Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р icon

Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 рНазваниеПостанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р
Дата конвертации18.06.2013
Размер52.02 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>


L 156/10 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 14.6.2008


ПОСТАНОВА (ЄС) КОМІСІЇ № 536/2008

від 13 ЧЕРВНЯ 2008 р.

що ініціює набуття чинності Статті 6(3) і Статті 7 Постанови (ЄС) щодо заборони застосування оловоорганічних сполук на суднах, і якою внесено поправки до цієї Постанови

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

На підставі Договору, що засновує Європейське Співтовариство

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

На підставі Договору, що засновує Європейське Співтовариство

На підставі Постанови (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту і Ради від 14 квітня 20053 р. стосовно заборони оловоорганічних сполук на суднах (1), і зокрема, Статті 6(3), Статті 7, другий параграф, і Статті 8

Оскільки

(1) Постанова (ЄС) № 782/2003 вимагає від Комісії вжити низку заходів для набуття чинності цієї Постанови, якщо Міжнародна Конвенція з контролю шкідливих систем для боротьби з біологічним обростанням суден (далі – AFS-Конвенція), прийнята 5 жовтня 2001 р., не набуває чинності до 1 січня 2007 р.

(2) AFS-Конвенція ще не набула чинності.

(3) Тому необхідно вжити заходи, що дають змогу суднам, які ходять під прапором третіх країн, демонструвати їх відповідність Статті 5 Постанови (ЄС) № 7682/2003, і забезпечувати державний портовий контроль.

(4) Стаття 8 Постанови (ЄС) № 782/2003 передбачає, що в Постанову можуть бути внесені поправки для урахування розвитку на міжнародному рівні, і зокрема, в межах Міжнародної морської організації (IMO), або для підвищення ефективності Постанови на основі отриманого досвіду.

(5) Комітет IMO із захисту навколишнього середовища (далі – MEPC) відповідно до Статті 1(4) а AFS-Конвенції прийняв Настанови з обстеження та сертифікації систем боротьби з біологічним обростанням суден (Резолюція MEPC.102(48) 11 жовтня 2002 р.).

(6) МЕРС, відповідно до Статті 11(2) AFS-Конвенції, прийняла Настанови з інспекції систем боротьби з біологічним обростанням суден (Резолюція МЕРС.105(49) від 18 липня 2003 р.).

(7) МЕРС, відповідно до Статті 11(1) AFS-Конвенції, прийняла Настанови щодо експрес-контролю систем боротьби з біологічним обростанням суден (Резолюція МЕРС.104(49) від 18 липня 2003 р.).

(8) До набуття чинності ASF-Конвенції слід застосовувати її положення до суден, які ходять під прапором держави, що є Стороною згаданої Конвенції. Судна, які ходять під прапором держави, що не є Стороною ASF-Конвенції, не повинні отримувати переважну обробку в межах Співдружності.

(9) Заходи, передбачені в цій Постанові, відповідають думці Комітету із забезпечення безпеки на морі та запобігання забрудненню суднами, заснованого Резолюцією (ЄС) № 2099/2002 Європейського Парламенту і Ради (2).

14.6.2008 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу L 156/11


^ ПРИЙНЯЛА ЦЮ ПОСТАНОВУ:

Стаття 1

Метою Постанови є:

  • установити заходи, що дають змогу суднам, які ходять під прапором третьої країни і входять у порт або прибережний термінал держави-члена, демонструвати їх відповідність Статті 5 Постанови (ЄС) № 782/2003

  • установити процедури контролю портовою державою в межах Співдружності, і

  • внести посилання на AFS-Положення відповідно в Постанові (ЄС) № 782/2003 і Додатку I до цієї Постанови.

Стаття 2

1. Судна відповідно до Статті 3(1)(с) Ухвали (ЄС) № 782/2003 повинні продемонструвати свою відповідність Статті 5 цієї Постанови згідно з параграфами 2,3 і 4 цієї Статті.

2. У перехідний період судна, які ходять під прапором держави, що є Стороною Міжнародної Конвенції з контролю шкідливих систем боротьби з біологічним обростанням суден (далі – ASF-Конвенція) повинні продемонструвати свою відповідність Статті 5 Постанови (ЄС) № 782/2003 за допомогою свідоцтва відповідності згідно з параграфом 5.4.1 Настанов з обстеження та сертифікації систем боротьби з біологічним обростанням суден, що додаються до Резолюції МЕРС.102(48) Комітету із захисту морського навколишнього середовища Міжнародної морської організації (далі МЕРС).


3. З моменту набуття чинності AFS-Конвенції судна, які ходять під прапором держави, що є Стороною Конвенції, повинні продемонструвати свою відповідність Статті 5 Постанови (ЄС) № 782/2003 за допомогою міжнародного сертифіката системи боротьби з біологічним обростанням судна відповідно до Додатка 4 до ASF-Конвенції.


4. Судна, які ходять під прапором держави, що не є членом ASF-Конвенції, повинні продемонструвати свою відповідність Статті 5 Постанови (ЄС) № 782/2003 за допомогою свідоцтва відповідності, підготовленого Адміністрацією держави прапора, застосовуючи положення Статті 10 ASF-Конвенції, відповідно до Додатка 4 до ASF-Конвенції та Настанов з обстеження та сертифікації систем боротьби з біологічним обростанням суден, відповідно до Резолюції МЕРС.102(48) МЕРС. З метою виконання цього параграфа посилання, зроблені у вказаній Статті, Додатку і Настановах, на Міжнародний сертифікат систем боротьби з біологічним обростанням, повинні бути виконані як посилання на свідоцтво відповідності.


Стаття 3


1. У перехідний період держави-члени повинні застосовувати положення контролю, еквівалентні положенням, що наведені в Директиві Ради 95/21/ЕС (1) для суден, що потрапляють під дію Постанови (ЄС) № 782/2003 відповідно до параграфів 2 і 3 цієї Статті.


2. Щодо інспекцій і виявлення порушень і без шкоди для виконання Статті 2 цієї Постанови держави-члени повинні застосовувати положення Статті 11 ASF-Конвенції та керуватися вказівками з інспекції систем боротьби з біологічним обростанням суден відповідно до Резолюції МЕРС.105(49) МЕРС.


3. Параграф 1 повинен застосовуватися до суден, зазначених у Статті 3(1)(с) Постанови (ЄС)
№ 782/2003, з 1 січня 2008 р.

L 156/11 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 14.6.2008


Стаття 4


Для виконання зобов'язань відповідно до Статей 6 і 7 Постанови (ЄС) № 782/2003 Держави-члени повинні керуватися Настановами з експрес-контролю систем боротьби з біологічним обростанням суден відповідно до Резолюції МЕРС.104(49) МЕРС.


Стаття 5


Постанова (ЄС) № 782/2003 вносить поправки таким чином:


1. У Статті 2 пункт 9 замінити таким текстом:


'9. "Європейське AFS-Свідоцтво відповідності" означає документ, що містить запис про відповідність Додатку 1 до ASF-Конвенції, виданий визнаною організацією від імені адміністрації держави-члена;';


2. У Статті 6(2) пункт (b) замінити таким текстом:


'(b) протягом року після дати, вказаної в пункті (а), держави-члени повинні визнати будь-яке Європейське AFS-Свідоцтво відповідності ';


3. У Додатку I, параграф 1.4, посилання на Резолюцію МЕРС.101(48) МЕРС замінити посиланням на Резолюцію МЕРС.102(48) МЕРС.


Стаття 6


Ця Постанова повинна набути чинності на 20 день після публікації в Офіційному Бюлетені Європейського Союзу.


Ухвала винна повністю і безпосередньо застосовуватися в усіх державах-членах.


Виконано в Брюсселі, 13 червня 2008 р.


Від імені Ради

Antonio TAJANI

Віце-президент

________

1(1) Офіційний Бюлетень L 115, 9.5.2003, стор. 1.

2(2) Офіційний Бюлетень L 324, 29.11.2002, стор. 1. Постанова з останніми поправками, внесеними Постановою Комісії (ЄС) № 93/2007 (О) L 22, 31.1.2007.

1(1) Офіційний Бюлетень L 157, 7.7.1995, стор. 1.Похожие:

Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconDécret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif а la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію,...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconРішення №320 Від 26 червня 2008 року м. Городок Про внесення змін до Інвестиційної програми капітального будівництва у Городоцькому районі на 2008 рік
Розглянувши листа Городоцької райдержадміністрації від 17. 06. 08 №02-18/1456, враховуючи висновок комісії з питань економіки і бюджету,...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconЗакон україни про загальну середню освіту
Законами n 107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, n 5-6, n 7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року ) ( Додатково див. Рішення...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconПостанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання

Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconПостанова в Про зміни у складі постійної комісії правління Фонду з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду
Профспілок України від 15 травня 2008 року (витяг із протоколу від 15. 05. 2008 року №4) змінено склад осіб, уповноважених представляти...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconРішення №331 Від 26 червня 2008 року м. Городок Про погодження матеріалів для отримання спеціального дозволу Львівському заводу будівельних виробів
Остійної комісії з аграрних питань, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 02. 08 №273 «Про затвердження Порядку...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconПоложення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 101 ( 101-2008-п ) від 27. 02. 2008 n 233 ( 233-2008-п ) від 26. 03. 2008 n 798 ( 798-2008-п
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717 положення
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconПостанова від 2012 р. № Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний...
Постанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р iconПостанова від 2011 р. № Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов