Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница13/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Тренування


  1. Офіцер безпеки портової споруди повинен володіти знаннями та отримати відповідну підготовку з однієї або усіх наступних дисциплін:
 1. адміністративна діяльність у системі безпеки;
 1. відповідні міжнародні конвенції, кодекси та рекомендації;
 1. відповідне законодавство уряду та регламенти;
 1. зобов’язання та функціональні обов’язки інших організації з безпеки;
 1. методологія оцінювання безпеки портової споруди;
 1. методи оглядів та інспекції безпеки портової споруди та судна;
 1. суднові та портові операції та умови;
 1. заходи безпеки судна та портової споруди;
 1. готовність до надзвичайних обставин, вжиття контрзаходів та прогнозування можливих ситуацій;
 1. прийоми навчання дисциплінам у сфері безпеки, яка включає заходи та процедури безпеки;
 1. поводження з таємними документами та повідомленнями, пов’язаними з безпекою;
 1. знання існуючих загроз безпеки та їх варіантів;
 1. розпізнання та виявлення зброї, небезпечних речовин та пристроїв;
 1. розпізнавання, на недискримінаційній основі, особливостей та варіантів поведінки осіб, які ймовірно становлять загрозу для безпеки;
 1. техніки, які використовуються для уникання заходів безпеки;
 1. обладнання та системи безпеки та їх експлуатаційні обмеження;
 1. методи проведення аудитів, інспекцій, контрольних заходів та моніторингу;
 1. методи фізичних оглядів та безконтактних інспекцій;
 1. навчання та практичні тренування у сфері безпеки, включаючи навчання та практичні тренування спільно з суднами; та
 1. оцінювання навчань та практичних тренувань у сфері безпеки
  1. Персонал портової споруди, який має спеціальні обов’язки у системі безпеки, повинен володіти достатніми знаннями та отримати підготовку з однієї або усіх наступних дисциплін:
 1. знання існуючих видів загроз безпеці та їх варіантів;

 2. розпізнання та виявлення зброї, небезпечних речовин та пристроїв;

 3. розпізнавання особливостей та варіантів поведінки осіб, які ймовірно становлять загрозу для безпеки;

 4. техніки, які використовуються для уникання заходів безпеки;

 5. методи управління та контролю людськими натовпами;

 6. повідомлення, які стосуються безпеки;

 7. експлуатація обладнання та систем безпеки

 8. тестування, калібрування та обслуговування обладнання та систем безпеки;

 9. методи проведення інспекцій, контрольних заходів та моніторингу; та

 10. методи контактних оглядів осіб, особистих речей, багажу, вантажу та суднових запасів.
  1. Увесь інший персонал портової споруди повинен володіти знаннями та бути належним чином ознайомленим з відповідними положеннями плану безпеки портової споруди з усіх або деяких наступних питань:
 1. зміст та важливі вимоги щодо різних рівнів безпеки;
 1. розпізнання та виявлення зброї, небезпечних речовин та пристроїв;
 1. розпізнавання особливостей та варіантів поведінки осіб, які ймовірно становлять загрозу для безпеки; та
 1. техніки, які використовуються для уникання заходів безпеки.


^ Навчання та практичні тренування


  1. Метою навчань та практичних тренувань є забезпечення того, щоб персонал портової споруди вправно виконував усі призначені обов’язки у сфері безпеки на усіх рівнях безпеки, та виявляв будь-які недоліки у системі безпеки, які потребують підвищеної уваги.
  1. Для забезпечення ефективної імплементації положень плану безпеки портової споруди, навчання повинні проводитись принаймні один раз на три місяці, якщо інше не продиктовано специфічними обставинами. Такі навчання повинні випробовувати окремі елементи плану, такі як ті загрози безпеці, які перелічені у частині 15.11.
  1. Різні типи практичних тренувань, у яких можуть брати участь офіцери безпеки портової споруди разом з відповідними органами договірних урядів, офіцерами безпеки компанії або, за наявності, з офіцерами безпеки судна, повинні проводитись принаймні один раз кожного календарного року з періодичністю не більше ніж 18 місяців між практичними тренуваннями. Запити щодо участі офіцерів безпеки компанії або офіцерів безпеки судна у спільних тренувальних заходах повинні направлятися, беручи до уваги те, яким чином така їх участь вплине на їх обов’язки у системі безпеки та роботи на судні Такі практичні тренування повинні відпрацьовувати зв’язок, координування дій, наявність ресурсів та контрзаходи. Такі практичні тренування можуть бути:
 1. повномасштабними або з фактичним залученням сил та засобів;
 1. у формі кабінетної симуляції або семінару; або
 1. у сполучення з іншими практичними тренуваннями, такими як відпрацювання контрзаходів у надзвичайних ситуаціях та інші навчаннями , які проводяться органами держави порту;


20. Перевірка та сертифікування суден


^ Додаткову настанову не передбачен


Доповнення до частини В


Доповнення


Зразок Декларації щодо безпеки між судном та портовою спорудою (12)


^ ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ


Назва судна:
Порт реєстрації:
Номер ММО:
Назва портової споруди:

Ця Декларація щодо безпеки є чинною з …………………….. по .…………………….., для наступних видів діяльності


……………………………………………………………

(перелік видів діяльності з відповідними подробицями)


згідно наступних рівнів безпеки


Рівень (рівні) безпеки для судна
Рівень (рівні) безпеки для портової споруди

Портова споруда та судно спільно погоджуються на проведення наступних заходів безпеки та ухвалення зобов’язань для забезпечення відповідності вимогам частини А Міжнародного Кодексу безпеки суден та портових споруд.


Проставлення у відповідних стовпчиках ініціалів офіцера безпеки судна або офіцера безпеки портової споруди вказує на те, що заходи будуть вжиті у відповідності до ухваленого плану,

Вид діяльності

Портова споруда:

Судно:

Забезпечення виконання усіх обов’язків у системі безпекиМоніторинг зон з обмеженим доступом для забезпечення того, щоб до них мав доступ виключно санкціонований персоналКонтроль доступу на території портової спорудиКонтроль доступу на борт суднаМоніторинг портової споруди, включаючи зони швартування та зони, які оточують судноМоніторинг портової споруди, включаючи зони швартування та зони, які оточують судноОбробка вантажуДоставка суднових запасівРежим поводження з багажем без супроводуКонтроль посадки осіб та його наслідкиЗабезпечення наявності негайного зв’язку у системі безпеки між судном та портовою спорудою

Сторони, які уклали цей договір, засвідчують, що заходи безпеки та організаційні заходи, передбаченні для вжиття і портовою спорудою та судном впродовж проведення узгоджених видів діяльності, відповідають положенням глави ХІ-2 та частини А Кодексу та будуть запроваджені відповідно до положень, передбачених раніше у їх ухваленому плані або спеціальних заходах, узгоджених та встановлених у приєднаному додатку.


Дата укладання ………………………………………, місце укладання ………………………………………….


Підписано або від імені

портовою спорудою (портової споруди)судном (судна)

(Підпис офіцера безпеки портової споруди)(Підпис офіцера безпеки судна)


Назва та посада особи, яка поставила свій підпис

Назва:

Назва:

Посада:

Посада:^ Контактна інформація

(заповнюється належним чином)

(вкажіть номери телефонів або радіоканали та частоти, які повинні використовуватися)для портової споруди

для судна

Портова споруда

Капітан

Офіцер безпеки портової споруди

Офіцер безпеки судна
Компанія
Офіцер безпеки компанії

Доповнення 2


Зразок Декларації про відповідність портової споруди


^ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПОРТОВОЇ СПОРУДИ


(Офіційна печатка) (Держава)


Номер Декларації ……………………………………………….


Видана згідно положень частини В


^ МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ БЕЗПЕКИ СУДЕН ТА ПОРТОВИХ СПОРУД (КОДЕКС БСПС)


Уряд ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(назва держави)

Назва портової споруди ……………………………………………………………………………………………………….


Адреса портової споруди ………………………………………………………………………………………………………


ЦИМ ЗАСВІДЧУЄ, що відповідність портової споруди положенням глави ХІ-2 та частини Міжнародного Кодексу безпеки суден та портових споруд (Кодекс БСПС) була перевірена, та що ця портова споруда експлуатується у відповідності з ухваленим планом безпеки портової споруди. Цей план був ухвалений для наступного <визначте типи операцій, типи судна або заходи чи іншу належну інформацію > (непотрібне викресліть):


Пасажирське судно


Пасажирське високошвидкісне судно


Вантажне високошвидкісне судно


Танкер для перевезення навалочних вантажів


Нафтовий танкер


Танкер для перевезення хімічних речовин


Газовіз


Пересувні морські бурові установки


Вантажі судна, які не були перелічені вище


Ця Декларація щодо відповідності є чинною до ………………., підлягає перевіркам (як вказано на зворотному боці)


Видана ………………………………………………………………………………………………………………………….

(місце видачі декларації)


Дата видачі……………………………………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………

(підпис належним чином уповноваженої особи, яка видає документ)


……………………………………………………………………………

(печатка або штамп органу, що видає документ )


^ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕВІРОК


Уряд < вставте назву держави > встановив, що чинність цієї Декларації про відповідність підлягає < вставте відповідні деталі перевірок (наприклад обов’язкова щорічна або незапланована перевірка) >.


ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, що впродовж перевірки, проведеної відповідно до частини В/16.62 Кодексу БСПС, було встановлено, що портова споруда відповідає належним положенням глави ХІ-2 Конвенції та частини А Кодексу БСПС.


^ ПЕРША ПЕРЕВІРКА


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


^ ДРУГА ПЕРЕВІРКА


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


^ ТРЕТЯ ПЕРЕВІРКА


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


^ ЧЕТВЕРТА ПЕРЕВІРКА


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


________________________1() ОВ С 32, 5.2.2004, с.21.

2() Висновок Європейського Парламенту від 19 листопада 2003 року (ще не опублікований у Офіційному віснику) та Рішення Ради від 22 березня 2004 року.

3() ОВ L 157, 7.7.1995, с.1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 2002/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ОВ L 324, 29.11.2002, с.53).

4() ОВ L 184, 17.7.1999. с.23.

5() ОВ L 144, 15.5.1998, с.1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 2003/75/ЄС (ОВ L 190, 30.7.2003, с.6).

6() ОВ L 317, 3.12.2001, с.1.

7() ОВ L 145, 31.5.2001, с.43.

8 Непотрібне закреслити

9 У випадку заповнення цієї частини Сертифікату, дата завершення терміну дії, вказана на лицевій стороні, також повинна належним чином змінюватися

10 Непотрібне закресліть

11() Протокол від 1988 року, що стосується Міжнародної Конвенції охорони людського життя на морі від 1974 року.

12() Цей зразок Декларації щодо безпеки передбачено для використання між судном та портовою спорудою. Якщо Декларація щодо безпеки передбачена для охоплення двох суден, цей зразок повинен бути відповідним чином змінений.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов