Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства icon

Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць СпівтоваристваНазваниеВиправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства
Дата конвертации18.06.2013
Размер72.75 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

30.4.2004 UA Офіційний вісник Європейських Співтовариств L 164/165(Акти, публікація яких є обов’язковою)


ВИПРАВЛЕННЯ

ДирективИ 2004/51/ЄC європейського парламенту і ради

від 29 квітня 2004 року,

що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/ЄEC про розвиток залізниць Співтовариства.


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71 (1),


Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),


Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-соціального комітету (2),


Беручи до уваги висновок Комітету регіонів(3),


Діючи відповідно до процедури, яку визначено у статті 251(4) Договору, у світлі об’єднаного тексту, схваленого 23 березня 2004 року Погоджувальним комітетом,


Враховуючи що:


 1. Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 19915 року передбачає, що ліцензованим залізничним підприємствам гарантуються права доступу до Транс'європейської залізничної мережі та, щонайпізніше з 2008 року, до всієї міжнародної мережі залізничних вантажних перевезень.

 1. ОВ С 291, 26.11.2002, С.1.

 2. ОВ С 61, 14.3.2003, С.131.

 3. ОВ С 66, 19.3.2002, С.5.

 4. Думка Європейського Парламенту від 14 січня 2003 року

(ОВ С 38 Е, 12.2.2004, С. 89), Спільна позиція Ради

від 26 червня 2003 року (ОВ С 270 Е, 11.11.2003, С.1) і

Рішення Європейського Парламенту від 23 жовтня 2003 року

(ще не опубліковано в Офіційному віснику). Рішення

Європейського Парламенту від 22 квітня 2004 року і рішення Ради від 26 квітня 2004 року.

 1. ОВ L 237, 24.8.1991, С.25 Директива змінена

Директивою 2001/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради

( ОВ L 75, 15.3.2001, С.1)


 1. Поширення цих прав доступу на всю міжнародну мережу залізничних вантажних перевезень з 1 січня 2006 року повинно дати більші, ніж очікувалося досягнення з точки зору зміни видів транспорту та розвитку міжнародних залізничних вантажних перевезень.

 2. Поширення цих прав доступу на всі типи залізничних вантажних перевезень з 1 січня 2007 року, у відповідності до принципу свободи у надінні послуг, покращить ефективність залізничних перевезень у порівнянні з іншими видами транспорту. Це також полегшить стабільне транспортне сполучення між країнами-членами і всередині країн шляхом заохочення конкуренції та створення умов для залучення нового капіталу та підприємств.

 1. Ця Директива є частиною комплексу заходів, задекларованих у Білій книзі транспортної політики, які включають Директиву 2004/49/ЄС про безпеку на залізницях Співтовариства (Директива про безпеку на залізницях)6, Директиві 2004/50/ЄС про зміни у директиви щодо сумісної експлуатації7 та Регламенту (ЄС) № 881/2004 про заснування Європейської Залізничної Агенції (Регламент про Агенцію)8. Цей комплекс заходів, так званий «другий залізничний пакет», був ухвалений для подальшої розробки рішень нормативної бази Співтовариства у сфері залізниць, запроваджених зокрема у Директивах 2001/12/ЄС9, 2001/13/ЄС10 та11 2001/14/ЄС, які було визначено як «перший залізничний пакет». З метою завершення формування нормативної бази та продовження діяльності з метою формування єдиного європейського залізничного простору, 3 березня 2004 року Комісія запропонувала третій комплекс заходів, що в подальшому сприятиме реалізації цілей цієї Директиви.
  1. ОВ L ОВ L 164, 30.4.2004, С.16

  2. ОВ L L 164, 30.4.2004, С.40

  3. ОВ L L 164, 30.4.2004, С.3

  4. ОВ L 75, 15.3.2001, С. 1

  5. ОВ L 75,15.3.2001, С.26

  6. ОВ L 75, 15.3.2001, С. 29. Директива змінена

Рішенням Комісії 2002/8448ЄС (ОВ L 289,26.10.2002, С. 30

Цей третій запропонований крок стосується ліцензування машиністів потягів, якості обслуговування на вантажному залізничному транспорті, права пасажирів на залізничному транспорті міжнародного сполучення та відкриття ринку міжнародних пасажирських перевезень. Європейський Парламент ще у жовтні 2003 року голосуванням ухвалив внесення змін у цю законодавчу процедуру з метою відкриття ринку для всіх пасажирських перевезень до 2008 року. Європейський Парламент та Рада ухвалили рішення щодо ретельної перевірки третього комплексу заходів. Враховуючи відкриття ринку для всіх пасажирських перевезень, 2010 рік, запропонований Комісією, має розглядатися усіма операторами як кінцева мета, щоб всі оператори могли належним чином підготуватися.


 1. Комісія має дослідити досягнення у русі, безпеці, умовах праці та ситуації перевізників та,до 1 січня 2006 року, надати звіт про ці досягнення, разом з новими пропозиціями, де це можливо, щодо створення бази, яка забезпечить покращення умов для економіки держав-членів, залізничних підприємств, їхніх працівників та всіх користувачів залізницею.
 1. Вантажні залізничні перевезення пропонує значні можливості для створення нових транспортних послуг та покращення вже існуючих на національному та європейському рівнях.
 1. Для досягнення рівня повної конкурентоспроможності залізничний вантажний транспорт потребує забезпечення комплексних послуг, зокрема перевезення між країнами-членами і всередині
 1. Оскільки безпека на залізниці регулюється Директивою 2004/49/ЄС як частиною нової узгодженої нормативної бази для залізничного сектору, положення про безпеку, що містяться у директиві 91/440/ЕЄС, мають бути анульовані.

 2. У зв’язку з цим Директива 91/440/ЕЄС має бути відповідно чином змінена


^ УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:


Стаття 1


Цим до Директиви 91/440/ЕЄС вносяться такі зміни:

   1. У статті 7, параграф 2 має бути скасована дата набуття чинності Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо безпеки на залізницях Співтовариства.
   1. Стаття 10 змінюється так:

параграф 3 має бути замінений наступним:

 1. « 3. Залізничним підприємствам, що підпадають під дію Статті 2, повинен надаватися на засадах рівності, доступ до Транс’європейської залізничної мережі вантажних перевезень, визначеної у Статті 10а та Додатку I, та після 1 січня 2006 року, щонайпізніше, до всієї мережі залізниць, з метою здійснення міжнародних вантажних перевезень


Додатково, щонайпізніше 1 січня 2007 року залізничним підприємствам, що підпадають під дію Статті 2, повинен надаватися на засадах рівності, доступ до інфраструктури в усіх державах-членах з метою здійснення всіх видів вантажних залізничних перевезень.»;


 1. параграф 5 замінюється наступним:


«5. Будь-яке залізничне підприємство, що надає залізничні транспортні послуги, має укласти необхідні угоди на засадах державного або приватного права з менеджерами залізничної інфраструктури, яка буде використовуватися. Умови, які визначають такі угоди, мають бути недискримінуючими та прозорими, у відповідності з положеннями Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 року, про виділення пропускної здатності залізничної інфраструктури та стягнення платежів за ви користання залізничної інфраструктури безпеки та сертифікацію безпеки»;*


* ОВ L 75, 15.3.2001, С. 29. Директива змінена Рішенням

Комісії 2002/844/ЄС (ОВ L 289, 26.10.2002, С.30).»;


параграф 6 замінюється наступним:


 1. «6.Доступ до колії та надання послуг на терміналах та у портах, під’єднаних до залізничних перевезень, про які йдеться у параграфах 1, 2 та 3, що обслуговують або можуть обслуговувати більш ніж одного кінцевого замовника, повинні надаватися всім залізничним підприємствам в недискримінуючий та прозорий спосіб. Запити від залізничних підприємств можуть обмежуватися лише у випадку існування реальних альтернатив залізничних перевезень при ринкових умовах»;
 1. параграф 8 замінюється наступним:

«8. До 1 січня 2006 року Комісія має представити до Європейського Парламенту, Економічно-соціального комітету, Комітету регіонів та Ради звіт про виконання цієї Директиви..Цей звіт має містити:

 • виконання цієї Директиви у державах-членах та ефективність роботи залучених органів,

 • розвиток ринку, зокрема, тенденції у міжнародному русі, діяльності та частки на ринку усіх ринкових гравців включаючи нових,

 • вплив на весь транспортний сектор, особливо стосовно зміни видів транспорту,

 • вплив на рівень безпеки у кожній державі-члені,

 • умови праці у секторі у кожній державі-члені.


У разі необхідності його будуть супроводжувати відповідні пропозиції або рекомендації стосовно продовження діяльності Співтовариства щодо розвитку залізничного ринку та законодавчої бази, яка ним керує »;


   1. У Статті 10 б(4), пункт (с) замінюється наступним:

«(с) стан європейської залізничної мережі».


   1. Стаття 14 скасовується
Стаття 2


Держави-члени мають ввести в дію закони, нормативно-правові акти та адміністративні норми, які необхідні для процесу виконання цієї Директиви до 31 грудня 2005 року щонайпізніше. Вони мають проінформувати про це Комісію.


Після того як держави-члени приймуть ці заходи, відповідні документи повинні містити посилання на цю Директиву чи супроводжуватися таким посиланням у разі їх офіційної публікації. Методи внесення таких посилань мають бути встановлені державами-членами.


Стаття 3


Ця директива набуває чинності в день її публікації в «Офіційному віснику Європейських Співтовариств».


Стаття 4


Цю Директиву адресовано державам-членам.


Вчинено в Брюсселі 29 квітня 2004 року.


За Європейський Парламент За Раду

Голова Голова


P.COX M. McDOWELL.


Похожие:

Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива 2001/12/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/eec про розвиток залізничниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства
Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами...
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Директиви Європейського Парламенту І ради 2001/25/ec щодо мінімального рівня навчання моряків (1), І зокрема, Статті...
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 71(1)
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДиректива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, його частину 1 статті 71
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Виправлення директивИ 2004/51/єc європейського парламенту І ради від 29 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/єec про розвиток залізниць Співтовариства iconДирективи директива європейського парламенту та ради 2009/139/єс від 25 листопада 2009 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема, його статтю 95
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов