Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница2/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ Надання інформації щодо безпеки до заходження до порту держави-члена


1. Коли судно, яке підлягає дії вимог щодо спеціальних заходів для посилення безпеки Конвенції СОЛАС та Кодексу БСПС або статті 3 цього Регламенту, повідомляє про свій намір увійти до порту держави-члена, компетентний орган, який відповідає за морську безпеку, такої держави-члена вимагає надання інформації, зазначеної у частині 2.1 регламенту 9 (судна, які мають намір увійти до порту іншого договірного уряду) про спеціальні заходи для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС. Вищезгаданий орган аналізує у необхідних межах надану інформацію та, за необхідності, застосовує процедуру, передбачену частиною 2 згаданого регламенту СОЛАС.


2. Інформація, зазначена у частині 1, надається:


 1. принаймні за 24 години до заходження у порт; або
 1. найпізніше у час, коли судно залишає попередній порт зупинки, якщо час руху є меншим за 24 години; або
 1. якщо порт заходження є невідомим або якщо він змінюється впродовж руху, як тільки стає відомим порт заходу.


3. Ведеться звіт про процедуру, якої було дотримано щодо кожного судна, яке залучається до інциденту у системі безпеки, як визначено у частині 1.13 регламенту 1 (визначення) про спеціальні заходи посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС.


Стаття 7


1. Держави-члени не застосовують до регулярних перевезень, які здійснюються між портами, які розташовані на їх території, вимогу, встановлену у статті 6, у разі дотримання наступних вимог:


 1. компанія, що здійснює регулярні перевезення, зазначені вище, веде та вносить зміни до переліку відповідних суден та надсилає його компетентному органу, що відповідає за морську безпеку відповідного порту,
 1. для кожного здійсненного рейсу, інформація, зазначена у частині 2.1 регламенту 9 про спеціальні заходи для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС, надається на запит компетентного органу, який відповідає за морську безпеку. Компанія повинна встановити внутрішню систему для забезпечення того, щоб впродовж 24 години на добу та без затримки згадана інформація надсилалася на запит компетентному органу, що відповідає за морську безпеку.


2. Якщо міжнародне регулярне сполучення здійснюється між двома або більше державами-членами, будь-яка із залучених держав-членів може направити запит іншій державі-члену про надання звільнення щодо цього сполучення відповідно до умов, встановлених у частині 1.


3. Держави-члени періодично проводять перевірку дотримання умов, встановлених у частинах 1 та 2. У разі, якщо принаймні одна з цих умов більше не виконується, держави-члени негайно відзивають привілей щодо звільнення у відповідної компанії.

4. Держави-члени укладають перелік компаній та суден, яким надано звільнення від застосування вимог згідно цієї статті, та регулярно оновлюються такий перелік.


5. Незважаючи на положення частин 1 та 2, держави-члени можуть на підставах безпеки та індивідуально вимагати надання інформації, зазначеної у частині 2.1. регламенту 9 про спеціальні заходи для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС, до входження у порт.


Стаття 8


Перевірки безпеки у портах держав-членів


1. Перевірка сертифікату, як зазначено у частині 1.1 регламенту 9 (контроль суден у порту) про спеціальні заходи для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС, здійснюється у порту або компетентними органами, що відповідають за морську безпеку, зазначеними у частині 7 статті 2 цього Регламенту, або інспекторами, зазначеними у частині 5 статті 2 Директиви 95/21/ЄС.


2. У разі, якщо офіцер, що проводить перевірку сертифіката, зазначену у частині 1, має чіткі підстави вважати, що судно не відповідає вимогам щодо спеціальних заходів для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС та Кодексу БСПС, проте не належить до органу, який на території такої держави-члена відповідає за здійснення заходів, передбачених у частинах 1.2 та 1.3 регламенту 9 про спеціальні заходи для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС, він/вона негайно направляють повідомлення про це вищезазначеному органу.


Стаття 9


Перевірка імплементації та відповідності


1. Держави-члени здійснюють адміністративні та наглядові завдання, які вимагаються на підставі положень про спеціальні заходи для посилення морської безпеки Конвенції СОЛАС та Кодексу БСПС. Вони забезпечують, що усі необхідні засоби були розподілені та ефективно передбачали імплементацію положень цього Регламенту.


2. Держави-члени призначають координаційний центр з морської безпеки до 1 липня 2004 року.


3. Кожна держава-член ухвалює національну програму імплементації цього Регламенту.


4. Через шість місяців після моменту застосування належних заходів, зазначених у статті 4, Комісія спільно з координаційним центром, зазначеним у частині 2, розпочинає серію інспекцій, включаючи інспекції відповідного зразка щодо портів та відповідних компаній, для моніторингу застосування державами-членами цього Регламенту. Ці інспекції враховують дані, надані координаційним центром, зазначеним у частині 2, включаючи моніторингові звіти. Процедури проведення таких інспекцій ухвалюються відповідно до процедур, зазначених у частині 2 статті 11.


5. Посадові особи, делеговані Комісією проводити такі інспекції відповідно до частині 4, здійснюють свої повноваження щодо надання дозволу у письмові формі, який видається Комісією та визначає предмет і мету інспекції, а також дату, з якої він набуває чинності. Комісія вчасно, до початку проведення інспекцій, інформує держави-члени, які залучатимуться до цих інспекцій.


Відповідні держави-члени подають заявку щодо проведення інспекцій та забезпечують, щоб відповідні органи та особи також подавали заявку на проведення таких інспекцій.


6. Комісія надає звіти щодо інспекцій відповідній державі-члену, яка вказує обґрунтовані дані щодо заходів, вжитих для виправлення недоліків, у тримісячний термін після отримання звіту. Звіт та перелік ужитих заходів повідомляються Комітету, згаданому у частині 1 статті 11.


Стаття 10


Інтеграція змін до міжнародних інструментів


1. Існуючі міжнародні інструменти, зазначені у статті 2, які застосовуються відповідно до частині 1 статті 3, є такими, що набрали чинності, включаючи найбільш нещодавні зміни до них, за виключенням змін, які були вилучені зі сфери застосування цього Регламенту в результаті процедури перевірки відповідності, встановленої частиною 5.


2. Щодо інтеграції змін до міжнародних інструментів, зазначених у частині 2, щодо суден, які здійснюють внутрішні перевезення та портів, які їх обслуговують, до яких застосовується цей Регламент, у межах, наскільки вони є технічним оновленням положень Конвенції СОЛАС та Кодексу БСПС, рішення приймається відповідно до процедури, зазначеної у частині 2 статті 11. Процедура перевірки відповідності, встановлена частиною 5, не застосовується у цих випадках.


3. Відповідно до процедури, зазначеної у частині 2 статті 11, положення можуть ухвалюватися з метою визначення гармонізованих процедур застосування обов’язкових положень Кодексу БСПС без розширення сфери застосування цього Регламенту.


4. Для потреб цього Регламенту та з огляду на зменшення ризиків протиріччя між морським законодавством Співтовариства та міжнародними інструментами, держави-члени та Комісія співпрацюють шляхом проведення координаційних засідань та/або будь-яки інших відповідних засобів для визначення, за доцільності, спільної позиції або підходу у компетентному міжнародному об’єднанні.


5. Процедура перевірки відповідності встановлюється цим Регламентом для вилучення зі сфери застосування цього Регламенту будь-якої зміни до міжнародного інструменту лише у відпадку, якщо на основі оцінювання Комісії існує очевидний ризик, що така зміна погіршить стандарт морської безпеки або буде несумісною з законодавством Співтовариства.


Процедура перевірки відповідності повинна використовуватися лише для внесення змін до цього Регламенту у сферах, які чітко охоплюються процедурою, зазначеною у частині 2 статті 11, та виключно у межах виконання імплементуючих повноважень, покладених на Комісію.


6. За обставин, визначених у частині 5, процедура перевірки відповідності ініціюється Комісією, яка, за доцільності, може діяти на запит держави-члена.


Комісія без затримки подає на розгляд Комітету, створеного частиною 1 статті 11, після ухвалення зміни до міжнародного інструменту, пропозицію щодо заходів, які спрямовані на виключення зміни, що розглядається, з цього Регламенту.


Процедура перевірки відповідності, включаючи, за доцільності, процедури, встановлені у частині 6 статті 5 Рішення 1999/468/ЄС, здійснюється принаймні за один місяць до завершення періоду, встановленого на міжнародному рівні щодо автоматичного прийняття відповідної зміни, або передбаченої дати набуття чинності вищезгаданою зміною.


7. У випадку ризику, як зазначено у першому пункті частини 5. держави-члени утримуються продовж процедури перевірки відповідності від здійснення будь-якої ініціативи, спрямованої на інтегрування зміну до національного законодавства, або на застосування зміни до відповідного міжнародного інструменту.


8. Будь-які належні зміни до міжнародних інструментів, інтегровані до морського законодавства Співтовариства, відповідно до частин 5 та 6 опубліковуються в інформаційних цілях у Офіційному віснику Європейського Союзу.


Стаття 11


Процедура Комітету


1. Комітет надає допомогу Комісії.


2. У разі, якщо робиться посилання на цю частину, застосовуються статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄС, беручи до уваги положення його статті 8.


Тривалість періоду, встановленого у частині 6 статті 5 Рішення 1999/468/ЄС, дорівнює одному місяцю.


3. У разі, якщо робиться посилання на цю частину, застосовуються статті 6 та 7 Рішення 1999/468/ЄС, беручи до уваги положення його статті 8.


Тривалість періоду, встановленого у частинах (b) та (с) статті 5 Рішення 1999/468/ЄС, дорівнює одному місяцю.


4. Комітет ухвалює правила процедури.


Стаття 12


Конфіденційність


При застосуванні цього Регламенту Комісія вживає заходів відповідно до положень Рішення Комісії 2001/844/ЄС, ESCS, Євратом від 29 листопада 2001 року, що вносить зміни до її правил процедури (6), для захисту інформації, яка підлягає дії вимоги щодо конфіденційності та до якої вона має доступ, а також яка повідомляється їй державами-членами.


Держави-члени вживають еквівалентних заходів згідно відповідному національному законодавству.


Будь-які посадові особи, які проводять інспекції безпеки або обробляють конфіденційну інформацію, пов’язану з цим Регламентом, повинні мати відповідний рівень допуску, який перевіряється державою-членом громадянства відповідних посадових осіб.


Стаття 13


Розповсюдження інформації


1. Без шкоди громадянським правам доступу до документів, як встановлено у Регламенті (ЄС) № 1049/2001 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2001 року щодо публічного доступу до документів Європейського Парламенту, Ради та Комісії (7), інспекційні звіти та відповіді держав-членів, зазначені у частині 3 статті 4, частинах 2 та 4 статті 5, частині 6 статті 9, є таємними та не підлягають опублікуванню. Вони доступні виключно для відповідних органів, які їм повідомляються виключно зацікавленими сторонами на основі принципу службової необхідності, відповідно до чинних національних правил щодо розповсюдження таємної інформації.


2. Держави-члени у межах можливості та відповідно до чинного національного законодавства обробляють, як конфіденційну, інформацію, яка виникає в результаті опрацювання інспекційних звітів та відповідей держав-членів, якщо вона стосується інших держав-членів.


3. До з’ясування того, чи можуть інспекційні звіти та відповіді оприлюднюватися, держави-члени або Комісія консультуються з відповідними державами-членами.


Стаття 14


Санкції


Держави-члени забезпечують запровадження ефективних, пропорційних та переконуючих санкцій за порушення положень цього Регламенту.Стаття 15


Набрання чинності


Цей Регламент набирає чинності на двадцять перший день після його опублікування у ^ Офіційному віснику Європейського Союзу.


Він застосовується з 1 липня 2004 року, окремо від положень частин 2 та 3 статті 3 та частини 3 статті 9, які набирають чинності та застосовуються з дат, визначених ними.


Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах членах.


Вчинено у Страсбурзі 31 березня 2004 року.


За Європейський Парламент За Раду

Голова Голова

^ P.COX D.ROCHE


_______


ДОДАТОК І


ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ ВІД 1974 РОКУ ЗІ ЗМІНАМИ


^ „ГЛАВА ХІ-2


СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ


Регламент 1


Визначення


1. Для потреб цієї глави, допоки очевидним чином не передбачено інше:


.1 Танкер для перевезення вантажів навалом означає танкер для перевезення вантажів навалом, як зазначено у регламенті ІХ/1.6.


.2 Танкер для перевезення хімічних речовин означає танкер для перевезення хімічних речовин, як зазначено у регламенті VII/8.2.


.3 Газовоз означає газовоз, як зазначено у регламенті VII/11.2


.4 Високошвидкісне судно означає судно, як зазначено у регламенті Х/1.2.


.5 Пересувна морська бурова установка означає пересувну морську бурову установку з механічним приводом, як зазначено у регламенті ІХ/1, яка розташована на робочу місці.


.6 Нафтовий танкер означає нафтовий танкер, як зазначено у регламенті ІІ-1/2.12.


.7 Компанія означає Компанію, як визначено у регламенті ІХ/1.


.8 Сполучення судно/порт означає взаємодії, які мають місце, коли на судно напряму або опосередковано впливають дії, які передбачають рух осіб або вантажів, або надання портових послуг від або щодо судна,


.9 Портова споруда означає місце, як визначено договірним урядом або призначеним органом, де відбувається сполучення судно/порт. Це включає такі зони, як якірні стоянки, причали для очікування завантажувальних та розвантажувальних робіт та підходи з боку моря, у відповідних випадках,


.10 Взаємодія судно-судно означає будь-яку дію, яка не пов’язана з портовою спорудою, а яка включає переміщення вантажів та осіб з одного судна на інше.


.11 Призначений орган означає організацію (організації) або адміністрацію (адміністрації) визначені, в межах договірного уряду, як відповідальні за забезпечення імплементації положень цієї глави, яка стосується безпеки портової споруди та сполучення судно/порт, з точки зору портової споруди.


.12 Міжнародний кодекс безпеки суден та портових споруд (БСПС) означає Міжнародний кодекс безпеки суден та портових споруд, який складається з частини А (положення, які повинні розглядатися як обов’язкові) та частини В (положення, які повинні розглядатися як рекомендаційні), ухвалений 12 грудня 2002 року резолюцією 2 Конференції договірних урядів до Міжнародної Конвенції щодо безпеки людського життя на морі від 1974 року зі змінами, які можуть вноситись Організацією, за умови, якщо:


.1 зміни до частини А Кодексу ухвалено, введено у дію та вони набирають чинності відповідно до статті VIII чинної Конвенції щодо процедури внесення змін, які застосовуються до додатку, окрім глави 1; та


.2 зміни до частини В Кодексу ухвалено Комітетом з питань морської безпеки відповідно до його правил процедури.


.13 Інцидент в системі безпеки означає будь-яку підозрілу дію або обставину, яка загрожує безпеці судна, включаючи пересувну морську бурову установку та високошвидкісне судно, або портовій споруді, сполученню судно/порт та будь-якій взаємодії типу судно-судно.


.14 Рівень безпеки означає якісний аналіз ступеню ризику, який може спричинити або спричинить інцидент в системі безпеки.


.15 Декларація щодо безпеки означає угоду, яка досягнута між судном та портовою спорудою, або іншим судном, з яким воно сполучається, визначаючи заходи безпеки, кожен з яких буде впроваджено.


. 16 Визнана організація з безпеки означає організацію з належною професійною кваліфікацією у справах безпеки та з відповідними знаннями суднових та портових операцій, яка вповноважена здійснювати оцінювання, перевірку або діяльність з надання дозволів та сертифікатів, передбачених цією главою або частиною А Кодексу БСПС.


2 Термін „судно”, якщо він використовується у регламентах з 3 по 13, включає пересувні морські бурові

установки та високошвидкісні судна.


 1. Термін „усі судна”, якщо він використовуються у цій главі, означає будь-яке судно, до якого застосовується ця глава.
 1. Термін „договірний уряд”, якщо він використовується у регламентах 3, 4, 7, 10, 11 та 13, включає посилання на „призначений орган”.Регламент 2


Застосування


 1. Ця глава застосовується до:


.1 наступних типів суден, які здійснюють міжнародні рейси:


.1.1. пасажирські судна, включаючи високошвидкісні пасажирські судна;


.1.2. вантажні судна, включаючи високошвидкісні судна, з валовим реєстровим тоннажем на рівні 500 та більше; та


.1.3. пересувні морські бурові установки


.2 портові споруди, які обслуговують такі судна, які здійснюють міжнародні рейси. 1. Незважаючи на положення частини 1.2, Договірні уряди приймають рішення щодо меж застосування цієї глави та відповідних секцій частини А Кодексу БСПС до тих портів на їх території, які, незважаючи на їх застосування передусім суднами, які не здійснюють міжнародні рейси, повинні час від часу обслуговувати судна, які прибувають або відпливають у міжнародні рейси.
  1. Договірні уряди ґрунтують свої рішення, згідно частини 2, на оцінюванні безпеки портової споруди, яке здійснюється відповідно до положень частини А Кодексу БСПС.
  1. Будь-яке рішення, яке приймає договірний уряд, згідно частини 2, не суперечить рівню безпеки, який повинен бути досягнутий цією главою або частиною А Кодексу БСПС.
 1. Ця глава не застосовується до військових суден, допоміжних військових суден та інших суден, які належать або експлуатуються договірним урядом та застосовуються ним лише у некомерційних цілях.
 1. Будь-що у цій главі не перешкоджає правам та зобов’язанням держав згідно міжнародного права.Регламенту 3


^ Зобов’язання договірних урядів у сфері безпеки 1. Адміністрації встановлюють рівні безпеки та надають інформацію про рівень безпеки суднам, яким надано право нести їх прапор. У випадку зміни рівня безпеки, інформація про рівень безпеки оновлюється згідно обставин.
 1. Договірні уряди встановлюють рівні безпеки та надають інформацію про рівень безпеки портовим спорудам, які розташовані на їх території, та суднам до їх заходження до порту або при їх знаходженні у порту, який знаходиться на їх території. У випадку зміни рівня безпеки, інформація про рівень безпеки оновлюється згідно обставин.


Регламент 4


^ Вимоги до компаній та суден


 1. Компанії дотримуються відповідних вимог цієї глави та частини А Кодексу БСПС, враховуючи настанову, надану у частині В Кодексу БСПС.
 1. Судна дотримуються відповідних вимог цієї глави та частини А Кодексу БСПС, враховуючи настанову, надану у частині В Кодексу БСПС. Така відповідність перевіряється та сертифікується, як передбачено у частині А Кодексу БСПС.
 1. До заходження у порт або впродовж перебування судна у порту, який знаходиться на території договірного уряду, судно дотримується вимог до рівня безпеки, встановлених таким договірним урядом, якщо такий рівень безпеки є вищим ніж рівень безпеки, встановлений адміністрацією такого судна.
 1. Судна надають відповідь без необґрунтованої затримки про будь-яку зміну, яка вноситься до більш високого рівня безпеки.
 1. У разі, якщо судно не відповідає вимогам цієї глави або чистини А Кодексу БСПС чи не здатне дотримуватися вимог до рівнів безпеки, встановлених адміністрацією або іншим договірним урядом, та застосовуються до такого судна, тоді судно інформує відповідний компетентний орган до проведення будь-якого сполучення судно/порт та до заходження у порт, яка б зі згаданих подій не відбулася раніше.


Регламент 5

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов