Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату icon

Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апаратуНазваниеЧугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату
страница2/3
Дата конвертации23.02.2013
Размер0.72 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3
02 – Загальний відділ

02-01
^

Укази Президента України (копії)
Доки не мине потреба
02-02

Постанови Кабінету Міністрів України (копії)

Доки не мине потреба
02-03

Розпорядження голови облдержадміністрації (копії)
Доки не мине потреба
02-04

Доручення голови облдержадміністрації та його заступників та документи (довідки, доповідні записки, доповіді, інформації) з їх виконання (копії)
Доки не мине потреба
02-05

Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності
Постійно ст.5а
02-06

Доручення голови райдержадміністрації та його заступників та документи (довідки, доповідні записки, доповіді, інформації) з їх виконання
Постійно ст.9

02-07

Накази керівника апарату райдержадміністрації з основної діяльності по апарату райдержадміністрації
Постійно ст.16а
02-08

Протоколи нарад у голови райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян та виконавської дисципліни
Постійно ст.11

02-09

Протоколи засідань колегій райдержадміністрації
Постійно ст.10а
02-10

Протоколи постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян
Постійно ст.15а
02-11

Протоколи нарад у голови райдержадміністрації
Постійно ст.11
02-12

Звернення громадян (пропозиції, заяви, скарги) особистого та другорядного характеру

5 років

ст.28б
02-13

Листування з обласними, районними, міськими організаціями з питань роботи адміністративних органів, внутрішньої і зовнішньої політики
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-14

Листування про фінансування, затвердження і виконання бюджету, виділення і використання коштів
3 роки

ст. 216
02-15

Листування про розвиток житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури та надзвичайні ситуації
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-16

Листування про реалізацію ринкових відносин і реформування у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, транспорті та зв’язку
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-17

Листування про реалізацію ринкових відносин і реформування в агропромисловому комплексі, про використання землі, водопостачання та меліорації
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-18

Листування про соціально-економічний розвиток району, про управління майном, приватизації комунального і державного майна, сприяння розвитку підприємництва
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-19

Листування з питань забезпечення соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати, з питань охорони здоров’я
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-20

Листування про стан і розвиток освіти, культури, у справах неповнолітніх, спорту, сім’ї та молоді
5 років

ЕПК

ст. 6 Д
02-21

Положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації (копія)
Доки не мине потреба
02-22

Посадові інструкції працівників загального відділу (копії)
Доки не мине потреба
02-23

Регламент райдержадміністрації (копія)
Доки не мине потреба
02-24

Оперативні плани, заходи районної державної адміністрації
1рік

ст. 155
02-25

Квартальні та місячні плани роботи загального відділу апарату райдержадміністрації
1рік

ст. 155
02-26

Порядок денний нарад у голови райдержадміністрації та документи до них
Постійно ст.11

02-27

Інформації, довідки з документообігу в райдержадміністрації
3 роки

ст.91
02-28

Інформації сільських, селищних рад щодо розгляду звернень громадян
5 років

ст.29б
02-29

Документи (акти, довідки, доповідні записки) про стан організації діловодства в управліннях, відділах райдержадміністрації, викон-комах сільських, селищних рад

5 років

ст.111
02-30

Довідки про проведення телефонних зв’язків “Пряма лінія” з населенням району

5 років

ЕПК

ст. 45б
02-31

Реєстраційні картки вхідних документів
3 роки

ст. 100б
02-32

Журнал реєстрації вихідних документів

3 роки

ст. 100б
02-33

Журнал реєстрації особистого прийому громадян заступниками голови райдержадміністрації
3 роки

ст. 96
02-34

Журнал обліку бланків суворої звітності

1 рік

ст.103а
02-35

Журнал обліку видачі печаток і штампів
3 роки

ст. 1133

Після заміни новими

02-36

Журнал обліку перевірок діяльності райдержадміністрації

3 роки

ст.26
02-37

Журнал обліку врученої кореспонденції (розносна книга)

1 рік

ст.103г
02-38

Телеграми райдержадміністрації, які передаються через “Укртелеком”
1 рік

ст.102
02-39

Журнал реєстрації телефонограм, які надійшли до райдержадміністрація
1 рік

ст.102
02-40

Журнал реєстрації телефонограм, які передаються райдержадміністрацією
1 рік

ст.102
02-41

Листування документів з грифом “Для службового користування”
ЕПК
02-42

Журнал обліку вхідних документів з грифом “Для службового користування”
3 роки

100б
02-43

Журнал обліку вихідних документів з грифом “Для службового користування”
3 роки

100б
02-44

Журнал обліку магнітних носіїв інформації “Для службового користування”
3 роки

100б
02-45

Журнал обліку документів з грифом “Для службового користування” прийнятих у неробочий час
3 роки

100б
02-46

Журнал обліку та розподілу видань з грифом “Для службового користування”
3 роки

100б
02-47

Рішення сесій Чугуївської районної ради (копії)


Доки не мине потреба
02-48

Інструкція з питань діловодства в райдержадміністрації
До заміни новим

ст.18б
02-49

Протоколи засідання експертної комісії райдержадміністрації
Постійно

ст.15а
02-50

Положення про експертну комісію райдержадміністрації
Постійно

ст.33
02-51

Номенклатура справ загального відділу   апарату райдержадміністрації
3 роки

ст. 89б
02-52

Номенклатура справ

апарату райдержадміністрації
Постійно

ст.89а
02-53

Протоколи оперативної робочої наради голови райдержадміністрації з заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району
Постійно

ст.11
02-54

Журнал обліку дзвінків громадян на «Гарячу лінію»


3 роки

100б
02-55Журнал реєстрації запитів на інформацію
5років

Строк встановлено ЕПК Держархіву Харківської області

протокол №4 від 25.05.2011

02-56

Журнал реєстрації відповідей на запити на інформацію


02-57

Журнал обліку видачі документів в тимчасове користування
1р.

ст.100-г
02-58

Журнал обліку видачі архівних довідок
3р.

ст.122
02-59

Запити та копії відповідей на публічну інформацію
5років

Строк встановлено ЕПК Держархіву Харківської області

протокол №4 від 25.05.2011

02-60

Справа фонду (історична довідка, доповнення до неї ати про вилучення документів до знищення, акт перевірки наявності справ)
Постійно

ст.107
02-61

Описи справ постійного зберігання
Постійно

ст.109-а
02-62

Акти на знищення зіпсованих бланків районної державної адміністрації
3р.

с.36-“Д”^ 03 - відділ кадрової роботи

03-01

Нормативні документи з кадрових питань (копії)
Доки не мине потреба
03-02

Положення про відділ кадрової роботи (копія)
Доки не мине потреба
03-03

Посадові інструкції працівників районної державної адміністрації
Постійно

ст.49а
03-04

Штатний розпис та переліки змін до нього (копії)
Доки не мине потреба
03-05

Розпорядження голови райдержадміністрації про прийняття, звільнення та переведення працівників
75 років

ст.5б
03-06

Розпорядження голови райдержадміністрації про надання відпусток працівникам
5 років

ст.5в
03-07

Розпорядження голови райдержадміністрації про стягнення, відрядження працівників
3 роки

ст.5г
03-08

Протоколи засідань конкурсної комісії щодо заміщення вакантних посад державних службовців та документи до них
Постійно

ст.533
03-09

Порядок проведення конкурсу, щодо заміщення вакантних посад державних службовців (копії)
Доки не мине потреба
03-10

Документи (заяви, особові картки, копії документів про освіту, копії паспорта, декларації) для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців
75 років -“В” ст.534

Зберігаються у складі особових справ. Не обраних на посади – 3 роки

03-11

Протоколи засідань комісії по підрахунку стажу державної служби
75 років ЕПК2
03-12

Плани підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації


3 роки

ст.619
03-13

Річні статистичні звіти про чисельність, склад і рух працівників райдержадміністрації (копії)
Постійно

ст.298б
03-14

Особові справи працівників райдержадміністрації
75 років -“В” ст.513в
03-15

Книга обліку руху особових справ працівників райдержадміністрації
75 років ст.521
03-16

Трудові книжки працівників райдержадміністрації
До запитан-ня, не затре-бувані - не менше 50 років

ст.539
03-17

Квартальні та місячні плани роботи відділу
1 рік

ст.155
03-18

Листування з органами вищого рівня про прийом, розподіл, переміщення, облік кадрів
3 роки

ст.502
03-19

Інформація про наявність вакантних посад державних службовців
1рік

ст.535
03-20

Протоколи засідань атестаційної комісії для проведення атестації державних службовців
5 років

ст.652
03-21

Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань Чугуївської райдержадміністрації
Постійно

ст.18а
03-22

Документи (плани, звіти, висновки) по стажуванню на посадах державних службовців
5 років

ст.554
03-23

Кадровий резерв райдержадміністрації (копії)
Доки не мине потреба
03-24

Протоколи засідань ради по роботі з кадрами та документи до них (плани, інформації)
Постійно

ст.15а

03-25

Документи про роботу з молоддю
3 роки

ст.506
03-26

Комплексний план роботи з кадрами
Постійно

ст.18а
03-27

Документи (списки, листи, інформації) про продовження терміну перебування на державній службі
3 роки

ст.502, 503

03-28

Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них
50 років ст.541а
03-29

Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження
3 роки

ст.552

Після закінчення журналу

03-30

Журнал реєстрації посвідчень працівників райдержадміністрації
3 роки

ст.1137
03-31

Журнал реєстрації листків непрацездатності
3 роки

ст.722

Після закінчення журналу

03-32

Журнал обліку видачі довідок про стаж та місце роботи
3 роки

ст.562
03-33

Журнал обліку вступників до Національної академії та магістратур державної служби та їх працевлаштування
5 роківСтрок зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

03-34

Журнал обліку видачі договорів-направлень та рекомендацій до вищих навчальних закладів
5 років

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

03-35

Номенклатура справ відділу кадрової роботи
3 роки

ст.89б

1   2   3Похожие:

Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconЧугуївська райдержадміністрація, Єдине реєстраційне вікно (м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, буд. 29, райдержадміністрація, каб. 7, тел. 2-26-56)

Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconЧугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської
Положення про апарат, його структурні підрозділи, управління, відділи райдержадміністрації (копії)
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 10. 2011 №743, зареєстровано в Чугуївському міськрайонному управлінні юстиції Харківської області 21 жовтня 2011 року за №4/87 порядок
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади та з метою створення механізмів реалізації...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconЗатверджено Керівник юридичного департаменту апарату фпу
Узагальнений реєстр видів наданої правової допомоги головними спеціалістами з питань правової роботи апарату фпу
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження від № п л а н роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року № п/п Питання, що планується розглянути
Керівник апарату райдержадміністрації Кабаль О. В., відділ зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження від 23. 12. 11 №694 п л а н роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року № п/п Питання, що пропонується розглянути
Керівник апарату райдержадміністрації Кабаль О. В., відділ зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження від 23. 03. 12 №132 план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року № п/п Питання, що пропонується розглянути
Керівник апарату райдержадміністрації Кабаль О. В., відділ зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconПоложення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації
Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є райдержадміністрація, у...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconО. П. Букалов /підпис/ С.І. Штукарін
Засідання відкрив заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Б.І. Адамов
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату icon07. 11. 2011 р м. Львів 14 год к. 307 Запрошені
Бті та ео", М. Буца – керівник кп лор "Самбірське міжміське бті", О. Сембай керівник кп лор "Золочівське міжрайонне бті"; Л. Шаповал...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов