Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница6/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕРТИФІКАТУ У ВИПАДКУ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗДІЛУ А/19.3.7.1 КОДЕСУ БСПС


У відповідності до секції 19.3.7.1 частини А Кодексу БСПС, нова дата (9) завершення терміну дії Сертифікату……….


Підписано …………………………………

(підпис уповноваженої особи)


Місце……………………………………………


Дата……..…………………………………


(Печатка або штамп орану, належним чином)


***


Доповнення 2


Форма Тимчасового міжнародного сертифікату безпеки судна


^ ТИМЧАСОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ БЕЗПЕКИ СУДНА


(Офіційна печатка) (Держава)


Номер Сертифіката ………………………………….


Виданий згідно положень


^ МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ БЕЗПЕКИ СУДІВ ТА ПОРТОВИХ СПОРУД

(Кодекс БСПС)


За уповноваженням Уряду …………………………………………………………………………………………………..

(назва держави)

……………………………………………………………………………..….. (уповноважена особа (особи) та організація)


Назва судна ……………………………………………………………………………..……………………………………

Розпізнавальний номер або літери: ……………………………………………………………………………..………….

Порт реєстрації ………………………………………………………………………………………………………………

Тип судна ……………………………………………………………………………..……………………………………..

Валовий реєстраційний тоннаж ……………………………………………………………………………..……………..

Номер ММО ……………………………………………………………………………..…………………………………..

Назва та адреса компанія ……………………………………………………………………………..…………………….


Цей Тимчасовий сертифікат є наступним консекутивним сертифікатом: - ТАК/НІ10

Якщо ТАК, то: Дата видачі первинного тимчасового сертифікату ……………………………………………………


ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО вимоги секції А/19.4.2 Кодексу БСПС були виконані.


Цей Сертифікат видається на підставі секції А/19.4 Кодексу БСПС.


Виданий …………………………………………………………………………………………………………………………..

(місце видачі Сертифікату)


Дата видачі………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..

(підпис належним чином уповноваженої особи, яка видає Сертифікат)


………………………………………………………………………………………….

(печатка або штамп органу, що видає сертифікат, належним чином)


______


^ ДОДАТОК ІІІ


’ЧАСТИНА В


НАСТАНОВА ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ГЛАВИ ХІ-2 ДОДАТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ ВІД 1974 РОКУ ЗІ ЗМІНАМИ ТА ЧАСТИНИ А ЦЬОГО КОДЕКСУ


  1. ВСТУП


^ Загальні положення


  1. У преамбулі Кодексу вказується, що глава ХІ-2 та частина А цього Кодексу встановлюють нову міжнародну структуру заходів для посилення морської безпеки та за допомогою яких судна та портові споруди можуть співробітничати у сфері виявлення та боротьби з актами, які загрожують безпеці у секторі морських перевезень.
  1. Цей вступ коротко описує процеси, передбачені у сфері встановлення та імплементації заходів та дій, необхідних для досягнення та підтримання відповідності з положеннями глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, та визначає основні елементи, на основі яких висувається пропозиція щодо настанови. Настанову викладено у частинах з 2 по 19 включно. Вона також встановлює основні міркування, які повинні враховуватися при розгляді питань застосування настанови, яка стосується суден та морських споруд.
  1. Якщо зацікавленість читача стосується лише суден, настійливо рекомендується, щоб ця частина Кодексу, тим не менш, була охоплення увагою у всій сукупності, зокрема, ті частини, які стосуються портових споруд. Те саме застосовується до тих читачів, зацікавленість яких розповсюджується передусім на портові споруди; вони повинні також охопити увагою частини, які стосуються суден.
  1. Настанова, викладена у наступних частинах, стосується в першу чергу захисту судна, коли він знаходиться у межах портової споруди. Однак, можуть передбачатися ситуації, коли судно може становити загрозу для портової споруди, наприклад, знаходячись у межах портової споруди, воно могло б використовуватися у якості бази для ініціювання атаки. При розгляді відповідних заходів безпеки у відповідь на загрози безпеки з судна, уповноважені особи, які здійснюють оцінювання безпеки портової споруди та розробляють план безпеки портової споруди, повинні розглянути можливість внесення відповідних адаптувань до настанови, яка пропонується у наступних частинах.
  1. Читачу надається рекомендація, що будь-що у цій частині Кодексу не повинне тлумачитись або інтерпретуватись у протиріччі з будь-якими положеннями глави ХІ-2 або частини А цього Кодексу та що вищезгадані положення завжди превалюють та саме їм надається перевага у випадку будь-якого ненавмисного протиріччя, яке може по неуважності міститися у цій частині Кодексу. Настанова, передбачена цією частиною Кодексу, повинна завжди тлумачитись, інтерпретуватись та застосовуватися у спосіб, який відповідає цілям, завданням та принципам, встановленим у главі ХІ-2 та частині А цього Кодексу.


^ Зобов’язання договірних урядів


  1. Контрактні уряди, згідно положень глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, мають різні зобов’язання, які, з-поміж іншого, включають:
 • встановлення рівня безпеки, що застосовуватиметься;
 • ухвалення плану безпеки судна та відповідних змін до попередньо ухваленого плану;
 • перевірка відповідності суден з положеннями глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу та видача судам Міжнародного сертифікату безпеки судна;
 • визначення того, яким портовим спорудами необхідно призначити офіцера безпеки портової споруди, який відповідатиме за підготовку плану безпеки портової споруди;
 • забезпечення проведення та ухвалення оцінювання безпеки портової споруди та будь-яких наступних змін до попередньо ухвалених оцінювань;

 • ухвалення плану безпеки портової споруди та будь-яких наступних змін до попередньо ухваленого плану;

 • проведення контрольних заходів та заходів з визначення відповідності;

 • тестування ухвалених планів; та

 • передача інформації Міжнародній морській організації, галузям судноплавства та портам.
  1. Договірні уряди можуть призначати або засновувати уповноважені органі в межах уряду для виконання, по відношенню до портових споруд, їх обов’язків у сфері безпеки згідно глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу та дозволяти визнаним організаціям з безпеки проводити певну роботу щодо портових споруд, проте підсумкове рішення щодо прийняття та ухвалення цієї роботи повинне прийматися договірним урядом або уповноваженим органом. Адміністрації можуть також делегувати повноваження щодо здійснення певних зобов’язань у сфері безпеки, що стосуються суден, на користь визнаних організацій з безпеки. Наступні обов’язки та дії не можуть бути делеговані визнаній організації з безпеки:
 • встановлення рівня безпеки, що застосовуватиметься;

 • визначення того, яким портовим спорудами необхідно призначити офіцера безпеки портової споруди, який відповідатиме за підготовку плану безпеки портової споруди;

 • ухвалення оцінювання безпеки портової споруди та будь-яких наступних змін до попередньо ухваленого оцінювання;
 • ухвалення плану безпеки портової споруди та будь-яких наступних змін до попередньо ухваленого плану;
 • проведення контрольних заходів та заходів з визначення відповідності
 • встановлення вимог до Декларації щодо безпеки.


Встановлення рівня безпеки


  1. Встановлення рівня безпеки, який застосовується у будь-який окремий проміжок часу, знаходиться у сфері відповідальності договірних урядів та може застосовуватися до суден та портових споруд. Частина А цього Кодексу визначає три рівні безпеки для міжнародного використання:
 • рівень безпеки 1, нормальний; рівень, при якому судна та портові споруди експлуатуються у нормальному режимі;
 • рівень безпеки 2, підвищений; рівень безпеки, який застосовується на проміжок часу, впродовж якого існує підвищений ризик виникнення інциденту у системі безпеки;
 • рівень безпеки 3, надзвичайний; рівень безпеки, який застосовується на проміжок часу, впродовж якого існує вірогідний або неминучий ризик виникнення інциденту у системі безпеки.


^ Компанія та судно


  1. Будь-яка Компанія, яка експлуатує судна, до якого застосовується глава ХІ-2 та частина А цього Кодексу, повинна призначати офіцера безпеки компанії та офіцера безпеки судна для кожного з її суден. Обов’язки, зобов’язання та вимоги щодо навчання цих офіцерів та вимоги щодо навчань та практичних тренувань визначені у частині А цього Кодексу.
  1. До зобов’язань офіцера безпеки компанії входить, коротко з-поміж іншого, забезпечення належного проведення оцінювання безпеки судна, підготовки оцінювання безпеки судна та подання його на ухвалення Адміністрації або організації, які діє від її імені, та його розміщення на борту кожного судна, до якого застосовується частина А цього Кодексу, та для роботи з яким призначений офіцер безпеки компанії.
  1. У плані безпеки судна повинні вказуватися експлуатаційні та фізичні заходи, які повинні вживатися безпосередньо судном для забезпечення його постійного експлуатування на рівні безпеки 1. У плані також вказується додаткові або посилені заходи безпеки, які може вжити безпосередньо судно з метою переходу до експлуатування на рівні безпеки 2, якщо воно отримало інструкції діяти у такий спосіб. Крім того, у плані вказуються можливі підготовчі дії, які могло б вжити судно для належного реагування на інструкції, які можуть надаватися судну від тих, хто ввів рівень безпеки 3 у зв’язку з інцидентом у сфері безпеки та його загрозою та вживає контрзаходи.
  1. Судна, до яких застосовуються вимоги глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, повинні мати, та експлуатуватися відповідно до, план безпеки судна, ухваленого Адміністрацією або організацією, яка діє від її імені. Офіцер безпеки компанії та офіцер безпеки судна повинні відслідковувати постійну відповідність та ефективність плану, включаючи здійснення внутрішніх перевірок. Зміни до будь-якого з цих елементів ухваленого плану, щодо яких, згідно визначення Адміністрації, повинна надаватися ухвала, повинні подаватися на розгляд та ухвалення до їх включення до ухваленого плану та їх імплементації судном.
  1. Судно повинне мати на борту Міжнародний сертифікат безпеки судна, у якому вказується, що воно відповідає вимогам глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу. Частина А цього Кодексу включає положення, які стосуються перевірки та сертифікації відповідності судна вимогам на основі початкової, поновлювальної та проміжної перевірки.
  1. Якщо судно знаходиться у порту або слідує у порт договірного уряду, договірний уряд має право, згідно положень регламенту ХІ-2/9, проводити різні контрольні заходи та заходи щодо відповідності по відношенню до такого судна. Судно підлягає контрольним інспекціям порту держави, проте такі інспекції зазвичай не розповсюджуватимуться на сам план безпеки судна, за виключенням інспекцій за спеціальних обставин. Судно також може підлягати додатковим контрольним заходам, якщо договірний уряд, який здійснює заходи контролю та заходи щодо відповідності, має підставу вважати, що безпека судна або портових споруд, які його обслуговують, була порушена.
  1. Висувається вимога, щоб судно мало на борту інформацію, яка повинна надаватися договірним урядом на запит, про особу, яка відповідає за прийняття рішень про зайнятість суднового персоналу та щодо різних аспектів, які стосуються зайнятості.^ Портова споруда  1. Кожен договірний уряд повинен забезпечувати проведення оцінювання безпеки портової споруди щодо кожної з портових споруд, розташованих в межах її території, які обслуговують судна, залучені до міжнародних рейсів. Контрактний уряд, призначений орган або визнана організація з безпеки можуть проводити це оцінювання. Проведене оцінювання безпеки портової споруди повинне ухвалюватися договірним урядом або відповідним призначеним органом. Зобов’язання щодо такого ухвалення не може делегуватися. Оцінювання безпеки портової споруди повинні періодично переглядатися.
  1. Оцінювання безпеки портової споруди є фундаментальним аналізом ризику усіх аспектів експлуатування портової споруди для визначення найбільш вразливої зони (зон) та/або з більшою вірогідністю можуть піддаватися атакам. Ризик безпеки є функцією загрози атаки, подвоєною на уражуваність цілі та наслідки атаки.


Оцінювання повинне включати наступні компоненти:


 • визначення оцінюваної загрози щодо портових установок та інфраструктури;
 • ідентифікації потенційних уразливих зон; та
 • оцінювання наслідків інцидентів.


По завершенню аналізу необхідно віднайти можливість скласти сукупне оцінювання рівня ризику. Оцінювання безпеки портової споруди допоможе визначити, на які портові споруди необхідно призначати офіцера безпеки портової споруди та підготувати план безпеки портової споруди.


  1. Портові споруди, які повинні відповідати вимогам глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, мають призначати офіцера безпеки портової споруди. Обов’язки, зобов’язання та вимоги щодо навчання цих офіцерів та вимоги щодо навчань та практичних тренувань визначені у частині А цього Кодексу.
  1. План безпеки портової споруди повинен містити експлуатаційні та фізичні заходи, які повинні вживатися портовою спорудою для забезпечення її постійного експлуатування на рівні безпеки 1. У плані також вказується додаткові, або посилені, заходи безпеки, які може вжити портова споруда з метою переходу до та експлуатування на рівні безпеки 2, якщо вона потримало інструкції діяти у такий спосіб. Крім того, у плані вказуються можливі підготовчі дії, які б могло вжити судно для належного реагування на інструкції, які можуть надаватися судну від тих органів чи осіб, які ввели рівень безпеки 3 у зв’язку з інцидентом у сфері безпеки та його загрозою та вживають контрзаходи.
  1. Вимагається, щоб портові споруди, які повинні відповідати вимогам глави ХІ-2 та частині А цього Кодексу, мали у розпорядженні, а також застосовували відповідним чином, план безпеки портової споруди, ухвалений договірним урядом або відповідним призначеним органом. Офіцер безпеки портової споруди повинен впроваджувати його положення та здійснювати моніторинг ефективності та відповідності плану, включаючи проведення внутрішніх аудитів щодо застосування плану. Зміни до будь-якого з цих елементів ухваленого плану, щодо яких, згідно визначення договірного уряду або відповідного призначеного органу, повинна надаватися ухвала, повинні подаватися на розгляд та ухвалення до їх включення до ухваленого плану та їх імплементації у межах портової споруди. Контрактний уряд або відповідний призначений орган можуть випробовувати ефективність плану. Оцінювання безпеки портової споруди, яке охоплює портову споруду або на якому ґрунтувалася розробка плану, повинне регулярно переглядатися. Усі ці заходи можуть призвести до внесення змін до ухваленого плану. Будь-які зміни щодо конкретних елементів ухваленого плану повинну подаватися на ухвалення договірним урядом або відповідним призначеним органом.
  1. Судна, які використовують портові споруди, можуть підлягати контрольним інспекціям та додатковим контрольним заходам, які визначені у регламенті ХІ-2/9, з боку держави порту. Відповідні органи можуть вимагати надання інформації щодо судна, його вантажу, пасажирів та персоналу судна до заходження судна у порт. Можуть існувати обставини, за яких судну може бути відмовлено у заходженні у порт.Інформація та зв’язок


  1. Глава ХІ-2 та частина А цього Кодексу вимагає від договірних урядів надання певної інформації до Міжнародної морської організації та надання інформації, яка б могла дозволити ефективний зв’язок між договірними урядами та між офіцерами безпеки компанії/офіцерами безпеки судна та між офіцерами безпеки портової споруди.
  1. ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Не передбачається будь-яка настанова щодо визначень, встановлених у главі ХІ-2 та частині А цього Кодексу.
  1. Для потреби цієї частини Кодексу:
   1. „секція” означає секцію частини А Кодексу та вказується як „секція А/номер секції;
   1. „частина” означає частину цієї частини Кодексу та вказується як „секція/номер частини; та
   1. „договірний уряд”, за використання у частинах з 14 по 18, означає „договірний уряд, на території якого розташована портова споруда” та включає посилання на призначений орган;
  1. ЗАСТОСУВАННЯ


Загальні положення


  1. Настанова, викладена у цій частині Кодексу, повинна враховуватися при впровадженні вимоги глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу.
  1. Однак, необхідно визнавати, що межі застосування настанови до суден будуть залежати від типу судна, його вантажу та/або пасажирів, його торгової структури та характеристики портових споруд, які відвідуватимуться судном.
  1. Таким же чином, стосовно настанови по відношенню до портових споруд, межі застосування настанови до яких будуть залежати від портових споруд, типів суден, які використовують портову споруду, типів вантажу та/або пасажирів, а також торгової структури суден, що їх відвідують.
  1. Положення глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу не застосовуються до портових споруд, які спроектовані та використовуються для військових потреб.
  1. ^ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДОГОВІРНИХ УРЯДІВ


Безпека оцінювань та планів


  1. Договірні уряди повинні забезпечити наявність відповідних заходів для запобігання несанкціонованого розголошення або доступу до конфіденційних матеріалів, які стосуються оцінювань безпеки судна, планів безпеки судна, оцінювань безпеки портової споруди та планів безпеки портової споруди, а також окремих оцінювань та планів.


^ Призначені органи


  1. Договірні уряди можуть визначати призначений орган в складі уряду, який візьме на себе відповідальність за проведення їх обов’язків у сфері безпеки, які стосуються портових споруд, як встановлено у главі ХІ-2 або частині А цього Кодексу.


^ Визнані організації з безпеки


  1. Договірні уряди можуть дозволити визнаній організації з безпеки здійснювати певні дії, пов’язані з безпекою, які включають:
    1. ухвалення планів безпеки судна або змін до них від імені Адміністрації;
    1. перевірка та сертифікація відповідності суден вимогам глави ХІ-2 та частин А цього Кодексу від імені Адміністрації; та
    1. проведення оцінювань безпеки портової споруди, які вимагаються договірним урядом.
  1. Визнана організація з безпеки також може надавати консультації та допомогу компаніям або портовим спорудами щодо питань безпеки, включаючи оцінювання безпеки судна, плани безпеки судна, оцінювання безпеки портової споруди та плані безпеки портової споруди. Це може включати проведення оцінювання безпеки судна або плану безпеки судна, план або оцінювання безпеки портової споруди. Якщо визнана організація з безпеки вживає таких дій щодо оцінювання або плану безпеки судна, така організація не має права отримувати дозвіл на ухвалення такого плану безпеки судна.
  1. При наданні дозволу визнаній організації з безпеки, Договірні уряди повинні взяти до уваги компетенцію такої організації. Визнана організація з безпеки повинна мати здатність продемонструвати:
 1. компетентність у відповідних аспектах безпеки;
 1. відповідні знання судна та портових операцій, включаючи знання конструкції та плану судна, якщо вона надає послуги по відношенню до суден, та знання плану та побудови порту, якщо вона надає послуги по відношенню до портів;
 1. свою здатність оцінювати вірогідні ризики безпеці, які могли б мати місце впродовж експлуатування судна або портової споруди, включаючи сполучення судно/порт, та яким чином мінімізувати такі ризики;
 1. свою здатність підтримувати та покращувати компетентність її персоналу;
 1. свою здатність здійснювати моніторинг постійної надійності її персоналу;
 1. свою здатність підтримувати відповідні заходи для запобігання несанкціонованого розголошення або доступу конфіденційних матеріалів;
 1. свої знання вимог глави ХІ-2 та частини В цього Кодексу та відповідного національного та міжнародного законодавства та вимог безпеки;
 1. свої знання існуючих загроз щодо безпеки та їх моделей;
 1. свої знання щодо розпізнання та виявлення зброї, небезпечних речовин та пристроїв;
 1. свої знання щодо розпізнання, на недискримінаційній основі, характеристик та моделі поведінки осіб, які можуть ймовірно загрожувати безпеці;
 1. свої знання методик, які використовуються щодо обходження заходів безпеки; та

 2. свої знання у сфері обладнання безпеки та нагляду, систем та їх експлуатаційних обмежень.


При делегуванні спеціальних обов’язків на користь визнаної організації з безпеки, Договірні уряди , а також Адміністрації, повинні забезпечити, щоб визнана організація з безпеки мала повноваження, необхідні для здійснення завдання.


  1. Визнана організація, як зазначено у регламенті І/6 та яка відповідає вимогам регламенту ХІ-1/1, може призначатися у якості визнаної організації з безпеки за умови, якщо вона має відповідну компетентність у питаннях безпеки, вимоги до якої перелічені у частині 4.5.
  1. Порт, адміністрація порту або експлуатант портової споруди може призначатися у якості визнаної організації з безпеки за умови, якщо вона має відповідну компетентність у питаннях безпеки, вимоги до якої перелічені у частині 4.5.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов