Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві icon

Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у СпівтовариствіНазваниеДиректива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві
Дата конвертации18.06.2013
Размер185.02 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

10.8.2000 Oфіційний бюлетень європейських спільнот L203/


І

(Акти, які підлягають обов’язковій публікації)


ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ


Від 6 червня 2000


щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,


Виходячи з Угоди про створення Європейської спільноти та зокрема Статті 71 (1) (с) та (d),


На підставі пропозиції, яка надійшла від Комісії1


Беручи до уваги висновок Комітету з економічних та соціальних питань2


Після консультацій з Комітетом з питань регіонів


Діючи у відповідності до процедури, закладеної у Статті 251 Угоди3


Враховуючи, що:


 1. зростання руху ставить перед усіма Країнами-Членами спільні проблеми безпеки та захисту навколишнього середовища щодо їх природи та серйозності
 1. в інтересах дорожньої безпеки, захисту навколишнього середовища та рівноправної конкуренції комерційні транспортні засоби повинні використовуватися лише тоді, коли їхнє обслуговування забезпечує високий рівень експлуатаційної придатності;
 1. у відповідності до Директиви 96/96/ЄС від 20 грудня 1996 про наближення законодавства держав-членів перевірок на експлуатаційну придатність транспортних засобів та їх причепів4, комерційні транспортні засоби проходять щорічну перевірку уповноваженим органом
 1. Стаття 4 Директиви 94/12/ЄС5 передбачає різноплановий підхід до аспектів показника «витрати – ефективність» заходів, які спрямовані на скорочення забруднення, спричиненого автомобільним транспортом, зважаючи на те, що Європейська програма «Авто-Ойл I» включила цей підхід і дала об’єктивну оцінку всім найбільш рентабельним заходам у сфері технології транспортних засобів, якості палива, моніторингу та технічного обслуговування, а також нетехнічних заходів, щоб скоротити викиди автомобільного транспорту
 1. У світлі цього підходу Європейський Парламент та Рада прийняли директиву 98/70/ЄС6, яка спрямована на покращення якості палива та, з огляду на запровадження суворіших стандартів викидів, Директиву 98/69/ЄС7 для приватних автомобілів та легких комерційних вантажних автомобілів та Директиву 1999/96/ЄС8
 1. Ця Директива є частиною такого самого підходу, але вона може виявитися більш ефективною з точки зору захисту навколишнього середовища не для надання більшої жорсткості стандартам, які визначено для тестів на придатність до використання на автошляхах Директивою 96/96/ЄС, але для забезпечення технічних перевірок на дорогах з метою гарантування використання цієї Директиви протягом року.
 1. Регулярна щорічна перевірка на придатність до використання на автошляхах (техогляд) в дійсності не вважається достатнім для гарантування того, що перевірене комерційні транспортні засоби знаходяться у придатному для використання на дорогах стані протягом всього року.
 1. Дієвий контроль за дотриманням закону шляхом здійснення цільового додаткового технічного огляду на придорожніх постах є важливим економічно ефективним заходом для контролю за стандартом технічного утримання комерційних транспортних засобів на дорозі.
 1. Технічні огляди на придорожніх постах повинні відбуватися без дискримінації залежно від національності водія або країни реєстрації або року введення транспортного засобу в дію.
 1. Метод відбору для огляду повинен базуватися на цільовому підході, причому найбільші зусилля повинні спрямовуватися на визначення транспортних засобів, які, як видається, мають найбільшу вірогідність неякісного технічного утримання, що таким чином підвищуватиме результативність діяльності уповноважених органів та робитиме мінімальними витрати та затримки для водіїв та перевізників.
 1. У випадку виявлення серйозних недоліків у транспортному засобі, який перевіряється, повинна бути можливість звернення до компетентних органів Країни-Члену, де зареєстровано цей транспортний засіб або де його було введено в дію, щодо запровадження відповідних заходів та інформування Країни-Члена, яка звернулася з цим запитом, про будь-які здійснені заходи.
 1. Заходи, необхідні для запровадження цієї Директиви, повинні бути прийняті у відповідності до Рішення Ради 1999/48/ЄС від 28 червня 1999, яке визначає процедури для реалізації повноважень, які покладено на Комісію9
 1. У відповідності до принципів субсидіарності та пропорційності, як передбачено Статтею 5 Угоди, завдання запропонованої дії, а саме запровадження режиму технічного огляду на шляхах комерційних транспортних засобів, які пересуваються у рамках Спільноти, не може бути забезпечено на задовільному рівні Країнами-Членами, проте, з урахуванням масштабу цієї дії, може бути реалізовано на рівні Спільноти; ця Директива не виходить за межі того, що необхідно для досягнення цієї мети.


^ ПРИЙНЯЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:


Стаття 1


 1. З метою покращення безпеки на дорогах та захисту навколишнього середовища, метою цієї Директиви буде забезпечення того, що комерційні транспортні засоби, які пересуваються по територіях Країн-Членів Спільноти, повинні більш повно відповідати певним технічним умовам, які визначаються Директивою 96/96/ЄС.
 1. Ця Директива визначає певні умови для перевірки на шляхах для визначення придатності до використання комерційних транспортних засобів, які пересуваються по території Спільноти.
 1. Зберігаючи цілком і повністю нормативні положення Спільноти, ця Директива, однак, жодним чином не впливає на право Країни-Члена здійснювати перевірки, які не підпадають під дію цієї Директиви або перевіряти інші аспекти автомобільного транспорту, особливо ті, які стосуються комерційних транспортних засобів. З іншого боку, ніщо не заважає Країні-Члену, у контексті перевірок, які виходять за межі дії цієї Директиви, проводити перевірку питань, вказаних у Додатку 1, у місцях, які не є автошляхами загального користування.Стаття 2


Відповідно до цілей цієї Директиви:


 1. «комерційний транспортний засіб» означатиме ті автотранспортні засоби та причепи, які визначено у категоріях 1, 2 та 3 Додатку І до Директиви 99/96/ЄС;
 1. «технічний огляд на придорожніх постах» означатиме перевірку технічного характеру, не оголошену уповноваженими органами і тому неочікувану, для транспортного способу, який пересуваються по території Країни-Члену, що здійснюється на автомобільному шляху загального використання уповноваженими органами або під їхнім наглядом;
 1. «контроль на придатність до використання на автошляхах» (техогляд) означає перевірку технічної придатності транспортного засобу до експлуатації, як передбачено у Додатку ІІ до Директиви 96/96/ЄС.Стаття 3


 1. Кожна Країна-Член запроваджує такі технічні огляди на придорожніх постах, які забезпечать досягнення завдань, визначених у Статті 1 щодо комерційних транспортних засобів, які підпадають під дією цієї Директиви, пам’ятаючи про національні заходи, які застосовуються до таких транспортних засобів відповідно до Директиви 96/96/ЄС.
 1. Кожен технічний огляд на придорожньому посту повинен здійснюватися без дискримінації залежно від національності водія або країни реєстрації або року введення транспортного засобу в дію, пам’ятаючи про необхідність мінімізувати витрати та затримки, які він може спричинити для водіїв та перевізників.


Стаття 4


 1. Технічний огляд на придорожньому посту повинен включати один, два або всі наступні аспекти:
  1. візуальну оцінку стану технічного обслуговування комерційного транспортного засобу, коли він стоїть на місці;
  1. перевірку останнього звіту про технічний огляд на придорожньому посту, як зазначено у Статті 5, або документації, яка посвідчує технічну придатність транспортного засобу до експлуатації, та, зокрема, у випадку, коли транспортний засіб зареєстровано або введено в експлуатацію у Країні-Члені, підтвердження того, що транспортний засіб пройшов визначену законом перевірку на придатність до експлуатації відповідно до Директиви 96/96/ЄС;
  1. перевірку невідповідностей, яка включає один, більшу, ніж один або все питання, які повинні бути перевірені і зазначені у Додатку І, пункт 10.
 1. Перевірка систем гальмування та вихлопні гази повинна здійснюватися у відповідності до правил, визначених у Додатку ІІ.
 1. Перед проведенням перевірки пунктів, зазначених у Додатку І, пункт 10, інспектор повинен брати до уваги останній сертифікат про придатність до використання на автошляхах та/або останній звіт про технічний огляд на придорожньому посту, який може надати водій.


Інспектор може також взяти до уваги будь-який інший сертифікат безпеки, виданий уповноваженим органом, представлений, у разі необхідності, водієм.


Якщо ці сертифікати та/або звіт свідчать про те, що перевірка одного з питань, зазначених у Додатку І, пункт 10, здійснювалася протягом попередніх трьох місяців, це питання знов не перевіряється, якщо тільки це не виправдано у ви падку очевидного дефекту та/або невідповідності.


Стаття 5


 1. Звіт про технічний огляд на придорожньому посту, який стосується перевірки, про яку йдеться у Статті 4(1)(с), має готуватися уповноваженим органом або інспектором, який його проводив. Зразок звіту подано у Додатку І, пункт 10, який містить контрольний перелік. Уповноважений орган або інспектор повинен позначити «V» відповідні позиції. Звіт повинен бути наданий водієві комерційного транспортного засобі.
 1. Якщо орган або інспектор вважають, що недоліки у технічному утриманні комерційного транспортного засобу можуть представляти такий ризик для безпеки, особливо стосовно гальм, що обґрунтовує потребу у подальшому вивченні, комерційний транспортний засіб може бути підданий більш детальному випробуванню у спеціальному тестовому центрі, що знаходиться поблизу, який визначено Країною-Членом, у відповідності до Статті 2 Директиви 96/96/ЄС.


Якщо або під час перевірки на дорозі, про яку йдеться у Статті 4(1), або підчас більш детального випробування, про яке йдеться до першому підпараграфі цього параграфу, стає очевидним, що комерційний транспортний засіб представляє серйозний ризик для тих, кого він перевозить, або інших користувачів дороги, використання такого транспортного засобу може бути заборонено до виправлення виявлених небезпечних дефектів.


Стаття 6


Кожні два роки до 31 березня Країни-Члени направляють Комісії зібрані дані за попередні два роки стосовно кількості перевірених комерційних транспортних засобів, класифікованих за категоріями у відповідності до Додатку І, пункт 6, та країною реєстрації, та стосовно перевірених питань і виявлених дефектів, на підставі Додатку І, пункт 10.


Перші подані дані охоплюють період за два роки, починаючи з 1 січня 2003 р.


Комісія відправить цю інформацію Європейському Парламенту.


Стаття 7


  1. Країни-Члени повинні допомагати одна одній у застосуванні цієї Директиви. Зокрема, вони повинні надавати одна одній інформацію про установу/установи, які відповідають за проведення перевірок, та імена контактних осіб.
  1. Інформація про серйозні недоліки у комерційному транспортному засобі, який належить нерезиденту, особливо такі, які призводять до заборони на використання транспортного засобу, повинна повідомлятися компетентним органам Країни-Члена, в якій зареєстровано транспортний засіб або його було введено в дію, у вигляді звіту, зразок якого подано у Додатку І, без обмеження судового розгляду у відповідності до діючого законодавства у Країнах-Членах, в яких цей дефект було зафіксовано.


Без обмеження дії Статті 5, компетентні органи Країни-Члена, в якій було виявлено серйозний дефект у комерційному транспортному засобі, який належить нерезидентові, можуть звернутися до компетентних органів Країни-Члена, в якій зареєстровано або введено в дію комерційний транспортний засіб, з проханням про запровадження відповідних заходів стосовно порушника, наприклад, передачу транспортного засобу на подальшу перевірку придатності до експлуатації на шляхах.


Компетентні органи, до яких подається таке прохання, повинні повідомити компетентні органи Країни-Члену, в якій було виявлені дефекти у комерційному транспортному засобі, про будь-які заходи, застосовані щодо порушника.


Стаття 8


Будь-які поправки, які необхідні для адаптації Додатку І або технічних стандартів, зазначених у Додатку ІІ, до технічного прогресу, приймаються у відповідності до процедури, визначеної у Статті 9(2).


Такі поправки не повинні, однак, призводити до розширення предмету дії цієї Директиви.


Стаття 9


 1. Комісії буде допомагати Комітет з питань адаптації до технічного прогресу, який створено у відповідності до Статті 8 Директиви 96/96/ЄС, у подальшому «Комітет».
 1. У разі посилання на цей параграф повинні застосовуватися Статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄС, у відповідності до положенні Статті 8 цього документу.


Період, передбачений у Статті 5(6) Рішення 1999/48/ЄС, має бути затверджений як три місяці.


 1. Комітет повинен затвердити свої процедурні правила.


Стаття 10


Країни-Члени повинні розробити систему штрафів, які будуть застосуватися, коли водій або перевізник не виконують технічні вимоги, що перевірено на підставі цієї Директиви.


Вони повинні вжити всі необхідні заходи, щоб забезпечити застосування цих штрафів. Передбачені таким чином штрафи повинні бути ефективними, пропорційними та мати стримуючу дію.


Стаття 11


Не пізніше одного року отримання від Країн-Членів даних, про які йдеться у Статті 6, Комісія повинна подати Раді звіт про застосування цієї Директиви разом з коротким викладом отриманих результатів.


Перший звіт повинен охопити період двох років, починаючи з 1 січня 2003 р.


Стаття 12


 1. Країни-Члени повинні ввести в дію закони, нормативні документи та адміністративні положення, які вони потребують, щоб відповідати цій Директиві, не пізніше 6 червня 2002 р. Негайно після цього вони повинні повідомити про це Комісію.
 1. Коли Країни-Члени приймають ці заходи, вони повинні включати посилання на цю Директиву або додавати такі посилання у своїх офіційних публікаціях. Країни-Члени визначають спосіб, в який будуть робитися такі посилання.
 1. Країни-Члени повинні надати Комісії тексти положень національного законодавства, які вони приймають у сфері, яка підпадає під дію цієї Директиви.


Стаття 13


Ця Директива вступає в силу з дня її публікації в Офіційному Бюлетені Європейських Спільнот.


Стаття 14


Ця Директива адресована Країнам-Членам.


Виконано 6 червня 2000 р. у Люксембурзі.


За Європейський Парламент За Раду

Голова Голова


Н.Фонтен Е.Ферро РодрігесДОДАТОК 1


^ ЗРАЗОК ЗВІТУ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД НА ПРИДОРОЖНЬОМУ ПОСТУ, З ПЕРЕЛІКОМ КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ


(Директива 2000/30/ЄС)


 1. Місце перевірки …………………………………………………………………...
 1. Дата…………………………………………………………………………………
 1. Час……………………………………………………………………………………
 1. Позначення національної приналежності та реєстраційний номер транспортного засобу …………………………………………………………………………………
 1. Позначення національної приналежності та реєстраційний номер причепу / напівпричепу………………………………………………………………………….
 1. Клас транспортного засобу…………………………………………………………..


(а) малотоннажний транспортний засіб (3,5 – 12 тон) 10


(б) причеп 11


(в) автопоїзд 12


(г) автобус близького чи далекого сполучення 13


(д) вантажівка (понад 12 тон) 14


(е) напівпричеп 15


(є) тягач з напівпричепом 16


 1. Підприємство, що здійснює перевезення / адреса………………………………..
 1. Національність………………………………………………………………………
 1. Водій………………………………………………………………………………….
 1. Перелік контрольних питаньПеревірено

Не перевірено

Не працює

А) система гальмування та її складові 17


Б) система викидів 1


В) непрозорість диму (дизель) 1


Г) газоподібні викиди (бензин, природний газ або зжижений нафтовий газ (LPG)


Д) привід керма


Е) лампи, прилади освітлення та сигналізації


Є) колеса / шини


Ж) підвіска (видимі дефекти)


З) шасі (видимі дефекти)


І) тахограф (встановлення)


Ї) прилад обмеження швидкості (встановлення)


Й) свідчення витікання палива та/або мастила

 1. Висновок перевірки:


Заборона на використання транспортного засобу, який має серйозні дефекти


 1. Різне / зауваження
 1. Орган / особа або інспектор, який здійснив перевірку


Підпис органу перевірки / агенту або інспектора


^ ДОДАТОК ІІ


ПРАВИЛА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ТА/АБО ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМ ГАЛЬМУВАННЯ ТА ВИХЛОПНИХ ВИКИДІВ


 1. Особливі умови стосовно гальм


Вимагається, щоб кожна частина системи гальмування та її засоби функціонування утримувалися у задовільному та ефективно працюючому робочому стані і були відповідним чином відкориговані.


Гальма транспортного засобу повинні виконувати наступні гальмівні функції:


а) для автомобілів, їхніх причепів та напівпричепів, робоче гальмо має бути здатним до уповільнення транспортного засобу та його зупинки безпечно, швидко і ефективно, незалежно від умов його завантаження та направлення градієнту шляху, по якому він рухається, вверх або вниз;


б) для автомобілів, їхніх причепів та напівпричепів, парківне гальмо має бути здатним до утримання транспортного засобу у нерухомому стані, незалежно від умов його завантаження та направлення градієнту шляху вверх або вниз.


 1. Особливі умови стосовно вихлопних викидів
  1. Автомобілі, обладнані двигунами з неспонтанним загорянням палива (бензиновими)
 1. Якщо вихлопні викиди не контролюються передовою системою контролю викидів, наприклад трьохкомпонентним каталітичним конвертором, який контролюється кисневим датчиком:
  1. візуальна перевірка системи викидів з метою виявлення відсутності витікання;
  1. якщо це прийнятне, візуальна перевірка системи контролю викидів, щоб перевірити, що встановлено те обладнання, яке вимагається
  1. після обґрунтованого часу на очищення двигуна (з урахуванням рекомендацій виробника транспортного засобу) вимірюється вміст окису вуглецю у вихлопних газах, коли двигун працює у холостому режимі (без навантаження)


Максимальний дозволений вміст СО у вихлопних газах не повинен перевищувати наступні показники:


 • для транспортних засобів, зареєстрованих або введених в експлуатацію вперше між датою, починаючи з якої Країни-Члени почали вимагати від транспортних засобів відповідності Директиві 70/220/ЕЄС 18, і першим жовтня 1986 р., СО не повинно перевищувати 4,5% об’єму;

 • для транспортних засобів, зареєстрованих або введених в експлуатацію вперше після 1 жовтня 1986, СО не повинно перевищувати 3,5% об’єму.


б) Якщо вихлопні викиди контролюються передовою системою контролю викидів, наприклад трьохкомпонентним каталітичним конвертором, який контролюється кисневим датчиком:


 1. візуальна перевірка системи викидів з метою виявлення відсутності витікань та повноти всіх складових;
 1. візуальна перевірка системи контролю викидів, щоб перевірити, що встановлено те обладнання, яке вимагається;
 1. визначення ефективності системи контролю викидів транспортного засобу шляхом вимірювання показника кисню та вмісту СО у вихлопних газах у відповідності до розділу 4.
 1. викиди з вихлопної труби – граничні величини


- вимірювання на холостій швидкості двигуна:

Максимальний дозволений вміст СО у вихлопних газах не повинен перевищувати 0,5% об’єму

- вимірювання на високій холостій швидкості двигуна (без навантаження) швидкість двигуна щонайменше 2000 хв-1;

Вміст СО: максимально 0,3% об’єму

Лямбда: 1±0,03 або у відповідності до специфікацій виробника
  1. ^ Автомобілі, обладнані двигунами з компресійним запаленням (дизельними)


Вимірювання непрозорості вихлопних газів при вільному прискоренні (жодного навантаження з моменту роботи на режимі малого ходу до граничної швидкості). Рівень концентрації не повинен перевищувати19 наступні граничні величини коефіцієнту поглинання:


- безнаддувні дизельні двигуни = 2,5 м-1

- турбокомпресорні дизельні двигуни = 3,0 м-1


Або еквівалентні показники при використання щодо обладнання, яке відрізняється за типом від того, яке відповідає цим вимогам.


Ці вимоги не розповсюджуються на транспортні засоби, які було зареєстровано або введено в дію вперше до 1 січня 1980 р.


  1. ^ Обладнання для випробування


Викид транспортних засобів перевіряються з використанням обладнання, яке призначено для точного визначення відповідності тим граничним величинами, які рекомендуються або вказуються виробником.

1 OJ C 190, 18.6.1998, стр.10, та OJ C 116Е, 26.4.2000, стр.7

2 OJ C 407, 28.12.1998, стр.112

3 Висновок Європейського Парламенту від 9 лютого 1999, (OJ C 150, 28.5.1999, стр.27), Спільної позиції Ради від 2 грудня 1999 та Рішення Європарламенту від 14 березня 2000 р. (ще не було публікації в Офіційному бюлетені), Рішення Ради від 13 квітня 2000 р.

4 OJ C 46, 17.2.1997, стр.1, Директива з поправками, внесеними Директивою Комісії 1999/52/ЄС (OJ C 142, 5.6.1999, стр.26)

5 Директива 94/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 березня 1994, яка стосується заходів, що уживаються для запобігання забрудненню повітря вихлопами автотранспортних засобів, та яка вносить зміни до Директиви 70/220/ЄЕС (OJ L 100, 19.4.1994, стр.42)

6 Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998, яка стосується якості бензину та дизельного палива та вносить поправки у Директиву Ради 93/12/ ЄЕС (OJ L 350, 28.12.1998, стр.1,)

7 Директива 98/69/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р., яка стосується заходів, що уживаються для запобігання забрудненню повітря вихлопами автотранспортних засобів, та яка вносить зміни до Директиви 70/220/ЄЕС (OJ L 350, 28.12.1998, стр.1)

8 Директива 1999/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 про наближення законодавства держав-членів щодо заходів, стосовно викидів газоподібних та пилових забруднюючих речовин дизельними двигунами, які встановлюються на засобах пересування, та викидів газоподібних забруднюючих речовин двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на природному газі або на зрідженій бензиновій фракції, та встановлюються на засобах пересування, а також змінює та доповнює Директиву Ради 88/77/ЄЕС (OJ L 044, 16.02.2000, стр.1)

9 OJ L 184, 17.7.1999, стр. 23.

10 Автомобіль, що має принаймні чотири колеса та використовується для перевезення вантажів, його максимальна маса перевищує 3,5 тонни, але не перевищує 12 тон (категорія Н2)

11 Будь-який транспортний засіб, придатний для зчеплення з автомобілем, за винятком напівпричепів, який завдяки своїй конструкції та обладнанню використовується для перевезення вантажів; причепи максимальною масою, яка перевищує 3,5 тонни, але не перевищує 10 тон (Категорія О3), причепи, максимальна маса яких перевищує 10 тон (Категорія О4)

12 Автомобіль призначений для перевезення вантажів, максимальна маса якого перевищує 3,5 тонни (категорії Н 2 та Н 3), зчеплений з причепом (категорії О3 та О4).

13 Автотранспортний засіб, що має принаймні чотири колеса, використовується для перевезення пасажирів і нараховує понад вісім місць, окрім місця для водія (категорі

14 Автомобілі, що мають принаймні чотири колеса, використовуються для перевезення вантажів, з максимальною масою, яка перевищує 12 тон (Категорія Н3)

15 Будь-який транспортний засіб, придатний для зчеплення з автомобілем в такий спосіб, що части напівпричепу спирається на транспортний засіб і суттєва частина його ваги чи ваги його вантажу підтримується цим транспортним засобом, і який, за своєю конструкцією та обладнанням, використовується для перевезення вантажів (категорії О3 та О4)

16 Транспортний засіб для тягнення, зчеплений з напівпричепом17 Ці питання підлягають особливим перевіркам та/або випробуванням, як вказано у Додатку ІІ до Директиви 2000/30/ЄС.

18 Директива Ради 70/220/ЕЄС від 20 березня 1970 щодо зближення законодавства Країн-Членів стосовно заходів, які повинні здійснюватися проти забруднення повітря викидами від автотранспортних засобів (OJ L 76, 6.4.1970, стр.1). Директива відповідно до останніх поправок Директивою Комісії 1999/102/ЄС (OJ 334, 28.12.1999, стр.43).

19 Директива Ради 72/306/ЕЄС від 2 серпня 1972 щодо зближення законодавства Країн-Членів стосовно заходів, які повинні здійснюватися проти викидання забруднюючих речовин з дизельних двигунів, які використовуються транспортними засобами (OJ L 190, 20,8,1972, стр.1). Директива відповідно до останніх поправок Директивою Комісії 97/20/ЄС (OJ 125, 16.5.1997, с.2).
Похожие:

Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconЧи відповідає провайдер за контент? Досвід країн єс І вітчизняні реалії Вікторія Шидлик
Директива 2000/31/єс європейського парламенту парламенту І ради від 8 червня 2000 року "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг,...
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconДиректива 95/28/єс європейського парламенту та ради від 24 жовтня 1995 року щодо характеристик горіння матеріалів, що використовуються при виготовленні салонів певних категорій транспортних засобів
Приймаючи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 100а
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconДиректива Європейського Парламенту та Ради №2000/18/єс від 17 квітня 2000 року щодо мінімальних екзаменаційних вимог до консультантів у справах перевезення небезпечних товарів автомобільним, залізничним або річковим транспортом
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, особливо його статті 75(1)(с)
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconB директива 1999/62/єс європейського парламенту І ради від 17 червня 1999 року про стягнення платні з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур
Цей документ слугує виключно інструментом документації і укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconДиректива європейського парламенту І ради 2009/40/єс від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, зокрема статтю 71 цього Договору
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconРозділ 10: Охорона здоров'я та життя людей ІІІ. Опис законодавства єс
Регламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1999 року щодо невигідних лікарських засобів
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві icon1 Відомості про виробництво: 1 Перелік суттєвих технологічних процесів і операцій. 2
С "Директива 2007/46/єс європейського парламенту та Ради від 05 вересня 2007 року, що встановлює рамки для схвалення автотранспортних...
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconДодаток 3 до пункту 2 Технічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та до їх вибору
Предмет вимірювання чи контролю ознака конструкції, умова використання засобу технічного обслуговування
Директива 2000/30/ес європейського парламенту та ради від 6 червня 2000 щодо дорожнього технічного контролю придатності до використання на автошляхах транспортних засобів, що використовуються у Співтоваристві iconДиректива комісії від 9 квітня 1999 року про адаптацію до технічного прогресу Директиви Ради 93/92/єес про пасажирські поручні у двохколісних моторизованих транспортних засобах
Беручи до уваги Директиву Ради 92/61/єec від 30 червня 1992 року, що стосується схвалення типу двох або трьохколісних моторизованих...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов