Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської icon

Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова ЧугуївськоїНазваниеЧугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської
страница3/5
Дата конвертации24.02.2013
Размер0.81 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5
1

2

3

4

5

03-23

Документи (списки, листи, інформації) про продовження терміну перебування на державній службі
5 років


Строк встановлено ЕПК Держархіву Харківської області протокол №1 від 10.02.10

03-24

Списки кандидатів на висування за посадою (кадровий резерв райдержадміністрації)
5 років

ст.536
03-25

Особові справи працівників райдержадміністрації
75 років-“В” ст.513в
03-26

Трудові книжки працівників райдержадміністрації
До запитання, не затребувані не менше 50 років ст.539
03-27

Листування з органами вищого рівня про прийом, розподіл, переміщення, облік кадрів.
3 роки

ст.502
03-28

Книга обліку руху особових справ працівників райдержадміністрації
75 років

ст.521
03-29

Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них
50 років

ст. 541а
03-30

Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження
3роки1 ст.552

1Після закінчення журналу

03-31

Журнал обліку та видачі службових посвідчень районної державної адміністрації
3 роки

ст.1137
03-32

Журнал реєстрації листків непрацездатності
3 роки1

ст.722

1Після закінчення журналу

03-33

Журнал обліку видачі довідок про стаж та місце роботи
3 роки

ст.562
03-34

Журнал обліку вступників до Національної академії та магістратур державної служби та їх працевлаштування
5 років

після закінчення журналу

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол від 10.06.09 №5

1

2

3

4

5

03-35

Журнал обліку видачі договорів-направлень та рекомендацій до вищих навчальних закладів
5 років після закінчення журналу

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву Харківської області, протокол від 10.06.09 №5

03-36

Витяг з номенклатура справ апарату райдержадміністрації
3 роки

ст.89б^ 04 – Відділ оборонної і мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами*

05 – Відділ фінансово-господарського забезпечення

05-01

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (копія)
Доки

не мине потреба

Оригінал зберігається у розпорядженнях з основної діяльності

05-02

Посадові інструкції працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (копії)
Доки

не мине потреба

Оригінал зберігається у відділі кадрової роботи апарату райдержадміністрації

05-03

Штатний розпис та переліки змін до них
Постійно

ст. 46а
05-04

Кошториси з бюджету, спеціальних та інших коштів міністерств, інших організацій, розрахунку до них
Постійно

ст. 212а
05-05

Річний бухгалтерський звіт і баланс та пояснювальна записка до нього
Постійно

ст. 308б
05-06

Квартальні бухгалтерські звіти і баланс та пояснювальна записка до нього
3 роки

ст. 308в
___________________________________

*Справи відділу оборонної і мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами формуються за окремою номенклатурою.1

2

3

4

5

05-07

Звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
Постійно

ст. 71Д
05-08

Відомості про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
3 роки

ст. 76Д
05-09

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування)
Доки

не мине потреба

ст. 331

05-10

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, виписки банків, табелі, акти про приймання, списання майна й матеріалів, накладні товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо)
3 роки

ст. 315

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення

05-11

Виконавчі листи
Доки

не мине потреба

ст. 332
05-12

Особові рахунки працівників райдержадміністрації
75 років -«В»

ст. 316а1

2

3

4

5

05-13

Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі на машинних носіях)
5 років

ст. 317

За відсутністю особових рахунків – 75 років

05-14

Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів
3 роки

ст. 318

Після ліквідації основних засобів

05-15

Облікові реєстри (головна книга)
3 роки

ст. 321

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення

05-16

Касова книга
3 роки

ст. 322

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення


05-17

Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей
3 роки

ст. 322

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення

05-18

Журнал реєстрації касових ордерів
3 роки

ст. 324
05-19

Журнал реєстрації довіреностей
3 роки

ст. 324
05-20

Журнал реєстрації платіжних доручень
3 роки

ст. 324
05-21

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості) про переоцінку основних фондів та визначення їх зношеності
Постійно

ст. 336
05-22

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності
5 років

ст. 342

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення

05-23

Акти перевірок каси
3 роки

ст. 344
05-24

Господарські, трудові та інші договори, контракти
3 роки

ст. 345

Після закінчення строків дії договорів, угод за умови завершення ревізій

05-25

Договори про матеріальну відповідальність
5 років

ст. 347

Після звільнення матеріально-відповідальної особи

05-26

Листки непрацездатності
3 роки

ст. 720
1

2

3

4

5

05-27

Корінці чекових книжок
3 роки

ст. 325

05-28

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію
3 роки

ст. 330

За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

05-29

Зразки підписів (матеріально-відповідальних осіб)
Доки

не мине потреба

ст. 348
05-30

Довідки про заробітну плату
3 роки

ст. 561
05-31

Документи (плани, довідки, листування, тощо) з питань забезпечення доступу громадян до публічної інформації
5 років

Строк встановлено ЕПК Держархіву Харківської області

Протокол 25.05.2011 №4

05-32

Листування з фінансовими органами про фінансове планування, виконання балансів прибутків та видатків, стан і закриття поточних і розрахункових рахунків
3 роки

ст. 197,

244
05-33

Листування з фінансовими органами, банками, підприємствами, установами і організаціями з бухгалтерського обліку та звітності
3 роки

ст. 305
05-34

Книга обліку видачі довідок про заробітну плату
3 роки

ст. 562
05-35

Витяг з номенклатури справ апарату райдержадміністрації
3 роки

ст.89б1

2

3

4

5

^ 06 – Юридичний сектор

06-01

Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України (копії)
Доки не мене потреба

06-02

Розпорядження голови райдержадміністрації (копії)
Доки не мене потреба

Оригінал зберігається у розпорядженнях з основної діяльності

06-03

Розпорядження голови рай-держадміністрації, що вне-сені до Державного реєстру в управлінні юстиції (копії)
Доки не мене потреба

Оригінал зберігається у загальному відділі апарату райдержадміністрації

06-04

Положення про юридичний сектор (копії)

Доки не мене потреба

Оригінал зберігається у розпорядженнях з основної діяльності

06-05

Посадові інструкції працівників

юридичного сектору (копії)
Доки не мене потреба

Оригінал зберігається у відділі кадрової роботи апарату райдержадміністрації

06-06

Протоколи засідань міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Чугуївської райдержадміністрації та документи до них
Постійно ст.15а
06-07

Протоколи засідань комісії по перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації та документи до них
Постійно ст.15а
06-08

Річні, квартальні, місячні плани роботи юридичного сектору
1 рік

ст. 154, 155
06-09

Річні, квартальні, місячні звіти про виконання планів роботи
5 років

ст. 299
06-10

Довідки щодо дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті рішення виконкомів сільських, селищних рад з делегованих повноважень, що подаються керівництву райдержадміністрації
5 років ЕПК

ст.45б1

2

3

4

5

06-11

Довідки щодо дотримання вимог чинного законодавства структурними підрозділами райдержадміністрації
5 років ЕПК

ст.45б

Інформація відображається у довідках, що відкладаються в оргвідділі під індексом 01-32

06-12

Документи (плани, довідки, листування, тощо) з питань забезпечення доступу громадян до публічної інформації
5 років

Строк встановлено ЕПК

Держархі

ву Харківської області

Протокол 25.05.2011 №4

06-13

Договори оренди земельної ділянки між райдержадміністрацією та юридичними та фізичними особами
5 років

після закінчення строку дії договору

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву,

протокол від 10.06.09р. №5

06-15

Договори оренди земельної ділянки водного фонду між райдержадміністрацією та юридичними та фізичними особами
5 років

після закінчення строку дії договору

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву,

протокол від 10.06.09р. №5

06-16

Рішення, вироки, окремі ухвали, постанови, видані судовими органами
3 роки

ст.79

Після прийняття рішення

06-17

Журнал обліку розпоряд-жень голови райдержадмі-ністрації, щодо яких здій-нено державну реєстрацію
Постійно ст.100а
06-18

Журнал реєстрації договорів оренди земельної ділянки та водного фонду між райдержадміністрацією та юридичними та фізичними особами райдержадмініст-рації
5 років

після закінчення строку дії договорів

Строк зберігання встановлено ЕПК Державного архіву,

протокол від 10.06.09р. №5

06-19

Витяг з номенклатура справ апарату райдержадміністрації
3 роки

ст.89б

1   2   3   4   5Похожие:

Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЧугуївська райдержадміністрація, Єдине реєстраційне вікно (м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, буд. 29, райдержадміністрація, каб. 7, тел. 2-26-56)

Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЧугуївська райдержадміністрація затверджую керівник апарату
Положення про апарат, його структурні підрозділи, управління, відділи райдержадміністрації (копії)
Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЗатверджую” “затверджую” Голова Вінницької районної Голова Вінницької районної ради державної адміністрації
Шмігель Віктор Борисович перший заступник голови Вінницької райдержадміністрації
Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 10. 2011 №743, зареєстровано в Чугуївському міськрайонному управлінні юстиції Харківської області 21 жовтня 2011 року за №4/87 порядок
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади та з метою створення механізмів реалізації...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників управління агропромислового розвитку Чугуївської райдержадміністрації І. Загальні положення
Голова профспілкового комітету управління агропромислового розвитку Чугуївської райдержадміністрації
Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconСклад колегії Чугуївської районної державної адміністрації
Громадської ради при Чугуївській районній державній адміністрації, голова Чугуївської районної організації профспілки працівників...
Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЗатверджую затверджую голова Вінницької районної Заступник голови Вінницької державної адміністрації районної ради
Про виконання доручення голови облдержадміністрації щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Калинівським районом....
Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЗатверджую: голова Печенізької районної

Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЗатверджую” голова Могилів-Подільської районної ради О. П. Антонюк

Чугуївська райдержадміністрація затверджую голова Чугуївської iconЗатверджую Голова Могилів-Подільської районної ради О. П. Антонюк

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов