Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница3/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ Спеціальне зобов’язання компаній


Компанія забезпечує, щоб капітан завжди мав у розпорядженні інформацію, на підставі якої посадові особи, вповноважені договірним урядом, можуть встановити:


.1 хто відповідає за призначення членів команди та інших осіб, які на часі найняті та залучені на борту судна у будь-якій якості до діяльності цього судна;


.2 хто відповідає за прийняття рішень про використання судна; та


.3 у випадках, якщо судно використовується згідно умов сторони (сторін) глави, хто є сторонами по відношенню до сторони (сторін) такої глави.


Регламенту 6


^ Суднова система охоронного оповіщення


 1. Усі судна устатковуються судновою системою охоронного оповіщення наступним чином:
  1. судна, побудовані 1 липня 2004 року або пізніше;
  1. пасажирські судна, включаючи високошвидкісні пасажирські судна, побудовані до 1 липня 2004 року, не пізніше ніж перший огляд радіообладнання після 1 липня 2004 року;
  1. нафтові танкери, танкери для перевезення хімічних речовин, танкери для перевезення навалочних вантажів та вантажні високошвидкісні судна з реєстровим тоннажем на рівні 500 або вище, побудовані до 1 липня 2004 року, не пізніше першого огляду радіообладнання після 1 липня 2004 року;
  1. інші вантажні судна з реєстровим тоннажем на рівні 500 або вище та пересувні морські бурові установки, побудовані до 1 липня 2004 року, не пізніше першого огляду радіообладнання після 1 липня 2004 року;
 1. Суднова система охоронного оповіщення при активації:
  1. ініціює та передає з судна на берег сигнал охоронного оповіщення до компетентного органу, призначеного адміністрацією, який за таких обставин може включити компанію, яка ідентифікує судно, його положення та вказує, що безпека корабля знаходиться під загрозою або вона була порушена;

  2. не надсилає сигнал охоронного оповіщення судна будь-яким іншим суднам;

  3. не активує систему тривоги на борту корабля; та
  1. продовжує подавати судовий сигнал охоронного оповіщення до його деактивації та/або повторного запуску.
 1. Суднова система охоронного оповіщення:
  1. має спроможність бути активованою з навігаційного містка та принаймні з одного іншого пункту; та
  1. відповідає експлуатаційним стандартам, які не є менш жорсткими ніж ті, що ухвалені організацією.
 1. Пункти активації суднової системи охоронного оповіщення розробляються таким чином, що запобігати неналежній активації суднового охоронного оповіщення;
 1. Вимога щодо суднової системи охоронного оповіщення може бути дотримана шляхом використання радіообладнання, встановленого для дотримання вимог глави IV, за умови, якщо дотримані усі вимоги цього регламенту.
 1. У разі, якщо адміністрація отримує повідомлення про сигнал тривоги суднової системи охоронного оповіщення, вона негайно інформує державу (держави), поблизу якої наразі знаходиться судно.
 1. У разі, якщо договірний уряд отримує повідомлення про сигнал тривоги суднової системи охоронного оповіщення, він негайно повідомляє про це відповідну адміністрацію та, за необхідності, інформує державу (держави), поблизу якої наразі знаходиться судно.


Регламент 7


^ Загрози, що виникають по відношенню до суден


 1. Договірні уряди встановлюють рівні безпеки та забезпечують надання інформацію про рівень безпеки кораблям, які експлуатуються у їх територіальному морі або які повідомили про намір увійти до їх територіального моря.
 1. Договірні уряди забезпечують наявність контактного пункту, через який такі судна можуть зробити запит на дотримання консультацій або допомоги, та до якого такі судна можуть надати звіти про будь-які занепокоєння щодо безпеки по відношенню до інших суден, рухів або засобів зв’язку.
 1. У разі, якщо був виявлений ризик атаки, відповідний договірний уряд надає консультації відповідним суднам та їх адміністраціям стосовно:
  1. поточного рівня безпеки;
  1. будь-яких заходів безпеки, які повинні бути вжиті відповідними суднами для їх захисту від атаки, відповідно до положень частини А Кодексу БСПС; та
  1. заходів безпеки, які прибережна держава вирішила вжити за необхідності.


Регламент 8


^ Свобода ухвалення рішень капітана щодо безпеки та охорони судна


 1. Капітан судна не піддається примусу з боку компанії, фрахтувальника або іншої особи при ухваленні або виконанні ним будь-якого рішення, яке, за професійним висновком капітана, є необхідним для підтримання безпеки та охорони судна. Це включає відмову щодо надання доступу особам (за виключенням тих, які ідентифіковані як такі, що вповноважені договірним урядом) або її наслідки та відмова завантажувати вантажі, включаючи контейнери або інші герметичні вантажні засоби транспортування.
 1. Якщо, за професійним висновком капітана, виникає неузгодженість з будь-якими вимогами охорони та безпеки, які застосовуються до судна, під час його експлуатації, капітан запроваджує такі вимоги, які необхідні для забезпечення безпеки судна. У таких випадках капітан може запровадити тимчасові заходи безпеки та негайно поінформувати адміністрацію та, за доцільності, договірний уряд, у порту якого обслуговується судно або до порту якого воно має намір зайти. Будь-які такі тимчасові заходи безпеки згідно цього регламенту відповідають у найбільш можливих межах чинному рівню безпеки. У випадку виявлення таких випадків, адміністрація забезпечує, щоб такі неузгодженості бути розв’язані, а можливість повторного виникнення неузгоджень мінімізувалася.Регламент 9


^ Заходи контролю та перевірки відповідності 1. Контроль суден у порту
  1. Для потреб цієї глави, кожне судно, до якого застосовується ця глава, підлягає контролю при знаходженні у порту іншого договірного уряду з боку посадових осіб, належним чином уповноважених таким урядом. Такий контроль може бути таким самим, які і той, який проводиться функціональними підрозділами регламенту І/19. Такий контроль обмежується перевіркою того, чи є у наявності на борту чинний Сертифікат суднової безпеки або чинний Тимчасовий міжнародний сертифікат суднової безпеки, видані на підставі положень частини А Кодексу БСПС (Сертифікат), які у разі чинності приймаються, допоки не будуть наявні чіткі підстави вважати, що судно не відповідає вимогам цієї глави або частини А Кодексу БСПС.
  1. Якщо існують такі чіткі підстави або якщо не видано чинного сертифікату, посадові особи, належним чином уповноважені договірним урядом, уживають будь-який один або більше контрольних заходів по відношенню до такого судна, як передбачено у частині 1.3. Будь-які подібні вжиті заходи повинні бути пропорційними, враховуючи настанову, викладену у частині В Кодексу БСПС.
  1. Такі контрольні заходи є наступними: інспекція судна, затримка судна, арешт судна, обмеження експлуатації, включаючи рух у межах порту, або випровадження судна з порту. Такі контрольні заходи можуть додатково або факультативно включати інші менш жорсткі адміністративні або корегувальні заходи.
 1. Судна, які мають намір зайти до порту іншого договірного уряду
  1. Для потреб цієї глави, договірний уряд може вимагати, щоб судна, які мають намір зайти до їх портів, надавали наступну інформацію посадовим особам, належним чином уповноваженим урядом, для забезпечення відповідності з цією главою до заходження до порту з метою запобігання необхідності вживати контрольних заходів або дій:
 1. що судно має чинний сертифікат та назву органу, яка видала цей сертифікат;
 1. рівень безпеки, за якого судно наразі експлуатується;
 1. рівень безпеки, за якого судно експлуатувалося у будь-яких попередніх портах у разі, якщо проводилось сполучення судно/порт у часових межах, визначених у частині 2.3;
 1. будь-які спеціальні або додаткові заходи, які були вжиті щодо судна у будь-якому попередньому порту заходження, у разі, якщо проводилось сполучення судно/порт у часових межах, визначених у частині 2.3;
 1. що відповідні суднові процедури безпеки підтримувалися продовж взаємодії типу судно-судно у часових межах, визначених у частині 2.3; або
 1. інша практична інформація, пов’язана з питаннями безпеки (проте без вказування будь-яких детальних даних про план безпеки судна), враховуючи настанову, надану у частині В Кодексу БСПС.


Якщо це вимагається договірним урядом, судно або компанія надають інформацію, прийнятну для такого договірного уряду, надання якої вимагається вище.


  1. Будь-яке судно, до якого застосовується ця глава, що має намір зайти до порту іншого договірного уряду, надає інформацію, описану у частині 2.1 на запит посадових осіб, належним чином уповноважених таким урядом. Капітан може відхилити запит щодо надання такої інформації на основі усвідомлення того, що неспроможність це зробити спричинить відмову щодо надання дозволу на заходження до порту.
  1. Судно веде реєстр інформації, зазначеної у частині 2.1, за останні 10 заходжень до портів.
  1. Якщо, після отримання інформації, зазначеної у частині 2.1, посадові особи, належним чином уповноважені договірним урядом порту, до якого судно має намір зайти, мають чіткі підстави вважати, що судно не відповідає вимогам цієї глави або частини В Кодексу БСПС, такі посадові особи повинні спробувати встановити зв’язок з судном або між судном та адміністрацією для виправлення невідповідності. Якщо такий зв’язок не призводить до такого пересвідчення, або якщо такі посадові особи мають інші чіткі підстави вважати, що судно не відповідає вимогам цієї глави або частини В Кодексу БСПС, такі посадові особи можу вжити заходів по відношенню до такого судна, як передбачено у частині 2.5. Будь-які такі заходи, яких було вжито, повинні бути пропорційними, враховуючи настанову, передбачену у частині В Кодексу БСПС
  1. Такими заходами є:
 1. вимога щодо усунення такої невідповідності;
 1. вимога, щоб судно прослідувало у місце, визначене у територіальному морі або внутрішніх водах такого договірного уряду;
 1. інспекція судна, якщо судно знаходиться у територіальному морі договірного уряду, до порту якого судно має наміри увійти; або
 1. відмова у наданні дозволу на заходження до порту.


До ініціювання будь-яких подібних заходів, договірний уряд повідомляє на судно про свої наміри. На основі цієї інформації капітан може відізвати намір щодо заходження до такого порту. У таких випадках цей регламент не застосовується. 1. Додаткові положення
  1. У випадку:
 1. застосування контрольного заходу, окрім менш жорсткого адміністративного або корегувального заходу, зазначеного у частині 1.3; або
 1. застосування будь-яких заходів, зазначених у частині 2.5, посадова особа, належним чином уповноважена договірним урядом, негайно інформує у письмовій формі адміністрацію, яка визначає які контрольні заходи або дії були здійсненні та їх обґрунтування. Контрактний уряд, який накладає контрольні заходи або дії, також інформує визнану організацію з безпеки, яка видала Сертифікат щодо відповідного судна, та Організацію, якщо будь-які такі контрольні заходи були накладені, а дії здійсненні.
  1. При відмові щодо заходження у порт або у разі, якщо судно випроваджується з порту, органи держави порту повинні повідомити відповідні факти органами держави наступного відповідного порту заходження, за наявності таких фактів, та будь-яким іншим відповідним прибережним державам, враховуючи настанови, які повинні розроблятися Організацією. Забезпечується конфіденційність та безпека такої нотифікації.
  1. Відмова щодо заходження до порту, на підставі частин 2.4 та 2.5, або випровадження з порту, на підставі частин з 1.1 по 1.3, накладається лише у випадках, якщо посадові особи, належним чином уповноважені договірним урядом, мають чіткі підстави вважати, що судно становить безпосередню загрозу для безпеки та охорони осіб, суден або іншого майна, та не існує інших відповідних засобів для усунення такої загрози.
  1. Контрольні заходи, зазначені у частині 1.3 та дії, зазначені у частині 2.5, накладаються лише на підставі цього Регламенту у разі, якщо невідповідність, що призводить до застосування контрольних заходів або дій, не була виправлена до задоволення договірного уряду, враховуючи дії, запропоновані судном або адміністрацією, якщо такі дії були запропоновані.
  1. Якщо договірний уряд здійснює контроль згідно частини 1 або вживає заходів згідно частини 2:
 1. вживаються усі можливі заходи для того, щоб запобігти неналежній затримці або арешту судна. Якщо судно було неправомірним чином арештоване або затримане, здійснюється право на відшкодування зазнаних збитків або втрат; та
 1. не чиниться перешкод для необхідного доступу до судна, якщо є причини критичного або гуманітарного характеру, та для потреб безпеки.Регламент 10


Вимоги щодо портів


  1. Порти відповідають належним вимогам цієї глави та частини А Кодексу БСПС, враховуючи настанову, передбачену у частині В Кодексу БСПС.
  1. Договірні уряди порту або портів на їх території, до яких застосовується цей регламент, забезпечують, щоб:
 1. проводились, переглядалися та ухвалювалися оцінювання безпеки порту відповідно до положень частини А Кодексу БСПС; та
 1. розроблялись, переглядалися, ухвалювалися та впроваджувалися плани безпеки портової споруди відповідно до положень частини А Кодексу БСПС.
  1. Договірні уряди призначають та повідомляють заходи, які повинні стосуватися плану безпеки порту, для різних рівнів безпеки, включаючи те, коли буде вимагатися подання Декларації безпеки.Регламенту 11


^ Альтернативні угоди щодо безпеки


  1. Договірні уряди можуть, при імплементації цієї глави та частини А Кодексу БСПС, письмово укладати двосторонні або багатосторонні угоди з іншими договірними урядами щодо альтернативних заходів безпеки, які охоплюють короткі міжнародні рейси на регулярних маршрутах між портами, розташованими в межах їх територій.
  1. Будь-яка така угода не порушує рівня безпеки інших суден або портів, які не охоплюються угодою.
  1. Будь-яке судно, що охоплюється такою угодою, не здійснює операцій типу судно-судно з будь-яким судном, яке не охоплюється дією угоди.
  1. Такі угоди регулярно переглядаються, враховуючи набутий досвід та будь-які зміни окремих обставин, а також оцінені загрози безпеці суден, портів та рейсів, охоплених угодою.Регламент 12


^ Еквівалентні заходи безпеки


  1. Адміністрація може дозволити окремому судну або групі суден, які мають право нести її прапор, імплементувати інші заходи безпеки, які є еквівалентними тим, які передбачені у цій главі та у частині А Кодексу БСПС, за умови, якщо такі заходи безпеки є принаймні такими ж ефективними, як ті, що встановлені у цій главі та частині А Кодексу БСПС. Адміністрація, яка дозволяє такі заходи безпеки, повідомляє Організації деталі таких заходів.
  1. Імплементуючи цю главу та частину А Кодексу БСПС, договірний уряд може дозволити окремій портовій споруді або групі портових споруд, розташованих на їх території, окрім тих, що охоплюються дією угоди, укладеної згідно регламенту 11, імплементувати заходи безпеки, які є еквівалентними тим, які передбачені у цій главі та у частині А Кодексу БСПС, за умови, якщо такі заходи безпеки є принаймні такими ж ефективними, як ті, що встановлені у цій главі та частині А Кодексу БСПС. Адміністрація, яка дозволяє такі заходи безпеки, повідомляє Організації деталі таких заходів.Регламент 13


^ Передача інформації  1. Контрактний уряд не пізніше 1 липня 2004 року повідомляє Організації та оприлюднює інформацію про компанії та судна:
   1. назви та контактні дані їх національного органу або органів, які несуть відповідальність за безпеку судна або портової споруди;
   1. зони в межах їх території, охоплені дією ухвалених планів безпеки портової споруди;
   1. назви та контактні дані тих органів, які були призначені для постійного доступу для отримання та дії при отриманні з судна на берег сигналів суднової охоронної системи, зазначених у регламенті 6.2.1;
   1. назви та договірні дані тих органів, які були призначені для постійного доступу для отримання та дії при отриманні повідомлень від договірних урядів, які здійснюють контрольні заходи та заходи щодо перевірки відповідності, зазначені у регламенті 9.3.1; та
   1. дані тих органів, які були призначені для постійного доступу для надання консультацій або допомоги суднам та яким судна можуть передавати звіти щодо будь-яких питань безпеки, зазначених у регламенті 7.2; зокрема, після доповнення цієї інформації, якщо такі зміни, пов’язані з ними, мають місце. Організація надає такі дані іншим договірним урядам для інформування їх посадових осіб.
  1. Договірні уряди не пізніше 1 липня 2004 року повідомляють організації назви та контактні дані будь-яких визнаних організацій з безпеки, уповноважених діяти від їх імені, та детальні дані щодо спеціальних зобов’язань та умов органу, делегованого такими організаціями. Така інформація оновлюється, якщо зміни, пов’язані з цим, мають місце. Організація надає такі дані іншим договірним урядам для інформування їх посадових осіб.
  1. Договірні уряди не пізніше 1 липня 2004 року повідомляють Організації перелік, який містить ухвалені плани безпеки портової споруди для портових споруд, розташованих у межах їх території, разом з даними про зону або зони, охоплені таким планом безпеки портової споруди та відповідними даними про ухвалу, а також, таким чином, згодом повідомляють про появу будь-яких наступних змін:
 1. зміни зони або зон, охоплених ухваленим планом безпеки портової споруди, повинні впроваджуватися або бути вже впровадженими. У таких випадках інформація, яка повинна надаватися, вказує на зміни зони або зон, охоплених планом та дату, з якої такі зміни будуть впроваджені або були впроваджені;
 1. ухвалений план безпеки портової споруди, попередньо включений до переліку, поданому Організації, повинен відзиватися або вже бути відізваним. У таких випадках, інформація, яка повинна повідомлятися, містить дату, коли такий відзив набуде чинності або був імплементований. У таких випадках, передача інформація надається Організації у найкоротші терміни; та
 1. додатки повинні вноситись до переліку ухвалених планів безпеки портової споруди. У таких випадках інформація, яка повинна надаватися, містить дані про зону або зони, охоплені планом, та дату ухвалення.
  1. Договірні уряди з п’ятирічнім інтервалом після 1 липня 2004 року надають Організації переглянутий та доповнений перелік, у якому містяться усі ухвалені плани безпеки портової споруди для портових споруд, які розташовані у межах їх території, разом з даними про зону або зони, охоплені таким планом безпеки портової споруди, та відповідною датою ухвалення (та датою ухвалення будь-яких змін до нього), яка замінює або заміщує всю інформацію, повідомлену Організації, на підставі частини 3, за попередні п’ять років.
  1. Договірні уряди повідомляють організації інформацію про те, що угода згідно регламенту 11 була укладена. Надана інформація містить:
 1. назви договірних урядів, які уклали угоду;
 1. портові споруди та регулярні маршрути, які охоплюються угодою;
 1. періодичність перегляду угоди;
 1. дату набрання чинності цією угодою; та
 1. інформацію про будь-які консультації, які проводились з іншими договірними урядами;


та повідомляє Організації у найкоротші терміни інформацію про внесення змін до угоди та завершення її дії.


  1. Будь-який договірний уряд, який надає дозвіл, згідно положень регламенту 12, на проведення будь-яких еквівалентних заходів безпеки щодо судна, який має право нести його прапор, або щодо портової споруди, яка розташована у межах його території, повідомляє Організації деталі таких заходів.
  1. Організація надає інформацію, яка була повідомлена згідно частини 3, іншим договірним урядам на їх запит. „


______


^ ДОДАТОК ІІ


МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС БЕЗПЕКИ СУДЕН ТА ПОРТОВИХ СПОРУД


ПРЕАМБУЛА


  1. Дипломатична конференція з морської безпеки, яка відбулася у Лондоні у грудні 2002 року, ухвалила нові положення для включення до Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі від 1974 року та цей кодекс з метою посилення морської безпеки. Ці нові вимоги формують міжнародну структуру, за допомогою якої судна та портові споруди можуть співпрацювати для виявлення та запобігання актів, які загрожують забезпеченню безпеки у секторі морських перевезень.
  1. Після трагічних подій, які мали місце 11 вересня 2001 року, на 22-й сесії Асамблеї Міжнародної морської організації („Організація”) у листопаді 2001 року було одностайно ухвалене рішення розробити нові заходи щодо суден та портових споруд для їх ухвалення у грудні 2002 року на Конференції договірних урядів Конвенції СОЛАС від 1974 року (відомої як Дипломатична конференція з морської безпеки). Підготовка до Дипломатичної конвенції була доручена Комітету з морської безпеки Організації на підставі документів, наданих державами-членами, міжурядовими організаціями та неурядовими організаціями, які мають консультативний статус в Організації.
  1. Комітет з морської безпеки, на своїй позачерговій сесій, яка відбулася також у листопаді 2001 року, заснував Міжсесійну робочу групу з морської безпеки для пришвидшення розробки та ухвалення відповідних заходів безпеки. Перше засідання Міжсесійної робочої групи з морської безпеки Комітету з морської безпеки відбулося у лютому 2002 року, а результати обговорення були направлені на розгляд 75-ї сесії Комітету з морської безпеки у травні 2002 року, на якій була започаткована спеціальна Робоча група для подальшої розробки пропозицій. На 75-й сесії Комітету з морської безпеки був розглянутий звіт цієї Робочої групи та було рекомендовано продовжити роботу у вересні 2002 року на наступному засіданні Міжсесійної робочої групи Комітету з морської безпеки. На 76-й сесії Комітету з морської безпеки були розглянуті результати сесії Міжсесійної робочої групи Комітету з морської безпеки, засідання якого відбулося у вересні 2002 року, та подальша робота, проведена Робочою групою Комітету з морської безпеки, проведена у поєднанні з сімдесят шостою сесією Комісії, яка відбулась у 2002 році, безпосередньо перед Дипломатичною конференцією, та була ухвалена кінцева версія запропонованих текстів, які повинні розглядатися на Дипломатичній конференції.
  1. Дипломатична конференція (9-13 грудня 2002 року) також ухвалила зміни до чинних положень Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі від 1974 року (СОЛАС 74), пришвидшивши таким чином імплементацію вимоги щодо обладнання суден автоматичними ідентифікаційними системами, та ухвалила нові регламенту у главі ХІ-1 Конвенції СОЛАС 74, які охоплюють нанесення ідентифікаційного номера судна та необхідність наявності на борту Журналу безперервної реєстрації заходів судна. Дипломатична конференція також ухвалила певну кількість резолюцій конференції, включаючи ті, які охоплюють імплементацію та перегляд цього Кодексу, технічну співпрацю та співпрацю з Міжнародної організацією праці та Всесвітньою митною організацією. Було визнано, що огляд та зміни до певних нових положень щодо морської безпеки можуть вимагатися по завершенню роботи цих двох Організацій.
  1. Положення глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС 74 та цього Кодексу застосовуються до суден та портових споруд. Розширене застосування Конвенції СОЛАС 74 щодо портових споруд було узгоджене на тій підставі, що в Конвенції СОЛАС 74 містяться заходи, які пришвидшать забезпечення необхідних заходів безпеки, які набули чинності та принесли швидкі результати. Однак, у подальшому було узгоджено, що положення щодо портових споруд повинні стосуватися виключно сполучення судно/порт. Більш ширший розгляд безпеки портових територій відбудеться під час подальшої спільної роботи між Міжнародною морською організацією та Міжнародної організацією праці. Також було узгоджено, що положення не повинні поширюватися на реальні заходи протидії атакам або на будь-які необхідні наступні дії після такої атаки.
  1. При розробці положення особлива увага була приділена забезпеченню сумісності між положеннями Міжнародної конвенції щодо стандартів підготовки, сертифікації моряків та несення ними вахти від 1978 року зі змінами, Міжнародного кодексу з управління безпекою (МУБ) та гармонізованою системою нагляду та сертифікації.
  1. У положеннях містяться значні зміни щодо підходу міжнародного морського співтовариства до питання безпеки у секторі морських перевезень. Визнається, що вони можуть накладати значний додатковий тягар на певні Договірні уряди . Повністю визнається важливість технічної співпраці у справі надання допомоги договірним урядам при застосуванні цих положень.
  1. Імплементація положень вимагатиме тривалої та ефективної співпраці та порозуміння між усіма залученими сторонами або усіх тих, хто використовує судна та портові споруди, включаючи судновий персонал, портовий персонал, пасажирів, установ, які мають зацікавленість щодо вантажу, керівний персонал судна та порту, а також усіх представників національних та місцевих органів, які несуть відповідальність за безпеку. Існуючі практики та процедури мають бути переглянуті та змінені, якщо вони не забезпечують відповідного рівня безпеки. В інтересах посилення морської безпеки, додаткові зобов’язання повинні виконуватися представниками судноплавства та порту, а також національними та місцевими органами.
  1. Настанова, передбачена у частині В цього Кодексу, повинна враховуватися при запровадженні положень безпеки, встановлених у главі ХІ-2 Конвенції СОЛАС 74 та у частині А цього Кодексу. Однак, визнається, що межі, у яких застосовується настанова, можуть варіюватися в залежності від характеру портової споруди, судна, характеру рейсів, які ним здійснюються, та/або вантажу, який ним перевозиться.
  1. Нічого у цьому Кодексі не повинне тлумачитись або використовуватися у такий спосіб, щоб не відповідати основним правам та свободам, як встановлено у міжнародних інструментах, зокрема, тими, які стосуються морських робітників та біженців, включаючи положення Декларації Міжнародної організації праці про фундаментальні принципи та права праці, а також міжнародні стандарти щодо морських та портових працівників.
  1. Визнаючи, що Конвенція про полегшення морського руху від 1965 року зі змінами забезпечує надання можливості членам іноземних команд бути допущеними державними органами на берег за умови, якщо судно, на якому вони прибули знаходиться у порту, за умови, що усі формальності при заходженні були дотримані судном, а державні органи не мають підстав відмовити у наданні дозволу щодо сходження на берег з причин, пов’язаних зі здоров’ям, державною безпекою або громадянським порядком, Договірні уряди , при ухвалення планів безпек судна або портової споруди, повинні усвідомити той факт, що судновий персонал проживає та працює на судні та може мати потребу зійти на берег та мати доступ до берегової соціальної інфраструктури для моряків, включаючи медичні заклади.^ ЧАСТИНА А

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов