Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р icon

Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 рНазваниеПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
Дата конвертации18.06.2013
Размер147.39 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

L 98/5 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


ПОСТАНОВА КОМІСІЇ (ЄС) № 324/2008

від 9 КВІТНЯ 2008 р.,

що встановлює процедури проведення комісією інспекцій у сфері
безпеки мореплавання


(стосується Європейської Економічної Зони)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

На підставі Договору, що утворює Європейське Співтовариство

На підставі Постанови (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р. з підвищення безпеки суден і портів (1), і, зокрема, статті 9(4) цієї Постанови

На підставі Директиви 2005/65/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 26 жовтня 2005 р. з підвищення безпеки портів (2), і, зокрема, Статті 13(2) і (3) цієї Директиви

Оскільки:

 1. Для забезпечення контролю застосування державами-членами Постанови (ЄС)
  № 725/2004 Комісія повинна проводити інспекції, починаючи через шість місяців після набуття чинності цієї Постанови. Організація інспекцій під наглядом Комісії необхідна для перевірки ефективності національних систем контролю якості та заходів, процедур і структур з забезпечення безпеки мореплавання.

 2. Відповідно до Статті 13(3) Директиви 2005/65/ЕС Комісія повинна контролювати виконання державами-членами вказаної Директиви спільно з інспекціями, передбаченими Постановою (ЄС) № 725/2004.

 3. Європейське Агентство з безпеки мореплавання, затверджене Постановою (ЄС)
  № 1406/2002 Європейського Парламенту і Ради (3), повинно надати Комісії технічну допомогу у виконанні останніх інспекційних завдань щодо суден, відповідних компаній і визнаних організацій з забезпечення безпеки.

 4. Комісія повинна погоджувати графік і підготовку інспекцій з державами-членами. Інспекційні групи Комісії повинні мати можливість залучати кваліфікованих національних інспекторів, де це допустимо.

 5. Інспекції Комісії повинні проводитися відповідно до встановленої процедури, включаючи стандартну методологію.

 6. Конфіденційна інформація щодо інспекцій повинна розглядатися як секретна інформація.

 7. Постанова Комісії (ЄС) № 884/2005 від 10 червня 2005 р., що встановлює процедури проведення інспекцій Комісії у сфері безпеки мореплавання (4), має бути скасована.

L 98/6 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


 1. Заходи, передбачені цією Постановою, відповідають думці Комітету, вказаній в Статті 11(1) Постанова (ЄС) № 725/2004.

^ ПРИЙНЯЛА ЦЮ ПОСТАНОВУ:

РОЗДІЛ I

ПРЕДМЕТ ПОСТАНОВИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1

Предмет Постанови

Ця Постанова встановлює процедури проведення Комісією інспекцій для контролю виконання Постанови (ЄС) № 7625/2004 на рівні кожної держави-члена та окремих портів і відповідних компаній.

Ця Постанова також установлює процедури контролю Комісією виконання Директиви 2005/65/ЕС спільно з інспекціями на рівні держав-членів і портів, як визначено у Статті 2(11) цієї Постанови.

Інспекції повинні проводитися із забезпеченням прозорості, ефективності, узгодженості та систематичності.

Стаття 2

Визначення

З метою виконання цієї Постанови застосовуються такі визначення:

1. "інспекція Комісії" означає перевірку інспекторами Комісії систем контролю якості, заходів, процедур і структур національної безпеки мореплавання у державах-членах для визначення відповідності Постанові (ЄС) № 725/2004 і виконань Директиви 2005/65/ЕС;

2. "інспектор Комісії" означає особу, яка відповідає критеріям, зазначеним у Статті 7, найняту Комісією або найняту Європейським агентством з безпеки мореплавання, або національного інспектора, уповноваженого Комісією брати участь в інспекції Комісії;

3. "національний інспектор" означає особу, найняту як інспектор з безпеки мореплавання, і яка має кваліфікацію відповідно до вимог цієї держави-члена;

4. "об'єктивні дані" означає кількісну і якісну інформацію, записи або відомості, що стосуються безпеки або наявності і виконання вимог, установлених Постановою (ЄС) № 725/2004 і Директивою 2005/65/ЕС, яка ґрунтується на спостереженнях, вимірюваннях або випробуваннях, і яка може бути перевірена;

5. "спостереження" означає відомості, отримані під час інспекції Комісії, та підтверджені об'єктивними даними;

6. "невідповідність" означає ситуацію, яка спостерігається, коли об'єктивні дані указують на невиконання вимог, установлених Постановою (ЄС) № 725/2004 і Директивою 2005/65/ЕС, і яка вимагає корегуючих дій;

L 98/7 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


7. "сильна невідповідність" означає відхилення, яке піддається визначенню, що має серйозний вплив на безпеку мореплавання і вимагає негайних корегуючих дій, і включає відсутність ефективного і систематичного виконання вимог, установлених Постановою (ЄС) № 725/2004 і Директивою 2005/65/ЕС;

8. "центральний пункт" означає орган, призначений кожною державою-членом, який є контактним пунктом для Комісії та інших держав-членів і для полегшення, виконання та інформування про ухвалення заходів з безпечного мореплавання, встановлених Постановою (ЄС) № 725/2004, і заходів з безпеки портів, установлених Директивою 2005/65/ЕС;

9. "відповідна компанія" означає підприємство, що призначає начальника з безпеки компанії, начальника з безпеки судна або начальника з безпеки порту, або особу відповідальну за виконання плану безпеки судна або плану безпеки порту, або що призначається державою-членом як визнана організація з забезпечення безпеки;

10. "випробування" означає перевірку заходів з забезпечення безпеки мореплавання, коли моделюється незаконна дія з метою перевірки ефективності виконання заходів з забезпечення безпеки;

11. "порт" означає зону в межах кордонів, що визначаються державою-членом відповідно до Статті 2(3) Директиви 2005/65/ЕС з повідомленням Комісії відповідно до Статті 12 цієї Директиви.

^ РОЗДІЛ II

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Стаття 3

Співпраця держав-членів

Без шкоди обов'язкам Комісії держави-члени повинні співпрацювати з Комісією під час виконання нею інспекційних завдань. Співпраця повинна бути ефективною на стадіях підготовки, контролю і звіту.

Стаття 4

Визнання повноважень Комісії

 1. Кожна держава-член повинна забезпечити такі умови, щоб інспектори Комісії могли використовувати свої повноваження під час перевірки діяльності будь-якого компетентного органу з забезпечення безпеки мореплавання відповідно до Постанови (ЄС) № 725/2004 або Директиви 2005/65/ЕС, і будь-якої відповідної компанії.

 2. Кожна держава-член повинна забезпечити за наявності запиту доступ інспекторів Комісії до всієї релевантної документації стосовно безпеки, і зокрема:

(а) національна програма виконання Постанови (ЄС) № 725/2004 відповідно до Статті 9(3) цієї Постанови;

(b) дані, що надаються центральним пунктом, і звіти з контролю відповідно до Статті 9(4) Постанови (ЄС) № 725/2004;

L 98/8 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


(с) підсумки контролю держав-членів щодо виконання планів забезпечення безпеки портів.

3. У випадку, якщо інспектори Комісії стикаються з труднощами при виконанні своїх функцій, відповідні держави-члени повинні будь-якими засобами в межах законних повноважень допомагати Комісії завершити виконання завдання.

Стаття 5

Участь національних інспекторів в інспекціях Комісії

 1. Держави-члени повинні прагнути зробити можливою участь національних інспекторів в інспекціях Комісії, включаючи фази підготовки і звіту.

 2. Національний інспектор не бере участі в інспекції Комісії в державі-члені, де він працює.

 3. Кожна держава-член надає Комісії список національних інспекторів, яких Комісія може залучити до участі в інспекції Комісії.

Список повинен оновлюватися, принаймні, до кінця червня кожного року.

 1. Комісія повинна надавати Комітету, призначеному відповідно до Статті 11(1) Постанови (ЄС) № 725/2004 (далі - Комітет), списки відповідно до першого підпараграфа параграфа 3 цієї Статті.

 2. Якщо Комісія вважає, що участь національного інспектора необхідна в конкретній інспекції Комісії, вона повинна подати запит на одержання інформації у держав-членів щодо доступності національних інспекторів для проведення цієї інспекції. Такі запити повинні зазвичай надаватися за вісім тижнів до проведення інспекції.

 3. Витрати, пов'язані з участю національних інспекторів в інспекціях Комісії, будуть, відповідно до правил Співтовариства, оплачуватися Комісією.

Стаття 6

Технічна допомога Європейського агентства з безпеки мореплавання
у виконанні інспекцій Комісії


У разі надання технічної допомоги Комісії відповідно до Статті 2(b)(iv) Постанови (ЄС)
№ 1406/2002 Європейське агентство з безпеки мореплавання повинно забезпечити можливість участі технічних експертів у інспекціях Комісії, включаючи фази підготовки і звіту.

Стаття 7

Критерії кваліфікації та навчання для інспекторів Комісії

 1. Інспектори комісії повинні мати відповідну кваліфікацію, включаючи достатній теоретичний і практичний досвід у сфері безпеки мореплавання. Вона зазвичай передбачає:

(а) добре розуміння безпеки мореплавання і його застосування до операцій, що підлягають перевірці;

(b) добрі робочі знання технологій і методів забезпечення безпеки;

L 98/9 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


(с) знання принципів, процедур і методів інспекції;

(d) робочі знання операцій, що підлягають перевірці.

2. Для отримання кваліфікації для участі в інспекціях Комісії інспектори Комісії повинні успішно пройти навчання для виконання таких інспекцій.

У разі необхідності навчання національних інспекторів для роботи як інспекторів Комісії, національні інспектори повинні:

(а) бути акредитованими Комісією;

(b) проходити навчання від початку, а також періодично;

(с) забезпечувати стандарт виконання для досягнення мети перевірки виконання заходів з забезпечення безпеки відповідно до Постанови (ЄС) № 725/2004 і Директиви 2005/65/ЕС.

3. Комісія повинна забезпечувати відповідність інспекторів Комісії критеріям, установленим у параграфах 1 і 2.

^ РОЗДІЛ III

ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙ КОМІСІЇ

Стаття 8

Повідомлення про інспекцію

 1. Комісія повинна повідомити, принаймні, за шість тижнів до початку інспекції, центральний пункт держави-члена, на території якої проводитиметься інспекція. У виняткових випадках цей термін може бути скорочений.

Держави-члени повинні вжити всі необхідні заходи для збереження конфіденційності повідомлення про інспекцію для виключення компрометації інспекційного процесу.

 1. Центральний пункт повідомлятиметься заздалегідь про передбачувану сферу інспекції Комісії.

Якщо об'єктом інспекції є порт, центральний пункт отримає у повідомленні таку інформацію:

(а) чи включає інспекція судна у цьому порту або ще що-небудь у порту; і

(b) чи включає інспекція контроль порту відповідно до Статті 13(2) Директиви 2005/65/ЕС.

З метою виконання пункту (b) "контроль" означає перевірку виконання положень Директиви 2005/65/ЕС державами-членами і портами у межах території, про яку було повідомлено Комісії відповідно до Статті 12 Директиви 2005/65/ЕС. Зокрема, контроль означає перевірку обліку всіх положень Директиви 2005/65/ЕС під час проведення оцінки безпеки порту і затвердженні планів забезпечення безпеки порту, а також перевірку того, що затверджені заходи відповідають положенням, прийнятим відповідно до Постанови (ЄС) № 725/2004 для портових об'єктів, розташованих у відповідних портах.

L 98/10 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


 1. Центральний пункт повинен:

(а) інформувати відповідні компетентні органи держави-члена про інспекцію;

(b) повідомити Комісії про ці компетентні органи.

 1. Центральний пункт повинен повідомити Комісії, принаймні, за 24 години до початку інспекції, про назву держави прапора і номери IMO суден, які будуть на портовому об'єкті або в порту, повідомленому відповідно до другого підпараграфа параграфа 2, під час інспекції.

 2. Якщо державою прапора є держава-член, Комісія, якщо це здійснимо, проінформує центральний пункт цієї держави-члена, що судно може бути перевірене у разі перебування в порту.

 3. Якщо інспекція портового об'єкту в державі-члені включає перевірку судна цієї держави-члена як державу прапора, то центральний пункт повинен підтримувати зв'язок з Комісією для підтвердження того, чи знаходитиметься судно на портовому об'єкті під час інспекції.

 4. Якщо судно, заздалегідь визначене для інспекції, не стоятиме на якорі в порту під час інспекції портового об'єкта, то Комісія і координатор, призначений відповідно до Статті 9(3), погоджують інспекцію альтернативного судна. Це судно може бути розташоване на іншому портовому об'єкті в межах порту. У цих випадках параграфи 5 і 8 цієї Статті також застосовуються.

 5. Інспекції Комісії проводитимуться за сприяння держави-члена портового об'єкта, що вживає заходи з контролю і відповідності згідно з Правилом 9 спеціальних заходів з підвищення безпеки мореплавання Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 р., з поправками (Конвенція SOLAS), якщо:

(а) держава прапора судна не є державою-членом; або

(b) судно не було включене в інформацію, надану відповідно до параграфа 4 цієї Статті.

 1. Коли повідомлення про інспекцію передається до центрального пункту, то попередній список питань може бути переданий для виконання відповідними компетентними органами або владою, разом із запитом на документи відповідно до Статті 4(2).

Повідомлення також міститиме дату, до якої заповнений список питань і документи повинні бути надані Комісії відповідно до Статті 4(2).

Стаття 9

Підготовка інспекції

 1. Інспектори Комісії повинні виконати підготовчі дії для забезпечення ефективності, точності та достовірності інспекцій.

 2. Комісія повинна надати центральному пункту список імен інспекторів Комісії, уповноважених проводити інспекцію, та інші відповідні деталі. Цей список повинен містити ім'я керівника групи інспекції, який повинен бути інспектором Комісії, найнятим Комісією.

L 98/11 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


 1. Для кожної інспекції центральний пункт повинен забезпечити призначення координатора для виконання практичних приготувань, що стосуються проведення інспекції. Під час інспекції керівник групи повинен підтримувати контакт з координатором.

Стаття 10

Проведення інспекції

 1. Стандартна методологія повинна використовуватися для контролю виконання державами-членами вимог з забезпечення безпеки мореплавання, встановлених Постановою (ЄС) № 725/2004.

 2. Держави-члени повинні забезпечити супроводження інспекторів Комісії протягом всієї інспекції.

 3. Якщо судно повинно перевірятися на портовому об'єкті, і держава прапора судна не є державою-членом портового об'єкта, то держава-член портового об'єкта повинна забезпечити, щоб інспектори Комісії супроводжувалися представником влади, відповідно до Статті 8(2) Постанови (ЄС) № 725/2004, під час інспекції судна.

 4. Інспектори Комісії повинні мати посвідчення особи, що уповноважують їх проводити інспекції від імені Комісії. Держави-члени повинні забезпечити, щоб інспектори Комісії мали можливість одержання доступу до всіх зон відповідно до цілей інспекції.

 5. Випробування проводитиметься тільки після повідомлення і узгодження з центральним пунктом об'єкта і мети випробування. Центральний пункт повинен здійснювати всю необхідну координацію з відповідними компетентними органами.

 6. Без шкоди для Статті 11, інспектори Комісії будуть, якщо це застосовне і доцільно, повідомляти в усній формі про свої спостереження на місці інспекції.

Відповідний центральний пункт без затримки інформуватиметься про всі серйозні невідповідності Постанові (ЄС) № 725/2004 або Директиві 2005/65/ЕС, виявлені інспекцією Комісії, до складання інспекційного звіту, відповідно до Статті 11 цієї Постанови.

Проте, у випадках, коли інспектор Комісії, що проводить інспекцію судна, виявляє серйозну невідповідність, яка вимагає виконання дій відповідно до Статті 16, керівник групи інформує центральний пункт держави-члена як держави порту негайно.

Стаття 11

Інспекційний звіт

 1. Протягом шести тижнів після завершення інспекції інспекційний звіт повинен бути наданий Комісією державі-члену. Цей інспекційний звіт може містити відповідні підсумки контролю порту, виконаного відповідно до Статті 8(2)(b).

 2. Якщо під час інспекції портового об'єкта була проведена інспекція судна, то відповідні частини інспекційного звіту повинні бути надані державі-члену, що є державою прапора, якщо держава прапора цього судна не є державою-членом, в якій проводилася інспекція.

 3. Держава-член повинна проінформувати перевірені підприємства про відповідні спостереження інспекції. Проте, сам інспекційний звіт не повинен надаватися перевіреним підприємствам.

L 98/12 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


 1. Звіт повинен деталізувати спостереження інспекції, з ідентифікацією всіх невідповідностей або серйозних невідповідностей Постанові (ЄС) № 725/2004 або Директиві 2005/65/ЕС.

Звіт може містити рекомендації щодо корегуючих дій.

 1. Під час оцінки виконання Постанови (ЄС) № 725/2004 і Директиви 2005/65/ЕС застосовуватиметься одна з таких класифікацій до кожного із спостережень у звіті:

(а) відповідає;

(b) відповідає, але бажане поліпшення;

(с) не відповідає;

(d) серйозна невідповідність;

(е) не застосовне;

(f) не підтверджено.

Стаття 12

Відповідь держави-члена

 1. Протягом трьох місяців з дня передачі інспекційного звіту держава-член повинна надати Комісії письмову відповідь, яка:

(а) стосується спостережень та рекомендацій; і

(b) містить план із зазначенням дій і термінів усунення виявлених недоліків.

2. Якщо звіт не ідентифікує які-небудь невідповідності або серйозні невідповідності Постанові (ЄС) № 725/2004 або Директиві 2005/65/ЕС, то відповідь не потрібна.

Стаття 13

Дії Комісії

 1. Комісія може зробити будь-які з наведених нижче дій у разі невідповідності або серйозної невідповідності Постанові (ЄС) № 725/2004 або Директиві 2005/65/ЕС, або відреагувати на відповідь держави-члена таким чином:

(а) передати державі-члену коментарі або відправити запит надання додаткових пояснень для прояснення всієї відповіді або її частини;

(b) провести наступну інспекцію або контроль для перевірки виконання корегуючих дій, повідомлення про чергову інспекцію повинно бути передане не пізніше, ніж за два тижні;

(с) ініціювати процедуру щодо відповідної держави-члена, прийняту в разі порушення.

 1. Якщо необхідно провести чергову інспекцію судна, держава-член, що є державою прапора цього судна, повинна проінформувати, якщо можливо, Комісію про порти перебування судна, і Комісія може вирішити, де і коли проводити подальшу інспекцію.

L 98/13 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


^ РОЗДІЛ IV

ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙ КОМІСІЇ

Стаття 14

Конфіденційна інформація

Без шкоди для Статті 13 Постанови (ЄС) № 725/2004 і Статті 16 Директиви 2005/65/ЕС Комісія повинна розглядати конфіденційні матеріали, що стосуються інспекції, як секретні матеріали.

Стаття 15

Програма інспекцій Комісії

 1. Комісія повинна враховувати думку Комітету щодо пріоритетів у процесі виконання своєї програми інспекцій.

 2. Комісія повинна інформувати Комітет на регулярній основі про виконання своєї програми інспекцій і про результати інспекцій.

Стаття 16

Інформування держав-членів про серйозну невідповідність

Якщо інспекція виявляє серйозні невідповідності Постанові (ЄС) № 725/2004 або Директиві 2005/65/ЕС, які можуть мати значний вплив на загальний рівень безпеки мореплавання у Співтоваристві, то Комісія повинна проінформувати інші держави-члени негайно після передачі інспекційного звіту відповідній державі-члену.

Після усунення серйозної невідповідності, про яку були повідомлені інші держави-члени згідно з цією Статтею, до прийняття Комісії, Комісія повинна негайно проінформувати про це інші держави-члени.

Стаття 17

Аналіз

Комісія регулярно аналізуватиме свою систему інспекцій, і, зокрема, ефективність цієї системи.

Стаття 18

Анулювання

Постанова (ЄС) 884/2005 анулюється.

^ L 98/14 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 10.4.2008


Стаття 19

Набуття чинності

Директива набуде чинності на 20-й день після її публікації в ^ Офіційному Бюлетені Європейського Союзу.

Ця Постанова повинна повністю і безпосередньо виконуватися в усіх державах-членах.

Виконано у Брюсселі, 9 квітня 2008 р.


Від імені Комісії

Jacques BARROT

Віце-президент

________________________________

1(1) Офіційний Бюлетень L 129, 29.4.2004, стор. 6.

2(2) Офіційний Бюлетень L 310, 25.11.2005, стор. 28.

3(3) Офіційний Бюлетень L 208, 5.8.2002, стор. 1. Постанова з останніми поправками, внесеними Постановою (ЄС) № 2038/2006 (Офіційний Бюлетень L 394, 30.12.2006, стор. 1).

4(4) Офіційний Бюлетень L 148, 11.6.2005, стор. 25.
Похожие:

Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconDécret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif а la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Постанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію,...
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПостанова (ЄС) комісії №536/2008 від 13 червня 2008 р
Статті 6(3) і Статті 7 Постанови (ЄС) щодо заборони застосування оловоорганічних сполук на суднах, і якою внесено поправки до цієї...
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconЗакон україни про загальну середню освіту
Законами n 107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, n 5-6, n 7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року ) ( Додатково див. Рішення...
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПостанова №2008-780 від 13 серпня 2008 року щодо процедури, яка застосовується у випадках несплати за рахунками на електроенергію, газ, опалення та водопостачання

Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПрезидент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України
Зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України в ід 17 квітня 2008 року n 394( 394-2008-п ) Про
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПостанова в Про зміни у складі постійної комісії правління Фонду з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду
Профспілок України від 15 травня 2008 року (витяг із протоколу від 15. 05. 2008 року №4) змінено склад осіб, уповноважених представляти...
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПоложення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 101 ( 101-2008-п ) від 27. 02. 2008 n 233 ( 233-2008-п ) від 26. 03. 2008 n 798 ( 798-2008-п
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717 положення
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПостанова від 2012 р. № Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний...
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПостанова від 2011 р. № Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний...
Постанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р iconПостанова від 2010 р. № Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов