Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року icon

Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року
страница1/3
Дата конвертации18.06.2013
Размер452.03 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3

4.2.2009 UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 35/

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 79/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТ УТА РАДИ

від 14 січня 2009 року

про схвалення типу автомобільних транспортних засобів із водневим двигуном та яка вносить зміни до Директиви 2007/46/ЄС


(Текст стосується ЄЕП)


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 95,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-соціального Комітету (1),

Діючи відповідно до процедури, встановленої у статті 251 Договору (2),


Оскільки:

(1) Внутрішній ринок об’єднує простір без внутрішніх кордонів, в якому забезпечується вільний рух товарів, осіб, послуг та капіталу. З цією метою існує всеохоплююча система Співтовариства по схваленню типу автомобільних транспортних засобів. Технічні вимоги для схвалення типу автомобільних транспортних засобів із водневим двигуном мають бути гармонізованими з метою уникнення прийняття різних вимог у різних державах-членах та забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку при тому, що в той же самий час, забезпечуватиметься високий рівень екологічного захисту та громадського здоров’я.

(2) Цей Регламент є окремими регламентом для цілей порядку Співтовариства схвалення типу, передбаченої Директивою 2007/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 вересня 2007 р., що встановлює рамки схвалення автомобільних транспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих механічних вузлів призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива) (3). Тому, до Додатків IV, VI та XI до цієї Директиви мають бути внесені відповідні зміни.

(3) Слідуючи вимозі Європейського Парламенту, застосовується новий підхід до ухвалення автотранспортного законодавства ЄС. Тому цей Регламент встановлює лише основоположні норми щодо вимог схвалення типу водневих систем та компонентів, у той час як технічні специфікації встановлюватимуться в імплементаційних заходах схвалених відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 р., що встановлює процедури для здійснення виконавчих повноважень, наданих Комісії (4).

(4) Зокрема, Комісії надано повноваження на встановлення вимог та процедур випробування пов’язаних із новими формами зберігання та використання водню, додатковими водневими компонентами та силовою системою. Комісії мають надаватися повноваження на встановлення спеціальних процедур, випробувань та вимог стосовно захисту транспортних засобів із водневим двигуном при зіткненні та вимог інтегрованої системи безпеки. Оскільки такі заходи мають загальну сферу застосування та призначені для внесення змін та доповнень до несуттєвих положень цього Регламенту, вони повинні ухвалюватися відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, передбаченої статтею 5a Рішення 1999/468/ЄС.

(5) У транспортному секторі однією із головних цілей має стати більший захист більш сприятливих по відношенню до навколишнього природного середовища транспортних засобів. Слід вжити додаткових зусиль для того, щоб розмістити на ринку побільше таких транспортних засобів. Запровадження транспортних засобів на альтернативному пальному може відчутно покращити якість повітря в містах та, як результат, також стан громадського здоров’я.

(6) Водень вважається чистим способом енергопостачання для транспортних засобів в майбутньому на шляху до економіки вільної від забруднення, заснованої на повторному використанні нових матеріалів та на відновлюваних енергетичних ресурсах, у той час як транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою водню, не викидають ані забруднювачів на основі вуглецю, ані тепличних газів. Оскільки водень є енергоносієм, але не джерелом енергії, цінність енергії водню як для політики щодо клімату залежить від джерела, з якого отримується водень. Тому слід потурбуватися про те, щоб водневе паливо вироблялося у безпечний спосіб, по можливості із джерел відновної енергії, таким чином, щоб загальний екологічний баланс водню, що випускається, як паливо для автомобільних транспортних засобів, був позитивним.

(7) Група високого рівня CARS 21 в заключному звіті зазначила, що «зусилля з метою збільшення міжнародної гармонізації норм щодо автомобільних транспортних засобів має за необхідності зберігатися, з метою залучення ключових ринків транспортних засобів та для поширення гармонізації на сфери, що ще не охоплені, особливо як у рамках Угод UNECE від 1958 р. та 1998 р.». Згідно з цією рекомендацією Комісія має продовжувати підтримувати розвиток вимог гармонізованих на міжнародному рівні стосовно автомобільних транспортних засобів під егідою UNECE. Зокрема, якщо прийнято Загальний технічний регламент (GTR) щодо водню та паливних елементі транспортних засобів, Комісія має враховувати можливість пристосування вимог встановлених цим Регламентом до тих, що встановлюються GTR.

(8) Водневі суміші можуть використовуватися як перехідне паливо на шляху до використання чистого водню для того, щоб сприяти запровадженню у державах-членах транспортних засобів на водневому двигуні, де є добре розвинутою інфраструктура природного газу. Тому Комісія має розвивати вимоги щодо використання сумішей водню та природного газу/біометану, особливо стосовно пропорції змішування водню та газу, бере до уваги технічну виконуваність та екологічні переваги.

(9) Визначення рамок схвалення типу для транспортних засобів із водневим двигуном сприятиме упевненості потенційних користувачів у новій технології та суспільства в цілому.

(10) Тому, необхідно створити адекватні рамки для того, щоб пришвидшити розміщення на рику транспортних засобів із інноваційними технологіями приведення в рух та транспортних засобів, що використовують альтернативне паливо із низьким рівнем впливу на навколишнє природне середовище.

(11) Більшість виробників роблять важливі інвестиції у розвиток водневої технології та вже розпочали розміщення таких транспортних засобів на рику. У майбутньому ймовірно те, що частка транспортних засобів із водневим двигуном у загальному парку збільшуватиметься. Тому є необхідною специфікація загальних вимог стосовно безпеки транспортних засобів із водневим двигуном. Оскільки виробники можуть слідувати різним підходам щодо розвитку транспортних засобів із водневим двигуном, потрібно створити вимоги щодо безпеки у технологічно нейтральний спосіб.

(12) Необхідно створити такі вимоги щодо безпеки для водневих систем та їхніх компонентів, що є необхідними для того, щоб отримати схвалення типу.

(13) Для схвалення типу транспортних засобів із водневим двигуном необхідно встановити вимоги щодо встановлення на транспортних засобах водневих систем та їхніх компонентів.

(14) Завдяки характеристикам пального транспортні засоби із водневим двигуном можуть вимагати особливого поводження з боку рятувальних служб. Тому необхідно встановити вимоги для чіткої та швидкої ідентифікації таких транспортних засобів, що дозволить рятувальним службам бути поінформованими стосовно пального, що зберігається на борту транспортного засобу. У той час як засоби ідентифікації мають бути пристосованими для таких цілей, вони, по можливості, мають уникати характеристик, що ймовірно можуть дати привід для занепокоєння серед суспільства.

(15) Також важливо встановити обов’язки виробників стосовно схвалення належних заходів з метою запобігання неправильній заправці транспортних засобів із водневими двигунами.

(16) Транспортні засоби із водневим двигуном, малоймовірно, будуть успішними на ринку, якщо у Європі не буде створено доступною адекватну інфраструктуру заправних станцій. Тому, Комісія має розглянути заходи придатні для підтримки створення всеєвропейської мережі заправних станцій для транспортних засобів із водневими двигунами.

(17) Інноваційні малі транспортні засоби, розроблені згідно із законодавством щодо схвалення типу ЄС як транспортні засоби категорії L, вважаються ранніми користувачами водню, як пального. Запровадження водню для таких транспортних засобів вимагає менших зусиль, оскільки технічні виклики та рівень необхідних інвестицій не є таким високим, як у випадку транспортних засобів категорії M та N, як це визначено у Додатку II Директиви 2007/46/ЄС. Комісія має, не пізніше 1 січня 2010 р., провести оцінку можливості врегулювання схвалення типу транспортних засобів категорії L, оснащених водневими двигунами.

(18) Оскільки ціль цього Регламенту, а саме закінчення формування внутрішнього ринку за допомогою запровадження спільних технічних вимог стосовно автомобільних транспортних засобів, що використовують водень, не може бути досягнутою державами-членами, а тому, з причин масштабу, може бути краще досягнутою на рівні Співтовариства, Співтовариство може схвалити заходи відповідно до принципу субсидіарності, як це встановлено у статті 5 Договору. Відповідно до принципу пропорційності, встановленого у цій статті, цей Регламент не виходить за рамки того, що є необхідним для досягнення такої цілі,


^ УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:


Стаття 1

Предмет

Цей Регламент встановлює вимоги щодо схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно приведення в рух за допомогою водню та щодо схвалення типу водневих компонентів та водневих систем. Цей Регламент також встановлює вимоги щодо встановлення таких компонентів та систем.

Стаття 2

Сфера застосування

Цей Регламент застосовується до:

1. транспортних засобів із водневими двигунами категорій M та N, як це визначено у Секції A Додатку II Директиви 2007/46/ЄС, включаючи захист від ударів та електричну безпеку таких транспортних засобів;

2. водневих компонентів, розроблених для автомобільних транспортних засобів категорій M та N, як це зазначено у Додатку I;

3. водневих систем створених для автомобільних транспортних засобів категорій M та N, включаючи нові форми зберігання або використання водню.


Стаття 3

Визначення

1. для цілей цього Регламенту застосовуються такі визначення:

 1. «транспортний засіб із водневим двигуном» означає будь-який автомобільний транспортний засіб, що використовує водень як пальне для приведення в рух транспортного засобу;

 2. «силова установка» означає внутрішній двигун внутрішнього загоряння або систему паливних елементів, що використовується для приведення в рух транспортного засобу;

 3. «водневий компонент» означає ємність для водню та усі інші частини транспортного засобу із водневим двигуном, що знаходяться у прямому контакті із воднем або які становлять частину водневої системи;

 4. «воднева система» означає збірку водневих компонентів та з’єднувальних частини встановлених на транспортні засоби із водневим двигуном, за виключенням силових систем або допоміжних силових агрегатів;

 5. «максимально припустимий робочий тиск» (MAWP) означає максимальний тиск, для впливу якого зроблений компонент та який є основою для визначення міцності компоненту, що розглядається;

 6. «номінальний робочий тиск» (NWP) означає, по відношенню до ємностей, усталений тиск за рівномірної температури у 288K (15 °C) для повної ємності, або по відношенню до інших компонентів, рівень тиску, при якому компонент зазвичай функціонує;

 7. «внутрішній бак» означає частину ємності для водню, зроблену для використання рідкого водню, що містить криогенний водень.

2. Для цілей частини 1(d), «водневі система» включають в себе, серед іншого, таке:

 1. використання систем моніторингу та контролю;

 2. системи інтерфейсу транспортного засобу;

 3. системи переливу;

 4. системи захисту від надмірного перевищення тиску;

 5. системи виявлення неполадок у радіаторі.Стаття 4

Обов’язки виробників

1. Виробники мають показати те, що нові транспортні засоби із водневими двигунами продані, зареєстровані або введені в експлуатацію у межах Співтовариства та усі водневі компоненти або водневі системи продані або введені в експлуатацію у межах Співтовариства мають схвалення типу відповідно до цього Регламенту та його імплементаційних заходів.

2. Для цілей схвалення типу транспортного засобу виробник має обладнати транспортні засоби із водневими двигунами водневими компонентами та водневими системами, що відповідають вимогам цього Регламенту та його імплементаційним заходам і встановлені відповідно до цього Регламенту та його імплементацій них заходів.

3. Для цілей схвалення типу компонентів та систем виробники мають забезпечити те, щоб водневі компоненти та системи відповідали вимогам цього Регламенту та його імплементаційних заходів.

4. Виробники мають надати органам влади, що видають схвалення, належну інформацію стосовно специфікацій транспортного засобу та умов випробування.

5. Виробники мають надати інформацію для цілей перевірки водневих компонентів та систем під час строку служби транспортного засобу.

Стаття 5

Загальні вимоги до водневих компонентів та систем

Виробник мають забезпечити те, щоб:

(a) водневі компоненти та системи функціонували у правильний та безпечний спосіб і надійно витримували електричні, механічні, температурні та експлуатаційні умови без протікання або помітного деформування;

(b) водневі системи були захищеними від надмірного перевищення тиску;

 1. матеріали, що використовуються для таких частин водневих компонентів та систем, що мають бути у прямому контакті з воднем, були сумісними із воднем;

 2. водневі компоненти та системи надійно витримували очікувані температури і тиски під час їхнього очікуваного строку служби;

 3. водневі компоненти та системи надійно витримували діапазон робочих температур встановлені у імплементаційних заходах;

 4. водневі компоненти та системи були позначені відповідно до імплементаційних заходів;

 5. водневі компоненти із направленим потоком мали чітко визначний напрямок потоку;

 6. водневі компоненти та системи були виробленими таким чином, щоб їх можна було встановлювати відповідно до вимог Додатку VI.

Стаття 6

Вимоги щодо ємностей для водню, призначених для використання рідкого водню

Ємності для водню, призначені для використання рідкого водню, мають випробовуватися відповідно до процедур, встановлених у Додатку II.

Стаття 7

Вимоги щодо водневих компонентів, інших, ніж ті, що призначені для використання рідкого водню

1. Водневі компоненти інші, ніж ті, що призначені для використання рідкого водню, мають випробовуватися відповідно до процедур випробування, встановлених у Додатку III з урахуванням їхнього типу.

2. Пристрої для розвантаження надмірного тиску мають бути спроектованими таким чином, щоб забезпечити те, щоб тиск у внутрішньому баку або у будь-якому іншому водневому компоненті не перевищував допустиму величину. Величини мають бути встановлені пропорційно до максимально допустимого робочого тиску (MAWP) водневої системи. Система безпеки для радіаторів забезпечується для виявлення їхніх неполадок.

Стаття 8

Вимоги щодо ємностей для водню, призначених для використання стисненого (газоподібного) водню

1. Ємності для водню, призначені для стисненого (газоподібного) водню, класифікуються відповідно до пункту 1 Додатку IV.

2. Ємності, зазначені у частині 1, мають випробовуватися відповідно до процедур випробування, встановлених у Додатку IV з урахуванням їхнього типу.

3. Має надаватися детальний опис усіх принципових якостей матеріалу та похибок, що використовувалися при проектуванні ємності, включаючи результати випробувань, яким було піддано матеріал.

Стаття 9

Вимоги до водневих компонентів окрім тих, що призначені для використання стисненого (газоподібного) водню

Водневі компоненти окрім тих, що призначені для використання стисненого (газоподібного) водню, мають випробовуватися відповідно до процедур випробування, встановлених у Додатку V із урахуванням їхнього типу.

Стаття 10

Загальні вимоги щодо встановлення водневих компонентів та систем

Водневі компоненти та системи встановлюються відповідно до вимог Додатку VI.

Стаття 11

Розклад застосування

1. Починаючи з 24 лютого 2011 р. національні органи влади відмовляють у видачі:

 1. схвалення типу ЄС або національного схвалення типу стосовно нових типів транспортних засобів на підставах, пов’язаних із приведенням в рух воднем, якщо такий транспортний засіб не відповідає вимогам цього Регламенту або його імплементаційних заходів; та

 2. схвалення типу ЄС стосовно нових типів водневих компонентів або систем, якщо такий компонент або система не відповідає вимогам цього Регламенту або імплементаційних заходів.

2. Починаючи з 24 лютого 2012р., національні органи влади:

 1. на підставах, пов’язаних з приведенням у рух воднем, вважають сертифікати відповідності нових транспортних засобів більше не дійсними для цілей статті 26 Директиви 2007/46/ЄС та забороняють реєстрацію, продаж або введення в експлуатацію таких транспортних засобів, якщо такі транспортні засоби не відповідають вимогам цього Регламенту або його імплементаційних заходів; та

 2. забороняють продаж та введення в експлуатацію нових водневих компонентів або систем, якщо такі компоненти або системи не відповідають вимогам цього Регламенту або його імплементаційних заходів.

3. Без шкоди частинам 1 та 2, та за умови набуття чинності імплементаційними заходами, схваленими відповідно до частини 1 статті 12, якщо цього вимагає виробник, національні органи влади не:

 1. відмовляють, на підставах пов’язаних з приведенням в рух воднем, у видачі схвалення типу ЄС або національному схваленні типу для нового типу транспортного засобу, або у схваленні типу ЄС для нових типів водневого компоненту або системи, якщо такий транспортний засіб, компонент або система відповідають вимогам цього Регламенту або його імплементаційних заходів; або

 2. забороняють реєстрацію, продаж та введення в експлуатацію нових транспортних засобів або продаж та введення в експлуатацію нових водневих компонентів або систем якщо такі транспортні засоби, компоненти або системи відповідають вимогам цього Регламенту та його імплементаційних заходів.

Стаття 12

Імплементаційні заходи

1. Комісія ухвалює такі імплементаційні заходи:

(a) адміністративні положення щодо схвалення типу ЄС стосовно приведення в рух воднем, та водневих компонентів і систем;

(b) правила інформування виробниками з метою схвалення типу та перевірки зазначеної у частинах 4 та 5 статті 4;

(c) детальні правила щодо процедур випробування встановлених у Додатках II - V;

(d) детальні правила стосовно вимог щодо встановлення водневих компонентів та систем встановлених у Додатку VI;

(e) детальні правила стосовно вимог щодо безпечного та надійного функціонування водневих компонентів та систем встановлених у статті 5;

(f) детальні правила маркування або інших засобів чіткої та швидкої ідентифікації транспортних засобів із водневими двигунами, зазначених у пункті 16 Додатку VI.

Ці заходи, призначені для внесення змін до не суттєвих елементів цього Регламенту шляхом його доповнення, мають ухвалюватися згідно з підконтрольною регуляторною процедурою, зазначеною у частині 2 статті 13.

2. Комісія може ухвалити такі імплементаційні заходи:

(a) специфікації щодо вимог, пов’язаних із будь-чим з нижченаведеного:

— використання чистого водню або сумішей водню із природним газом/біометаном,

— нові форми зберігання або використання водню,

— захист транспортних засобів від ударів з урахуванням неушкодженості водневих компонентів або систем,

— вимоги безпеки інтегрованої системи, що охоплюють принаймні виявлення витікання, та вимоги пов’язані з продувним газом,

— електроізоляція та електрична безпека;

(b) інші заходи необхідні для застосування цього Регламенту.

Ті заходи, призначені для внесення змін до не суттєвих елементів цього Регламенту шляхом його доповнення, ухвалюються відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, зазначеної у частині 2 статті 13.

Стаття 13

Процедури комітету

1. Комісії допомагає Технічний Комітет з автомобільних транспортних засобів (TCMV), створений згідно з частиною 1 статті 40 Директиви 2007/46/ЄС.

2. Якщо робиться посилання на цю частину, застосовуються частина 1 – 4 статті 5a та стаття 7 Директиви 1999/468/ЄС із урахуванням положень її статті 8.

Стаття 14

Зміни до Директиви 2007/46/ЄС

До Додатків IV, VI та XI Директиви 2007/46/ЄС вносяться зміни відповідно до Додатку VII цього Регламенту.

Стаття 15

Санкції за невідповідність

1. Держави-члени встановлюють положення щодо санкцій, що застосовуються за порушення виробниками положень цього Регламенту та його імплементаційних заходів, і вживають усіх заходів необхідних для забезпечення того, щоб вони виконувалися. Передбачені санкції мають бути ефективними, пропорційними та переконливими. До 24 серпня 2010 р. держави-члени мають повідомити такі положення Комісії і повідомити їй без зволікання про будь-які подальші зміни, що впливають на них.

2. Типи порушення, які підпадають під санкції, включають в себе принаймні таке:

 1. подання неправдивих декларацій в ході процедури схвалення або процедури, що веде до перегляду;

 2. фальсифікація результатів випробування для схвалення типу або встановлення відповідності у ході експлуатації;

 3. утримання даних або технічних специфікацій яке могло б призвести до перегляду або до відміни схвалення типу;

 4. відмова надавати доступ до інформації;

 5. використання несправних пристроїв.

Стаття 16

  1   2   3Похожие:

Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №68/2009 від 23 січня 2009 року
Беручи до уваги Регламент Ради (єес) №3821/85 від 20 грудня 1985 року про записуюче обладнання дорожнього транспорту (1) та, зокрема,...
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1108/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламенту (ЄС) №216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву...
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент комісії (ЄС) №1266/2009 від 16 грудня 2009 року
Беручи до уваги Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconДиректива європейського парламенту І ради 2009/40/єс від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема статтю 71 цього Договору
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент (ЄС) №78/2009 європейського парламенту та ради від 14 лютого 2009 р про схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно захисту пішоходів та інших уразливих учасників дорожнього руху,
Акти, ухвалені відповідно до Договору єс/Договору про Євроатом, опублікування яких є обов’язковим
Регламент (ЄС) №79/2009 європейського парламент ута ради від 14 січня 2009 року iconРегламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради
Регламент (ЄС) №889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року, що вносить зміни у Регламент Ради (ЄС) №2027/97...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов