Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року icon

Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 рокуНазваниеДиректива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
страница4/4
Дата конвертации18.06.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4
^ ДОДАТОК ІІ


Затвердження проекту, документація щодо безпеки,

введення в експлуатацію тунелю, модифікації та періодичні виробничі навчання


 1. Затвердження проекту
 1. Положення цієї Директиви застосовуються починаючи зі стадії попереднього проектування і далі.
 1. До початку будь-яких будівельних робіт, менеджер тунелю збирає документацію щодо безпеки, передбачену пунктами 2.2. та 2.3 для тунелю на стадії проектування, та проводить консультації з особою, відповідальною за безпеку. Менеджер тунелю подає документацію щодо безпеки адміністративному органу і приєднує до неї висновок особи, відповідальної за безпеку, та/або контролюючому органу, якщо він є.
 1. У разі потреби, проект затверджує відповідальний орган, який інформує про своє рішення менеджера тунелю та адміністративний орган.
 1. Документація з безпеки
 1. Менеджер тунелю збирає документацію щодо безпеки для кожного тунелю і постійно її оновлює. Він надає особі, відповідальній за безпеку, копії документації щодо безпеки.
 1. Документація щодо безпеки містить превентивні заходи та заходи безпеки, необхідні для гарантування безпеки користувачів, враховуючи осіб з обмеженими можливостями пересування та непрацездатних осіб, особливості дороги, конфігурацію структури, її навколишнє середовище, характер руху транспорту та умови діяльності аварійних служб, визначені статтею 2 Директиви, необхідні для гарантування безпеки користувачів.
 1. Зокрема, документація щодо безпеки тунелю на стадії проектування містить:
 • описання запланованої конструкції та доступу до неї разом з планами, необхідними для розуміння її проекту та передбачуваних правил експлуатації,
 • прогнозований рух транспорту з викладенням та обґрунтуванням умов для перевезення небезпечних вантажів разом з аналізом ризику, відповідно до пункту 3.7 Додатку І,
 • спеціальний аналіз небезпек з описанням можливих аварій, які можуть трапитися на стадії експлуатації, що однозначно впливають на безпеку користувачів доріг у тунелях, та характеру та масштабності їх можливих наслідків; дослідження повинне визначати і обґрунтовувати заходи для зниження ймовірності виникнення аварій та їх наслідків,
 • висновок щодо безпеки, підготований експертом чи організацією що спеціалізується у цій галузі, наприклад, контролюючий орган.
 1. Документація щодо безпеки тунелю на стадії експлуатації містить:
 • описання організації, людських та матеріальних ресурсів, визначених менеджером тунелю для гарантування експлуатації і технічного обслуговування тунелю,
 • план дій на випадок аварії, складений спільно з аварійними службами, кий також враховує осіб з обмеженими можливостями пересування та непрацездатних осіб,
 • описання системи для постійного зворотного зв’язку досвіду, що забезпечує запис і аналіз серйозних інцидентів та аварій.
 1. Документація щодо безпеки тунелю на стадії експлуатації, крім документації, передбаченої на стадії введення в експлуатацію, містить:
 • звіт і аналіз серйозних інцидентів та аварій, що мали місце з моменту набрання чинності цією Директивою,
 • список проведених виробничих навчань для гарантування безпеки та аналіз уроків, понесених в результаті цих навчань.
 1. Введення в експлуатацію
 1. Відкриття тунелю для загального руху транспорту вперше (введення в експлуатацію) здійснюється, якщо отримано дозвіл адміністративного органу в нижченаведеному порядку.
 1. Цей порядок також застосовується до відкриття тунелю для загального руху транспорту після будь-якої суттєвої зміни конструкції тунелю, порядку його експлуатації чи модифікації тунелю, що може суттєво змінити будь-яку зі складових частин документації щодо безпеки.
 1. Менеджер тунелю передає документацію щодо безпеки, зазначену в пункті 2.4, особі, відповідальній за безпеку, яка надає свій висновок стосовно відкриття тунелю для загального руху транспорту.
 1. Менеджер тунелю передає таку документацію щодо безпеки адміністративному органу і приєднує до неї висновок особи, відповідальної за безпеку. Адміністративний орган вирішує питання щодо надання дозволу на відкриття тунелю для загального руху транспорту, відмови від надання такого дозволу або надання дозволу з певними рестриктивними умовами і повідомляє про своє рішення менеджерові тунелю. Копія цього рішення надається аварійним службам.
  1. Модифікації
 1. Для будь-якої суттєвої модифікації структури, обладнання чи порядку експлуатації, що може значно змінити будь-яку зі складових частин документації щодо безпеки, менеджер тунелю звертається з клопотанням про отримання нового дозволу в порядку, зазначеному в пункті 3.
 1. Менеджер тунелю повідомляє особі, відповідальній за безпеку, про будь-яку іншу зміну в конструкції чи в порядку експлуатації. Крім того, до початку проведення в тунелі будь-яких робіт з модифікації, менеджер тунелю надає особі, відповідальній за безпеку, документацію, в якій детально викладені такі пропозиції.
 1. Особа, відповідальна за безпеку, вивчає наслідки модифікації і надає свій висновок менеджеру тунелю, який направляє його копію адміністративному органу і аварійним службам.
  1. Періодичні виробничі навчання


Менеджер тунелю і аварійні служби разом з особою, відповідальною за безпеку, організовують спільні періодичні виробничі навчання для персоналу з обслуговування тунелів та аварійних служб. Виробничі навчання:


 • повинні бути максимально наближеними до дійсності та відповідати встановленим сценаріям дій в разі виникнення інцидентів,
 • повинні надавати чіткі результати,
 • не повинні завдавати шкоди тунелю,
 • частково, з метою отримання додаткових результатів можуть проводитися з використанням моделі чи за допомогою комп’ютерного моделювання.
 1. Повномасштабні навчання за умов, максимально наближених до дійсності, проводять у кожному тунелі принаймні кожні чотири роки. Закриття тунелю дозволено лише тоді, коли можна вжити прийнятні заходи для спрямування руху транспорту в обхід. В період між цим, щорічно проводять часткові навчання та/або навчання з використання моделювання. В місцевостях, в яких декілька тунелів розташовані один біля одного, принаймні в одному з цих тунелів повинні проводитися повномасштабні навчання.
 1. Особа, відповідальна за безпеку та аварійні служби спільно оцінюють ці навчання, складають звіт та вносять відповідні пропозиції.


_______________________


^ ДОДАТОК ІІІ


Знаки для тунелів


 1. Загальні вимоги


У тунелях використовують наступні дорожні знаки та символи. Дорожні знаки, зазначені в цьому розділі, описані у Віденській конвенції про дорожні знаки та сигнали 1968 року, якщо інше не зазначено.


З метою полегшення міжнародного розуміння знаків, система знаків та сигналів, передбачених у цьому Додатку, ґрунтується на використанні форм та кольорів, характерних для кожного класу знаків, та, коли це можливо, – на використанні графічних символів, а не слів. Коли держави-члени вважають за необхідне змінити передбачені знаки та символи, внесені зміни не повинні змінювати їх основних характеристик. Якщо держави-члени не застосовують віденської конвенції, передбачені знаки та символи можуть бути змінені, за умови, що внесені зміни не змінюють їх основного значення.


 1. Дорожні знаки використовують для позначення наступних приладів гарантування безпеки в тунелях:


Місця для зупинки.


Аварійні виходи: один і той самий знак використовують для всіх аварійних виходів.


Маршрути евакуації: два найближчі аварійні виходи позначають на бічній стінці на відстані не більш, ніж 25 м, на висоті від 1,0 до 1,5 м над рівнем маршруту евакуації з зазначенням відстаней до аварійних виходів.


Станції екстреного виклику: знаки для позначення наявності телефонів для екстреного виклику та вогнегасників.


 1. Радіоприймачі:


У тунелях, в яких користувачі можуть отримати інформацію за допомогою своїх радіоприймачів, відповідні знаки, розміщені перед в’їздом, повідомляють користувачам про те, яким чином отримати таку інформацію.


 1. Знаки та позначки розробляють і розміщують так, щоб їх було чітко видно.
 1. Описання знаків та табличок


Держави-члени використовують відповідні знаки, в разі потреби, заздалегідь перед в’їздом в тунель, всередині тунелю та після закінчення тунелю. При розробці знаків для тунелю враховують місцеві умови руху транспорту та будівельні умови, а також інші місцеві умови. Використовують знаки, що відповідають Віденській конвенції про дорожні знаки та сигнали, за винятком держав-членів, які не застосовують віденської конвенції.


 1. Знак тунелю


При кожному в’їзді в тунель розміщують такий знак:


Знак E11A для дорожніх тунелів Віденської конвенції;

Довжина повинна бути зазначена в нижній частині таблички або на додатковій табличці Н2.

Для тунелів довжиною понад 3 000 м відстань до кінця тунелю зазначається кожні 1 000 м.

Також може бути зазначена назва тунелю.
 1. Розмітка проїжджої частини


Для відмежування проїжджої частини від краю дороги слід використовувати розмітку проїжджої частини.

Що стосується тунелів з двостороннім рухом транспорту, там повинні використовуватися чітко розпізнавальні роздільні смуги (одинарні або подвійні) для відмежування двох напрямків.


 1. Знаки та таблички для позначення приладів


Станції екстреного виклику


Станції екстреного виклику повинні містити інформативні знаки, що є знаками F, відповідно до Віденської конвенції, та позначати обладнання, доступне користувачам доріг, як, наприклад:


Телефон для екстреного виклику


Вогнегасник
На станціях екстреного виклику, що відокремлюються від тунелю дверима, чітко розбірливий текст, написаний відповідною мовою, повинен вказувати, що станція екстреного виклику не забезпечує захисту в разі пожежі.


^ "ЦЕ МІСЦЕ НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТУ В РАЗІ ПОЖЕЖІ


Прямуйте у напрямку аварійних виходів, вказаному знаками"


Місця для відпочинку


Знаки для позначення місць відпочину повинні бути знаками F, відповідно до Віденської конвенції. Вказівки на телефони для екстреного виклику та вогнегасники розміщують на додатковій табличці або на самому знаку.

Аварійні виходи


Знаки для позначення "Аварійних виходів" повинні бути знаками G, відповідно до Віденської конвенції. Приклади наведені нижче:

Крім того, необхідно позначати на бічних стінках тунелю два найближчі аварійні виходи. Приклади наведені нижче:

Сигнали на смузі


Ці знаки можуть бути круглими або прямокутними.Змінні дорожні знаки


Всі змінні дорожні знаки повинні чітко інформувати користувачів тунелів про накопичення транспортних засобів, вихід з ладу, аварію, пожежу чи будь-які інші ризики.

_______________________1 ОВ С 220 від 16.9.2003, С. 26.

2 ОВ С 256 від 24.10.2003, С. 64.

3 Висновок Європейського Парламенту від 9 жовтня 2003 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику), Спільна позиція Ради від 26 лютого 2004 року (ОВ С 95 Е від 20.4.2004, С. 31) та Позиція Європейського Парламенту від 20 квітня 2004 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику).

4 ОВ L 228 від 9.9.1996, С. 1. Рішення з останніми змінами, внесеними Рішенням №1346/2001/ЄC (OВ L 185 від 6.7.2001, С. 1).

1 OВ L 184, 17.7.1999, С. 23.


1 24 місяців після набрання чинності цією Директивою.

1 24 місяців після набрання чинності цією Директивою.

1 10 років після набрання чинності цією Директивою.

1 П’яти років після набрання чинності цієї Директивою.

1 30 місяців після набрання чинності цієї Директивою.

1 24 місяців після набрання чинності цієї Директивою.

1   2   3   4Похожие:

Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconДиректива 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 71(1)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconВиправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71 (1)
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради Європейського
Регламент (ЄС) №1592/2002 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2002 року про загальні правила у сфері цивільної авіації...
Директива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов