Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року icon

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 рокуНазваниеРегламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року
страница7/13
Дата конвертации18.06.2013
Размер2.08 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

^ Встановлення рівня безпеки


  1. При встановленні рівня безпеки Договірні уряди повинні враховувати загальну та спеціальну інформацію про загрозу. Договірні уряди повинні встановлювати рівень безпеки, який застосовується до суден або портових споруд, на одному з трьох рівнів:
 • рівень безпеки 1, нормальний; рівень, при якому судна та портові споруди експлуатуються у нормальному режимі;

 • рівень безпеки 2, підвищений; рівень безпеки, який застосовується на проміжок часу, впродовж якого існує підвищений ризик виникнення інциденту у системі безпеки;

 • рівень безпеки 3, надзвичайний; рівень безпеки, який застосовується на проміжок часу, впродовж якого існує вірогідний або неминучий ризик виникнення інциденту у системі безпеки.
  1. Встановлення рівня безпеки 3 повинне бути виключним заходом, який застосовується лише тоді, коли існує надійна інформація, що інцидент у системі безпеки є можливим або неминучим. Рівень безпеки 3 повинен встановлюватися лише на період дії визначеної загрози безпеці або діючого інциденту у системі безпеки. Оскільки рівні безпеки можуть змінюватися від рівня безпеки 1 через рівень безпеки 2 до рівня безпеки 3, також можливим є те, що рівні безпеки будуть змінюватися безпосередньо від рівня безпеки 1 до рівня безпеки 3.
  1. Капітан судна завжди має підсумовуючу відповідальність за охорону та безпеку судна. Навіть за рівня безпеки 3 капітан може звертатися за поясненням або змінами до інструкцій, виданих тими установами, які вживають контрзаходів у випадку інциденту у системі безпеки або загрози його виникнення, якщо існують підстави вважати, що відповідність будь-якій інструкції може піддавати небезпеці безпеку судна.
  1. Офіцер безпеки компанії та офіцер безпеки судна повинні встановлювати зв’язок якомога раніше з офіцером безпеки портової споруди порту, до якого має намір увійти судно, для встановлення рівня безпеки, який застосовується до такого судна на території портової споруди. Встановивши зв’язок з судном, офіцер безпеки портової споруди повинен надати рекомендацію кораблю щодо будь-якої наступної зміни рівня безпеки портової споруди та повинен передати на судно будь-яку відповідну інформацію щодо безпеки.
  1. Можливе виникнення таких обставин, за яких на судні може діяти більш високий рівень безпеки ніж той, який запроваджений для портової споруди, до якої судно має намір увійти, однак, за будь-яких обставин судно не може мати рівень безпеки нижче встановленого в такій портовій споруді. Якщо на судні діє більш високий рівень безпеки ніж той, який застосовується портовою спорудою, до якої він має намір увійти, офіцер безпеки компанії або офіцер безпеки судна надає рекомендації офіцеру безпеки портової споруди невідкладно. Офіцер безпеки портової споруди повинен здійснити оцінювання окремої ситуації за консультації з офіцером безпеки компанії або офіцером безпеки судна та узгодити відповідні заходи безпеки з судном, які можуть передбачати заповнення та підписання Декларації щодо безпеки.
  1. Договірні уряди повинні розглянути те, яким чином повинна негайно поширюватися інформація про зміни рівнів безпеки. Адміністрації можуть висловити бажання використовувати повідомлення НАВТЕКС або Повідомлення морякам у якості методу інформування про такі зміни рівнів безпеки судну офіцеру безпеки компанії або офіцеру безпеки судна. Або вони можуть висловити бажання розглянути інші методи зв’язку, які забезпечують еквівалентну або більшу швидкість та покриття. Договірні уряди повинні встановити засоби інформування офіцерів безпеки портової споруди про зміни рівні безпеки. Договірні уряди повинні скласти та обробити договірні дані для переліки тих, хто потребує інформування про зміни рівнів безпеки. Оскільки рівень безпеки не повинен вважатися таким, що потребує особливого засекречування, базова інформації про загрозу може бути інформацією з високим рівнем таємності. Договірні уряди повинні ретельно розглядати тип та подробиці отриманої інформації та метод, за допомогою якого ця інформація передається офіцерам безпеки судна, компанії та портової споруди.


^ Контрольні пункти зв’язку та інформації про плани безпеки портової споруди


  1. У разі, якщо портова споруда має план безпеки портової споруди, цей факт повинен повідомлятися Організації; крім того, така інформація також повинна надаватися офіцерам безпеки судна та компанії. Будь-які інші деталі плану безпеки портової споруди не опубліковуються, окрім того, що він є у наявності. Договірні уряди повинні розглядати питання заснування центральних або регіональних контрольних пунктів зв’язку та інші засоби передачі своєчасної інформації у тих місцях, де є наявний план безпеки портової споруди, разом з договірними даними для відповідного офіцера зв’язку портової споруди. Наявність таких контрольних пунктів зв’язку повинна оприлюднюватися. Вони могли б також передавати інформацію про визначні організації з безпеки, призначені для здійснення діяльності від імені договірного уряду, разом з детальними даними щодо спеціального зобов’язання та умов щодо повноважень, делегованих такій визнаній організації з безпеки.
  1. У випадку з портом, який не має плану безпеки портової споруди (та відповідно не має у штаті офіцера безпеки портової споруди), центральний або регіональний контрольний пункт зв’язку повинен мати змогу визначати належним чином кваліфіковану особу на березі, яка може укладати домовленості щодо відповідних заходів безпеки, які мають бути здійснені, за необхідності, впродовж заходження до порту судна.
  1. Договірні уряди повинні також надавати договірні дані посадових осіб уряду, якій надаватимуть звіти офіцери безпеки судна, компанії та портової споруди про питання, які викликають занепокоєння у системі безпеки. Ці посадові особи уряду повинні оцінювати такі звіти до вжиття будь-якої належної дії. Такі повідомлені питання можуть мати відношення до заходів безпеки, які відносяться до юрисдикції іншого договірного уряду. У такому випаду Договірні уряди повинні розглянути доцільність обговорення з відповідним органом іншого договірного уряду питання про те, чи є необхідність вжити заходів з виправлення ситуації. Для цієї потреби контактні дані посадових осіб уряду повинні повідомлятися Міжнародній морській організації.
  1. Договірні уряди повинні також надавати інформацію, вказану у частинах з 4.14 по 4.16, іншим договірним урядам на їх запит.


Документи, що посвідчують особу


  1. Договірні уряди закликаються до того, щоб вони видавали відповідні документи, що посвідчують особу, посадовим особам уряду, які уповноважені підніматися на борт суден та входити до портових споруд при виконанні ними офіційних обов’язків, та встановлювали процедури перевірки автентичності таких документів.


^ Стаціонарні та плаваючі платформи та пересувні морські бурові установки на робочому місці


  1. Договірні уряди повинні розглянути встановлення відповідних заходів безпеки для стаціонарних та плаваючих платформа, а також для пересувних морських бурових установок на робочому місці, для забезпечення взаємодії з суднами, які повинні відповідати положенням глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу.


^ Судна, до яких не висувається вимога відповідати вимогам частини А цього Кодексу


  1. Договірні уряди повинні розглянути встановлення відповідних заходів безпеки для посилення безпеки суден, до яких не застосовується глава ХІ-2 та частина А цього Кодексу, та забезпечити, щоб будь-які положення щодо безпеки, які застосовуються до цих суден, дозволяти здійснювати взаємодію з суднами, до яких застосовується частина А цього Кодексу.


^ Загрози суднам та інші інциденти на морі


  1. Договірні уряди повинні надати загальну настанову щодо усіх заході, які вважаються необхідними для зменшення ризику щодо безпеки судів, які несуть їх прапор, знаходячись у морі. Вони також надають спеціальні рекомендації щодо заходу, який повинен вживатися відповідно до рівнів безпеки з 1 по 3, якщо:
 1. відбувається зміна рівня безпеки, який застосовується до судна, яке знаходиться у морі, наприклад з огляду на географічну зону, у якій воно експлуатується, або з огляну на ситуації з самим судном; та

 2. виникає інцидент у системі безпеки або загроза його виникнення, який впливає на судно у морі.


Контрактний уряд повинен встановити найкращі методи та процедури для цих потреб. У випадку неминучої атаки судно повинне намагатись встановити прямий зв’язок з особами або установами у державі прапора, які відповідають за контрзаходи щодо інцидентів у системі безпеки.


  1. Договірні уряди повинні також встановити контрольний пункт зв’язку для надання консультацій щодо безпеки будь-якому судну:
 1. яке уповноважене нести їх прапор ; або

 2. яке експлуатується у їх територіальному морі або повідомило про намір увійти до їх територіального моря.
  1. Договірні уряди повинні запропонувати свої консультації суднам, які експлуатуються у їх територіальному морі або повідомили про намір увійти до їх територіальних вод. Ці консультації могли б включати наступне:
 1. рекомендації про зміни маршруту або відстрочки наміченого проходу;

 2. рекомендації про рух конкретним курсом або про слідування в конкретний пункт;

 3. відомості стосовно наявності будь-якого персоналу або обладнання, які б могли розташовані на судні;

 4. рекомендації про координування проходу, прибуття у порт або відходу з порту для надання можливості супроводження патрульними суднами або повітряними суднами (літаками або вертольотами).


Договірні уряди повинні нагадувати суднам, що експлуатуються у їх територіальних водах або повідомили про намір увійти до їх територіального моря, про будь-які тимчасові зони з обмеженим доступом, відомості про які вони опублікували.


  1. Договірні уряди повинні рекомендувати, щоб судна, які перебувають у їх територіальних водах або повідомили про намір увійти до їх територіального моря, оперативно запровадити, для захисту судна або для захисту інших суден поблизу, будь-які заходи безпеки, щодо яких була надана рекомендації з боку договірного уряду.
  1. Плани, підготовані договірними урядами для потреб, зазначених у частині 4.22, повинні включати інформацію про відповідний контрольний пункт зв’язку, доступний впродовж 24 годин, на території договірного уряду, включаючи Адміністрацію. Ці плани повинні також включати інформацію про обставини, за яких, за висновком Адміністрації, повинна надаватися допомога ближніми прибережними державами, та процедура зв’язку між офіцерами безпеки портової споруди та судна.


^ Альтернативні заходи безпеки


  1. Контрактні уряди, розглядаючи методи імплементації глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, можуть укласти одну або більше угод з одним або кількома договірними урядами. Сфера застосування угоди обмежена міжнародними рейсами на короткі відстані на регулярних маршрутах між портовими спорудами на території сторін угоди. При укладання такої угоди та після цього, Договірні уряди повинні надавати консультації іншим договірним урядами та адміністраціям, інтереси яких розповсюджуються на дію угоди. Судна, які несуть прапор держави, яка не є стороною угоди, повинні отримували дозвіл виключно на експлуатацію на регулярних маршрутах, які охоплюються угодою, якщо їх адміністрація згодна, що судно повинне відповідати положенням угоди, та висуває до нього цю вимогу. Така угода ні у якому випадку не може негативно впливати на ступінь захищеності інших суден та портових споруд, на які вона не розповсюджується, та, зокрема, усі судна, які охоплюються дією такої угоди, не можуть проводити операції типу судно-судно з суднами, які не охоплюються дією такої угоди. Будь-яка експлуатаційна взаємодія, здійснена суднами, охопленими дією угоди, повинна нею ж і охоплюватися. Дія кожної з таких угод повинна підлягати постійному нагляду та змінюватися, якщо виникає потреба та за будь-якого випадку повинна переглядатися кожні п’ять років.


^ Еквівалентні заходи безпеки для портових споруд


  1. Для окремих конкретних портових споруд з обмеженими або спеціальними операціями, проте з більш ніж нерегулярною відвідуваністю, може вважатися доцільним забезпечення відповідності заходів безпеки, які є еквівалентними тим, які передбачені у главі ХІ-2 та частині А цього Кодексу. Це може, зокрема, стосуватися терміналів, таких як ті, що інфраструктурно приєднані до фабрик або причалів, які здійснюють операції, які відбуваються не дуже часто.^ Рівень укомплектованості команд суден


  1. При встановленні мінімального безпечного складу команди судна Адміністрація повинна врахувати те, що положення про мінімальний безпечний склад команди, встановлені у регламенті V/14, стосуються лише безпечної навігації судна. Адміністрація повинна також врахувати будь-яке додаткове робоче навантаження, яке може виникати в результаті імплементації плану безпеки судна, та забезпечити, щоб судно було достатнім та ефективним чином укомплектоване командою. При цьому Адміністрація повинна перевірити те, що судна здатні запровадити години відпочинку та інші заходи, які стосуються питань втомлюваності, які передбачені національним законодавством, у контексті усіх суднових обов’язків, призначених судновій команді.


^ Контрольні заходи та заходи перевірки відповідності


Загальні положення


  1. Регламент ХІ-2/9 описує контрольні заходи та заходи перевірки відповідності, які застосовуються до суден згідно глави ХІ-2. Вони розділяються на три різні секції; контроль суден, які вже знаходяться у порту, контроль суден, які мають намір увійти у порт іншого договірного уряду, та додаткові положення, які застосовуються до обох ситуацій.
  1. Регламент ХІ-2/9.1, контроль суден у порту, впроваджує системи контролю суден, які знаходяться у порту іноземної держави, у разі, якщо належним чином уповноважені посадові особи договірного уряду („належним чином уповноважені посадові особи”) мають право підніматися на борт судна для перевірки того, що необхідні сертифікати знаходяться у належному стані. Згодом, якщо існують чіткі підстави вважати, що судно не відповідає відповідним положенням, можуть вживатися контрольні заходи, такі як додаткові інспекції або затримання. Це відображають існуючі системи контролю. Регламент ХІ-2/9.1 побудований на основі таких систем та передбачає додаткові заходи (включаючи випровадження судна з порту, яке вживається у якості контрольного заходу), якщо належним чином уповноважені посадові особи мають чіткі підстави вважати, що судно не відповідає вимогам глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу. У регламенті ХІ-2/9.3 викладено запобіжні положення, які мають за мету сприяти справедливому та належному вжиттю цих додаткових заходів.
  1. Регламент ХІ-2/9.2 застосовує контрольні заходи для забезпечення відповідності судів, які мають намір увійти у порт іншого договірного уряду, та впроваджує повністю відмінну концепцію контролю у межах глави ХІ-2, який застосовується лише до безпеки. Згідно цього регламенту заходи можуть запроваджуватися до заходження судна у порт для забезпечення найкращого рівні безпеки. Таким же чином як і у регламенті ХІ-2/9.1, ця додаткова система контролю ґрунтується на концепції чітких підстав вважати, що судно не відповідає главі ХІ-2 та частині А цього Кодексу, та включає ґрунтовні запобіжні заходи у регламентах ХІ-2/9.2.2 та ХІ-2/9.2.5, а також у регламенті ХІ-2/9.3.
  1. Чіткі підстави, що судно не відповідає, означає доказ або надійну інформацію, що судно не відповідає вимогам глави ХІ-2 та частини А цього Кодексу, враховуючи настанову, викладену у цій частині Кодексу. Такий доказ або надійна інформація може виникати на основі професійного висновку належним чином уповноваженої посадової особи або результатів спостережень, отриманих в результаті перевірки суднового Міжнародного сертифікату безпеки судна або Тимчасового міжнародного сертифікату безпеки судна, виданих відповідно до частини А цього Кодексу („Сертифікат”), або на основі інформації з інших джерел. Навіть якщо дійсний сертифікат є у наявності на борту судна, належним чином уповноважені посадові особи можуть все ще мати чіткі підстави вважати, що судно не має належної відповідності, на основі їх професійного висновку.
  1. Прикладами чітких підстав, в залежності від обставин, згідно регламентів ХІ-2/9.1 та ХІ-2/9.2 може бути наступне:
 1. доказ, отриманий в ході огляду сертифікату, який виявився недійсним або термін його дії сплив;

 2. доказ або надійна інформація, що існують значні недоліки в обладнанні системи безпеки, у документації або у заходах, які вимагаються главою ХІ-2 та частиною А цього Кодексу;

 3. отримання звіту або претензії, які, за професійним висновком належним чином уповноваженої посадової особи, містять надійну інформацію, що чітко вказує на те, що судно не відповідає вимогам глави ХІ-2 або частини А цього Кодексу;

 4. доказ або результати спостережень, отримані належним чином уповноваженою посадовою особою, яка використовує професійний висновок, що капітан або персонал судна не знайомі з основними процедурами безпеки судна та не можуть провести навчання, пов’язанні з безпекою судна, або що такі процедури або навчання не були проведені;

 5. доказ або результати спостережень, отримані належним чином уповноваженою посадовою особою, яка використовує професійний висновок, що ключові члени команди судна не здатні встановити належний зв’язок з будь-якими іншими ключовими членами команди судна, які мають зобов’язання щодо безпеки на борту судна;
 1. доказ або надійна інформація, що на судно взяті особи, завантажені запаси або вантажі у портовій споруді або з іншого судна, причому портова споруда або інше судно не відповідають вимогам глави ХІ-2 або частини А цього Кодексу, а таке відповідне судно не заповнило Декларацію щодо безпеки та не вжило спеціальних або додаткових заходів безпеки та не підтримує відповідних процедур безпеки судна;
 1. доказ або надійна інформація, що на судно взяті особи, завантажені запаси або вантажі у портовій споруді або з іншого джерела (наприклад іншого судна або вертольота) у випаду, коли портова споруда або інше джерело не відповідають вимогам глави ХІ-2 або частини А цього Кодексу, а таке відповідне судно не заповнило Декларацію щодо безпеки та не вжило відповідних, спеціальних або додаткових заходів безпеки та не підтримує відповідних процедур безпеки судна; та
 1. судно, яка має наступне, послідовно видане Тимчасовий міжнародний сертифікат безпеки судна, як описано у секції А/19.4, та, за професійним висновком належним чином уповноваженої посадової особи, однією з цілей судна або компанії, які подають запит на видачу такого сертифікату, є уникнення повної відповідності главі ХІ-2 та частині А цього Кодексу після завершення терміну дії первинного Тимчасового сертифікату, як описано у секції А/19.4.4.
  1. Регламент ХІ-2/9 має особливу причетність до міжнародного права, тому цей регламент повинен впроваджуватися, беручи до уваги регламент ХІ-2/2.4, оскільки потенційні виникнення ситуацій, коли будуть вжиті заходи, які не входитимуть до сфери охоплення глави ХІ-2, або коли права уражених суден, поза межами дії глави ХІ-2, повинні розглядатися. Таким чином, регламент ХІ-2/9 не перешкоджає договірному уряду вживати заходів, які базуються на, або відповідають, міжнародному праві для забезпечення охорони та безпеки осіб, суден, портових споруд та іншого майна у випадках, коли судно, незважаючи на відповідність з главою ХІ-2 та частиною А цього Кодексу, все ще вважається таким, що становить ризик безпеці.
  1. Якщо договірний уряд накладає контрольні заходи на судно, Адміністрація повинна негайно отримувати достатній обсяг інформації для налагодження зв’язку з договірним урядом.


^ Контроль суден у порту


  1. У разі, якщо невідповідність полягає у дефектній частині обладнання або у невідповідним чином заповненій документації, що призводить до затримки судна, та невідповідність не може бути виправлена у порту, де проводиться інспекція, договірний уряд може дозволити судну відплисти до іншого порту за умови, якщо дотримані будь-які умови, узгоджені між державам портів та Адміністрацією або капітаном.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13Похожие:

Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №262/2009 від 30 березня 2009 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про сумісність Європейської мережі...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №730/2006 від 11 травня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 10 березня 2004 року №551/2004 про організацію та використання...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №482/2008 від 30 травня 2008 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року щодо надання послуг з повітряної...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №1070/2009 європейського парламенту та ради від 21 жовтня 2009 року
Регламентів (ЄС) №549/2004, (ЄС) №550/2004, (ЄС) №551/2004 та (ЄС) №552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №261/2004 європейського парламенту та ради від 11 лютого 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, частину 2 його статті 80
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1033/2006 від 4 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1794/2006 від 6 грудня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №550/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про надання аеронавігаційних послуг...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент комісії (ЄС) №1032/2006 від 6 липня 2006 року
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №552/2004 Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2004 року про експлуатаційну сумісність...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconПостанова комісії (ЄС) №324/2008 від 9 квітня 2008 р
На підставі Постанови (ЄС) №725/2004 Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 р з підвищення безпеки суден і портів (1),...
Регламент (ЄС) №725/2004 європейського парламенту та ради від 31 березня 2004 року iconРегламент (ЄС) №789/2004 європейського парламенту та ради від 20 квітня 2004
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 80(2)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов