Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засадиНазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Дата конвертации24.02.2013
Размер101.69 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

29.02.12 № 165


ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату

районної державної адміністрації


1. Загальні засади


1.1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації з метою реєстрації вхідної і вихідної документації, для організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, реалізації єдиної державної політики з питань роботи із зверненнями громадян.

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, регламентом районної державної адміністрації, Інструкцією з ведення діловодства, Настановою з якості районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

1.4. Діяльність відділу проводиться за перспективним та поточними планами роботи, затвердженими керівником апарату районної державної адміністрації.

1.5. При вирішенні питань, що належать до компетенції Відділу, він взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.

1.6. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2. Основні функції та завдання відділу


2.1. Редагування, друкування, розмноження, розсилка розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів згідно з установленими термінами та відповідно до Інструкції з ведення діловодства.

2.2. Забезпечення належного розгляду звернень та реалізації питань особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками.


2.3. Контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, установами, розташованими на відповідній території, стану роботи щодо розгляду звернень громадян.

2.4. Забезпечує чітку організацію діловодства в районній державній адміністрації відповідно до Інструкції з ведення діловодства.

2.5. Контролює організацію діловодства в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм практичну і методичну допомогу.

2.6. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення діловодства.

2.7.  Здійснює підготовку засідань колегії районної державної адміністрації, відповідних нарад.

2.8. Веде протоколи нарад, які проводить голова районної державної адміністрації, за підсумками організовує підготовку проектів доручень.

2.9. Складає проект номенклатури справ апарату районної державної адміністрації і подає на затвердження за встановленим порядком. Формує справи і документи відповідно до затвердженої номенклатури апарату районної державної адміністрації.

2.10.  Здійснює контроль за проходженням документів в районній державній адміністрації, готує довідки, звіти, інформації з діловодства.

2.11. Приймає вхідну кореспонденцію, попередньо розглядає її і передає до сектору контролю для встановлення термінів виконання документу. Після реєстрації формує пошту голові районній державній адміністрації для вивчення та накладання резолюцій.

2.12. Веде реєстрацію і облік документів з грифом “Для службового користування”.

2.13. Перевіряє проекти розпоряджень, внесених до районної державної адміністрації, в разі виявлення в них порушень ведення документації, повертає розробнику проекту для доопрацювання.

2.14. Редагує, друкує, розмножує, розсилає розпорядження голови районної державної адміністрації та інші документи районної державної адміністрації згідно з установленими термінами та відповідно до Інструкції з ведення діловодства.

2.15. Здійснює контроль за станом діловодства за зверненнями громадян, контролює організацію прийому громадян з особистих питань у відділах, управліннях районної державної адміністрації, підприємствах, установах. Про результати інформує керівництво районної державної адміністрації.

2.16. Забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в апараті, відділах, управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи із зверненнями громадян, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо її вдосконалення.

2.17. Здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до районної державної адміністрації поштою або на особистих прийомах.

2.18. Веде реєстрацію і облік звернень громадян згідно з установленою звітно-обліковою документацією.

2.19. Проводить систематичний аналіз звернень громадян, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення, аналізує випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

2.20. Забезпечує недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі звернень іншим органам.

2.21. Створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості ознайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

2.22. Запроваджує постійний контроль за організацією посадових та службових осіб зі зверненнями громадян, здійснює організаційне забезпечення діяльності постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян.

2.23. Надсилає відділам, управлінням, органам місцевого самоврядування, організаціям, установам для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, запитує і отримує від них інформацію, яка стосується їх розгляду.

2.24.   Організовує проведення керівництвом районної державної адміністрації телефонного зв’язку з населенням “Пряма лінія”.

2.25.   Організовує проведення керівництвом районної державної адміністрації особистого прийому громадян за місцем проживання, дає консультації та роз'яснення громадянам згідно з чинним законодавством.

2.26. Веде облік та здійснює контроль звернень громадян, які надійшли на особистому прийомі, виконує доручення, що надані головою районної державної адміністрації та його заступниками для подальшого розгляду звернень громадян.

2.27.   Об'єктивно і вчасно розглядає заяви (клопотання) громадян, перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадянам про наслідки розгляду заяв (клопотань).

2.28. Готує і надає голові районної державної адміністрації та його заступникам інформації про факти порушень виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.29.  Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.


2.30. Формує поточний архів згідно з номенклатурою справ. Готує і здає документи в архів відділ районної державної адміністрації.

2.31. Розробляє документацію системи управління якістю, що стосується діяльності відділу, вносить пропозиції щодо змін до неї. Здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи управління якістю відділу.

2.32. Бере участь відповідно до компетенції відділу у забезпеченні відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією адміністративних послуг.

2.33. Забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю, розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

2.34. Передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу забезпечення доступу до публічної інформації Чугуївської районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2.35. Виконує інші доручення голови районної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату районної державної адміністрації.


3. Права відділу


3.1.  Редагувати, розмножувати, розсилати кореспонденцію районної державної адміністрації.

3.2. Перевіряти і контролювати своєчасний і правильний розгляд питань, порушених у заявах, скаргах, пропозиціях, що надійшли до районної державної адміністрації.

3.3.  Контролювати виконання відділами, управліннями районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування доручень щодо своєчасного вирішення питань, які порушувались у листах і зверненнях громадян.

3.4. Контролювати виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, що приймаються з питань, порушених у пропозиціях, заявах і скаргах громадян.

3.5.  Брати участь у нарадах та інших заходах з діловодства та роботи із зверненнями громадян, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.6.  Вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю та методик процесів відділу та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

3.7.   Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення, підвищення ефективності роботи з документацією та із зверненнями громадян.


4. Структура відділу

4.1.    Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з займаної посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації у порядку, передбаченому чинним законодавством, за погодженням з начальниками загального відділу та відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

4.2. Структура і чисельність працівників Відділу затверджуються головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

4.3. На посаду начальника відділу та спеціалістів призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

4.4. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника загального відділу із погодженням з керівником апарату районної державної адміністрації.


5. Начальник відділу


5.1. Здійснює керівництво роботою відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, контролює їх виконання, несе відповідальність за стан трудової дисципліни у відділі.

5.4. Організовує розробку посадових інструкцій працівників Відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.5.  Організовує особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, які проводять прийом громадян згідно з графіком, затвердженим головою районної державної адміністрації.

5.6. Організовує проведення особистого прийому громадян за місцем проживання керівництвом районної державної адміністрації.

5.7.  Організовує проведення телефонного зв’язку “Пряма лінія” керівництвом районної державної адміністрації.

5.8. Планує роботу Відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи.

5.9. Аналізує результати роботи відділу і вживає відповідні заходи до підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

5.10. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.11. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації організовує вивчення питань і підготовку пропозицій з проблем, що підлягають розгляду головою районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, та виконання інших доручень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.12. Вирішує питання взаємодії Відділу з відповідними службами обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад.

5.13. Здійснює контроль за дотриманням у Відділі Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

5.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю у відділі відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

5.15. Здійснює у відділі контроль за забезпеченням функціонування, виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених відповідно до стандартів ISO 9001-2009, у разі потреби забезпечує внесення змін до документації системи управління якістю, що стосується діяльності відділу.

5.16. Забезпечує умови для ефективної роботи уповноваженого з системи управління якістю у відділі.

5.17.Сприяє проведенню наглядових аудитів у відділ відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

5.18. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам Відділу.

5.19. Організовує роботу консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній адміністрації, до персонального складу яких входять працівники Відділу.

5.20. Координує діяльність працівників Відділів під час розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо.

5.21. Начальник Відділу виконує також інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.


Заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату районної державної адміністраціїН.П. ШТРИФАНОВА

Похожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 03. 12 №183 положенн я про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації загальні засади
Організаційний відділ (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 04. 2012 №330 } положення про архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації
Архівний відділ районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 02. 03. 12 №172 положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Чугуївської районної державної адміністрації
Чугуївського району, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 04. 2012 №327 положення про апарат районної державної адміністрації загальні засади
Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) включає в себе ряд структурних підрозділів, що організаційно забезпечують...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 серпня 2012 року №698 положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації затверджується головою районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації
Сектор з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 серпня 2012 року №694 положення про управління розвитку інфраструктури районної державної адміністрації загальні засади
Управління підзвітне і підконтрольне голові районної державної адміністрації та відповідним профільним управлінням Харківської обласної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації
Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його повноважень, Регламентом районної державної адміністрації,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов