Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница5/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Перевірки
   1. Кожне судно, до якого застосовується ця частина Кодексу, підлягають перевіркам, які визначені нижче:
 1. початкова перевірка до введення судна в експлуатацію або до моменту першої видачі сертифікату, який вимагається згідно секції 19.2, яка повинна включати повну перевірку його системи безпеки та будь-якого асоційованого обладнання системи безпеки, охопленого відповідними положеннями глави ХІ-2, цієї частини Кодексу або ухваленим планом безпеки судна. Ця перевірка посвідчує, що система безпеки та будь-яке асоційоване обладнання системи безпеки судна повністю відповідає обов’язковим вимогам глави ХІ-2 та цієї частини Кодексу, знаходяться у задовільному стані та придатні для того виду експлуатації, для якого передбачено судно;
 1. перевірка, яка проводиться для поновлення сертифікату, з періодичністю, встановленою Адміністрацією, проте яка не перевищує п’яти років, за виключенням випадків застосування секції 19.3. Ця перевірка посвідчує, що система безпеки та будь-яке асоційоване обладнання системи безпеки судна повністю відповідає обов’язковим вимогам глави ХІ-2 та цієї частини Кодексу та ухваленого плану безпеки судна, знаходяться у задовільному стані та придатні для того виду експлуатації, для якого передбачено судно;
 1. принаймні одна проміжна перевірка. Якщо проводиться лише одна проміжна перевірка, вона здійснюється між другою та третьою щорічними датами сертифікату, як визначено у регламенті І/2(n). Проміжна перевірка включає інспекцію системи безпеки та будь-якого асоційованого обладнання системи безпеки судна для засвідчення того, що вони залишаються у задовільному стані, придатному для того виду експлуатування, для якого судно передбачено. Проведення такої проміжного перевірки підтверджується у сертифікаті;
 1. будь-які додаткові перевірки, які визначаються Адміністрацією.
   1. Перевірки суден проводяться посадовими особами Адміністрації. Однак, Адміністрація може доручити проведення перевірок визнаній організації з безпеки, зазначеній у регламенті ХІ-2/1.
   1. У будь-якому випадку відповідна Адміністрація у повному обсязі гарантує повноту та ефективність перевірки та вживає дій із забезпечення необхідних заходів для виконання цього зобов’язання.
   1. Система безпеки та будь-яке асоційоване обладнання системи безпеки після перевірки підтримуються у стані, який відповідає положенням регламентів ХІ-2/4.2 та ХІ-2/6, цієї частини Кодексу та ухваленого плану безпеки судна. Після завершення будь-якої перевірки згідно секції 19.1.1 не вносяться будь-які зміни до системи безпеки або щодо будь-якого асоційованого обладнання системи безпеки або до ухваленого плану безпеки судна без санкції Адміністрації.
  1. Надання та підтвердження сертифікату
   1. Міжнародний сертифікат безпеки судна видається після початкової та поновлювальної перевірки відповідно до положень секції 19.1.
   1. Такий сертифікат видається або підтверджується Адміністрацією або визнаною організацією з безпеки, яка діє від імені Адміністрації.
   1. Інший договірний уряд може на запит Адміністрації ініціювати перевірку судна та, якщо у разі, якщо він задоволений дотриманням положень секції 19.1.1, видати або дозволити надання судну Міжнародного сертифікату безпеку судна та, за необхідності, перевірити або дозволити перевірку такого сертифікату щодо судна відповідно до цього Кодексу.
    1. Копія такого сертифікату та копія звіту щодо перевірки передається у найкоротші терміни адміністрації, що подала запит.
    1. Сертифікат, виданий таким чином, містить запис про те, що він виданий на запит Адміністрації; він має таку ж силу та отримує таке ж визнання, як і сертифікат, який виданий на підставі секції 19.2.2.
   1. Міжнародний сертифікат безпеки судна складається у формі, яка відповідає зразку, передбаченому у доповненнях до цього Кодексу. Якщо мова, яка використовується, не є англійською, французькою або іспанською, текст включає переклад на одну з цих мов.
  1. ^ Термін дії та чинності сертифікату
   1. Міжнародний сертифікат безпеки судна видається на період, визначений Адміністрацією, та не перевищує п’яти років.
   1. Якщо поновлювальна перевірка завершена впродовж трьох місяців до завершення терміну дії чинного сертифікату, новий сертифікат буде чинним з дати завершення поновлювальної перевірки до дати, яка не перевищує п’яти років з дати завершення терміну дії чинного сертифікату.
    1. Якщо поновлювальна перевірка завершена після завершення терміну дії чинного сертифікату, новий сертифікат буде чинним з дати завершення поновлювальної перевірки до дати, яка не перевищує п’яти років з дати закінчення терміну дії чинного сертифікату.
    1. Якщо поновлювальна перевірка завершена більше ніж за три місяці до завершення терміну дії чинного сертифікату, новий сертифікат буде чинним з дати завершення поновлювальної перевірки до дати, яка не перевищує п’яти років з дати закінчення терміну дії чинного сертифікату
   1. Якщо сертифікат видано на період, який є меншим ніж п’ять років, Адміністрація може подовжити чинність дії сертифікату шляхом перенесення дати завершення терміну дії до максимального терміну, визначеного у секції 19.3.1, за умови, якщо перевірки, зазначені у секції 19.1.1., які можуть застосовуватися, коли сертифікат видається на період п’ять років, відповідним чином були проведені.
   1. Якщо відновлювальна перевірка завершена, а новий сертифікат не може бути виданий або переданий на борту судна до дати завершення терміну дії чинного сертифікату, Адміністрація або визнаний орган з безпеки, який діє від імені Адміністрації, можуть підтвердити чинний сертифікат та такий сертифікат приймається як чинний для подальшого періоду, який не перевищує п’ять років з дати завершення терміну дії.
   1. Якщо судно на час завершення терміну дії сертифікату не знаходиться у порту, у якому воно повинне підлягати перевірці, Адміністрація може подовжити період чинності сертифікату, проте таке подовження надається виключно для потреб надання змоги судну завершити свій рейс до порту, у якому воно повинне підлягати перевірці, і тільки у тих випадках, коли таке подовження буде необхідним та обґрунтованим. Термін дії будь-якого сертифікату не подовжується більше ніж на три місяці, а судно, на яке розповсюджується таке подовження, не має права, прибувши у порт, в якому буде проведена перевірка, покинути цей порт без нового сертифікату з огляду на це подовження. При завершенні поновлювальної перевірки, новий сертифікат буде чинним з вати, яка не перевищує п’яти років з дати завершення терміну дії чинного сертифікату, встановленої до надання подовження.
   1. Сертифікат, виданий на користь судна, залученого до здійснення коротких рейсів, який не був подовжений згідно вищезгаданих положень цієї секції, може подовжуватися Адміністрацією на період до одного місяці з дати завершення терміну дії, вказаній у сертифікаті. При завершення поновлювальної перевірки, новий сертифікат буде чинним до дати, яка не перевищує п’яти років з дати завершення терміну дії чинного сертифікату, вказаній до надання подовження.
   1. Якщо проміжна перевірка завершена до періоду, визначеного у секції 19.1.1, тоді:
 1. дата завершення терміну дії, вказана у сертифікаті, змінюється шляхом підтвердження на дату, яка не може бути більше ніж на три роки більш пізньою, ніж дата, коли була завершена проміжна перевірка.
 1. дата завершення терміну дії може залишатися без змін за умови, якщо проведена одна або більша кількість додаткових перевірок таким чином, що не були перевищені максимальні інтервали між перевірками, передбаченими секцією 19.1.1.
   1. Сертифікат, виданий згідно секції 19.2, перестає бути чинним за будь-якого за наступних випадків:
 1. якщо відповідні перевірки не були завершені впродовж періодів, визначених у секції 19.1.1;
 1. якщо сертифікат не підтверджено відповідно до секцій 19.1.1.3 та 19.3.7.1, якщо застосовується;
 1. якщо компанія бере на себе відповідальність за експлуатацію судна, яке не експлуатувалося раніше цією компанією; та
 1. якщо судно було передане під прапор іншої держави.
   1. У випадку:
 1. передачі судна під прапор іншого договірного уряду, договірний уряд, під прапором якого судно було уповноважене ходити, у найкоротші терміни передає Адміністрації-одержувачу копії, або всю інформацію щодо Міжнародного сертифікату безпеки судна, який був наявним на судні до передачі, та копії наявних звітів про перевірки, або
 1. з Компанією, яка бере на себе відповідальність за експлуатацію судна, яке раніше не експлуатувалося цією Компанією, попередня Компанія у найкоротші терміни повинна передати Компанії-одержувачу копії будь-якої інформації, яка стосується Міжнародного сертифікату безпеки судна, або для полегшення перевірок описаних у секції 19.4.2.
  1. Тимчасова сертифікація
   1. Сертифікати, визначені у секції 19.2, видаються лише у випадку, коли Адміністрація, яка видає сертифікат, у повній мірі задоволена дотриманням судном вимог секції 19.1. Однак, після 1 липня 2004 року з причини:
 1. того, що судно не має сертифікату при поставці судна або перед його введенням у експлуатацію або повторному вводі у експлуатацію;
 1. передачі судна з під прапора одного договірного уряду під прапор іншого договірного уряду;
 1. передачі судна під прапор договірного уряду державою, яка не є договірним урядом; або
 1. Компанія бере на себе відповідальність за експлуатацію судна, яке раніше не експлуатувалося такою Компанією


до видачі сертифікату, зазначеного у секції 19.2, Адміністрація може дозволити видачу Тимчасового міжнародного сертифікату безпеки судна у формі, яка відповідає зразку, передбаченому у доповненні до цієї частини Кодексу.


   1. Тимчасовий міжнародний сертифікат безпеки судна видається лише у випадку, якщо Адміністрація або визнана організація безпеки, від імені Адміністрації, здійснила перевірку та пересвідчилась, що:
 1. оцінювання безпеки судна, яке вимагається цією частиною Кодексу, було виконане;
 1. копія плану безпеки судна, який відповідає вимогам глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, знаходиться на борту, була подана на розгляд та ухвалення та проваджується на судні;
 1. судно обладнане судновою системою охоронного оповіщення, яка відповідає вимогам регламенту ХІ-2/6, якщо існує така вимога;
 1. офіцер безпеки компанії:
  1. забезпечив:
   1. перегляд плану безпеки судна на предмет його відповідності з цією частиною Кодексу;

   2. щоб план був поданий на ухвалення; та

   3. щоб план впроваджувався на судні; та
  1. визначив необхідні заходи, включаючи заходи щодо навчать, практичних тренувальних заходів та внутрішніх перевірок, за допомогою яких офіцер безпеки компанії має підстави впевнитись, що судно успішно пройде необхідну перевірку відповідно до секції 19.1.1.1 впродовж шести місяців;
 1. були вжиті заходи для проведення необхідних перевірок згідно секції 19.1.1.1;
 1. капітан, офіцер безпеки судна та інший судновий персонал з спеціальними обов’язками у сфері безпеки володіють знаннями про свої обов’язки та зобов’язання, як визначено у цій частині Кодексу, та знаннями щодо відповідних положень плану безпеки судна, який застосовується на судні, а також отримали таку інформацію на робочій мові персоналу судна або на мовах, які їм зрозумілі; та
 1. офіцер безпеки судна відповідає вимогам цієї частини Кодексу.
   1. Тимчасовий міжнародний сертифікат безпеки судна може видаватися Адміністрацією або визнаною організацією з безпеки, вповноваженою діяти від її імені.
   1. Тимчасовий міжнародний сертифікат безпеки судна діє впродовж шести місяців або до моменту видачі сертифікату, вимога щодо якого міститься у секції 19.2, який би з цих моментів не настав раніше, та не може подовжуватися.
   1. Будь-який договірний уряд не може уповноважити видачу судну наступного Тимчасового міжнародного сертифікату безпеки судна, якщо, за висновком Адміністрації або визнаної організації з безпеки, однією з цілей судна або Компанії, які подають запит на отримання такого сертифікату, є уникнення дотримання повної відповідності з главою ХІ-2 та цією частиною Кодексу після періоду, який охоплюється первинним Тимчасовим сертифікатом, як вказано у секції 19.4.4.
   1. Для потреб регламенту ХІ-2/9, договірний уряд може, до прийняття Тимчасового міжнародного сертифікату безпеки судна у якості дійсного сертифікату, забезпечити, щоб були дотримані вимоги секцій з 19.4.2.4 по 19.4.2.6.


______


Доповнення до частини А


Доповнення 1


Зразок Міжнародного сертифікату безпеки судна


^ МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ БЕЗПЕКИ СУДНА


(Офіційна печатка) (Держава)


Номер Сертифіката ………………………………….


Виданий згідно положень


^ МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ БЕЗПЕКИ СУДІВ ТА ПОРТОВИХ СПОРУД

(Кодекс БСПС)


За уповноваженням Уряду …………………………………………………………………………………………………..

(назва держави)

……………………………………………………………………………..….. (уповноважена особа (особи) та організація)


Назва судна ……………………………………………………………………………..……………………………………

Розпізнавальний номер або літери: ……………………………………………………………………………..………….

Порт реєстрації ………………………………………………………………………………………………………………

Тип судна ……………………………………………………………………………..……………………………………..

Валовий реєстраційний тоннаж ……………………………………………………………………………..……………..

Номер ММО ……………………………………………………………………………..…………………………………..

Назва та адреса компанія ……………………………………………………………………………..…………………….


^ ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ:


    1. що система безпеки та будь-яке пов’язане з нею обладнання безпеки судна було перевірене відповідно до секції 19.1 частини а Кодексу БСПС;
    1. що перевірка продемонструвала, що система безпеки та будь-яке пов’язане з нею обладнання безпеки судна є задовільним в усіх відношеннях та що судно відповідає усім необхідним вимогам глави ХІ-2 Конвенції та частини А Кодексу БСПС;
    1. що на судні наявний ухвалений план безпеки судна.


Дата первинної/поновлювальної перевірки, на основі якої ґрунтується цей Сертифікат

Цей сертифікат є чинним до

за умови проведення перевірок відповідно до секції 19.1.1 частини А Кодексу БСПС.


Виданий …………………………………………………………………………………………………………………………..

(місце видачі Сертифікату)


Дата видачі………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..

(підпис належним чином уповноваженої особи, яка видає Сертифікат)


………………………………………………………………………………………….

(печатка або штамп органу, що видає сертифікат, належним чином)


^ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОМІЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ


ЦЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАСВІДЧУЄ, що при проведенні проміжної перевірки, яка вимагається секцією 19.1.1 частини А Кодексу БСПС, було встановлено, що судно відповідає необхідним положенням глави ХІ-2 Конвенції та частини А Кодексу БСПС.


Проміжна перевірка

Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


^ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ


Додаткова перевірка

Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


Додаткова перевірка

Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


Додаткова перевірка

Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


^ ДОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНО ДО СЕКЦІЇ А/19.3.7.2 КОДЕКСУ БСПС


ЦЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАСВІДЧУЄ, що при проведенні додаткової перевірки, яка вимагається секцією 19.3.7.2 частини А Кодексу БСПС, було встановлено, що судно відповідає необхідним положенням глави ХІ-2 Конвенції та частини А Кодексу БСПС.


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


^ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕРТИФІКАТУ, ЯКЩО ВІН ВІДАНИЙ НА ТЕРМІН, МЕНШИЙ ЗА П’ЯТЬ РОКІВ, У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ СЕКЦІЇ А/19.3.3 КОДЕКСУ БСПС


Судно відповідає вимогам частини А Кодексу БСПС, а Сертифікат, відповідно до секції 19.3.3 частини А Кодексу БСПС, приймається як чинний до ………………………………………………………………………………………………


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


^ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОНОВЛЮВАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ, ЯКА БУЛА ЗАВЕРШЕНА, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СЕКЦІЇ А/19.3.4 КОДЕКСУ БСПС


Судно відповідає вимогам частини А Кодексу БСПС, а Сертифікат, відповідно до секції 19.3.4 частини А Кодексу БСПС, приймається як чинний до ………………………………………………………………………………………………


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕРТИФІКАТУ ДО ПРИБУТТЯ У ПОРТ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ СЕКЦІЇ А/19.3.5 КОДЕКСУ БСПС АБО НА СПЕЦІАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИЙ ТЕРМІН – У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ СЕКЦІЇ А/19.3.6 КОДЕСУ БСПС


У відповідності до секції 19.3.5/19.3.6 (8) частини А Кодексу БСПС, цей Сертифікат вважається чинним до ………….


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов