Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання icon

Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плаванняНазваниеДиректива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання
Дата конвертации18.06.2013
Размер61.13 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

30.12.2006 EN Офіційний бюлетень Європейського Союзу L 389/261


ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 18 грудня 2006 р.

Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання

(2006/137/ЕС)


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство, і, зокрема, Статтю 71 (1),

Враховуючи пропозицію Комісії,

Враховуючи думку Європейського економічно-соціального комітету [1],

Дотримуючись рекомендацій Комітету регіонів,

Діючи відповідно до процедури, встановленої в Статті 251 Договору [2],

Оскільки

 1. Директива 2006/87ЕС (2) встановлює узгоджені умови видачі технічних сертифікатів для судів внутрішнього плавання по внутрішніх водних шляхах Співтовариства.

 2. Технічні вимоги, обумовлені в додатках Директиви 2006/87/EC, містять положення, встановлені в Рейнських правилах інспекції суден, у версії, затвердженої Центральною комісією із судноплавства на Рейні (CCNR) у 2004 році. Умови й технічні вимоги для видачі сертифікатів судноплавства на внутрішніх водних шляхах відповідно до Статті 22 переглянутої Конвенції з судноплавства на Рейні після цього регулярно переглядалися й визнаються зараз як такі, що відображають сучасний технологічний розвиток.

 3. Для запобігання порушенню конкуренції і різноманіттю рівнів безпеки бажано, особливо з метою забезпечення узгодження на європейському рівні, приймати ідентичні технічні вимоги для всієї мережі внутрішніх водних шляхів Співтовариства, і відповідно, відновити їх на регулярній основі для забезпечення цієї ідентичності.

 4. Директива 2006/87/ЕС уповноважує Комісію адаптувати ті технічні вимоги у світлі технічного прогресу і розвитку, які встановлюються в результаті роботи інших міжнародних організацій, зокрема це стосується CCNR.

 5. Ці поправки повинні здійснюватися швидко для того, щоб технічні вимоги, необхідні для видачі сертифіката судноплавства на внутрішніх водних шляхах Співтовариства, визначали рівень безпеки еквівалентний рівню, потрібному для видачі сертифіката відповідно до Статті 22 переглянутої Конвенції з судноплавства на Рейні.

_____________

 1. Позиція Європейського Парламенту, 30 листопада 2006 р. (ще не опубліковано в офіційному бюлетені), і Рішення Ради, 18 грудня 2006 р.

 2. Дивіться сторінку 1 цього офіційного бюлетеня.
 1. Заходи, необхідні для впровадження Директиви 2006/87/ЕС, повинні прийматися відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЕС від 28 червня 1999 р., що встановлює процедури впровадження, прийняті на Комісії 5 (3).

 2. Зокрема, Комісія має бути уповноважена визначати умови, за яких можуть змінюватися технічні вимоги і адміністративні процедури, встановлені в Додатках до Директиви 2006/87/ЕС. Оскільки ці заходи мають загальний характер і призначені для зміни неістотних елементів Директиви 2006/87/ЕС, вони повинні прийматися відповідно до регулятивної процедури, детально описаної в Статті 5а| Рішення 1999/468/ЕС.

 3. З точки зору ефективності нормальні терміни виконання процедури повинні скорочуватися для вживання таких заходів, що змінюють Додатки до Директиви 2006/87/ЕС.

 4. З точки зору терміновості необхідно застосовувати термінову процедуру, описану в Статті 5а(6) Рішення 1999/468/ЕС, для прийняття змін Додатків до Директиви 2006/87/ЕС для обліку технічного розвитку, що є результатом діяльності інших міжнародних організацій, зокрема, CCNR|, а також для прийняття тимчасових вимог|.

 5. Директива 2006/87/ЕС має бути відповідно змінена.


^ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЦІЄЇ ДИРЕКТИВИ:


Стаття 1


Директива 2006/87/ЕС змінюється таким чином.

1) Такий параграф буде доданий до Статті 19:

*3. За наявності посилання на цей параграф Стаття 5а| (1) - (4) і (5)(b) і Стаття 7 Рішення 1999/468/ЕС застосовуватимуться, відповідно до положень Статті 8.


Обмеження в часі, встановлені в Статтях 5а(3)с, (4)( b) та 4(е) Рішення 1999/468/ЕС, мають становити двадцять один день, п'ятнадцять днів и один місяць відповідно.

________________

(*) ОБ L 184, 17.7.1999, с. 23. Рішення з останніми виправленнями, внесеними Рішенням 2006/512/EC (ОБ L 200, 22.7.2006, с. 11).

4. За наявності посилання на цей параграф Стаття 5а| (1), (2), (4) і (6) і Статті 7 Рішення 1999/468/ЕС застосовуватимуться, відповідно до положень Статті 8.


2) Стаття 20 буде замінена такою статтею:


Стаття 20


Адаптація Додатків і рекомендації по тимчасових сертифікатах


1. Всі поправки, необхідні для адаптації Додатків до цієї Директиви до технічного прогресу або розвитку в цій галузі, що є результатом діяльності інших міжнародних організацій, зокрема Центральній комісії з судноплавства на Рейні (CCNR), для забезпечення того, щоб два сертифікати, які наведені в Статті 3(1)(а), видавалися на основі технічних вимог, що гарантують однаковий рівень безпеки, або для обліку випадків, зазначених в Статті 5, мають бути прийняті відповідно до процедури, детально описаної в Статті 19(3). У термінових випадках Комісія може застосувати термінову процедуру, передбачену Статтею 19(4).


Ці поправки повинні здійснюватися швидко для того, щоб технічні вимоги, необхідні для видачі сертифіката судноплавства на внутрішніх водних шляхах Співтовариства, визначали рівень безпеки еквівалентний рівню, потрібному для видачі сертифіката відповідно до Статті 22 переглянутої Конвенції з судноплавства на Рейні.


2. Незважаючи на параграф 1, Комісія прийме затвердження, наведені в Статті 5(2), відповідно до процедури, описаної в Статті 19(2).


3. Комісія приймає рішення по рекомендаціях Комітету про видачу тимчасових сертифікатів судноплавства| на внутрішніх| водних| шляхах| Співтовариства відповідно до Статті 2.19 Додатка II.


3) Додаток II буде змінено таким чином:


1) Стаття 1.06 буде замінена такою статтею:


'1.06


Тимчасові вимоги


Тимчасові вимоги, призначені для зміни неістотних елементів цієї Директиви шляхом доповнення, можуть бути прийняті відповідно до регулятивної процедури, описаної в Статті 19(4) цієї Директиви, в разі терміновості, з метою адаптації до технічного прогресу на внутрішніх водних шляхах, дозволу відхилень від положень цієї Директиви або дозволу перевірки. Вимоги мають бути опубліковані і мають бути дійсними не менше трьох років. Вони повинні набути чинності водночас і мають бути анулюванні за однакових умов у всіх державах-членах.

2) Стаття 10.03а(5) буде замінена такою статтею


'5. Системи, що розпилюють меншу кількість води, піддаватимуться затвердженню типу відповідно до Резолюції IMO А 800 (19) або до іншого визнаного стандарту. Такі визнання, призначені для зміни неістотних елементів цієї Директиви, мають бути прийняті відповідно до регулятивної процедури, детально описаної в Статті 19(3) цієї Директиви. Затвердження типу виконуватиметься затвердженою організацією з кваліфікації або акредитованою організацією, що здійснює перевірку. Акредитована організація повинна відповідати Європейському стандарту загальних вимог до компетентності перевірочних лабораторій (EN| ISO/IEC 17025: 2000).


3) Стаття 10.03b(1) буде замінена такою статтею


'1. Речовини для гасіння пожежі


Для захисту відсіків двигунів, котельних і насосних відсіків такі речовини для гасіння пожежі можуть використовуватися в стаціонарних системах пожежогасіння


(а) Со2 (вуглекислий газ)

(b) HFC 227 еа (гептафторпропан|)

(с) IG-541 (52 % азоту, 40 % аргону, 8 % вуглекислоти)


Дозвіл використовувати інші речовини для гасіння пожежі, коли такий дозвіл призначений для заміни неістотних елементів цієї Директиви, повинен видаватися відповідно до регулятивної процедури, описаної в Статті 19(3) цієї Директиви.


Стаття 2


1. Держава-член, що має внутрішні водні шляхи, як зазначено в Статті 1(1) Директиви 2006/87/ЕС, повинна ввести в дію закони, правила й адміністративні положення, необхідні для відповідності цієї Директиві, з 30 грудня 2008 року. Вона повинна негайно проінформувати про це Комісію.


Коли держава-член вживає цих заходів, вони повинні містити посилання на цю Директиву або повинні супроводжуватися таким посиланням у разі їх офіційної публікації. Способи виконання такого посилання встановлюються державою-членом.


2) Держава-член повинна негайно повідомити Комісії текст положень національного закону, прийнятого щодо сфери, яка охоплюється цією Директивою. Комісія повинна поінформувати інших держав-членів.


Стаття 3

Стаття набуває чинності з дня публікації в Офіційному бюлетені| Європейського Союзу.
Стаття 4


Ця директива адресується державам-членам, що мають внутрішні водні шляхи, як зазначено в Статті 1(1) Директиви 2006/87/ЕС.


Оформлено в Брюсселі 18 грудня 2006 року.


Європейський Парламент,

Президент

J. Borrell Fontelles


Рада,

Президент

J. E. Enestam______________________________________________________________________Похожие:

Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconDirective 2006 87 ua
Директива Європейського Парламенту І ради від 12 грудня 2006 року, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання...
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconІ (Акти, опублікування яких є обов’язковим) директива європейського парламенту та ради від 12 грудня 2006 року, що встановлює технічні вимоги до суден внутрішніх водних шляхів та припиняє дію Директиви Ради 82/714/єес
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 1 його статті 71
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива європейського парламенту І ради 2006/22/єс від 15 березня 2006 року про мінімальні вимоги до імплементації
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і, зокрема, частину його 1 статті 71
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива комісії 2005/12/єс від 18 лютого 2005 року про внесення змін та доповнень до Директиви 2003/25/єс європейського Парламенту та Ради про особливі вимоги щодо стабільності пасажирських суден типу ролкер
Беручи до уваги Директиву 2003/25/єс європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про особливі вимоги щодо стабільності...
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива 2002/6/єс європейського парламенту та ради від 18 лютого 2002 року щодо облікових формальностей для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства
Приймаючи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема, його статтю 80(2)
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива 2003/25/ec європейського парламенту та ради від 14 квітня 2003 року Про специфічні вимоги до стабільності трейлерних пасажирських суден (текст важливості eea)
Беручи до уваги Договір про заснування Європейської Спільноти та особливо Статтю 80(2) даного Договору
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства
Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами...
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива європейського парламенту та ради 2002/59/єc від 27 червня 2002 року, що засновує Систему Співтовариства нагляду за рухом суден та інформування І скасовує Директиву Ради 93/75/єec
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 80(2)
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання iconДиректива 2001/95/єс європейського парламенту та ради від 3 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 95
Директива європейського парламенту та ради від 18 грудня 2006 р. Директива 2006/87ЕС, що встановлює технічні вимоги для суден внутрішнього плавання icon1 Відомості про виробництво: 1 Перелік суттєвих технологічних процесів і операцій. 2
С "Директива 2007/46/єс європейського парламенту та Ради від 05 вересня 2007 року, що встановлює рамки для схвалення автотранспортних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов