Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації
Дата конвертации24.02.2013
Размер102.5 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації
27 квітня 2012р. № 318


Положення

про відділ культури і туризму районної

державної адміністрації


1. Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі – Управління).

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його повноважень, Регламентом районної державної адміністрації, Настановою з якості районної державної адміністрації.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Реалізація на території району державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, діяльності курортів, охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи, національної музейної політики, а також державної мовної політики;

3.2. Забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

3.3. Сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

3.4. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

4.2. Сприяє:

створенню умов для розвитку художньої самодіяльності в районі, впровадженню в життя нових свят та обрядів, змістовного культурного дозвілля населення;

формуванню репертуару концертних програм, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, придбанню та розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму і курортів;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини.

4.3. Проводить аналіз:

ринку туристичних послуг і подає до Управління відомості про розвиток туризму;

потреби у працівниках у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини.

4.4. Подає Управлінню пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

4.5. Бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму.

4.6. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини.

4.7. Здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління держадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі;

контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.


4.8. Забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю.

4.9. Надає висновки щодо:

відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми та проектів, виконання яких може позначатися на стані об’єктів культурної спадщини;

відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених управлінням.

4.10. Інформує Управління про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

4.11. Організовує:

розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини.

4.12. Видає накази та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленнями від них.

4.13. Укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих управлінням відповідно до закону.


4.14. Застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

4.15. Уживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

4.16. Подає Управлінню відомості про проведення гастрольних заходів.

4.17. Сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб.

4.18. Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини та державної мовної політики, проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.

4.19. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до відділу, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, здійснює заходи з усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян щодо роботи закладів культури.

4.20. Розробляє документацію системи управління якістю, що стосується діяльності відділу, вносить пропозиції щодо змін до неї. Здійснює дії щодо забезпечення функціонування системи управління якістю відділу.

4.21. Бере участь відповідно до компетенції відділу у забезпеченні відкритості влади, покращенні надання районною державною адміністрацією адміністративних послуг.

4.22. Забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю, розроблених відділом культури і туризму районної державної адміністрації, відповідно до стандартів ISО 9001-2009.

4.23. Передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу забезпечення доступу до публічної інформації Чугуївської районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

4.24. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

вносити пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю у відділ культури і туризму районної державної адміністрації та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до стандартів ISО 9001-2009.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та погодженням з начальником Управління.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання відділом покладених на нього завдань та здійснення ним своїх функцій;

видає в межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання;

розробляє положення про структурний підрозділ і функціональні обов’язки працівників відділу;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;

готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів програм місцевого бюджету;

діє від імені відділу, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

вносить пропозиції щодо вдосконалення системи управління якістю у відділі культури і туризму районної державної адміністрації відповідно до стандартів ISО 9001-2009;

здійснює у відділі контроль за забезпеченням функціонування, виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених відповідно до стандартів ISО 9001-2009, у разі потреби забезпечує внесення змін до документації системи управління якістю, що стосується діяльності відділу культури і туризму районної державної адміністрації;

забезпечує умови для ефективної роботи уповноваженого з системи управління якістю у відділі культури і туризму районної державної адміністрації;

сприяє проведенню наглядових аудитів у відділі культури і туризму районної державної адміністрації відповідно до стандартів ISО 9001-2009.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Ведення бухгалтерського обліку покладено на централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму районної державної адміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Ю. КОВТУН
Похожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 5 лютого 2010 р. №101 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації 1
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 2005 року №99-к „Про структуру районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція)
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі Департамент)
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження 11. 06. 2013 Печеніги №131 Про затвердження Положення про відділ культури І туризму Печенізької районної державної адміністрації у новій редакції
Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Печенізької районної державної адміністрації у новій редакції», у відповідність...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 04. 2012 №330 } положення про архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації
Архівний відділ районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, розпорядженнями голови Харківської...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ районної державної адміністрації у відповідність до чинного законодавства України
Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 20. 01. 03 №17 “Про затвердження Положення...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 02. 03. 12 №172 положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Чугуївської районної державної адміністрації
Чугуївського району, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 04. 2012 №327 положення про апарат районної державної адміністрації загальні засади
Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) включає в себе ряд структурних підрозділів, що організаційно забезпечують...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов