Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року icon

Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 рокуНазваниеДиректива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
страница2/4
Дата конвертации18.06.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4^ ДОДАТОК І


Заходи безпеки відповідно до статті 3


 1. Підстави прийняття рішення щодо заходів безпеки
  1. Параметри безпеки
 1. Заходи безпеки, що мають бути вжиті в тунелі, ґрунтуються на систематичному врахуванні всіх аспектів системи, що складається з інфраструктури, експлуатації, користувачів та транспортних засобів.
 1. Враховують наступні параметри:
 • довжина тунелю,

 • кількість труб,

 • кількість смуг руху,

 • поперечна геометрія,

 • вертикальне і горизонтальне вирівнювання,

 • тип конструкції,

 • одно- чи двосторонній рух,

 • інтенсивність руху в тунельній трубі (включаючи його часовий розподіл),

 • ризик виникнення пробок на дорозі (щоденних чи сезонних),

 • час для прибуття аварійних служб,

 • наявність та відсоток вантажівок,

 • наявність, відсоток та тип перевезень небезпечних товарів,

 • характеристики під’їзних доріг,

 • ширина смуги руху,

 • питання швидкості,

 • географічні та метеорологічні умови.
 1. У разі, коли тунель має певні особливості пов’язані з вищезазначеними параметрами, проводять аналіз ризику відповідно до статті 13, для встановлення необхідності у додаткових заходах безпеки та/або у додатковому обладнанні для гарантування високого рівня безпеки у тунелі. Аналіз ризику повинен враховувати можливі аварії, що однозначно впливають на безпеку користувачів у транспортних тунелях, які можуть мати місце в ході експлуатації, а також характер та масштабність їх можливих наслідків.
 1. Мінімальні вимоги
 1. Для гарантування мінімального рівня безпеки у всіх тунелях, охоплених цієї Директивою, вживають принаймні заходи безпеки, передбачені наступними частинами. Можуть мати місце обмежені відхилення від цих вимог, за умови успішного дотримання наступної процедури. Держави-члени чи адміністративний орган надсилають(-є) Комісії інформацію про:
 • обмежене (-і) передбачуване(-і) відхилення,
 • імперативні причини, що лежать в основі передбачуваного обмеженого відхилення,
 • альтернативні заходи щодо зниження ризику, що вживаються або посилюються з метою гарантування принаймні еквівалентного рівня безпеки, включаючи підтвердження цього у вигляді аналізу відповідних ризиків.


Комісія якомога швидше, але в будь-якому разі не пізніше одного місяця з моменту отримання, передає державам-членам кожне клопотання щодо обмеженого відхилення.


Якщо впродовж трьох місяців з моменту отримання клопотання Комісією ані Комісія, ані держава-член не висловлює заперечень, обмежене відхилення вважається наданим, і Комісія відповідно повідомляє всіх держав-членів. У разі вираження заперечень, Комісія вносить пропозицію в порядку, визначеному в частині 2 статті 17. Якщо рішення негативне, обмежене відхилення не надається.


 1. З метою забезпечення уніфікованого інтерфейсу в усіх тунелях, на які поширюється дія цієї Директиви, дозволяється відхилення від вимог наступних частин, пов’язане з проектами засобів гарантування безпеки, що надаються в розпорядження користувачів тунелів (станції екстреного виклику, знаки, запасні дороги, запасні виходи і, в разі потреби, пристрої радіозв’язку).
  1. Інтенсивність руху транспорту
 1. Поняття „інтенсивність руху транспорт” в рамках цього Додатку стосується середньорічного щоденного руху транспорту вздовж однієї смуги. З метою визначення інтенсивності руху транспорту кожен автомобіль розглядають в якості однієї одиниці.
 1. У разі, коли кількість вантажівок, тоннажністю понад 3,5 т, перевищує 15% середньорічного показника щоденного руху транспорту, або коли сезонний показник щоденного руху транспорту перевищує середньорічний показник щоденного руху транспорту, оцінюють і враховують додатковий ризик внаслідок підвищення інтенсивності руху транспорту у тунелі в рамках застосування наступних частин.
 1. Заходи, пов’язані з інфраструктурою
 1. Кількість труб та смуг руху
 1. Основним критерієм прийняття рішення щодо будівництва тунелю з однією чи двома трубами виступає прогнозована інтенсивність руху транспорту та безпека, з врахуванням таких аспектів, як відсоток вантажівок, градієнт та довжина.
 1. У разі, коли для тунелів на стадії проектування 15-річний прогноз показує, що інтенсивність руху транспорту перевищить 10 000 автомобілів в день на одній смузі, на момент перевищення цього обсягу повинен бути споруджений тунель з двох труб з одностороннім рухом.
 1. За винятком аварійної смуги, як всередині тунелю, так і поза ним, повинна бути збережена однакова кількість проїжджих смуг. Будь-яка зміна кількості смуг повинна мати місце на достатній відстані перед порталом тунелю; ця відстань принаймні повинна дорівнювати відстані, яку за 10 секунд проходить транспортний засіб на максимальній швидкості. У разі, коли географічні умови перешкоджають цьому, вживають додаткові та/або посилені заходи для гарантування безпеки.
 1. Геометрія тунелю
  1. При проектуванні поперечної геометрії, горизонтального і вертикального вирівнювання тунелю та під’їзних доріг, необхідно звертати особливу увагу на питання безпеки, оскільки ці параметри суттєво впливають на ймовірність і серйозність аварій.
  1. Поздовжній градієнт понад 5% у нових тунелях заборонений, за винятком випадків, коли з огляду на географічні умови інше рішення неможливе.
  1. У тунелях з градієнтом понад 3% на підставі аналізу ризику вживають додаткові та/або посилені заходи для підвищення безпеки.  1. У разі, коли ширина смуги для повільного руху транспорту становить менш ніж 3,5 м і по ній дозволений проїзд вантажівок, на підставі аналізу ризику вживають додаткові та/або посилені заходи для підвищення безпеки. 1. Маршрути евакуації та запасні виходи 1. Нові тунелі, які не забезпечені аварійними смугами, повинні бути обладнані доріжками, естакадними або ні, для аварійного виходу користувачів тунелів у разі поломки чи аварії. Дане положення не застосовується, якщо характеристики конструкції тунелю цього не дозволяють або дозволяють лише за невиправдано високу вартість і якщо тунель односторонній та обладнаний системами постійного контролю та перекриття смуги.
 1. В існуючих тунелях, в яких немає ані аварійної смуги, ані доріжки для аварійного виходу, вживають додаткові та/або посилені заходи для підвищення безпеки.
 1. Запасні виходи дозволяють користувачам тунелів залишити тунель без їх транспортних засобів та перебратися у безпечне місце в разі аварії чи пожежі, а також забезпечують аварійним службам можливість пішки потрапити у тунель. Прикладами таких запасних виходів є:
 • прямі виходи з тунелю назовні,
 • поперечні сполучення між тунельними трубами,
 • виходи в аварійні тунелі,
 • укриття з маршрутами евакуації, відокремленими від труби тунелю.
 1. Заборонено будувати укриття без виходу, що веде до маршрутів евакуації назовні.
 1. Повинні бути забезпечені запасні виходи, якщо аналіз відповідних ризиків, включаючи те, на яку відстань і з якою швидкістю поширюється дим за локальних умов, показує, що системи вентиляції та інших заходів безпеки недостатньо для гарантування безпеки користувачів тунелів.
 1. Нові тунелі, інтенсивність руху транспорту в яких перевищує 2 000 транспортних засобів по одній смузі, так чи інакше повинні бути обладнані запасними виходами.
 1. Підлягає оцінці реальність та ефективність введення нових запасних виходів в існуючих тунелях довжиною понад 1 000 м, з інтенсивністю руху транспорту понад 2 000 транспортних засобів по одній смузі.
 1. У разі забезпечення запасних виходів, відстань між двома запасними виходами не повинна перевищувати 500 м.
 1. Використовуються відповідні засоби, такі як двері, для запобігання проникненню диму та жару в маршрути евакуації, розташовані за запасними виходами, щоб користувачі могли безпечно дістатися назовні, а аварійні служби могли потрапити в тунель.
 1. Доступ для аварійних служб.
 1. У тунелях з подвійною трубою, коли труби знаходяться на одному або майже на одному рівні, поперечні сполучення, придатні для їх використання аварійними службами, повинні бути забезпечені принаймні через кожні 1 500 м.
 1. Наскільки це дозволяють географічні умови, поза кожним порталом тунелю з подвійною трубою чи тунелю з кількох труб забезпечується можливість перетинання роздільної смуги. Це дозволить аварійним службам отримати безпосередній доступ до кожної труби тунелю.
 1. Місця для зупинки
 1. Нові двосторонні тунелі довжиною понад 1 500 м, з інтенсивністю руху транспорту понад 2 000 транспортних засобів по одній смузі, обладнують місцями для зупинки, відстань між якими не перевищує 1 000 м, якщо в таких тунелях немає аварійних смуг.
 1. Що стосується існуючих двосторонніх тунелів довжиною понад 1 500 м, з інтенсивністю руху транспорту понад 2 000 транспортних засобів по одній смузі, але без аварійних смуг, оцінюється реальність та ефективність введення в таких тунелях місць для зупинки.
 1. Якщо характеристики конструкції тунелю цього не дозволяють або дозволяють лише за невиправдано високу вартість, тунелі не обов’язково обладнувати місцями для зупинки, якщо загальна ширина тунелю, за винятком вище розташованих частин та звичайних смуг руху транспорту, принаймні дорівнює ширині однієї звичайної смуги руху транспорту.
 1. Місця для зупинки включають станцію аварійного сигналу
 1. Дренажна система
 1. У тунелях, в яких дозволено перевезення небезпечних вантажів, забезпечується можливість виведення з тунелю вогненебезпечних та токсичних рідин через належним чином спроектовані дренажні канави або іншим способом. Крім того, дренажну систему розробляють і забезпечують її технічне обслуговування таким чином, щоб запобігти поширенню всередині труб і між трубами вогненебезпечних та токсичних рідин.
 1. У разі, коли щодо існуючого тунелю таку вимогу не можна виконати або можна виконати за невиправдано високу вартість, це враховують при вирішенні питання стосовно надання дозволу на перевезення небезпечних товарів на підставі аналізу відповідних ризиків.
 1. Вогнестійкість структур


Основна структура всіх тунелів, в яких локальне обрушення структури може мати катастрофічні наслідки, наприклад, у підводних тунелях або в тунелях, що можуть спричинити обрушення важливих сусідніх структур, повинна забезпечувати достатній рівень вогнестійкості.


 1. Освітлення
 1. Для нормальної експлуатації забезпечується освітлення, що вдень і вночі гарантує водіям належну видимість як при в’їзді в тунель, так і всередині тунелю
 1. На випадок аварії тунелі оснащують аварійним освітленням, що в разі виходу з ладу системи енергопостачання забезпечує користувачам тунелю мінімальну видимість для евакуації з тунелю в їхніх транспортних засобах.
 1. На випадок аварії системи живлення, передбачають освітлення для евакуації, таке як розпізнавальні лампи на висоті не більш ніж 1,5 м, щоб користувачі могли пішки евакуюватися з тунелю.
 1. Система вентиляції
 1. Проект, конструкція та експлуатація системи вентиляції повинні враховувати:

 • контроль за рівнем вихлопних газів транспортних засобів за умови нормального та максимального транспортного потоку;

 • контроль за рівнем вихлопних газів транспортних засобів за умови зупинки руху транспорту, викликаної інцидентом чи аварією;

 • контроль за температурою та димом в разі пожежі.
 1. Всі тунелі, довжиною понад 1 000 м з інтенсивністю руху транспорту понад 2 000 транспортних засобів по одній смузі, повинні бути обладнані механічною системою вентилювання.
 1. У тунелях з двостороннім та/або перевантаженим одностороннім рухом транспорту дозволяється встановлення поздовжньої системи вентиляції лише у разі, якщо аналіз ризику відповідно до статті 13, показує, що це прийнятно та/або вжиті спеціальні заходи, такі як належне регулювання дорожнього руху, коротші відстані між запасними виходами, димовсмоктувачі через однакові інтервали.
 1. Поперечні чи напівпоперечні системи вентиляції використовуються у тунелях, в яких необхідна механічна системи вентиляції, а поздовжня вентиляція недозволена відповідно до пункту 2.9.3. Ці системи повинні бути в змозі витягнути дим у разі пожежі.
 1. У тунелях з двостороннім рухом з інтенсивністю руху транспорту понад 2 000 транспортних засобів по одній смузі, довжиною більш ніж 3 000 м та з центром управління і поперечною та/або напівпоперечною системою вентиляції вживають наступні мінімальні заходи, пов’язані з вентиляцією:
 • встановлюють демпфери для відкачування повітря та диму, які можна використовувати окремо або групами,

 • поздовжня швидкість повітря постійно контролюється і процес управління системою вентиляції (повітряні клапани, вентилятори тощо) відповідно регулюється.
 1. Станції екстреного виклику
 1. Станції екстреного виклику призначені для розміщення різного обладнання з безпеки, зокрема, телефонів для екстреного виклику, вогнегасників, однак вони не призначені для захисту користувачів тунелів від наслідків впливу вогню.
 1. Станції екстреного виклику можуть складатися з кабіни на бічній стінці або, що краще, – з ніші в бічній стінці. Їх обладнують принаймні одним телефоном для екстреного виклику та двома вогнегасниками.
 1. Станції екстреного виклику розміщують поблизу порталів та всередині з інтервалами, що не перевищують 150 м в нових тунелях та 250 м в існуючих тунелях.
 1. Водопостачання


В усіх тунелях передбачають систему водопостачання. Гідранти розміщують поблизу порталів та всередині з інтервалами, що не перевищують 250 м. У разі, коли водопостачання відсутнє, обов’язково потрібно перевірити можливість забезпечення достатньої кількості води за допомогою інших способів.


 1. Дорожні знаки


На всі прилади гарантування безпеки, призначені для користувачів тунелів, наносять спеціальні знаки. Знаки та таблички для використання у тунелях наведені в Додатку ІІІ.


 1. Центр управління
 1. Центри управління передбачені для всіх тунелів довжиною понад 3 000 м з інтенсивністю руху транспорту більш ніж 2 000 транспортних засобів по одній смузі.
 1. Контроль за декількома тунелями може бути централізований і здійснюватися через єдиний центр управління.
 1. Системи моніторингу
 1. Системи відеонагляду та системи, здатні автоматично виявляти дорожні інциденти (такі як зупинка транспортних засобів) та/або пожежі, ін сталюють в усіх тунелях з центрами управління.
 1. Системи автоматичного виявлення вогню ін сталюють в усіх тунелях, що не мають центрального управління, в яких функціонування механічної вентиляції контролю за димом відрізняється від автоматичного функціонування вентиляції для контролю за рівнем забруднюючих речовин.
 1. Обладнання для закриття тунелю

 1. В усіх тунелях довжиною понад 1 000 м перед в’їздом в тунель встановлюють світлосигнальні установки, щоб тунель можна було закрити в разі аварійної ситуації. Можуть бути забезпечені додаткові засоби, такі як змінні дорожні знаки та бар’єри для гарантування дотримання інструкцій.
 1. Всередині всіх тунелів довжиною понад 3 000 м з центром управління та інтенсивністю руху транспорту більш ніж 2 000 транспортних засобів по одній смузі, рекомендовано використовувати обладнання для зупинки транспортних засобів в разі аварії з інтервалами, що не перевищують 1 000 м. Таке обладнання складається з сигналів регулювання руху та, можливо, додаткових засобів, таких як гучномовців, змінних дорожніх знаків та бар’єрів.
 1. Системи зв’язку
 1. В усіх тунелях довжиною понад 1 000 м з інтенсивністю руху транспорту більш ніж 2 000 транспортних засобів по одній смузі встановлюють пристрої радіозв’язку для аварійної служби.
 1. У разі наявності центру управління, повинна бути забезпечена можливість переривання радіомовлення на хвилях, призначених для користувачів тунелів, для передачі екстрених повідомлень.
 1. Укриття та інші приміщення, в яких користувачі тунелів, які евакуюються, повинні чекати перед тим, як вони зможуть дістатися назовні, повинні бути обладнані гучномовцями для передачі інформації користувачам.
 1. Енергопостачання та електропроводки.
 1. Всі тунелі повинні бути забезпечені енергопостачанням для функціонування приладів гарантування безпеки, необхідних для евакуації, доки всі користувачі не залишать тунелю.
 1. Схеми електропостачання, вимірювання та контролю повинні бути спроектовані таким чином, щоб локальна несправність, наприклад, викликана пожежею, не вплинула на непошкоджені схеми.
 1. Вогнестійкість обладнання


Рівень вогнестійкості всього обладнання тунелю повинен враховувати технологічні можливості і бути спрямованим на забезпечення необхідних функцій з гарантування безпеки в разі пожежі.


 1. Таблиця, що демонструє інформативний підсумок щодо мінімальних вимог


Нижченаведена таблиця містить підсумок мінімальних вимог, викладених у попередніх частинах. Мінімальні вимоги – вимоги, визначені в описовій частині цього Додатку.

обов’язково для всіх тунелів необов’язково

обов’язково з винятками ☯ рекомендовано^ ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ

Рух ≤ 2 000 трансп. засобів по смузі

Рух > 2 000 транспортних засобів по смузі

Додаткові умови для обов’язкового виконання; зауваження

500-

1 000 м

>1 000 м

500-

1 000 м

1 000-3 000 м

>3 000 м

Будівельні заходи

2 труби або більше

§ 2.1
Обов’язкові, якщо прогноз на 15 років показує, що рух > 10 000 трансп.зас./смузі.

Градієнти ≤ 5 %

§ 2.2Обов’язкові, якщо інше географічно неможливо.

Доріжки для аварійного виходу

§ 2.3.1

§ 2.3.2Обов’язкові, якщо немає аварійної смуги, якщо не виконується умова пункту § 2.3.1.

В існуючих тунелях, де немає ані аварійної смуги, ані доріжок для аварійного виходу, вживають додаткові/посилені заходи.

Аварійні виходи –принаймні через кожні 500 м

§ 2.3.3 –

§ 2.3.9Введення аварійних виходів в існуючих тунелях оцінюється в кожному окремому випадку

Поперечні сполучення для аварійних служб принаймні кожні 1 500 м

§ 2.4.1//

Обов’язкові у тунелях довжиною понад 1 500 м з подвійною трубою.

Перетинання роздільної смуги перед кожним порталом тунелю

§ 2.4.2Обов’язкові поза тунелями з двох чи більше труб, коли це географічно можливо.

Місця для зупинки принаймні кожні 1 000 м

§ 2.5/

/

Обов’язкові у нових тунелях з двостороннім рухом, довжиною > 1 500 м, залежно від аналізу. Як для нових, так і для існуючих,– залежно від додаткової використовуваної ширини тунелю.

Дренаж вогненебезпечних та токсичних рідин

§ 2.6Обов’язкові, коли дозволено перевезення небезпечних вантажів.

Вогнестійкість будівельних конструкцій

§ 2.7Обов’язкові, коли

локальне обрушення структури може мати катастрофічні наслідки.
1   2   3   4Похожие:

Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconДиректива 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 71(1)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconВиправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71 (1)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов