Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Львівський національний університет імені Івана ФранкаНазваниеЛьвівський національний університет імені Івана Франка
страница8/14
Дата конвертации07.02.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
^

Sheet 8: 5 мет роб

^ 5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п Вид робіт Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо) Виконавець Термін виконан-ня Відмітка про виконан-ня
1 2 3 4 5 6
1. Забезпечення навчання на денному та заочному відділеннях


1 Перевірка стану підготовки та затвердження індивідуального педагогічного навантаження по кафедрі на 2011/2012 навч.р. Виконання індивідуальних та кафедрального педнавантаження Викладачі кафедри Серпень 2011 р.
2 Розробка/оновлення програм та затвердження робочих та навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін для студентів усіх років навчання (по семестрах). Оновлення програм Викладачі кафедри Серпень 2011 р.
3 Затвердження оновлених описів нормативних і спеціальних навчальних
дисциплін для ознайомлення студентів із формами проведення навчальних занять
та контролю засвоєння знань.
Оновлені описи Викладачі кафедри Перший тиждень вересня 2011 р.
4 Розробка паперових/електронних читанок до курсів. Створення електронних пакетів матеріалів, що використовуються у викладенні (CD з матеріалами до курсів). Паперові та електронні читанки Викладачі кафедри Вересень 2011 р.
5 Затвердження семестрових робочих планів викладачів. Затвердження
графіку проведення консультацій викладачами кафедри (по семестрах)
Семестрові плани. Графік проведення консультацій Викладачі кафедри Початок вересня 2011 р.
6 Уточнення розкладу навчальних занять по кафедрі на 1 і 2 семестри
2011/2012 навч. р. Інструктаж куратором студентів 1 к. з питань організації і
проведення навчальних занять протягом семестру.
Розклад. Проведення інструктажу студентів 1 курсу Викладачі і лаборанти кафедри Початок вересня 2011 р.
7 Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2011/2012 навч.р.
Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів
Кафедральний та індивідуальні плани роботи Завідувач кафедри, викладачі Серпень-вересень 2011 р.
8 Методичне забезпечення викладання нормативних і спеціальних
навчальних дисциплін та проведення наукових семінарів студентів.
Методичні рекомендації Викладачі кафедри Протягом семестру
9 Організація роботи методичного семінару кафедри з детально розробленими планами проведення засідань по семестрах. Засідання методичного семінару згідно плану Доц. Середа В.В. Протягом семестру
10 Проведення відкритих занять та затвердження графіку відвідувань і взаємовідвідувань навчальних занять Проведення відвідувань та взаємовідвідувань з оцінюванням Викладачі кафедри Протягом семестру
11 Контроль стану підготовки заліково-екзаменаційних сесій і обговорення результатів їхнього проведення. Якісне проведення сесій та рекомендації щодо вдосконалення Викладачі кафедри Двічі на рік
12 Затвердження екзаменаційних білетів і залікових карток з нормативних і спеціальних навчальних курсів, що виносяться на заліково-екзаменаційні сесії. Екзаменаційні білети та картки Завідувач кафедри, викладачі Грудень 2011-березень 2012 рр.
13 Затвердження тематики:
- курсових робіт (2 і 3 к.);
- бакалаврських дипломних робіт (4 к.);
- дипломних магістерських робіт і дипломних робіт спеціалістів (5 к.).
Тематика курсових і дипломних робіт Викладачі кафедри Жовтень 2011 р.
14 Призначення наукових керівників дипломних робіт студентів бакалаврської та базової магістерської програм, програми підготовки спеціалістів Закріплення наукових керівників за студентами 2-5 курсів Завідувач кафедри, викладачі Жовтень 2011 р.
15 Обговорення підсумків захисту курсових і дипломних робіт на засіданнях методичного семінару та засіданнях кафедри. Проведення спеціального засідання Завідувач кафедри, викладачі Червень 2012 р.
16 Затвердження пропозицій кафедри щодо рекомендації кращих студентів для
навчання на магістерській програмі та в аспірантурі кафедри.
Пропозиції кафедри на Вчену раду історичного факультету Завідувач кафедри, викладачі Червень 2012 р.
17 Обговорення і затвердження пропозицій щодо вдосконалення процесу
викладання за модульно-рейтинговою системою на 1-5 курсах.
Пропозиції викладачів і кафедри Завідувач кафедри, викладачі Червень 2012 р.
18 Обговорення стану викладання дисциплін соціологічного циклу на денному відділенні факультетів біологічного, іноземних мов, культури і мистецтв, економічного, електроніки, механіко-математичного, прикладної математики та інформатики, хімічного, фізичного, філологічного, юридичного. Обговорення та висунення пропозицій з покращення стану викладання на факультетах університету Викладачі кафедри, що працюють на зазначених факультетах Протягом року
19 Обговорення стану викладання загальної соціології на заочному відділенні
історичного, географічного, юридичного та факультету іноземних мов.
Обговорення та висунення пропозицій з покращення стану викладання на факультетах університету Викладачі кафедри, що працюють на зазначених факультетах Протягом року
20 Підготовка до видання навчально-методичних матеріалів кафедри: План видавничої роботи кафедри Завідувач кафедри, викладачі Вересень 2011 р.
21 Видання уточненої версії методичних вказівок до написання курсових, дипломних і магістерських робіт. Підготовка до видання Завідувач кафедри, доценти Бурейчак Т.С. і Сусак В.І. Жовтень 2011 р.

Видання навчально-методичного посібника «СОЦІОЛОГІЯ. ЧАСТИНА 2». Підготовка до видання Проф. Черниш Н.Й. Грудень 2011-березень 2012 рр.

Розробка та підготовка посібника для магістерських програм. Підготовка до видання Проф. Черниш Н.Й. Квітень 2012 р.
22 Затвердження плану видань на 2011/2012 навч.р. План видавничої роботи кафедри Завідувач кафедри Вересень 2011 р.
23 Розроблення пропозиції щодо зміни плану бакалаврського навчального плану в бік зменшення годин аудиторного навантаження та укрупнення курсів. Призначення відповідальної особи. Розробка пропозицій від кафедри Проф. Черниш Н.Й., доц. Бурейчак Т.С. Січень 2012 р.
24 Проходження підвищення кваліфікації, стажування викладачами кафедри згідно затвердженого плану Проходження наукового стажування Викладачі кафедри, що мають пройти стажування Протягом року
25 Проведення вступних випробувань на магістерську програму та в аспірантуру. Призначення з числа викладачів відповідальних за розгляд апеляційних справ. Вступні випробовування за тестовою системою Проф. Черниш Н.Й. Вересень 2011 р. Липень 2012 р.
26 Обговорення концепції підготовки бакалаврів, магістрів і докторів наук
зі спеціальності “Соціологія” відповідно до проекту “Закону про освіту”.
Підготовка концепції Завідувач кафедри, викладачі 1 семестр
27 Обговорення державного стандарту викладання соціології. Уточнення кафедрального переліку дисциплін, що викладаються на бакалаврському та магістерському рівні з урахуванням держстандарту, а також дослідницького профілю кафедри. Пропозиції до вдосконалення галузевого стандарту Завідувач кафедри, викладачі 1 семестр
28 Обговорення змін у тривалості та термінах викладання в другому семестрі 2011/2012, пов’язані з проведенням футбольного чемпіонату ЄВРО 2012. Врахування змін Завідувач кафедри, лаборанти 2 семестр
1.2. Навчальні, виробничі і педагогічні практики студентів
1 Організація та проведення навчальних і виробничих практик студентів. Якісне проведення практик Доц. Бень О.Т. Протягом року
2 Затвердження наскрізної програми практик 1-5 курсів студентів спеціальності
“Соціологія” (навчальних, виробничих, педагогічних, переддипломних).
Наскрізна програма практик 1-5 курсів Доц. Бень О.Т. Листопад 2011 р.
3 Проведення педагогічних практик студентів кафедри та обговорення їхніх
наслідків. Затвердження звітів з проведення практик.
Звіти з проведення практик Викладачі кафедри Наприкінці проведення практик
4 Встановлення і затвердження місць проведення практик. Перелік місць проведення практик Доц. Бень О.Т. Серпень-вересень 2011 р.
5 Залучення студентів до дослідницьких проектів, що проводяться на базі Соціологічної лабораторії/Центру моніторингу кафедри. Індивідуальні завдання для студентів Доценти Бень О.Т., Сусак В.І. Протягом року

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14Похожие:

Львівський національний університет імені Івана Франка iconКартка учасника конференції " Біорізноманіття Українських Карпат" (Львівський національний університет імені Івана Франка, Карпатський біосферний запо­відник, 30 липня-4 серпня 2005 р.)
Львівський національний університет імені Івана Франка, Карпатський біосферний запо­відник, 30 липня-4 серпня 2005 р
Львівський національний університет імені Івана Франка iconФіналісти Національного відбіркового етапу Конкурсу у номінації "Бізнес-ідея"
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМ. М. Микієвич Н.І. Андрусевич Т. О. Будякова
Львівський національний університет імені Івана Франка Благодійний фонд „екоправо-львів”
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Н. О. Губа, зав кафедри практичної психології Запорізького національного університету, доцент, кандидат психологічних наук
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМолодь і поступ біології” 11-14 квітня 2005 року Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет
Запрошуємо Вас взяти участь у конференції, що відбудеться у м. Львові з 11 по 14 квітня 2005 року
Львівський національний університет імені Івана Франка iconПрикладні дослідження з гуманітарної тематики
Горбунова Вікторія, Климчук Віталій, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconДикий Ігор Васильович організація Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів) тема повідомлення
Теріологічна школа-семінар «Ресурси фауни І фауна як ресурс», біостанція Львівського ну, 20-25. 09. 2010 р
Львівський національний університет імені Івана Франка iconІмені івана франка в 2011 р. І квартал
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Львівський національний університет імені Івана Франка icon1856 – 1916 світи івана франка
Академія в одній особі”, виданий 2001 р бібліотекою імені Івана Франка, яка з 1943року носить його ім’я, відкривається літературним...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconІмені івана франка в 2011 р. ІІ – ІІІ квартали
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов