Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків icon

Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряківНазваниеДиректива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків
Дата конвертации18.06.2013
Размер43.84 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

L 6214 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 9.3.2005


ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2005/23/ЕС


від 8 березня 2005 р.


що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/2557/EC щодо мінімального рівня навчання моряків


(стосується до Європейської Економічної Зони)


КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА


На підставі Договору, що утворює Європейське Співтовариство


На підставі Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/25/EC щодо мінімального рівня навчання моряків (1), і зокрема, Статті 22(1) Директиви,


Оскільки


 1. Директива 2001/25/ЕС визначає мінімальні вимоги до навчання, сертифікації та несення вахти для моряків, що працюють на суднах Співтовариства. Ці вимоги засновані на нормах, викладених у Міжнародній конвенції щодо стандартів навчання, сертифікації та несення вахти для моряків (Конвенція STCW) і в Кодексі навчання, сертифікації та несення вахти (Кодекс STCW).

 2. Поправки до Конвенції STCW і Кодексу STCW були внесені Резолюцією MSC.66(68) і MSC.67(68) Комісії з безпеки на морі Міжнародної морської організації, що набула чинності 1 січня 1999 р., Резолюцією MSC.78(70), що набула чинності 1 січня 2003 р., і циркулярами STCW.6/Циркуляр 3 і STCW.6/Циркуляр 5, що набули чинності 20 травня 1998 р. і 26 травня 2000 р. відповідно.

 3. Нова Постанова V/3 Конвенції STCW, яка була додана Резолюцією MSC.66(68), установлює обов'язкові мінімальні вимоги до навчання і кваліфікації капітанів, офіцерів, матросів й іншого персоналу пасажирських суден, що відрізняються від пасажирських суден-контейнеровозів.

 4. У Директиву 2001/25/ЕС повинні бути внесені відповідні поправки.

 5. Заходи, передбачені для виконання цієї Директиви, відповідають думці Комітету з безпеки на морі, що наведена в Правилі (ЄС) № 2099/2002 Європейського Парламенту і Ради (2).

^ ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:


Стаття 1


До Додатку I до Директиви 2001/25/EC вноситься така поправка до Розділу V:


1. У параграфі 3 Постанови V/2 додається такий текст:


"… або потрібно забезпечити доказ досягнення необхідного стандарту компетенції протягом п'яти попередніх років".


2. Наведений нижче текст додається в кінець Розділу:


"Постанова V/3"


Обов'язкові мінімальні вимоги до навчання та кваліфікації капітанів, офіцерів, матросів та іншого персоналу на борту пасажирських суден, що відрізняються від пасажирських суден-контейнеровозів.


  1. Це положення застосовується до капітанів, офіцерів, матросів та іншого персоналу на борту пасажирських суден, що відрізняються від пасажирських суден-контейнеровозів і здійснюють міжнародні рейси. Адміністрації повинні визначити застосовність цих вимог до персоналу на пасажирських суднах, що здійснюють внутрішні рейси.

  2. Перед визначенням обов'язків на борту пасажирського судна моряки повинні пройти навчання відповідно до вимог, наведених у параграфах з 4 по 8 нижче відповідно до їх кваліфікації, обов'язків і відповідальності.

  3. Моряки, які повинні пройти навчання відповідно до параграфів 4, 7 і 8 нижче, повинні з інтервалом часу не більше п'яти років пройти підвищення кваліфікації або надати свідоцтво досягнення необхідного стандарту компетенції протягом попередніх п'яти років.

  4. Персонал, призначений для допомоги пасажирам у надзвичайних ситуаціях на борту пасажирських суден, повинен пройти повне навчання для керування натовпом, як вказано в розділі А-V/3 параграфа 1 Кодексу STCW.

  5. Капітани, офіцери й інший персонал, призначений для виконання конкретних обов'язків на борту пасажирських суден, повинен пройти повне ознайомлювальне навчання відповідно до розділу А-V/3 параграфа 2 Кодексу STCW.

  6. Персонал, що надає безпосередньо послуги пасажирам на борту пасажирських суден, повинен пройти повне навчання щодо забезпечення безпеки пасажирів відповідно до розділу А-V/3 параграфа 3 Кодексу STCW.

  7. Капітани, помічники капітанів і весь персонал, відповідальний за посадку і висадку пасажирів, повинен пройти повне затверджене навчання щодо забезпечення безпеки пасажирів відповідно до розділу А-V/3 параграфа 4 Кодексу STCW.

  8. Капітани, помічники капітанів, офіцери служби головного інженера, офіцери служби інженера і персонал, що несе відповідальність за безпеку пасажирів у надзвичайних ситуаціях на борту пасажирських суден, повинен пройти повне затверджене навчання щодо керування в кризових ситуаціях і поведінці людей відповідно до розділу А-V/3 параграфа 5 Кодексу STCW.

  9. Адміністрації повинні забезпечити документальне засвідчення закінченого навчання; свідоцтво видається кожній особі, що отримала кваліфікацію відповідно до положень цієї Постанови.


Стаття 2


1. Держави-члени повинні прийняти закони, правила й адміністративні постанови, необхідні для забезпечення відповідності цієї Директиві, не пізніше 29 вересня 2005 р. Держави-члени повинні негайно проінформувати Комісію.


Прийняті державами-членами положення повинні містити посилання на цю Директиву або вони повинні супроводжуватися таким посиланням у разі їх офіційної публікації. Методи здійснення такого посилання повинні визначатися державами-членами.


2. Держави-члени повинні надати Комісії текст усіх положень національного закону, прийнятого у сфері, що охоплюється цією Директивою.


Стаття 3


Ця Директива повинна набути чинності на 20-й день після її публікації в Офіційному бюлетені Європейського Союзу.


Стаття 4


Ця Директива призначена для держав-членів.


Виконано в Брюсселі, 8 березня 2005 р.


Від імені Комісії

Jacques BARROT

Віце-президент


1(1) Офіційний Бюлетень L 136, 18.5.2001, стор. 17. Директива з останніми поправками, внесеними Директивою 2003/103/ЕС (Офіційний Бюлетень L 326, 13.12.2003, стор. 28). – OJ L 136, 18.5.2001, р. 17 Directive as amended by Directive 2003/103/EC (OJ L 326, 13.12.2003, р. 28).

2(2) Офіційний Бюлетень L 324, 29.11.2002, стор. 1. Положення з останньою поправкою, внесеною Постановою Комісії (ЄС) № 415/2004 (Офіційний Бюлетень L 68, 6.3.2004, стор. 10) – OJ L 324, 29.11.2002, р. 1 Regulation as last amended by Commission Regulation (ЄС) No. 415/2004, р. 17 (OJ L 68, 6.3.2004, р. 10).
Похожие:

Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива 2003/103/єс європейського парламенту І ради від 17 листопада 2003 р яка вносить поправки до Директиви 2001/25/єc щодо мінімального рівня навчання моряків
На підставі Договору, що ним створено Європейське Співтовариство, і, зокрема, Статті 80(2) Договорів
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива комісії №2010/26/єс від 31 березня 2010 року що вносить зміни до Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства
Директиви №97/68/єс європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами...
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива 2001/13/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/єc про ліцензування залізничних підприємств
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива 2001/12/єc європейського парламенту І ради від 26 лютого 2001 року, що вносить зміни до Директиви Ради 91/440/eec про розвиток залізничниць Співтовариства
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема, його статтю 71
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconL 190/6 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 30 2003 директива комісії 2003/75/ес від 29 липня 2003 р що вносить поправки до Директиви Ради 98/18/ес з правил І стандартів безпеки пасажирських суден
На підставі Директиви Ради 98/18/ес від 17 березня 1998 р з правил І стандартів безпеки пасажирських суден (1), І, зокрема, Статті...
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива комісії 2005/12/єс від 18 лютого 2005 року про внесення змін та доповнень до Директиви 2003/25/єс європейського Парламенту та Ради про особливі вимоги щодо стабільності пасажирських суден типу ролкер
Беручи до уваги Директиву 2003/25/єс європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про особливі вимоги щодо стабільності...
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconL 310/28 Офіційний Бюлетень Європейського Союзу 25. 11. 2005 директива 2005/65/ес європейського парламенту та ради від 26 жовтня 2005 р з підвищення безпеки портів
На підставі Договору, що засновує Європейське Співтовариство, і, зокрема, Статті 80(2) Договору
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconРегламент комісії (ЄС) №62/2006 від 23 грудня 2005 року
Беручи до уваги Директиву 2001/16/єс європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року про експлуатаційну сумісність трансєвропейської...
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива комісії 97/58/ec від 26 вересня 1997 р., що вносить поправки до Директиви Ради 94/57/ec "Загальні правила І стандарти для організацій, що виконують
На підставі Директиви Ради 94/57/ec "Загальні правила І стандарти для організацій, що виконують огляд І обстеження суден І відповідна...
Директива комісії 2005/23/ес від 8 березня 2005 р що вносить поправки до Директиви Європейського Парламенту І Ради 2001/2557/ec щодо мінімального рівня навчання моряків iconДиректива 2004/39/єс європейського Парламенту та Ради
Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/єес І 93/6/єес та Директиву 2000/12/ЄС
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов