Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату icon

Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату



НазваниеЧугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату
страница3/3
Дата конвертации23.02.2013
Размер0.72 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3



^

04–Відділ з питань оборонної і мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами





^ 05 – Відділ фінансово-господарського забезпечення

05-01

Річний план роботи відділу




1 рік

ст. 153




05-02

Піврічний план роботи відділу




1 рік

ст. 153




05-03

Квартальний план роботи відділу




1 рік

ст. 155




05-04

Річний звіт про виконання плану роботи відділу




5 років

ст. 299




05-05

Піврічний звіт про виконання плану роботи відділу




5 років

ст. 299




05-06

Квартальний звіт про виконання плану роботи відділу




5 років

ст. 299




05-07

Штатний розпис та переліки змін до них




Постійно

ст. 46-а




05-08

Кошториси з бюджету, спеціальних та інших коштів міністерств, інших організацій, розрахунку до них




Постійно

ст. 212-а




05-09

Кошторис адміністративно-господарських та управлінських видатків




5 років

ст. 211а




05-10

Документи (положення, картки, листи) про відкриття в організаціях банку розрахункових і поточних рахунків та оформлення повноважень на проведення грошово-розрахункових операцій за рахунками




3 роки

ст. 243

Після закриття рахунку

05-11

Річний бухгалтерський звіт і баланс та пояснювальна записка до нього




Постійно

ст. 308б




05-12

Квартальні бухгалтерські звіти і баланс




3 роки

ст. 308в




05-13

Звіти про нараховані та перераховані внески, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним та пенсійним страхуванням




Постійно

ст. 71Д




05-14

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, виписки банків, табелі, акти про приймання, списання майна й матеріалів, накладні товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо)




3 роки

ст. 315

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-15

Особові рахунки працівників апарату райдержадміністрації




75 років-«В»

ст. 316а




05-16

Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі на машинних носіях)




3 роки

ст. 317

За відсутністю особових рахунків – 75 років.

05-17

Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів




3 роки

ст. 318

Після ліквідації основних засобів

05-18

Облікові реєстри (головна книга, меморіальні ордери тощо)




3 роки

ст. 321

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-19

Касова книга




3 роки

ст. 322

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-20

Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей




3 роки

ст. 322

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-21

Журнал реєстрації касових ордерів





3 роки

ст. 324




05-22

Журнал реєстрації довіреностей




3 роки

ст. 324




05-23

Журнал реєстрації платіжних доручень




3 роки

ст. 324




05-24

Корінці, накладні, квитанції, чекові книжки




3 роки

ст. 325

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-25

Відомості про сукупний прибуток працівників за рік та сплату податків




3 роки

ст. 76Д




05-26

Паспорти обладнання




3 роки

ст. 338

Після ліквідації основних засобів

05-27

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості) про переоцінку основних фондів та визначення їх зношеності




Постійно

ст. 336




05-28

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності




5 років

ст. 342

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-29

Акти перевірок каси




3 роки

ст. 344




05-30

Господарські, трудові та інші договори, контракти




3 роки

ст. 345

Після закінчення строків дії договорів, угод за умови завершення ревізій


05-31

Договори про матеріальну відповідальність




5 років

ст. 347

Після звільнення матеріально-відповідальної особи

05-32

Листки непрацездатності




3 роки

ст. 720




05-33

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію




3 роки

ст. 330

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-34

Книга обліку видачі довідок про заробітну плату для обчислення пенсій, надання кредитів




3 роки

ст. 561, 562




05-35

Листування з фінансовими органами про фінансове планування, виконання балансів прибутків та видатків, стан і закриття поточних і розрахункових рахунків




3 роки

ст. 197,

244




05-36



Листування з фінансовими органами, банками, підприємствами, установами і організаціями з бухгалтерського обліку та звітності




3 роки

ст. 305




05-37

Номенклатура справ відділу фінансово-господарського забезпечення




3 роки

ст.89б





































^ 06 – Юридичний сектор

06-01

Положення про юридичний сектор (копії)





Доки не мине потреба




06-02

Посадові інструкції працівників

юридичного сектору (копії)





Доки не мине потреба




06-03

Нормативні акти щодо реєстрації розпоряджень

в міськрайонному управлінні юстиції (копії)




Доки не мене потреба





06-04

Річні, квартальні, місячні роботи юридичного сектору




1 рік

ст. 154, 155




06-05

Інформації, звіти з питань, що належать до компетенції сектору




5 років

ст.299




06-06

Документи (довідки та інше) щодо дотримання вимог чинного

законодавства при прийнятті рішень виконкомів

сільських, селищних рад з делегованих повноважень




5 років ст.24б




06-07

Документи (довідки та інше) щодо дотримання вимог чинного

законодавства начальниками управлінь,

відділів та інших структурних підрозділів

райдержадміністрації при виданні наказів;

результати реагувань на виявлені порушення




5 років ст. 24б




06-08

Розпорядження голови райдержадміністрації,

що внесені до Державного реєстру в управлінні юстиції (копії)




Доки не мене потреба






06-09

Протоколи щодо роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Чугуївської

райдержадміністрації та документи до них




Постійно

ст.15а




06-10

Протоколи щодо роботи комісії по перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації та документи до них




Постійно ст.15а




06-11

Журнал обліку державної реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації




Постійно ст.100а




06-12

Журнал реєстрації договорів райдержадміністрації




5 років

ст.411

Після закінчення журналу

06-13

Договори оренди земельної ділянки між райдержадміністра-цією та юридичними та фізичними особами




5 років

після закінчення строку дії договору

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву,

протокол від «__» ____ ___р. №___

06-14

Договори оренди земельної ділянки водного фонду між райдержадміністрацією та юридичними та фізичними особами




5 років

після закінчення строку дії договору

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву,

протокол від «__» ____ ___р. №___

06-15

Договори Чугуївської райдержадміністрації з юридичними та фізичними особами




5 років

після закінчення строку дії договору

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву,

протокол від «__» ____ ___р. №___

06-16

Рішення, вироки, окремі ухвали, постанови, видані судовими органами, листування з судами.




3 роки

ст.79

Після прийняття рішення

06-17

Номенклатура справ юридичного

сектору




3 роки

ст.89б




















































^ 07 – Сектор контролю

07-01

Закони України, укази, розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України (копії)




Доки не мине потреба





07-02

Інформації про виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації, які перебувають на контролі




5років



Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від 15.04.09 №3

07-03

Інформація про виконання доручень голови обласної державної адміністрації та документи з їх виконання




5років


Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від 15.04.09 №3

07-04

Інформація про виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, які перебувають на контролі




5 років


Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від 15.04.09 №3

07-05

Доручення голови районної державної адміністрацій та документи (довідки, доповіді) з їх виконання (копії)




Доки не мине потреба





07-06

Документи (інформація про проведення моніторингу, доповідні записки) про виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної держадміністрацій




Постійно

ст.21а




07-07

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки) про перевірку роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням документів





5 років


Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від 15.04.09 №3

07-08

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, акти) комплексних перевірок роботи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за виконанням документів




Доки не мине потреба

ст.24б






07-09

Положення про сектор контролю апарату райдержадміністрації (копії)




Доки не мине потреба




07-10

Посадові інструкції працівників відділу (копії)




Доки не мине потреба




07-11

Документи (доповідні записки, довідки, аналізи) з питань контролю, що подаються сектором керівництву райдержадміністрації




5 років

ЕПК

ст.45б




07-12

Довідки зведення контролю виконання документів (показники роботи з контрольними документами)




3 роки

ст.94




07-13

Довідки сільських, селищних рад про роботу з контрольними документами




3 роки

ст.94




07-14

Журнал реєстрації контрольних документів (розпоряджень та доручень голів обласної, районної держадміністрацій, листів органів влади вищого рівня, інших контрольних документів)




3 роки

ст.100б




07-15

Реєстраційні картки (бази даних) вхідних контрольних документів




3 роки

ст.100б




07-16

Цільові комплексні (районні) програми та документи (доповідні, звіти, огляди) про хід та підсумки їх виконання (копії)




Доки не мине потреба




07-17

Квартальні, місячні, тематичні плани роботи сектору контролю




1 рік

ст.155




07-18

Звіти про виконання квартальних планів сектору контролю




5 років

ст.299




07-19

Номенклатура справ сектору контролю апарату райдержадміністрації




3 роки

ст.89б





































^ 08 – Сектор з питань внутрішньої політики

08-01

Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України (копії)




Доки не мине потреба




08-02

Положення про сектор з питань внутрішньої політики (копії)





Доки не мине потреба




08-03

Посадові інструкції працівників відділу (копії)




Доки не мине потреба




08-04

Протоколи засідань Координаційної ради та документи до неї




Постійно

ст. 15а




08-05

Документи (звіти, інформації) про створення політичних партій




Постійно

ст. 52




08-06

Установчі документи та програми політичних партій, які діють на території району (копії)





Доки не мине потреба




08-07

Квартальні та місячні плани роботи сектору




1рік

ст.155




08-08

Інформації сектору про суспільно-політичну ситуацію в районі




5 років

ст.45б





08-09

Документи (реєстри, паспорти релігійних громад) щодо взаємодії з релігійними організаціями (копії)





Доки не мине потреба




08-10

Документи (плани, інформації) по заходах щодо відзначення урочистих подій





1рік

ст.1319




08-11

Документи (методичні рекомендації, звіти) щодо прове-дення зустрічей з населенням





3 роки

ст.943




08-12

Журнал реєстрації вхідної документації




3 роки

ст.100б




08-13

Інформації про хід виконання контрольних документів




Доки не мене потреба

ст. 22б





08-14

Листування з органами державної виконавчої влади про суспільно-політичну ситуацію в районі




5 років ЕПК

ст. 6 Д




08-15

Номенклатура справ сектору з питань внутрішньої політики




3 роки

ст.89б





































^ 09 - Сектор зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю

09-01

Положення про сектор зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю (копія)




Доки не мене потреба





09-02

Посадові інструкції працівників відділу (копії)




Доки не мине потреба




09-03

Квартальні та місячні плани роботи сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю




1 рік

ст.155




09-04

Звіти про виконання плану роботи за півріччя





3 роки

ст. 297в




09-05

Протоколи засідань громадської колегії при райдержадміністрації





Постійно

ст. 15а




09-06

Стенограми зборів та нарад райдержадміністрації з питань діяльності сектору





Постійно

ст. 11




09-07

Інформаційні огляди преси




Доки не мине потреба

ст. 925б




09-08

Листування з органами державної виконавчої влади з питань діяльності засобів масової інформації та громадських організацій




5 років

ст.6Д




09-09

Номенклатура справ сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадкістю




3 роки

ст.89б

















































^ 10 – відділ ведення Державного реєстру виборців

10-01

Нормативно-правові акти органів державної влади, постанови ЦВК щодо функціонування Державного реєстру виборців (копії)




Доки не мине потреба2






10-02

Постанови ЦВК, рішення окружних, територіальних виборчих комісій щодо утворення виборчих округів, надіслані до відома (копії)




Доки не мине потреба






10-03

Наказ начальника відділу про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців




3 роки
ст. 16г1




10-04

Наказ начальника відділу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців




3 роки
ст. 16г




10-05

Наказ начальника відділу про знищення запису Державного реєстру виборців




15 років




10-06

Річний (піврічний, квартальний) план роботи відділу та звіт про його виконання




5 років
ст. 154,299




10-07

Документи (доповіді, довідки, доповідні записки) з питань діяльності відділу, що подають керівництву райдержадміністрації




5 років ЕПК
ст. 45б




10-08

Документи (плани, програми, протоколи, рішення, списки учасників) нарад, семінарів, що проводить відділ




1 рік
ст. 14б




10-09

Заяви виборців та документи до них щодо включення до Державного реєстру виборців




3 роки2




10-10

Заяви виборців та документи до них щодо зміни персональних даних виборця




3 роки




10-11

Заяви виборців щодо змісту особистих персональних даних виборців




3 роки




10-12

Подання відомостей про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом останніх трьох календарних місяців виповнилося 18 років




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-13

Подання відомостей про осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України




1рік2

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-14

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-15

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-16

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-17

Подання відомостей про осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-18

Подання відомостей про виборців, які проживали на відповідній території та померли протягом останніх трьох календарних місяців (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть)




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-19

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-20

Подання відомостей про виборців — військовослужбовців строкової служби, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у військовій частині (формуванні)




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-21

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проживання на території дислокації військової частини (формування)




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-22

Подання відомостей про виборців (у т.ч. військовослужбовців строкової служби), які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з території дислокації військової частини (формування)




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-23

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-24

Подання відомостей про осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-25

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-26

Подання відомостей про виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і протягом останніх трьох календарних місяців вибули з цих установ




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-27

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстровані за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-28

Подання відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-29

Відомості сільських, селищних, міських голів про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті




1 рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-30

Документи (списки відповідальних осіб, їх контактні телефони, електронні адреси, копії відповідних наказів) про суб'єктів подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців




1рік

Після внесення до Державного реєстру виборців

10-31

Документи (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, листи, рішення, вироки, ухвали тощо) щодо судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів адміністрування та ведення Державного реєстру виборців (копії)




Доки не мине потреба




10-32

Листування з ЦВК з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього




3 роки

ст. 251




10-33

Листування з політичними партіями з питань порушення порядку ведення Державного реєстру виборців




3 роки




10-34

Листування з виборчими комісіями з питань перевірки достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Державного реєстру виборців




3 роки

ст. 305




10-35

Листування з органами, закладами, установами, організаціями щодо перевірки відомостей, зазначених у заявах виборців




3 роки2




10-36

Листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу




3 роки
ст. 305,3061




10-37

Акти приймання-передавання списків виборців до відповідних виборчих комісій




3 роки2




10-38

Акти приймання-здавання справ при зміні відповідальних працівників




3 роки
ст. 55б1

Після зміни відповіда­льних працівників

10-39

Журнал реєстрації наказів начальника відділу про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців




3 роки
ст. 100б




10-40

Журнал реєстрації наказів начальника відділу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до реєстру




3 роки
ст. 100б




10-41

Журнал реєстрації наказів начальника відділу про знищення запису Державного реєстру виборців




15 років2




10-42

Журнал реєстрації заяв виборців щодо включення до Державного реєстру виборців




3 роки




10-43

Журнал реєстрації заяв виборців щодо зміни їх персональних даних




3 роки




10-44

Журнал обліку надісланих довідок про включення виборців до Державного реєстру виборців




3 роки
ст. 100-б1




10-45

Журнал реєстрації особистого прийому громадян начальником відділу




3 роки
ст. 96




10-46

Журнал обліку операцій зміни бази даних Державного реєстру виборців




3 роки2




10-47

Номенклатура справ відділу ведення Державного реєстру виборців




3 роки
ст. 89б1




















































^ 11 - Оргкомітет з питань організації проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”

11-01

Регламент та календарний план роботи Оргкомітету




Постійно3 ст.18а




11-02

Положення про Оргкомітет та його склад (копії)




Доки не мине потреба




11-03

Методичні вказівки, рекомендації та роз’яснення Головного управління державної служби України з питань проведення Всеукраїнського конкурсу




До заміни новими

ст.18б




11-04

Протоколи та документи засідань Оргкомітету




Постійно

ст.15а




11-05

Публікації у засобах масової інформації, аудіо та відеозаписи етапів проведення конкурсу




Постійно

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

11-06

Список осіб, які брали участь у першому турі конкурсу в друкованому і електронному вигляді




Постійно

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

11-07

Номенклатура справ Оргкомітету




3 роки

ст.89б

















































^ 12 - Інспекція Держтехнагляду

12-01

Постанови Кабінету Міністрів України (копії)




Доки не мине потреба




12-02

Розпорядження голови райдержадміністрації (копії)




Доки не мине потреба




12-03

Положення про інспекцію Держтехнагляду (копія)




Доки не мине потреба




12-04

Посадова інструкція працівників інспекції (копії)




Доки не мине потреба




12-05

Річний план роботи інспекції Держтехнагляду.




1 рік

ст. 154




12-06

Книга державної реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів підприємств.




25 років

Після проведення останнього запису про реєстрацію

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

12-07

Книга державної реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів приватних власників




25 років

Після проведення останнього запису про реєстрацію

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

12-08

Документи (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, дарування та інші) подані підприємствами для реєстрації, перереєстрації, внесення змін у реєстраційні документи та зняття машин з обліку




5 років

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

12-09

Документи (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, дарування та інші) подані приватними власниками для реєстрації, перереєстрації, внесення змін у реєстраційні документи та зняття машин з обліку




5 років

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол

від _______ №________

12-10

Номенклатура справ інспекції Держтехнагляду




3 роки

ст.89б



















































Начальник загального

відділу апарату райдержадміністрації В.Герман

“____”______________2010р.


^
С Х В А Л Е Н О П О Г О Д Ж Е Н О


Протокол засідання ЕК Протокол засідання

ЕПК Державного

Чугуївської райдержадміністрації архіву Харківської області


від “___” ________ № ____ від “___” ________ № ______


Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2009 році в апараті Чугуївської райдержадміністрації


За строками зберігання
Усього
У тому числі
таких, що переходять
з позначкою “ЕПК”

Постійного

Тривалого

(понад 10 років включно)


Тимчасового

(до 10 років)



Разом




Начальник загального

відділу апарату райдержадміністрації В.Герман

“____”______________2010р.


Підсумкові відомості передано до архівного

відділу райдержадміністрації




Відповідальний за діловодство
В.Герман

“____”______________2010р

1   2   3



Похожие:

Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconЧугуївська райдержадміністрація, Єдине реєстраційне вікно (м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, буд. 29, райдержадміністрація, каб. 7, тел. 2-26-56)

Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconЧугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської
Положення про апарат, його структурні підрозділи, управління, відділи райдержадміністрації (копії)
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 10. 2011 №743, зареєстровано в Чугуївському міськрайонному управлінні юстиції Харківської області 21 жовтня 2011 року за №4/87 порядок
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади та з метою створення механізмів реалізації...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconЗатверджено Керівник юридичного департаменту апарату фпу
Узагальнений реєстр видів наданої правової допомоги головними спеціалістами з питань правової роботи апарату фпу
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження від № п л а н роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року № п/п Питання, що планується розглянути
Керівник апарату райдержадміністрації Кабаль О. В., відділ зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження від 23. 12. 11 №694 п л а н роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року № п/п Питання, що пропонується розглянути
Керівник апарату райдержадміністрації Кабаль О. В., відділ зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconРозпорядження від 23. 03. 12 №132 план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року № п/п Питання, що пропонується розглянути
Керівник апарату райдержадміністрації Кабаль О. В., відділ зв’язків з громадськими організаціями, засобами масової інформації та...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconПоложення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації
Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є райдержадміністрація, у...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату iconО. П. Букалов /підпис/ С.І. Штукарін
Засідання відкрив заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Б.І. Адамов
Чугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату icon07. 11. 2011 р м. Львів 14 год к. 307 Запрошені
Бті та ео", М. Буца – керівник кп лор "Самбірське міжміське бті", О. Сембай керівник кп лор "Золочівське міжрайонне бті"; Л. Шаповал...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов