на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова передбачає додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, проведення спеціальних курсів та курсів за вибором, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою навчальною програмою.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад кожна школа на основі Типового розробляє власний робочий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, вибираючи ті чи інші для їх поглибленого вивчення.

Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується таким чином: до годин інваріантної складової (рівень стандарту), додаються години варіативної складової (всі або частина). Решта годин варіативної складової навчального плану використовується на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо.

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого са­моврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже­тних асигнувань та залучення додаткових коштів

Гранично допустиме навантаження учнів у класах з поглибленим вивченням окремих предметів встановлено в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Класи з поглибленим вивченням предметів працюють за відповідними навчальними програмами (поглибленими), затвердженими МОН України. Усі інші предмети в цих класах вивчаються за програмами загальноосвітніх класів (на рівні стандарту).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 18.02.08 № 99


Типовий навчальний план класів з поглибленим вивченням

окремих предметів з українською мовою навчання


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

10

11

12

8-12

Українська мова

2

2

1

1

2

8

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

2

2

2

2

2

10

Зарубіжна література

2

2

1

1

1

7

Історія України

1,5

1,5

1

1

2

7

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Правознавство
1

12

Економіка


1
1

Людина і світ

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Художня культура
1

1

1
3

Математика

4

4

3

3

2

16

Біологія, людина і природа

2

3

1,5

2

1

9,5

Хімія

2

2

1

1
6

Географія

1,5

1,5

1,54,5

Фізика

2

2

2

2
8

Астрономія

1

1

Інформатика
1

1

1

1

4

Трудове навчання, технології

2

1

1

1

1

6

Фізична культура

2

2

2

2

2

10

Основи здоров’я

0,5

0,5

-

-

-

1

Захист Вітчизни1

1
2

Р а з о м

27,5

29,5

24

23

19

123

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

6,5

4,5

10

11

14

46

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

34

34

34

34

33

169

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

33

169

Примітки.

1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження учнів.

3. Дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно – гігієнічних норм.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 18.02.08 № 99


Типовий навчальний план класів з поглибленим вивченням

окремих предметів з навчанням мовами національних меншин

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

10

11

12

8-12

Українська мова

2

2

1

1

1,5

7,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

2

2

2

2

2

10

Мова навчання

2

2

1

1

1,5

7,5

Зарубіжна література та література національної меншини

2

2

2

2

2

10

Історія України

1,5

1,5

1

1

2

7

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Правознавство
1

12

Економіка


1
1

Людина і світ

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Художня культура
1

1

1
3

Математика

4

4

3

3

2

17

Біологія, людина і природа

2

3

1,5

2

1

9,5

Хімія

2

2

1

1
6

Географія

1,5

1,5

1,54,5

Фізика

2

2

2

2
8

Астрономія

1

1

Інформатика
1

1

1

1

4

Трудове навчання, технології

2

1

1

1

1

6

Фізична культура

2

2

2

2

2

9

Основи здоров’я

0,5

0,5

-

-

-

1

Захист Вітчизни1

1
2

Р а з о м

29,5

31,5

26

25

21

133

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

4,5

2,5

8

9

12

36

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

34

34

34

34

33

169

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

33

169


Примітки.

1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження учнів.

3. Дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно – гігієнічних норм.Похожие:

Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Тніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Фізика
Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПро навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України доводить до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів району,...
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconНаказ №130 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання
Альні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік, наказу управління освіти і науки від 29 березня 2010...
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПро навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconНаказ №185 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року
Ління освіти І науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 "Про демократизацію в системі освіти області", наказу Головного управління...
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПро навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів На виконання Закону України
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас Пояснювальна записка
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов