Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница4/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ГЛАВИ ХІ-2 ДОДАТКУ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ З ОХОРОНИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ ВІД 1974 РОКУ ЗІ ЗМІНАМИ


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Вступ


Ця частина Міжнародного кодексу щодо безпеки суден та портових споруд містить обов’язкові положення, на які робиться посилання у главі ХІ-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі від 1974 року зі змінами.


  1. Цілі


Цілями цього Кодексу є:


 1. встановити міжнародну концепцію, яка передбачає співпрацю договірних урядів, урядових установ, місцевих адміністрацій та представників морського судноплавства та портів для виявлення загроз безпеці та вжиття превентивних заходів проти інцидентів у системи забезпечення безпеки, які впливають на судна та портові споруди, які використовуються у міжнародній торгівлі.
 1. встановити відповідні функції та зобов’язання договірних урядів, урядових установ, місцевих адміністрацій та представників морського судноплавства та портів на національному та міжнародному рівнях для забезпечення морської безпеки;
 1. забезпечити завчасний та ефективний збір та обмін інформацією, яка пов’язання з безпекою;
 1. надати методологію оцінювання безпеки у такий спосіб, щоб мати у розпорядженні плани та процедури реагування та змінювання рівнів безпеки; та
 1. забезпечити упевненість у тому, що у розпорядженні наявні адекватні та належні заходи забезпечення безпеки на морі.
  1. Функціональні вимоги


Для досягнення свої цілей, цей Кодекс об’єднує велику кількість функціональних вимог. Не обмежуючись нижченаведеним, вони включають:


 1. збір та оцінювання інформації щодо загроза безпеці та обмін такою інформацією з відповідними договірними урядами;
 1. вимагання дотримання протоколів зв’язку для судів та портових споруд;
 1. запобігання несанкціонованому доступу на судна, потові споруди та їх території з обмеженим доступом;
 1. запобігання потраплянню на судна або портові споруди несанкціонованих предметів (зброї, запалювальних пристроїв та вибухових речовин);
 1. забезпечення засобами подачі сигналів у відповідь на загрози безпеці та інцидентів у системі безпеки;
 1. вимагання наявності на суднах та на території портової споруди планів безпеки, які ґрунтуються на оцінюванні безпеки; та
 1. вимоги щодо підготовки персоналу та навчань для засвоєння планів та процедур безпеки.
  1. ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Для потреб цієї частини, якщо окремим чином не передбачено інше:
   1. Конвенція означає Міжнародну конвенції з безпеки людського життя на морі від 1974 року зі змінами.

   2. Регламент означає регламент Конвенції.

   3. Глава означає главу Конвенції.

   4. План безпеки судна означає план, розроблений для забезпечення застосування заходів на борту судна, спрямованих на захист осіб на борту, вантажу, засобів перевезення вантажу, суднових запасів та судна від ризиків виникнення інцидентів у системі безпеки.
   1. План безпеки портової споруди означає план, розроблений для забезпечення застосування заходів, спрямованих на захист портової споруди та суден, осіб, вантажу, засобів перевезення вантажу, суднових запасів в межах портової споруди від ризиків виникнення інцидентів у системі безпеки.
   1. Офіцер безпеки судна означає особу на борту судна, яка підпорядковується капітану та призначається Компанією у якості посадової особи, що несе відповідальність за безпеку судна, включаючи імплементацію та виконання плану безпеки судна, та за зв’язок з офіцером безпеки компанії та з офіцером безпеки портової споруди.
   1. Офіцер безпеки компанії означає особу, яка призначається Компанією для забезпечення проведення оцінювання безпеки судна, розробку плану безпеки судна, подання його на ухвалення, подальшу імплементацію та дотримання, а також для зв’язку з офіцером безпеки портової споруди та з офіцером безпеки судна.
   1. Офіцер безпеки портової споруди означає особу, яка призначається відповідальною за розвиток, імплементацію, перегляд та дотримання плану безпеки портової споруди та за зв’язок з офіцером безпеки судна та з офіцером безпеки компанії.
   1. Рівень безпеки 1 означає рівень, за якого завжди підтримуються мінімальні відповідні заходи захисту.
   1. Рівень безпеки 2 означає рівень, за якого підтримуються відповідні додаткові захисні заходи безпеки на часовий проміжок, який утворюється в результаті оціненого ризику інциденту в системі безпеки.
   1. Рівень безпеки 3 означає рівень, за якого подальші спеціальні захисні заходи безпеки підтримуються на обмежений часовий проміжок, коли інцидент у системі безпеки є можливим або неминучим, хоча можлива ситуація, коли не можливо визначити спеціальну ціль.
  1. Термін „судно”, якщо він використовується у цьому Кодексі, включає пересувні морські бурові установки та високошвидкісні судна, як зазначено у регламенті ХІ-2/1.
  1. Термін „договірний уряд” у зв’язку з будь-яким посиланням на портову споруду, якщо він використовується у секціях з 14 по 18, включає посилання на призначений орган.
  1. Терміни, які іншим чином не визначені у цій частині, мають однакове значення по відношенню до значення, наданого їм у главах І та ХІ-2.
  1. ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей Кодекс застосовується до:
 1. Таких типів суден, залучених до міжнародних рейсів:
    1. пасажирських суден, включаючи високошвидкісні пасажирські судна;
    1. вантажні судна, включаючи високошвидкісні судна, з валовим реєстраційним тоннажем у 500 тонн та більше; та
    1. пересувні морські бурові установки; та
 1. портових споруд, які обслуговують такі судна, залучені до міжнародних рейсів.
  1. Незважаючи на положення секції 3.1.2, Договірні уряди приймають рішення щодо меж сфери застосування цієї частини Кодексу до тих портових споруд на їх території, які, незважаючи на те, що вони використовуються переважно судами, не залученими до міжнародних рейсів, повинні час від часу обслуговувати судна, які прибувають або відпливають у міжнародний рейс.
   1. Договірні уряди ґрунтують свої рішення, згідно секції 3.2, на оцінюванні безпеки портової споруди, проведеної відповідно до цієї частини Кодексу.
   1. Будь-яке рішення, яке ухвалює договірний уряд згідно секції 3.2, не суперечить рівню безпеки, який передбачається досягнути главою ХІ-2 та цією частиною Кодексу.

  1. Цей Кодекс не застосовується до військових суден, суден перевезення військових груп та інших суден, які належать договірному уряду та використовуються виключно у некомерційних цілях.
  1. Секції з 5 по 13 та секція 19 цієї частини застосовуються до Компаній та суден, як визначено у регламенті ХІ-2/4.
  1. Секція 5 та секції з 15 по 18 цієї частини застосовуються до портових споруд, як визначено у регламенті ХІ-2/10.
  1. Будь-що у цьому Кодексі не перешкоджає правам або обов’язкам держав згідно міжнародного права.
  1. ^ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДОГОВІРНИХ УРЯДІВ
  1. Згідно положень регламенту ХІ-2/3 та ХІ-2/7, Договірні уряди встановлюють рівні безпеки та надають настанову щодо захисту від інцидентів у системі безпеки. Більш високі рівні безпеки вказують на більшу вірогідність виникнення інциденту у системі безпеки. Фактори, які повинні розглядатися у процесі встановленні відповідного рівня безпеки, включають:
 1. ступінь довіри до інформації щодо загрози;
 1. ступінь обгрунтованості інформації щодо загрози;
 1. ступінь конкретності інформації про загрози та ступінь неминучості загрози; та
 1. потенційні наслідки такого інциденту у сфері безпеки.
  1. Контрактні уряди, встановлюючи рівень безпеки 3, надають, за необхідності, відповідні інструкції та інформацію, пов’язану з безпекою, суднам та портовим спорудам, які можуть наражатися на небезпеку.
  1. Договірні уряди можуть делегувати визнаній організації з безпеки певні свої повноваження, пов’язані з забезпечення безпеки, згідно глави ХІ-2 та цієї частини Кодексу за виключенням наступного:
 1. встановлення рівня безпеки, що застосовуватиметься;

 2. ухвалення оцінювання безпеки портової споруди та наступних змін до ухваленого оцінювання;

 3. визначення портових споруд, яким висуватиметься вимога щодо призначення офіцера безпеки портової споруди;

 4. ухвалення плану безпеки портової споруди та наступні зміни до ухваленого плану;

 5. здійснення контрольних заходів та заходів з визначення відповідності на підставі регламенту ХІ-2/9; та

 6. встановлення вимог до Декларації щодо безпеки.
  1. Контрактні уряди, у межах, які вони вважають доцільними, випробовують ефективність планів безпеки судна та планів безпеки портових споруд, а також ефективність змін до таких планів, які вони ухвалили, або, у випадку суден, планів, які були ухвалені від їх імені.
  1. ^ ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Договірні уряди визначають необхідність оформлення Декларації щодо безпеки шляхом оцінювання ризику, який виникає в результаті сполучення судно/порт або операцій типу судно-судно, на осіб, майно та навколишнє середовище.
  1. Судно може вимагати заповнення Декларацію щодо безпеки, якщо:
 1. судно експлуатується з більш високим рівнем безпеки ніж портова споруда або інше судно, з яким воно взаємодіє;

 2. існує угода щодо Декларації безпеки між договірними урядами, яка охоплює певні міжнародні рейси або окремі судна на цих рейсах;

 3. була виявлена загроза безпеці або інцидент у системі безпеки, які залучають судно або портову споруду, в залежності від обставин;

 4. судно знаходиться у порту, де не вимагається наявність або імплементація ухваленого плану безпеки портової споруди; або
 1. судно здійснює операції типу судно-судно з іншим судном, від якого не вимагається наявності та імплементації ухваленого плану безпеки судна.
  1. Вимоги щодо заповнення Декларації щодо безпеки згідно цієї секції беруться до відома відповідною портовою спорудою або судном.
  1. Декларація щодо безпеки заповнюється:
 1. капітаном або офіцером безпеки судна від імені судна (суден); та за певних обставин,
 1. офіцером безпеки портової споруди або, якщо інше визначається договірним урядом, будь-яким іншим органом, відповідальним за берегову безпеку, від імені портової споруди.
  1. Декларація щодо безпеки стосується вимог безпеки, які могли б розділятися між портовою спорудою та судном (або між суднами) та встановлює відповідальність кожної сторони.
  1. Договірні уряди визначають, беручи до уваги положення регламенту ХІ-2/9.2.3, мінімальний період часу, впродовж якого Декларації щодо безпеки повинна зберігатися у межах портових споруд, які розташовані на їх території.
  1. Адміністрації встановлюють, беручи до уваги положення регламенту ХІ-2/9.2.3, мінімальний період часу, впродовж якого Декларації про безпеку повинна зберігатися на суднах, які мають право нести їх прапор.
  1. ^ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМПАНІЇ
  1. Компанія забезпечує те, щоб план безпеки судна містив чітке формулювання, яке підкреслює повноваження капітана. Компанія повинні визначити у плані безпеки судна, що капітан має верховну владу та зобов’язання приймати рішення щодо безпеки та охорони судна та звертатися по допомогу до Компанії або будь-якого договірного уряду у разі необхідності.
  1. Компанія забезпечує те, щоб офіцер безпеки компанії, капітан та офіцер безпеки судна отримували необхідну підтримку впродовж виконання їх обов’язків та зобов’язань відповідно до глави ХІ-2 та цієї частини Кодексу.
  1. ^ БЕЗПЕКА СУДНА
  1. Судно повинне діяти згідно рівнів безпеки, встановлених договірними урядами, як встановлено нижче.
  1. Для рівня безпеки 1 вживаються наступні дії шляхом здійснення відповідних заходів на усіх суднах, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу, для визначення та вжиття превентивних заходів проти інцидентів у системі безпеки:
 1. забезпечення виконання усіх обов’язків у сфері безпеки судна;
 1. контроль доступу на судно;
 1. контроль посадки осіб та її наслідки;
 1. моніторинг зон обмеженого доступу для забезпечення доступу до них лише уповноваженими особами;
 1. моніторинг палубних зон та зон, які оточують судно;
 1. нагляд за поводженням з вантажем та запасами судна; та
 1. забезпечення доступності засобів зв’язку для потреб охорони безпеки.
  1. При рівні безпеки 2, додаткові заходи, визначені у плані безпеки судна, впроваджуються для кожної з операцій, описаних у секції 7.2, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу.
  1. При рівні безпеки 3, подальші спеціальні захисні заходи, визначені у плані безпеки судна, впроваджуються для кожної з операцій, описаних у секції 7.2, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу.
  1. При встановленні Адміністрацією рівнів безпеки 2 або 3 судно підтверджує отримання інструкцій щодо зміни рівня безпеки.
  1. До заходження у порт або при перебуванні у порту в межах території договірного уряду, який встановив рівень безпеки 2 або 3, судно інформує про отримання цієї інструкції та підтверджує офіцеру безпеки портової споруди ініціювання імплементації відповідних заходів та процедур, які визначені у плані безпеки судна, та у випадку рівня безпеки 3, у інструкціях, виданих договірним урядом, який встановив рівень безпеки 3. Судно звітує про усі складнощі імплементування. У таких випадках офіцер безпеки портової споруди та офіцер безпеки судна виходять на зв’язок та координують відповідні спільні дії.
  1. Якщо Адміністрація вимагає від судна встановити, або щоб вже був встановлений, більш високий рівень безпеки ніж той, який встановлено для порту, до якого воно має намір увійти, або у якому він вже знаходиться, тоді судно проводить консультації без затримки з компетентним органом договірного уряду, в межах території якого розташована портова споруда, та офіцером безпеки портової споруди щодо такої ситуації.
   1. У таких випадках офіцер безпеки судна зв’язується з офіцером безпеки портової споруди та координує відповідні дії, якщо це є необхідним.
  1. Адміністрація, яка вимагає від суден, що мають право нести її прапор, встановити рівень безпеки 2 та 3 у порту іншого договірного уряду, інформує такий договірний уряд без затримки.
  1. Якщо Договірні уряди встановлюють рівні безпеки та забезпечують надання інформацію щодо рівня безпеки суднам, які експлуатуються у межах їх територіального моря або повідомили про намір увійти до їх територіального моря, таким суднам рекомендується зберігати пильність та негайно звітувати перед своєю Адміністрацією та будь-які сусідні прибережні держави про будь-яку інформацію, яка їм надходить на їх розгляд, що могла б впливати на морську безпеку на морі.
   1. Надаючи рекомендації таким суднам про відповідний рівень безпеки, договірний уряд також надає рекомендації, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу, таким суднам щодо будь-якого заходу безпеки, які вони повинні вжити та, за обставин, будь-яких заходів, які були вжити договірних урядом для забезпечення захисту від загрози.
  1. ^ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ СУДНА
  1. Оцінювання безпеки судна є ключовою та складовою частиною процесу розробки та оновлення плану безпеки судна.
  1. Офіцер безпеки компанії забезпечує, щоб оцінювання безпеки судна проводилось особами з відповідними навичками у сфері оцінювання безпеки судна відповідно до цієї секції, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу.
  1. Згідно положень секції 9.2.1, визнана організація з безпеки може проводити оцінювання безпеки корабля окремого судна.
  1. Оцінювання безпеки судна включає інспектування безпеки та принаймні наступні елементи:
 1. встановлення існуючих заходів безпеки, процедур та операцій;
 1. встановлення та оцінювання ключових операцій, що проводяться на борту судна, які є важливими для захисту;
 1. встановлення можливих загроз по відношенню до ключових операцій, що проводяться на борту судна, або вірогідність їх виникнення для встановлення та визначення пріоритету щодо заходів безпеки; та
 1. встановлення вразливих зон, включаючи людські фактори, в інфраструктурі, методах та процедурах.
  1. Оцінювання безпеки судна документується, переглядається, ухвалюється та зберігається Компанією.
  1. ^ ПЛАН БЕЗПЕКИ СУДНА
  1. Кожне судно має на борту план безпеки судна, ухвалений Адміністрацією. План передбачає три рівні безпеки, як визначено у цій частині Кодексу.
   1. Згідно положень секції 9.2.1, визнана організація з безпеки може підготувати судновий план безпеки для окремого судна.
  1. Адміністрація може доручити огляд та ухвалення плану безпеки судна або змін до попередньо ухваленого плану визнаній організацій з безпеки.
   1. У таких випадках визнана організація з безпеки, яка здійснює огляд та ухвалення плану безпеки судна або змін до нього для окремого судна, не повинна була бути залучена і до підготовки оцінювання безпеки судна або плану безпеки судна чи змін до нього, щодо яких здійснюється огляд.
  1. Подання на розгляд плану безпеки судна та додатків до попередньо ухваленого плану супроводжується оцінюванням безпеки, на основі якого був розроблений план та додатки до нього.
  1. Такий план розробляється з урахуванням настанови, передбаченої частиною В цього Кодексу, та складається у письмову вигляді на робочій мові або мовах судна. Якщо мови або мови, які використовуються, не є англійською, французькою або іспанською мовами, включається переклад на одну з цих мов. План відображає принаймні наступне:
 1. заходи, розроблені для попередження того, щоб на борт судна не проносилась зброя, небезпечні речовини та прилади, передбачені для застосування проти осіб, суден або портів, перевезення яких не дозволено;
 1. визначення зон з обмеженим доступом та заходів щодо попередження несанкціонованого доступу до них;
 1. заходи з попередження несанкціонованого доступу на судно;
 1. процедури щодо дій у відповідь на загрози або порушення безпеки, включаючи положення щодо забезпечення здійснення критичних операцій судна або сполучення судно/порт.
 1. процедури дій у відповідь на будь-які інструкції з безпеки, які Договірні уряди можуть надати при рівні безпеки 3;
 1. процедури евакуації у випадку виникнення загроз безпеці або порушень безпеки;
 1. обов’язки суднового персоналу, який відповідає за виконання повноважень у системі безпеки, та іншого суднового персоналу, який відповідає за інші сфери безпеки.
 1. процедури перевірки заходів безпеки;
 1. процедури проведення навчання, тренувань та навчань по плану;
 1. процедури взаємодії із заходами безпеки портової споруди;
 1. процедури періодичного перегляду плану та його оновлення;
 1. процедури звітування про інциденти у системі безпеки;
 1. відомості про офіцера безпеки судна;
 1. відомості про офіцера безпеки компанії, включаючи контактні дані, для встановлення зв’язку з ним впродовж 24 годин;
 1. процедури забезпечення інспектування, тестування, калібрування та обслуговування будь-якого обладнання системи безпеки, яке встановлено на борту;
 1. регулярність тестування та калібрування будь-якого обладнання системи безпеки, яке встановлено на борту;
 1. визначення зон, де встановлені пункти активації суднової системи охоронного оповіщення; та
 1. процедури, інструкції та настанови з використання суднової системи охоронного оповіщення, включаючи тестування, активацію, деактивацію та перезапуск, а також обмеження хибних спрацювань системи.
   1. Персонал, який проводить внутрішні перевірки заходів безпеки, визначених у плані, або оцінює їх імплементацію, є незалежним від заходів, які перевіряються, допоки це є доцільним з огляду на величину та характер діяльності Компанії або судна.
  1. Адміністрація визначає, які зміни не запроваджуватимуться до ухваленого плану безпеки судна або щодо будь-якого обладнання безпеки, визначеного в ухваленому плані, допоки відповідні зміни до плану не будуть ухвалені Адміністрацією. Будь-які подібні зміни є принаймні такими ж ефективними, як і ті заходи, які передбачені у главі ХІ-2 та цією частиною Кодексу.
   1. Характер змін, що вносяться до плану безпеки судна або обладнання безпеки, яке було спеціальним чином ухвалене Адміністрацією на підставі секції 9.5, документується у спосіб, який чітко вказує таку ухвалу. Ця ухвала є наявною на борту та надається разом з Міжнародним сертифікатом безпеки судна (або Тимчасовим міжнародним сертифікатом безпеки судна). Якщо такі зміни є тимчасовими, як тільки відновлюються у попередньому стані оригінальні ухвалені заходи та обладнання, ця документація більше не повинна зберігатися на судні.
  1. План може вестися у електронному форматі. У такому випадку він повинен захищатися процедурами, спрямованими на попередження його несанкціонованого видалення, знищення або змінювання.
  1. План захищається від несанкціонованого доступу або розголошення.
  1. Плани безпеки судна не підлягають перевірці з боку посадових осіб, належним чином уповноважених договірних урядом проводити заходи контролю та заходи щодо дотриманні сумісності відповідно до регламенту ХІ-2/9, окрім випадків, які передбачають обставини, визначені у секції 9.8.1.
   1. Якщо посадові особи, належним чином уповноважені договірним урядом, мають чіткі підстави вважати, що судно не відповідає вимогам глави ХІ-2 або частини А цього Кодексу, та єдиним засобом перевірити або виправити невідповідність є перегляд відповідних вимог плану безпеки судна, дозволяється виключно обмежений доступ до спеціальних секцій плану, які стосуються невідповідності, проте лише за згоди договірного уряду відповідного судна або капітана. Тим не менш, положення плану, які стосуються підсекцій 2., 4., 5., 15., та 18. секції 9.4 цієї частини Кодексу, вважаються конфіденційною інформацією та не можуть підлягати інспектуванню, якщо інше не узгоджено відповідними договірними урядами.
  1. ^ ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ
  1. Облікові документи щодо наступних дій, які містяться у плані безпеки судна, зберігаються на борту принаймні впродовж мінімального періоду, встановленого Адміністрацією, маючи на увазі положенні регламенту ХІ-2/9.2.3:
 1. тренування, навчання та вправи;
 1. загрози безпеці та інциденти у системі безпеки;
 1. порушення безпеки;
 1. зміни рівня безпеки;
 1. повідомлення про безпосередню безпеку судна, такі як специфічні загрози судну або портовим спорудам, де знаходився або знаходиться судно;
 1. внутрішні перевірки та перегляди щодо дії безпеки;
 1. періодичний переогляд оцінювання безпеки судна;
 1. періодичний перегляд плану безпеки судна;
 1. імплементація будь-яких змін до плану; та
 1. обслуговування, калібрування та тестування будь-якого обладнання системи безпеки, яке встановлене на борту, включаючи тестування суднової системи охоронного оповіщення.
  1. Облікові документи ведуться на робочій мові або мовах судна. Якщо мова або мови, які використовуються, не є англійською, французькою або іспанською мовами, включається переклад на одну з цих мов.
  1. Облікові документи можуть вестися у електронному форматі. У такому випадку вони повинні захищатися процедурами, спрямованими на попередження їх несанкціонованого видалення, знищення або змінювання.
  1. Облікові документи захищаються від несанкціонованого доступу або розголошення.
  1. ^ ОФІЦЕР БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ
  1. Компанія призначає офіцера безпеки компанії. Особа, призначена на посаду офіцера безпеки компанії, може діяти у якості офіцера безпеки компанії на одному або більшій кількості суден в залежності від кількості типів суден, які експлуатуються Компанією, за умови, якщо чітко визначено те, за які судна відповідає така особа. Компанія може, в залежності від кількості або типів судів, які нею експлуатуються, призначити кілька осіб на посади офіцерів безпеки компанії за умови, якщо чітко визначено те, за які судна відповідає така особа.
  1. На додаток до тих обов’язків та зобов’язань, які визначені в інших пунктах цієї частини Кодексу, обов’язки та зобов’язання офіцера безпеки компанії включають, проте не обмежуються цим, наступне:
 1. надання рекомендацій щодо рівня загроз, на які ймовірно може наражатись судно, за використання відповідних оцінювань безпеки та іншу відповідну інформацію.

 2. забезпечення проведення оцінювань безпеки судна;

 3. забезпечення розробки, подання на ухвалення, та подальша імплементація та дотримання плану безпеки судна;

 4. забезпечення внесення змін до плану безпеки судна відповідним чином для корегування недоліків та дотримання вимог безпеки окремого судна;

 5. організація проведення внутрішніх перевірок та переглядів операцій у системі безпеки;

 6. організація початкових та наступних перевірок судна Адміністрацією або визнаною організацією з безпеки;

 7. забезпечення того, щоб впродовж внутрішніх перевірок, періодичних переглядів, інспекцій безпеки та перевірок відповідності належним чином виявлялися та усувалися будь-які недоліки та невідповідності;

 8. підвищення усвідомлення важливості питань безпеки та посилення пильності;

 9. організація відповідних тренувань персоналу, який відповідає за безпеку судна;

 10. забезпечення ефективного взаємозв’язку та співпраці між офіцером безпеки судна та відповідними офіцерами безпеки портової споруди;

 11. забезпечення відповідності між вимогами безпеки та вимогами охорони;

 12. забезпечення того, щоб план для кожного судна точно відображав спеціальну суднову інформацію, якщо застосовуються плани безпеки однотипних суден або групи суден;

 13. забезпечення того, щоб впроваджувалися та виконувалися будь-які альтернативні або еквівалентні заходи безпеки, ухвалені для окремого судна або групи суден.
  1. ^ ОФІЦЕР БЕЗПЕКИ СУДНА
  1. Офіцер безпеки призначається на кожному судні.
  1. На додаток до тих обов’язків та зобов’язань, які визначені в інших пунктах цієї частини Кодексу, обов’язки та зобов’язання офіцера безпеки судна включають, проте не обмежують цим, наступне:
 1. проведення регулярних інспекцій безпеки судна для забезпечення дотримання відповідних заходів безпеки;

 2. підтримування та нагляд за впровадженням плану безпеки судна, включаючи будь-які зміни, які вносяться до цього плану;

 3. координування різних аспектів безпеки щодо поводження з вантажем та запасами судна з іншим судновим персоналом та з відповідними офіцерами безпеки портової споруди;

 4. внесення пропозицій щодо змін до плану безпеки судна;

 5. надання звітів офіцеру безпеки компанії про недоліки та невідповідності, які були виявлені впродовж внутрішніх перевірок, періодичних переглядів, інспекцій безпеки та перевірок відповідності, та запровадження будь-яких корегувальних заходів;

 6. підвищення усвідомлення важливості питань безпеки та посилення пильності на борту;

 7. забезпечення того, щоб було передбачено адекватне навчання суднового персоналу;

 8. звітування щодо усіх інцидентів у системі безпеки;

 9. координування імплементації плану безпеки судна з офіцером безпеки компанії та відповідним офіцером безпеки портової споруди; та

 10. забезпечення того, щоб обладнання системи безпеки належним чином експлуатувалося, тестувалося, калібрувалося та обслуговувалося, якщо воно встановлено на борту.
  1. ^ ТРЕНУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ СУДНА
  1. Офіцер безпеки компанії та відповідний береговий персонал володіють знаннями та отримали відповідну підготовку, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. Офіцер безпеки судна володіє знаннями та отримав відповідну підготовку, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. Судновий персонал, маючи спеціальні обов’язки та зобов’язання щодо безпеки, усвідомлює свої повноваження щодо безпеки судна, як описано у плані безпеки судна, та має достатній обсяг знань та здатність виконувати свої обов’язки, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. Для забезпечення ефективної імплементації плану безпеки судна, навчання проводяться з відповідними інтервалами, враховуючи тип судна, зміни персоналу судна, портові споруди, які будуть відвідані та інші належні обставини за врахування настанови, передбаченої у частині В цього Кодексу.
  1. Офіцер безпеки компанії забезпечує ефективну координацію та імплементацію планів безпеки судна, беручи участь у практичних тренувальних заходах, які проводяться з відповідними інтервалами, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. ^ БЕЗПЕКА ПОРТОВОЇ СПОРУДИ
  1. Вимагається, щоб портова споруда діяла відповідно до рівнів безпеки, встановлених договірним урядом, на території якої вона розташована. Заходи та процедури безпеки застосовуються на портовій споруді у такий спосіб, щоб спричинялося мінімальне сполучення, або їх затримка, з пасажирами, судном, персоналом судна та візитерами, товарами або послугами.
  1. На рівні безпеки 1 проводяться наступні дії шляхом здійснення відповідних заходів у всіх портових спорудах, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу, для визначення та вжиття превентивних заходів проти інцидентів у системі безпеки:
 1. забезпечення здійснення усіх обов’язків безпеки портової споруди;
 1. контроль доступу на портову споруду;
 1. моніторинг портової споруди, включаючи зони якірних стоянок та зони завантаження-розвантаження;
 1. моніторинг зон з обмеженим доступом для забезпечення того, щоб до них мали доступ виключно уповноважені особи;
 1. нагляд за поводженням з вантажем;
 1. нагляд за поводженням з судновими запасами; та
 1. забезпечення наявності засобів зв’язку у сфері безпеки судна.
  1. На рівні безпеки 2, додаткові захисні заходи, визначені у плані безпеки портової споруди, запроваджуються для кожного виду діяльності, які визначені у секції 14.2, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. На рівні безпеки 3, подальші спеціальні захисні заходи, визначені у плані безпеки портової споруди, запроваджуються для кожного виду діяльності, які визначені у секції 14.2, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
   1. Крім того, на рівні безпеки 3, вимагається, щоб портові споруди дотримувалися та запроваджували усі інструкції щодо безпеки, які надані договірним урядом, на території якого розташована портова споруда.
  1. Якщо офіцер безпеки портової споруди отримує інформацію про те, що судно стикається з труднощами впродовж дотримання вимог глави ХІ-2 або цієї частини або впродовж імплементації відповідних заходів та процедур, як визначено у плані безпеки судна, та у випадку застосування рівня безпеки 3 після надання договірним урядом, на території якого розміщена портова споруда, будь-яких інструкцій щодо безпеки, офіцер безпеки портової споруди та офіцер безпеки судна встановлюють зв’язок та координують відповідні спільні дії.
  1. Якщо офіцер безпеки портової споруди отримує інформацію про те, що на судні встановлений рівень безпеки, який є вищим ніж той, який встановлений у портовій споруді, офіцер безпеки портової споруди доповідає про це компетентному органу та встановлює зв’язок з офіцером безпеки судна та координує відповідні спільні дії, за необхідності.
  1. ^ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОРТОВОЇ СПОРУДИ
  1. Оцінювання безпеки портової споруди є істотною та невід’ємною частиною процесу розробки та оновлення плану безпеки портової споруди.
  1. Оцінювання безпеки портової споруди здійснюється договірним урядом, на території якого розміщена портова споруда. Контрактний уряд може дозволити визнаній організації з безпеки проводити оцінювання портової споруди по відношенню до окремої портової споруди, яка розташована в межах її території.
  1. Особи, які проводять оцінювання, мають відповідні навички оцінювання безпеки портової споруди відповідно до цієї секції, враховуючи настанову, передбачену частиною В цього Кодексу.
  1. Оцінювання безпеки портової споруди періодично переглядаються та доповнюються, враховуючи загрози, що постійно змінюються, та/або незначні зміни, які відбуваються щодо портової споруди, та завжди переглядаються та доповнюються, якщо мають місце суттєві зміни щодо портової споруди.
  1. Оцінювання безпеки портової споруди включає принаймні наступні елементи:
 1. визначення та оцінювання важливих активів та інфраструктури, які є важливими для захисту;
 1. визначення можливих загроз активам та інфраструктурі та вірогідність їх появи для встановлення та визначення пріоритету щодо заходів безпеки;
 1. визначення, відбір та встановлення пріоритету щодо контрзаходів та процедурних змін, а також рівня їх ефективності щодо зменшення уразливості; та
 1. визначення вразливих місць, включаючи людські фактори, в інфраструктурі, методиках та процедурах.
  1. Контрактний уряд може дозволити, щоб оцінювання безпеки портової споруди охоплювало більше ніж одну портову споруду, якщо експлуатант, місце, функціонування, обладнання та проект цих портових споруд є однаковим. Будь-який договірний уряд, який дозволяє такий захід, повідомляє його подробиці Організації.
  1. По звершенню оцінювання безпеки портової споруди складається звіт, який містить короткий опис процесу проведення оцінювання, опис кожної уразливості, віднайденої впродовж оцінювання, та опис контрзаходів, які могли б бути застосовані для подолання кожної уразливості. Звіт захищається від несанкціонованого доступу та оприлюднення.
  1. ^ ПЛАН БЕЗПЕКИ ПОРТОВОЇ СПОРУДИ
  1. План безпеки портової споруди розробляється та дотримується на основі оцінювання безпеки портової споруди для кожної портової споруди, адекватної для потреб сполучення судно/порт. План передбачає три рівні безпеки, як визначено у цій частині Кодексу.
   1. Згідно положенням секції 16.2 визнана організація з безпеки може підготувати план безпеки портової споруди щодо конкретної портової споруди.
  1. План безпеки портової споруди ухвалюється договірним урядом, на території якої розташована портова споруда.
  1. Такий план розробляється з урахуванням настанови, передбаченої частиною В цього Кодексу та складається на робочій мові портової споруди. План включає принаймні наступне:
 1. заходи, розроблені для попередження того, щоб до портової споруди або на борт судна не проносилась зброя, небезпечні речовини та прилади, передбачені для застосування проти осіб, суден або портів, перевезення яких не дозволено;
 1. заходи, розробленні для попередження несанкціонованого доступу до портової споруди, на судна, які пришвартовані на портовій споруді, до зон портової споруди з обмеженим доступом;
 1. процедури щодо дій у відповідь на загрози або порушення безпеки, включаючи положення щодо забезпечення здійснення критичних операцій судна або сполучення судно/порт;
 1. процедури дій у відповідь на отримання будь-яких інструкцій з безпеки, які договірний уряд, на території якого розташована портова споруда, може надати при рівні безпеки 3;
 1. процедури евакуації у випадку виникнення загроз безпеці або порушень безпеки;
 1. обов’язки портового персоналу, який відповідає за виконання повноважень у системі безпеки, та іншого портового персоналу, який відповідає за інші сфери безпеки;
 1. процедури сполучення з заходами безпеки судна;
 1. процедури періодичного перегляду плану та його корегування;
 1. процедури звітування про інциденти у системі безпеки;
 1. відомості про офіцера безпеки портової споруди, включаючи контактні дані, для встановлення зв’язку з ним впродовж 24 годин;
 1. процедури забезпечення безпеки інформації, яка міститься у плані;
 1. заходи, розроблені для забезпечення ефективної безпеки вантажу та обладнання для обробки вантажів на території портової споруди;
 1. процедури проведення перевірок плану безпеки портової споруди.
 1. процедури реагування у разі активації суднової системи охоронного оповіщення судна у портовій споруді.
 1. процедури полегшення сходження суднового персоналу на берег або кадрових змін, а також доступ на судно відвідувачів, включаючи представників установ соціального забезпечення моряків та представників трудових організацій.
  1. Персонал, який проводить внутрішні перевірки заходів безпеки, визначених у плані, або оцінює їх впровадження, незалежним від заходів, які перевіряються, допоки це є доцільним з огляду на величину та характер портової споруди.
  1. План безпеки портової споруди може сполучатися з планом безпеки порту або будь-якого іншого надзвичайного плану або планів або становити їх частину.
  1. Контрактний уряд, на території якого розташована портова споруда, визначає, які зміни до плану безпеки портової споруди не імплементується, допоки відповідні зміни до плану не будуть ним ухвалені.
  1. План може вестися у електронному форматі. У такому випадку він повинен захищатися процедурами, спрямованими на попередження його несанкціонованого видалення, знищення або доповнення.
  1. План захищається від несанкціонованого доступу або розголошення.
  1. Договірні уряди можуть дозволити, щоб план безпеки портової споруди охоплював більше ніж одну портову споруду, якщо експлуатант, місце, функціонування, обладнання та проект цих портових споруд є однаковим. Будь-який договірний уряд, який дозволяє такий захід, повідомляє його подробиці Організації
  1. ^ ОФІЦЕР БЕЗПЕКИ ПОРТОВОЇ СПОРУДИ
  1. Офіцер безпеки портової споруди призначається на кожній портовій споруді. Особа може призначатися на посаду офіцера безпеки портової споруди на одну або більшу кількість портових споруд.
  1. На додаток до тих обов’язків та зобов’язань, які визначені в інших пунктах цієї частини Кодексу, обов’язки та зобов’язання офіцера безпеки портової споруди включають, проте не обмежуються цим, наступне:
 1. проведення початкового всеохоплюючого огляду безпеки портової споруди, враховуючи відповідне оцінювання безпеки портової споруди;
 1. забезпечення розробки та дотримання плану безпеки портової споруди;
 1. впровадження та виконання плану безпеки портової споруди;
 1. проведення регулярних інспекції безпеки портової споруди для забезпечення тривалості відповідних заходів безпеки;
 1. надання рекомендацій та внесення, за доцільності, змін до плану безпеки портової споруди для виправлення невідповідностей та для оновлення плану з метою урахування відповідних змін щодо портової споруди.
 1. підвищення усвідомлення важливості питань безпеки та посилення пильності;
 1. організація відповідних тренувань персоналу, який відповідає за безпеку портової споруди;
 1. надання звітів відповідним органам та ведення документації про випадки, які загрожують безпеці портової споруди;
 1. координування імплементації плану безпеки портової споруди з відповідною Компанією та офіцером (офіцерами) безпеки судна;
 1. координування з службами безпеки, відповідно до обставин;
 1. забезпечення дотримання стандартів для персоналу, який відповідає за безпеку портової споруди;
 1. забезпечення належної експлуатації, тестування, калібрування та обслуговування обладнання системи безпеки, якщо таке встановлене; та
 1. надання допомоги офіцерам безпеки судна у процесі ідентифікації осіб, які мають наміри щодо доступу на судно, за їх проханням.
  1. Офіцер безпеки портової споруди отримує необхідну допомогу при виконанні ним своїх обов’язків та повноважень, передбачених главою ХІ-2 та цією частиною Кодексу.
  1. ^ ТРЕНУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПОРТОВОЇ СПОРУДИ
  1. Офіцер безпеки портової споруди та відповідний персонал портової споруди володіють знаннями та отримали відповідну підготовку, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. Персонал портової споруди, маючи спеціальні обов’язки та зобов’язання щодо безпеки, усвідомлює свої повноваження щодо безпеки судна, як описано у плані безпеки портової споруди, та має достатній обсяг знань та здатність виконувати свої обов’язки, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. Для забезпечення ефективної імплементації плану безпеки портової споруди навчання проводяться з відповідними інтервалами, враховуючи типи функціонування портової споруди, зміни персоналу портової споруди, тип судна, яке обслуговується портовою спорудою, та інші належні обставини за врахування настанови, передбаченої у частині В цього Кодексу.
  1. Офіцер безпеки портової споруди забезпечує ефективну координацію та імплементацію планів безпеки портової споруди, беручи участь у практичних тренувальних заходах, які проводяться з відповідними інтервалами, враховуючи настанову, передбачену у частині В цього Кодексу.
  1. ^ ПЕРЕВІРКА СУДЕН ТА ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов