Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
Дата конвертации24.02.2013
Размер61.92 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації
20 квітня 2012р. № 292


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації


1. Відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що підпорядковується голові районної державної адміністрації та першому заступнику голови районної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, розпорядженнями голови Харківської облдержадміністрації, розпорядженнями голови Чугуївської районної державної адміністрації, Настановою з якості районної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

аналітичне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», у забезпеченні законності, правопорядку, прав і свобод громадян, у галузях оборонної, мобілізаційної роботи, а також сфері охорони державної таємниці;

взаємодія з об’єднаним районним військовим комісаріатом, підрозділами Збройних Сил України, розташованими на території району, прокуратурою, відділом в місті Чугуєві Служби безпеки України в Харківській області, Чугуївським районним відділом ГУМВС України в Харківській області та лінійним відділом на ст. Основа Південної залізниці;

організаційне та методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також їх сталого функціонування в цих умовах;

розроблення та здійснення заходів, що забезпечують охорону державної таємниці в районній державній адміністрації;

організаційне та методичне забезпечення розробки та здійснення заходів з питань профілактики правопорушень та злочинності у населених пунктах району;

організація заходів з координації зусиль зацікавлених установ та відомств щодо виконання програм профілактики злочинності та корупції.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

організовує і координує розробку мобілізаційного плану району на особливий період, програм мобілізаційної підготовки, здійснює методичне забезпечення цієї роботи;

організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізаційної підготовки;

сприяє реалізації прав на соціальний та правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, членів їх сімей, військовослужбовців, які стали інвалідами під час проходження служби, а також щодо пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

сприяє реалізації прав на соціальний та правовий захист осіб, що повернулись з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань без позбавлення волі;

вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами, службами та установами району, структурними підрозділами районної державної адміністрації заходів щодо реалізації обласної та районної програм профілактики і боротьби зі злочинністю, стан додержання правоохоронними органами вимог законодавства України з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

своєчасно розробляє та реалізує заходи, що забезпечують охорону державної таємниці в районній державній адміністрації;

забезпечує заходи режиму секретності під час виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею;

організовує секретне діловодство в районній державній адміністрації;

здійснює контроль за станом режиму секретності в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації з питань оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та діяльності правоохоронних органів, а також з питань державної таємниці;

готує матеріали до виступів і доповідей голови районної державної адміністрації на нарадах, колегіях з питань оборонної і мобілізаційної роботи, діяльності правоохоронних органів;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування району з питань оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та діяльності правоохоронних органів, віднесених до їх компетенції;

розробляє та здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції;

розробляє документацію системи управління якістю, що стосується діяльності відділу, вносить пропозиції щодо змін до неї. Здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи управління якістю відділу;

бере участь, відповідно до компетенції відділу, у забезпеченні відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією адміністративних послуг;

забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю, розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом»;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

5. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

одержувати відповідну інформацію та інші дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності;

залучати в установленому порядку спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для вивчення та опрацювання питань з оборонної, мобілізаційної роботи та правоохоронної діяльності;

здійснювати перевірки стану і організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у структурних підрозділах районної державної адміністрації, а також давати відповідні рекомендації;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю та методик процесів відділу та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до стандартів ISO 9001-2009.

6. Покладання на відділ функцій та обов’язків, не пов’язаних з розв’язуванням поточних проблем оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації не допускається.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними підприємствами, установами і організаціями, органами місцевого самоврядування.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з займаної посади головою районної державної адміністрації за поданням першого заступника голови районної державної адміністрації і за погодженням із начальниками Головного управління по взаємодії з правоохоронними органами, органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації та з Управління Служби безпеки України у Харківській області.

9. Начальник відділу:

керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання своїх та покладених на відділ функцій;

вносить пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю в відділі відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

здійснює у відділі контроль за забезпеченням функціонування, виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених відповідно до стандартів ISO 9001-2009, у разі потреби забезпечує внесення змін до документації системи управління якістю, що стосується діяльності відділу;

забезпечує умови для ефективної роботи уповноваженого з системи управління якістю у відділі;

сприяє проведенню наглядових аудитів у відділі відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

організовує та забезпечує інструктаж осіб, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми, та прийняття заліків зі знання вимог режиму секретності;

має право проводити перевірку режиму секретності в структурних підрозділах районної державної адміністрації. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи режимно-секретного органу;

бере участь у підготовці проектів, наказів та розпоряджень керівництва з питань забезпечення режиму секретності;

виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Ю. КОВТУН
Похожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconПоложення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconСписок адрес та номерів телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та інших районних служб
Відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconПоложення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації
Сектор підпорядковується голові райдержадміністрації, здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом і...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації icon1. Про стан додержання антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування за І півріччя 2012 року
Вороний Олександр Іванович завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації
Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його повноважень, Регламентом районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації
Сектор з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 03 травня 2013 р. Печеніги №45-к Про призначення на посаду Гущі О.І. Відповідно до статті 4,15,19 Закону України «Про державну службу», статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Рганами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації 04 червня 2013 року з посадовим...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 04. 2012 №330 } положення про архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації
Архівний відділ районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов