Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року icon

Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 рокуНазваниеРегламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року
Дата конвертации18.06.2013
Размер158.64 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

24.1.2009 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 21/


РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 68/2009

від 23 січня 2009 року,

що адаптує в дев'ятий раз відповідно до технічного прогресу Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 про записуюче обладнання дорожнього транспорту

(Текст стосується ЄЕП)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,


Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,


Беручи до уваги Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 року про записуюче обладнання дорожнього транспорту (1) та, зокрема, статтю 17(1),

Оскільки:

 1. Додаток 1 В Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 встановлює технічні специфікації будівництва, випробовування та огляду записуючого обладнання дорожнього транспорту.

 2. Приділяючи особливу увагу рівню безпечності системи та її застосування до транспортних засобів, що охоплюються Регламентом (ЄЕС) № 3821/85, окремі технічні специфікації необхідно додати до Додатку 1 В з метою уможливлення встановлення записуючого обладнання, що відповідає зазначеному Додатку та типам транспортних засобів M1 та N1.

 3. Заходи, передбачені цим Регламентом, відповідають висновку Комітету, винесеного відповідно до статті 18 Регламенту (ЄЕС) № 3821/85,

^ УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

До Додатку 1 В Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 вносяться такі зміни:

 1. У главі І додається таке визначення:

«(rr) «Адаптер означає: частину записуючого обладнання, що постійно подає сигнал про швидкість та/чи пройдену відстань транспортного засобу, та яка:

  • встановлюється та експлуатується тільки на типах транспортних засобів M1 та N1 (відповідно до Додатку ІІ Директиви Ради 70/156/ЄЕС), що введені в експлуатацію вперше з 1 квітня 2006 року по 31 грудня 2013 року,

  • установлені у місцях, де технічно неможливо встановити будь-який інший тип датчику руху, який відповідає положенням цього Додатку та його Доповнень 1-11,

  • установлений між блоком всередині транспортного засобу та місцем, у якому генеруються імпульси швидкості/відстані з допомогою вбудованих датчиків чи альтернативних засобів інтерфейсу.

По відношенню до блока всередині транспортного засобу функціонування адаптера є таким самим, як і у датчика руху, приєднаного до блоку всередині транспортного засобу відповідно до положень цього Додатку та його Доповнень 1-11.

Використання такого адаптера на вищеописаних транспортних засобах повинно дозволяти встановлення та правильне використання блоку всередині транспортного засобу у відповідності до всіх положень цього Додатку.

^ Записуюче обладнання зазначених транспортних засобів включає кабелі, адаптер та блок всередині транспортного засобу.»

 1. Вимога 250 секції 2 глави V замінюється на:

«250. Інформаційна табличка повинна містити щонайменше такі дані:

  • ім'я, адресу чи торгову назву затвердженого особи, що здійснювала установку, чи майстерні,

  • характерний коефіцієнт транспортного засобу у вигляді «w = … imp/km»,

  • константу записуючого обладнання у вигляді «k = …imp/km»,

  • ефективна довжина окружності шин у вигляді «l = … mm»,

  • розмір шин,

  • дата встановлення характерного коефіцієнту транспортного засобу та вимірювання ефективної довжини окружності шин,

  • ідентифікаційний номер транспортного засобу,

  • частину транспортного засобу, де встановлено адаптер,

  • частину транспортного засобу, де встановлено датчик руху, якщо він не з’єднаний з коробкою передач чи якщо адаптер не використовується,

  • опис кольору кабелю між адаптером та частиною транспортного засобу, що передає йому вхідні імпульси,

  • серійний номер вмонтованого у адаптер датчика руху».

 1. До секції 2 глави V додається така вимога:

  • 250а.

  • Інформаційні таблички щодо установки для транспортних засобів, обладнаних адаптерами, чи для транспортних засобів, датчик руху яких не з’єднаний з коробкою передач, повинні закріплюватись під час установки. Що стосується всіх інших видів транспортних засобів, то інформаційні таблички щодо установки, які містять нову інформацію, повинні закріплюватися під час огляду після установки».

 2. Після Доповнення 11 додається Доповнення 12 відповідно до Додатку цього Регламенту.

Стаття 2

Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його опублікування у ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.

Він застосовується через 6 місяців після опублікування.Цей Регламент є обов’язковим у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Учинено в Брюсселі 23 січня 2009 року.

За Комісію

^ ANTONIO TAJANI

Заступник Голови

ДОДАТОК

Доповнення 12

АДАПТЕР ДЛЯ КАТЕГОРІЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ M1 та N1

ЗМІСТ


1.

Скорочення та довідники

5

1.1.

Скорочення

5

1.2.

Стандарти посилань

5

2.

Загальні характеристики та функції адаптера

5

2.1.

Загальний опис адаптера

5

2.2.

Функції

6

2.3.

Безпека

6

3.

Вимоги до записуючого обладнання під час установки адаптера

6

4.

Функціональні та виробничі вимоги до адаптера

7

4.1.

Інтерфейс та адаптування вхідних імпульсів швидкості

7

4.2.

Передача вхідних імпульсів до вмонтованого датчику руху

7

4.3.

Вмонтований датчик руху

7

4.4.

Вимоги до безпеки

7

4.5.

Характеристики функціонування

7

4.6.

Матеріали

7

4.7.

Маркування

8

5.

Установка записуючого обладнання із використанням адаптера

8

5.1.

Установка

8

5.2.

Печатки

8

6.

Перевірки, огляди та ремонт

8

6.1.

Періодичні огляди

8

7.

Сертифікація записуючого обладнання із використанням адаптера

9

7.1.

Загальні положення

9

7.2.

Функціональний сертифікат

9

1.^ СКОРОЧЕННЯ ТА ДОВІДНИКИ

1.1. Скорочення

БВ Буде визначене

БТС Блок всередині транспортного засобу

  1. Стандарти посилань

ISO 16844-3 Дорожні транспортні засоби – Тахографічні системи – Частина 3: Засоби інтерфейсу датчика руху

2.^ ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ АДАПТЕРА

2.1. Загальний опис адаптера

ADA__001 Адаптер повинен передавати з’єднаному БТС захищені дані про рух та пройдену відстань.

Адаптер призначений лише для тих транспортних засобів, які повинні бути обладнані записуючим пристроєм відповідно до цього Регламенту.

Він повинен бути встановлений на та використовуватись лише тими типами транспортних засобів, що встановлені у (rr), якщо неможливо встановити будь-який інший тип датчику руху, що відповідає положенням Доповнень 1-11 цього Додатку.

Адаптер не повинен бути механічно пов’язаним з рухомою частиною транспортного засобу відповідно до Доповнення 10 цього Додатку (розділ 3.1), але повинен бути з’єднаним з імпульсами швидкості/відстані, які передаються інтегрованими датчиками чи альтернативними засобами інтерфейсу.

ADA__002 Сертифікований датчик руху (відповідно до положень розділу VIII цього Додатку – сертифікація записуючого обладнання та тахографічних карт) повинен бути вмонтований в адаптер, який також повинен містити конвертер імпульсів, що передає вхідні імпульси вмонтованому датчику руху. Вмонтований датчик руху повинен бути з’єднаним з БТС, щоб забезпечити дотримання вимог ISO 16844-3 щодо інтерфейсу між БТС та адаптером.

2.2. Функції

ADA__003 Адаптер повинен виконувати такі функції:

 • координація та адаптація вхідних імпульсів швидкості,

 • передача вхідних імпульсів до вмонтованого датчику руху,

 • всі функції вмонтованого датчику руху, пов’язані з передачею захищених даних про рух до БТС.

2.3. Безпека

ADA__004 Адаптер не повинен сертифікуватись з питань безпеки відповідно до цілі безпеки датчику руху, встановленої у Доповненні 10 цього Додатку. Натомість застосовуються вимоги безпеки, встановлені у розділі 4.4. цього Доповнення.

3.^ ВИМОГИ ДО ЗАПИСУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ПІД ЧАС УСТАНОВКИ АДАПТЕРА

Вимоги цієї та наступних Глав встановлюють порядок застосування вимог цього Додатку під час використання адаптера. Відповідні номера вимог подаються у дужках.

ADA__005 Записуюче обладнання будь-якого транспортного засобу, обладнаного адаптером, повинно відповідати всім положенням цього Додатку, якщо інше не встановлено у цьому Доповненні.

ADA__006 Під час установки адаптера записуюче обладнання має включати кабелі, адаптер (замість датчика руху) та БТС (001).

ADA__007 Виявлення помилок та збоїв у роботі записуючого обладнання здійснюється таким чином:

 • «збій енергопостачання» активується БТС, коли він не перебуває у режимі калібрування, якщо збій енергопостачання вмонтованого датчика руху триває більше 200 мілісекунд (066),

 • Будь-який збій енергопостачання адаптера тривалістю більше 200 мілісекунд має спричиняти збій енергопостачання вмонтованого датчику руху такої ж тривалості. Гранична тривалість збою енергопостачання адаптера встановлюється виробником адаптера.

 • «помилка даних руху» активується БТС у разі збою у нормальній передачі даних між вмонтованим датчиком руху та БТС та/чи у разі виникнення помилки єдності даних чи даних сертифікації під час обміну між вмонтованим датчиком руху та БТС (067),

 • «Порушення захищеності» активується БТС, коли він не перебуває у режимі калібрування, у разі порушення захищеності вмонтованого датчику руху (068),

 • «помилка записуючого обладнання» активується БТС, коли він не перебуває у режимі калібрування, у разі будь-якої помилки вмонтованого датчику руху (070).

ADA__008 Помилки адаптера, що можуть бути виявлені записуючим обладнанням, є помилками, пов’язаними з вмонтованим датчиком руху (071).

ADA__009 Функція калібрування БТС дозволяє автоматичне з’єднання вмонтованого датчика руху із БТС (154, 155).

ADA__010 Поняття «датчик руху» чи «датчик», зазначені у цілях безпеки БТС, викладених у Доповненні 10 цього Додатку, стосуються вмонтованого датчику руху.

4.^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ВИРОБНИЧІ ВИМОГИ ДО АДАПТЕРА

4.1. Інтерфейс та адаптування вхідних імпульсів швидкості

ADA__011 Вхідній інтерфейс адаптера повинен приймати частотні імпульси швидкості та пройденої відстані. Електронними показниками вхідних імпульсів є: TBD виробника. Зміни, які можуть внести виробник адаптера та затверджена робоча група, що здійснює установку адаптера, повинні забезпечити правильний інтерфейс передачі даних від адаптера до транспортного засобу.

ADA__012 Вхідний інтерфейс адаптера має здійснювати множення чи ділення швидкості вхідних частотних імпульсів на фіксований показник з метою приведення сигналу у відповідність до фактору k (від 4000 до 25000 імпульсів/км), встановленого у цьому Додатку. Цей фіксований показник встановлюється виключно виробником адаптера та затвердженою робочою групою, що здійснює установку адаптера.

4.2.^ Передача вхідних імпульсів до вмонтованого датчику рух

ADA__013 Вхідні імпульси, включаючи ті, що були приведені у відповідність, повинні передаватись вмонтованому датчику руху таким чином, щоб кожен вхідний імпульс виявлявся датчиком руху.

4.3.^ Вмонтований датчик рух

ADA__014 Вмонтований датчик руху здійснює передачу імпульсів, що забезпечує зібрання даних про рух транспортного засобу таким чином, ніби він механічно зв’язаний з рухомою частиною транспортного засобу.

ADA__015 Ідентифікаційні дані вмонтованого датчику руху повинні використовуватись БТС для ідентифікації адаптера (077)

ADA__016 Дані про установку, що зберігаються у вмонтованому датчику руху, вважаються даними про установку адаптера (099).

4.4. ^ Вимоги безпеки

ADA__017 Корпус адаптера повинен бути спроектованим таким чином, щоб його неможливо бути відкрити. Він повинен бути запломбованим з метою виявлення спроб відкриття корпусу (за допомогою візуального огляду, дивись ADA__035).

ADA__018 Видалення вмонтованого датчику рух з адаптеру повинно порушити пломбу (пломби) корпусу адаптера чи зламати печать між датчиком та корпусом адаптера (дивись ADA__035).

ADA__019 Адаптер повинен забезпечувати лише обробку та надходження даних з адаптера.

4.5.^ Характеристики функціонуванн

ADA__020 Адаптер повинен функціонувати за встановленої температури (TBD виробника в залежності від місця установки) (159).

ADA__021 Адаптер повинен функціонувати в умовах вологості 10-90% (160).

ADA__022 Адаптер повинен бути захищеним від перенапруги, зміни полярності енергопостачання та коротких замикань (161).

ADA__023 Адаптер повинен відповідати Директиві Комісії 2006/28/ЄС (*), що пристосовує відповідно до технічного прогресу Директиви Ради 72/245/ЄЕС про електромагнітну сумісність, та повинен бути захищений проти електростатичних розрядів та перепадів (162).

4.6. Матеріали

ADA__024 Адаптер повинен відповідати вимогам безпеки (TBD виробників в залежності від місця установки) (164, 165).

ADA__025 Колір корпусу адаптера повинен бути жовтим.

4.7. Маркування

ADA__026 Інформаційна таблиця повинна міститись на адаптері та включати таку інформацію (169):

 • Назву та адресу виробника адаптера,

 • Номер виробу та рік виробництва адаптера,

 • Маркування про затвердження типу адаптера чи записуючого обладнання, включаючи адаптер,

 • Дату установки адаптера,

 • Ідентифікаційний номер транспортного засобу, на якому було встановлено адаптер.

ADA__027 Інформаційна табличка повинна також містити таку інформацію (якщо вона не зазначена на корпусі вмонтованого датчику руху):

 • назва виробника вмонтованого датчику руху,

 • номер виробу та рік виробництва вмонтованого датчика руху,

 • маркування про затвердження вмонтованого датчику руху.

5.^ УСТАНОВКА ЗАПИСУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТЕРУ

5.1. Установка

ADA__028 Адаптери, що призначені для встановлення на транспортних засобах, повинні постачатись лише виробникам цих транспортних засобів чи робочим групам, затвердженим компетентними органами держав-членів та сертифікованим на здійснення установки, активації та калібрування цифрових тахографів.

ADA__029 Ці затверджені для здійснення установки адаптерів робочі майстерні повинні налагоджувати вхідний інтерфейс та обирати коефіцієнт поділу вхідного сигналу (за необхідності).

ADA__030 Ці затверджені для здійснення установки адаптерів робочі майстерні повинні запломбувати корпус адаптера.

ADA__031 Адаптер повинен бути розміщений якомога ближче до тієї частини транспортного засобу, яка передає вхідні імпульси.

ADA__032 Кабелі, що забезпечують адаптер електроенергією, повинні бути червоного кольору (позитивне живлення) та чорного (заземлення).

5.2. Печатки

ADA__033 Застосовуються такі вимоги до печаток:

 • корпус адаптера повинен містити печатку (дивись ADA__017),

 • між корпусом вмонтованого датчику та корпусом адаптера повинна міститись печатка, якщо неможливо видалити вмонтований датчик без порушення печатки (печаток) корпусу адаптера (дивись ADA__018),

 • Корпус адаптера повинен бути припечатаний до транспортного засобу,

 • Зв'язок між адаптером та обладнанням, що передає вхідні імпульси, повинен бути запечатаним на обох кінцях (у необхідній мірі).

6. ^ ПЕРЕВІРКИ, ОГЛЯДИ ТА РЕМОНТ

6.1. Періодичні огляди

ADA__034 Під час використання адаптера кожен періодичний огляд (періодичний огляд означає огляд, що відповідає Вимогам 256-258 Глави VI Додатку 1В) записуючого обладнання повинен включати такі перевірки (257):

 • наявність відповідних маркувань сертифікації адаптера,

 • цільність печаток на адаптері та його з’єднаннях,

 • установка адаптера у відповідності до інформаційної таблички установки,

 • установка адаптера у порядку, встановленому виробником адаптера та/чи транспортного засобу,

 • чи дозволена установка адаптера на транспортний засіб, що перевіряється.

7. ^ СЕРТИФІКАЦІЯ ЗАПИСУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТЕРА

7.1. Загальні положення

ADA__035 Записуюче обладнання та адаптер повинні бути сертифіковані (269).

ADA__036 Адаптер може мати окремий сертифікат чи бут сертифікованим разом з записуючим обладнанням.

ADA__037 Така сертифікація повинна включати функціональне тестування адаптера. Позитивні результати кожного з цих тестувань посвідчуються відповідним сертифікатом (270).

7.2. ^ Функціональний сертифікат

ADA__038 Функціональний сертифікат адаптера чи записуючого обладнання, що містить адаптер, надається виробникові адаптеру лише після успішного проходження всіх нижчезазначених мінімальних тестувань.Тестування

Опис

Відповідні вимоги

1.

Адміністративний контроль

1.1.

Документація

Правильність документації адаптера
2.

Візуальний огляд

2.1.

Відповідність адаптера документації
2.2.

Ідентифікація/маркування адаптера

ADA_ 026, ADA_027

2.3.

Матеріали адаптера

163 - 167 ADA_025

2.4.

Печатка

ADA_ 017, ADA_ 018, ADA_035

3.

Функціональні тестування

3.1.

Передача імпульсів швидкості до вмонтованого датчику руху

ADA__013

3.2.

З’єднання та адаптація вхідних імпульсів швидкості

ADA__011, ADA__012

3.3.

Точність вимірювання руху

022 – 026

4.

Тестування, пов’язані з впливом на навколишнє природне середовище

4.1.

Результати тестувань виробника

Результати тестувань виробника,

пов’язаних з впливом на навколишнє

природне середовище

ADA__020, ADA__021, ADA_ 022, ADA_ 023,

ADA__024

5.

Вбудований контроль руху (EMC)

5.1.

Випромінювання та чутливість

Перевірка відповідності

Директиві 2006/28/ЄС

ADA__023

5.2.

Результати тестувань виробника

Результати тестувань виробника,

пов’язаних з впливом на навколишнє

природне середовище

ADA__0231() ОВ L 370, 31.12.1985, С. 8.

*(*) ОВ L 65, 7.3.2006, С. 27.Похожие:

Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconРегламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 95
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року
Беручи до уваги Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconДо 1 липня 2009, 95,1 92,4 113,3
Дані станом на 1 січня 2009 р та на 1 лютого 2009 року уточнено Держкомстатом найгірша динаміка по активних підприємствах у липні...
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconДо 1 грудня 2009, 89,8 86,6 84,5 105,8
Дані станом на 1 січня 2009 р та на 1 лютого 2009 року уточнено Держкомстатом найгірша динаміка по активних підприємствах у грудні...
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року icon17 січня 2009 року 17 січня 2009 року м. Львів Чоловіки Гран-прі

Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламенту (ЄС) №216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву...
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconЗвернення депутатів Яворівської районної ради щодо невідкладного ухвалення Закону України «Про порядок імпічменту Президента України»
Верховної Ради України від 15 січня 2009 року №890-vi, який рішенням Конституційного Суду України у справі №20-рп/2009 від 10 вересня...
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconРішення 26 травня 2009 року Про внесення змін до рішення районної ради від 30 січня 2009 року „Про районний бюджет на 2009 рік
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України районна...
Регламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №72/2010 від 26 січня 2010 року
Беручи до ваги Регламент (ЄС) №300/2008 від 11 березня 2008 року Європейського Парламенту та Ради щодо загальних правил у сфері безпеки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов